onsdag 21 oktober 2009

Folkomröstning om avgifter på Skurubron

Hänt i Värmdö
Den centerpartistiske kommunfullmäktigeledamoten Hans Lindqvist föreslog vid det kommunfullmäktigemöte som just nu pågår en folkomröstning om avgifter på Skurubron. Det är ett bra förslag. Avgifterna på Skurubron kan komma att motsvara en skattehöjning på 70 öre. Det är orimligt att Värmdös invånare får en extraskatt i denna storleksordning.

2010 borde det vara möjligt för folket att skicka signaler till de politiker som tvekar om vad folket egentligen tycker i denna fråga.

Inga kommentarer: