onsdag 18 augusti 2010

Har du tänkt på radonet?

Hänt i Värmdö
Det finns ganska ofta skäl till varför man ska ta saker i en viss ordning. Exempel i den ordning som lagen säger. Ett sådant kan vara att man inte vill ha obehagliga överraskningar. Ett annat kan vara att man inte vill oroa folk mer än absolut nödvändigt.

När byggnadsnämnden i Värmdö beslöt att ta frågan om marklov i fel ordning när det gäller byggnationen av sporthallen på Grantomta bröt man mot en sådan ordning.

Idén om rätt ordning ser ut så här. Man behandlar en bygglovsansökan och belyser alla frågeställningar för och emot. Dessutom tittar på på eventuella risker, länk, länk. Detta är speciellt viktigt när det gäller offentliga byggnader. När allt detta är klart fattar man beslut om bygglov. Som en konsekvens av bygglovet får man ett marklov för att kunna genomföra sitt bygge.

Om man beviljar ett marklov först har man inte belyst riskerna. Man har inget riktigt beslutsunderlag. Skäl som att det är bråttom eftersom... är inga bra argument.
Risken för fort och fel är överhängande.

Nu har det blivit oro igen kring Grantomtahallen, som inte sällan kallas Alversjöhallen i folkmun. Nu har den fått ytterligare ett namn: radonhallen. Hallen ska nämligen ligga på ett högriskområde för radon. Effekten av detta är att ett antal föräldrar till barn har blivit oroliga.
För den frågan är inte behandlad. Hade man gjort saker och ting i rätt ordning hade detta inte varit ett problem. Om kommunen har löst frågan om radon eller i sin bygglovsansökan vet ingen. För ansökan ar fortfarande inte komplett efter flera månader. Vi vet inte om barnen kommer att utsättas för fara eller ej. Det vi vet är att oron är mycket stor

Nu blir det på nytt fort, men fel i Grantomta och mycket mer oro.

Hastande politiker från de partier som sa ja till att öka oron för föräldrarna och marklovet får gärna förklara hur man tänkte. Bloggens skribent var den ende politikern som sa nej till marklov. Det börjar bli dag att fundera för både väljare och politiker, länk.

1 kommentar:

En Dolk som Spetsar frågorna sa...

Hej bloggen,
åter igen kan jag endast konstatera riktigheten i bloggens analys.
Tyvärr kan vi nu konstatera att spadarna har satts i marken och detta med tanke på att de flesta av oss har ett bättre alternativ till bygge med en krativare och konstruktivare framtid än denna sporthall som borde blivit en gymnastiksal.
Lägg hallen vid Värmdövallen Affärsidé "Bättre och modernare än Bosön.

Jan Dolk