onsdag 25 augusti 2010

Reflektioner över en virtuell gryta eller över Grantomtahallen

Hänt i Värmdö
På Camilla Liens Värmdöblogg raljeras det över olika aspekter av Grantomtabygget.
Fru Lien skriver så här på sin blogg, länk:

"Jag ställer mig frågande. Bakgrundsstrålning av radon har vi över hela landet. Ett fenom i naturen, som torde vara mycket välkänt. Inte minst därför att man med jämna mellanrum får meddelande om, att kommunen hjälper till med mätning av radon i hemmet. Kommunen bygger naturligtvis ingenting själv eller genom andra, utan att ha, så vitt jag är informerad lagstadgad, ventilation om bakgrundsstrålning så kräver vid aktuell byggnation.

Kan detta ha undgått någon under de senaste tjugo åren? Så är det naturligtvis inte."

Någon lagstiftning om hur man ska bygga i radonområden finns inte. Däremot finns det gränsvärden. För den intresserade kan också nämnas att radon i allt väsentligt är en risk för dem som röker aktivt eller är passiva rökare.

I detaljplanen för Grantomta området finns det noterat att området är högriskområde för radon. Det som är intressant är nu om kommunen som byggherre har aktualiserat frågan om detta när man gjorde upphandlingen.

Har man gjort radonmätningar?

Om så är fallet. Vad blev resultatet?

Kommunen förutsattes när man fick det skandalösa marklovet för att börja schakta komma in med en komplett bygglovsansökan omgående. Så har inte skett. Därför vet ingen om radonfrågan är hanterad och om den är hanterad hur.

Det som borde vara diskussionen är hur stark kritik kommunen borde få för att man ännu i förra veckan inte hade lämnat in kompletta handlingar.

Den milt mästrande tonen hos fru Lien visar att hon inte riktigt har satt sig in i frågeställningarna och verkar ha en eller annan kunskapslucka vad gäller detta ärende.

Fru Lien fortsätter i bloggposten.

"Det handlar om att jobba som Frälsningsarmén, fick jag idag höra. Leende sade vederbörande, att man håller som Frälsis grytan kokande. Man vill ha den puttrande vid ett bygge för barns och ungdomars hälsa. Den kortsiktiga avsikten inses lätt. Men vad blir den långsiktiga effekten? Människor i allmänhet är inte lättlurade. Inte Värmdöbor heller, särskilt inte i valtider."

Att fru Lien raljerar över människor som utnyttjar sin grundlagsskyddade rätt till opinionsbildning blir lite trist. Damen är ju trots att ordförande i Ungdoms-, Fritids-, och Kulturnämnden. Bloggen har blivit kontaktad av människor som känner sig kränkta av dessa fru Liens reflektioner över en kokande gryta.

Jag kan lugna dessa att de inte är i skottgluggen. Det är i stället denna bloggs skribent. Det påstådda citatet är fru Liens egen konstruktion, men har nått sitt syfte. Det har väckt uppmärksamhet.

För bloggens del blir vi mer och mer bekymrade över att vissa politiker till varje pris vill genomföra ett dåligt beslut mot en stark medborgaropinion.

Det kan också vara något att tänka på i valtiden, både för väljare och kandidater.

Andra medier: NVP, NVP

3 kommentarer:

Tina sa...

Stefan! Du är en av de ytterst få politiker som kommer till föräldramöten när du bjuds, som svarar på mail, som ringer tillbaka, som står upp offentligt, som engagerar dig och lägger ned avsevärd tid på att lyssna och bidra - och som visar en uppriktig empati för både skolbarn och närboende! För det är du värd en stor eloge!

En Dolk som Spetsar frågorna sa...

Hej Stefan,
jag har inga som helst problem att vara enig med bloggen och Tina som sa. Fru Lien, varför ägna tid åt henne hon som sa: "Ja vi lever ju i ett fritt land och man får ju säga och skriva precis som man vill och tänker, men man får ju ta konse-kvenserna." Det ni!
Herr Mandelas situation byggde på just detta, konsekvensen för honom blev ett liv i fängelse.
Konsekvensen för Författaren Solchenytsin blev att han skickades till Sibirien.
Fru Lien vad blir konsekvenserna för dom som kritiserar Värmdö-moderaternas ansvarslöshet av kommunens styrning?
"Men å andra sidan vi lever ju i ett fritt land eller?"
Vet fru Lien egentligen vad hon talar om? Så varför bry sig?
Jan Dolk

Stefan Mårtensson sa...

Tack Tina
Ditt och andras engagemang är härligt och mycket viktigt. Det är väldigt roligt att du uppskattar det.