fredag 15 februari 2013

Ökad psykisk ohälsa ger flest sjukskrivningar

Psykisk ohälsa är inte bara en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning i dag.
Det är den vanligaste orsaken till sjukskrivning, länk, länk.
Under en tioårsperiod har psykisk hälsa gått från att vara orsaken i 29% av fallen till att vara det i 37% av fallen.  Att psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning är inget nytt.

Det berättar om arbetslivet och dess villkor. Kvinnorna på arbetsmarknaden och de något yngre löper bland de största riskerna att drabbas.

Sjukvården däremot har däremot ett fokus på somatiska kroppsliga sjukdomstillstånd.
Inom den kroppsliga sjukvården är det oftast enkelt och ändamålsenligt att göra skillnad mellan sjuk och frisk.
När det gäller psykisk hälsa däremot är denna uppdelning av lågt värde. I stället är det bättre att som vi talar om en linje med två poler, en frisk pol och en sjuk pol.  Ett sätt att mäta detta är KASAM, länk. På denna linje kan man mäta förändringar mot att bli mera frisk och att bli mera ofrisk. Idén kring detta synsätt utvecklades av läkaren och professorn Aaron Antonovsky, länk. Det är också viktigt att det objektiva tillståndet vid psykisk ohälsa, vilket i sig är mycket svårt att mäta är bara en faktor. En annan är upplevelsen hos den drabbade av ohälsan.

Att regeringens partier nu funderar på att öka insatserna i företagshälsovården är bra. Samtidigt bör utgångspunkterna vara de riktiga. Några nyckelord här är att öka kunskapen om vad som främjar hälsa i näringslivet. Hittills vet vi allt för lite. Undvika att se psykisk ohälsa binärt. Variation i psykisk hälsa varierar över tid och sammanhang.

Det ligger en fara i att fokusera på det sjuka och befästa ett antingen eller tänkande.
Här skulle Alliansregeringen inte bara kunna tillföra medel utan en viktig syn på psykisk hälsa och ohälsa. Den skulle i sig vara hälsobringande, inte minst i näringslivet.

Inga kommentarer: