tisdag 28 december 2010

En angelägen och skrämmande artikel på SvDs brännpunkt

I ett inlägg på SvDs brännpunkt tar barnombudsmannen och några läkare upp ett obehagligt och viktigt ämne, länk. Det gäller barn som misshandlas och i värsta fall dödas.

En av de skrämmande konklusionerna av debattartikeln är: "Varje år dödas i genomsnitt fem barn i åldern 0-14 år i Sverige. Ännu fler barn får livslånga funktionshinder som en följd av brutalt våld. Den statliga utredningen om barnmisshandel från 2001 visade att en halv procent av barnen i varje årskull utsätts för grov, upprepad misshandel. Det motsvarar 3000 barn i åldern 0–6 år. En nationell kartläggning om våld mot barn som Allmänna barnhuset och Karlstads universitet utfört visade att 15 procent av samtliga elever i deras elevundersökning blivit slagna av sina föräldrar eller någon annan vuxen i hemmet."

Trots detta utbildas inte vårdpersonal som läkare i tillräcklig utsträckning för att kunna hantera denna typ av problem. Enbart en tredjedel av de nyutbildade läkarna har fått kunskaper för att adekvat hantera detta.

Bloggen kan inte annat än hålla med författarna till denna angelägna artikel: "Barnkonventionen förpliktigar. Barn som far illa är beroende av att professionella i vården har förmåga att se och agera."

2 kommentarer:

En Dolk som Spetsar frågorna sa...

Hej Bloggen, Du tar upp ett ämne som är av yttersta vikt för ett civiliserat samhälle, dessutom är det ju så att misshandel kan ta sig olika uttryck inte minst när det gäller den mentala misshandel som barn tvingas stå ut med. Bloggen tyvärr är det så att Du nog måste justera siffrorna uppåt. Dessutom skulle det vara intressant med en utredning beträffande inom vilka grupper misshandeln pågår. Jag tror en undersökning här skulle förskräcka.
Jan Dolk

Kenneth Ehrnstedt sa...

Hela det svenska sjukvårdssystemet misshandlar barn, medvetet, varje dag. Det är nämligen så att i princip INGA läkemedel som dagligen ordineras på vårdcentraler och sjukhus i vårt land är testade på barn. Barn får vuxenläkemedel i lägre dos i hopp om att det ska ha rätt effekt. Att ge någon ej utprovade preparat som är garanterat adekvata för åkomman och patienten är ett experimenterande som tangerar misshandel, dock med oklara konsekvenser.

Narkolepsi bland barn inträffade 5-6 gånger årligen i landet innan svininfluensavaccineringen, efter har det varit ett fyrtiotal bara i skåne.