onsdag 3 december 2008

En vision för Värmdö

Hänt i Värmdö
Politikerna i kommunstyrelsen i Värmdö blev informerade om arbetet med att skapa en vision för kommunens framtid. 
Ett begrepp som ska brytas ned till en operativ vision är klimatfrågan. Här finns både utmaningar och möjligheter. Där ingår infrastruktur och kollektivtrafik. Ett ambitiöst arbete redovisades. Metodiken utgick från ett arbete med bland annat fokusgrupper. Arbetet gav ett solitt och seriöst intryck.

En av de begrepp som fokusgrupperna redovisade var betydelsen av var ordet "möte".
Ordet ska enligt gruppen förstås i en bred kontext. Två meningar som man förmedlade var:
"Morgondagens företagande möter ett anrikt kulturarv. Vi möter framtiden"

Mötesplatser är också ett sätt att minska ensamhet och isolering. 
En som jobbat med att skapa mötesplatser i vid mening är Göteborgs snart tidigare kommunstyrelsordförande Göran Johansson.
Han har gjort det utifrån storstadsperspektivet. I Värmdös fall handlar det om att göra det ur ett lokalsamhällesperspektiv. 
Värmdö kommun kan säkert hämta värdefull inspiration från Johansson. 
Bjud in honom att medverka i arbetet.


En annan tanke som slår mig är hur väl Dag Landviks idé om en skyskrapa passar in i en spännande framtidsvision. Att politikerna inte sökt en aktiv dialog med Landvik förvånar.


"Baby-Björn" Jakobsson höjs däremot till skyarna för sin planerade konsthall. 

Den som redan har tillfört Värmdö mycket betydande värden såväl kulturella, verksamhetsmässiga som ekonomiska talar man sällan med. Landvik är den typ av visionärer och mecenater som är ovanliga. Dem ska man ska man ta väl vara på. Det gör inte Värmdös politiker. Det är illa.

Kombinationen av Landviks och Jakobssons idéer kan gör att Värmdö kommun går från spännande till unik. Jag vill betona att just kombinationen är unik. Det borde ansvariga politiker och visionsskapare inse.

Tag tillvara de personer som Värmdö kommun har och kombinera det med de krafter som vill skapa.
Ur detta kan det växa något riktigt spännande.

1 kommentar:

tympligt! sa...

Hej! Jag håller med dig om det du skriver om Landvik. Det vore synd om hans djärva idé om en skyskrapa i Gustafsbergs hamn inte kan realiseras. Politikernas ointresse är något som förvånar mig. Se bara vilket intresse som visats Malmö då Turning Torso byggts. En skyskrapa är något som skulle sätta Värmdö på kartan!
Hälsningar Hans J