onsdag 13 februari 2013

Känd Anka simmar västerut

Hänt i Värmdö
Värmdös finansminister, Anders "Ankan" Bergman lämnar kommunen för en ny semesterresa.
Denna gång går resan till den Karibiska ön Grenada.
I en kommentar säger Bergman att: "man måste leva upp sitt arvode".

Ögruppen Grenada i Karibien är känd för att USA invarderade ön 1983 för att återställa ordningen.
Om Bergmans resa har till syfte att återställa någon form av ordning vet inte bloggen.
Den tidigare ordningsmannen var USAs dåvarande president Ronald Reagan

Huruvida resan är att beteckna som ett "Columbi ägg" vet inte bloggen. Däremot vet den vad wikipedia berättar om "Columbi ägg":
Columbi ägg är en parabel som visar att ett problem som kan ses som omöjligt innan man vet lösningen, kan ses som trivialt när lösningen är känd.
Parabeln handlar om problemet att ställa ett ägg på högkant på ett plant underlag (exempelvis ett bord) där lösningen är att försiktigt trycka ägget mot underlaget så att skalet något går sönder så att ägget då kan stå upp på sin tillplattade ända.
Parablen har fått sitt namn av Columbus då den oftast berättas som en anekdot där han har huvudrollen. Anekdoten finns i många varianter där oftast svårigheten i Columbus bedrift att upptäcka Amerika ifrågasätts av ett sällskap eller en individ. Anekdoten finns också i vidareutvecklade varianter där poängen delvis gått förlorad. Exempelvis finns berättelser när Columbus löser problemet innan resan (inför kung eller drottning), där motparten visar lösningen för Columbus och där lösningen innebär att man får ägget att stå med hjälp av salt på bordet. Första gången som parabeln finns berättad med Columbus i tryck lär vara i ett verk av Girolamo Benzoni (Historia del mondo nuovo, Venedig 1565).
Att Bergmans resa strör en del salt i olika sår står däremot klart. Det var inte länge sedan han tog en semesterresa sist. Hur det viktiga uppdraget som Värmdös finansminister sköts under Ankans bortvaro vet inte bloggen. 

Bloggen önskar Ankan trevlig resa!


Inga kommentarer: