onsdag 21 oktober 2009

Telekompaketet: rapport från ett kaos

Henrik Alexandersson rapporterar hur det fungerar i EU parlamentet, länk.

Interiörerna från hur arbetet fungerar talar starkt för en reformering av arbetsformerna. Detta måste ske snabbt, för demokratins skull och för trovärdigheten för hela EU

Inga kommentarer: