onsdag 22 december 2010

Fort, men fel

Hänt i Värmdö
Beslutet om att bevilja bygglov för återvinningscentralen på fastigheten Djurö 8:3 gick snabbt. Det fanns inte ens tid till att nämnden skulle besluta. I stället fattade en tjänsteman beslutet.

Nu visar det sig att tomten lever. Hon bor på länsstyrelsen och har skickat ett hårt paket till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Frej och byggnadsnämndens ordförande Erik Pettersson. Där säger man att beslutet i byggnadsnämnden är formellt fel fattat. Fort och fel.

Hela länsstyrelsens beslut finner du på Värmdöleaks, länk.

Nu får byggnadsnämnden börja om från början. Sedan kommer säkert det nya beslutet att överklagas igen.

-Hur vore det om man fann en bra plats för återvinningscentralen i stället?

Bloggen säger: 1-0 till Djuröborna

Andra artiklar om Värmdö: NVP, NVP

Inga kommentarer: