tisdag 1 mars 2011

Herr ordförande Lju(n)gberg har talat om skolan i Värmdö

Hänt i Värmdö
Skolan är ett område som engagerar och där medborgare med rätta undrar hur det står till.

Uppenbarligen är det så att det är svårt att finna rektorer som vill arbeta i Värmdö kommun. Det framgångslösa försöket att hitta rektor efter Ulrika Görtz visar på problemet, länk. I stället hyr kommunen in en rektor till väsentligt högre kostnad för skattebetalarna.

En annan intressant reflektion kring detta är att Nacka Värmdö Posten som skrivit en artikel om detta fått hela 27 kommentarer på artikeln. Till och med den ansvarige politikern Max Ljungberg kommenterar.

Han skriver så här: "Hej, trots att jag egentligen inte avser föra debatt genom att kommentera tidningsartiklar, måste kommentera de senaste inläggen under denna artikel. @H. Paulsson, du har som vanligt fel, redan i artikeln nämns att det är tre som sökt rektorstjänsten, inte som du påstår att ingen verkar vilja bli rektor, och jag kan meddela att det idag är mer än lika många till som sökt tjänsten. Ett av huvudskälen till att rektorn för Brunn slutade var att han inte kände något stöd av de ledande politiker, där Paulsson själv var en huvudperson i skolfrågor, under förra mandatperioden.

Inga kommentarer: