lördag 7 mars 2009

Är Antipiratbyrån en integrerad del av polisen?

Polisen jagar pirater rapporterar, Svd och Aftonbladet. Den här gången är det någon som har motsvarande 16.000 filmer. Då får man väl försöka få denne man fälld. För vad gäller the Pirate Bay rättegången ser det mörkt ut.

Det är besynnerligt att det är Antipiratbyrån som gör tillslaget offentligt och inte polisen.
Vi kanske framöver ska se Antipiratbyrån som en integrerad om än privat det av polisen?

För mig känns det stötande.
Fortfarande är det polisen som under en åklagare ska leda en förundersökning.
Undrar hur man kommer att förklara det här

3 kommentarer:

Anonym sa...

Jag må vara cynisk, men jag tror inte man kommer förklara det alls. Det är ingen förutom vi omoraliska och allmänt förskräckliga människor som ifrågasätter...

Stefan Mårtensson sa...

Det är inte omöjligt att du har rätt

Nils sa...

Antipiratbyrån sysslar med olaglig kårverksamhet. Eller?

Brottsbalken, kap. 18:
4 § Om någon bildar eller deltager i sammanslutning, som måste anses vara avsedd att utgöra eller med hänsyn till sin beskaffenhet och det ändamål för vilket den är bildad lätt kan utvecklas till ett sådant maktmedel som militär trupp eller polisstyrka och som icke med vederbörligt tillstånd förstärker försvaret eller ordningsmakten, eller ock för sådan sammanslutning tager befattning med vapen, ammunition eller annan dylik utrustning, upplåter lokal eller mark för dess verksamhet eller understödjer den med penningar eller på annat sätt, dömes för olovlig kårverksamhet till böter eller fängelse i högst två år.