fredag 16 oktober 2009

Ingen tidningsanka, möjligen en kalkon

Efter allt tumult kring vem som får annonsera i vilken tidning har nu Socialistiska partiet i Lund försökt att få följande annons införd i Sverigedemokraternas tidning SD-kuriren.
Den har inte blivit införd.

Jag sympatiserar inte med Socialistiska partiet i Lund, men deras experiment var intressant och inte utan poäng.

Andra medier: Expressen,


Inga kommentarer: