tisdag 10 augusti 2010

Interaktiv politik på riksplanet och i Värmdö

Det klagas med rätta en hel del på politikers tillgänglighet i sociala medier, länk. Visst finns det politiker som klarar att anpassa sig till medialandskapet. Tyvärr har inte det stora flertalet politiker förstått vad det nya medalandskapet har fört med sig. Politik kan inte längre vara enkelriktade budskap. Politiken måste vara en dialog med medborgare och väljare. Här måste både partierna och politikerna anpassa sig till en ny tid. Det krävs både en ny tids politik och en ny tids politiker.

I Vämdö har Värmdöcentern försökt öka interaktiviteten på nätet genom bloggar, länk, länk och i dag lägger man ut en ny hemsida: www.varmdocentern.se, länk. VärmdöCentern försöker verka i det nya medielandskapet. Hoppas fler partier satsar på det lokalt

1 kommentar:

En Dolk som Spetsar frågorna sa...

Bäste bloggaren Stefan M,
det hade varit högst intressant för att inte säga roligt att meddela att Du har fel i Din analys av politikers förhåll-ningssätt till nya mediea, men tyvärr, måste jag vara helt enig med bloggen, ty så är det.
Nya poltiker med ett nytt tänkesätt
självklart men då inte endast i den ställda frågan.
Ha det så bra
Jan Dolk