fredag 15 februari 2013

Oljepriser igen

Oljepriset är på väg upp kraftigt. Den senaste månaden har det ökat med hela 8 dollar per fat för kvaliteten brent (som man kan se på grafen från dn.no högst upp på denna post).

När det gäller priset på något år sikt är utsikterna för priser under 100 dollar per fat stor. Även detta baserat på uppgifter fån dn.no (tidningen Dagens Naringsliv på nätet).

Att marknaden på kortare sikt ser ljust på efterfrågan och därigenom på de ekonomiska utsikterna verkar klart. Man se en vändning. De dystra siffror som publicerats om inbromsning i några EU länder indikerar sannolikt botten, för den här gången.

Som vanligt bygger detta på några viktiga förutsättningar.
  • USA måste klara sitt "Fiscal cliff" under våren, Vi närmar oss en ny kritisk situation i mars/april. Den här gången måste politikerna komma överens om vilka utgifter man ska skära i. 
  • Grekland måste klara sina åligganden bättre än under 2012. 
  • Kinas ekonomi måste ta fart som den brukar efter partikongressen.

Vad förutsägelserna när det gäller oljepriserna på något års sikt indikerar är svårare att tolka. En kan vara att den traditionella oljan får konkurrens av skifferolja och andra nya oljetyper. En annan kan vara att marknaden tror på en ny dipp redan 2016/2017.

På kort sikt verkar marknaden vilja säga att det värsta är över och 2014 kan bli ett bra ekonomiskt år

Inga kommentarer: