måndag 28 januari 2013

Mäktiga politiker möttes för möte

Hänt i Värmdö
Den politiska veckan inleddes med att koalitionens kommunfullmäktigeledamöter, det så kallade K30 möttes för pep talk.

Man och man emellan snackades det om Stockholms förre borgmästares, Bo Bladholms artikel i Nacka VärmdöPosten om jäv, länk.
Någon viskade att han faktiskt är en av Sveriges mest erfarna kommunalpolitiker.
-Inte underligt att han inte får några uppdrag då, sa en annan.
Kristdemokraten P O Fransson var själaglad. Kanske berodde det på att Bladholm hade missat att Monica Fransson , hans hustru sitter som bolagsman i makens  bygghandel.
Ibland har man tur, sa en centralt placerad kristdemokrat. En annan menade att Gud hör bön.

Bloggen är medveten om att inte Jesus kom till tillbaka till jorden och K30.
Däremot dök folkpartisten Olle Markstedt upp på samlingen. Han har mobbats ut av Anders Bergman. Nu återvände Markstedt som vinnare. Det stoppade slussen gav honom råg i ryggen. En ledande folkpartist  menade att det var kul att Markstedt dök upp.

Kvällens stora debatt fördes kring köpet av Värmdövallens fastigheter.
En av frågorna vem visste vad och i så fall hur mycket. En av dem som fick svara var Kultur- och fritidsnämndens ordförande Fredrik Sneibjerg.

Vid mötet förstod även dessa ledande politiker att Värmdövallen AB vill ha mer betalt.
Måttet verkade var rågat hos de flesta. Finns inget avtal påskrivet av bolaget till kommunfullmäktige på onsdag i denna bli det återremiss. Efter det blir svaret nej, nej och åter nej.

Ett annat "visk" var om hur länge Bygg- Miljö och Hälsoskyddsnämndens ordförande Erik Pettersson sitter kvar. Någon menade att han hade dagar kvar. Andra sa, om än tyst att man nog får bära ut honom för att han ska lämna sina uppdrag.
Ytterligare någon menade att han får skaffa sig en inflytelserik älskarinna för att kunna sitta kvar.

Hustrun, kommunstyrelseordföranden Monica Pettersson lär enligt källor tycka att det är dags för maken att lämna maktens köttgrytor.

Inga kommentarer: