torsdag 27 januari 2011

Sommargäster först

Hänt i Värmdö
Värmdö kommun äger ett bolag som heter Värmdö hamnar. Skeppare på den skutan är folkpartisten Anders "Ankan" Bergman. Ett kul uppdrag tycker han. Lite på temat att vilken grabb som helst vill ha ett hangarfartyg att styra. Ankan är inget undantag.

Nu är det så att Värmdö hamnar framförallt tjänar pengar på att vara parkeringsbolag. Nyligen köpte man genom ett välvilligt agerande från allmänna arvsfonden en fastighet så att det skulle bli fler parkeringsplatser vid Seollenkroka brygga.
Bra, kan man tycka.

Tyvärr blev det sämre för de fastboende på öarna. Trycket har ökat på parkeringsplatser i Sollenkroka och trist nog har detta gått ut över dem som håller skärgården levande.

Nu slog de fastboende näven i bordet och kom med förslag om hur det skulle kunna bli bättre för kommunens egna medborgare. Detta behandlades på kommunfullmäktige i går. Förslaget gick på temat att boendeparkering borde Värmdöbor få i första hand i sin egen kommun och inte tvärt om.

-Nej, sa Ankan. Varför kan man undra?

En som gått och varit sur på sin kollega Peter Frej under en längre tid är Bygg-, Hälso och Miljskyddsnämndens ordförande herr Petterson på Möja. I denna debatt lät ha ilskan flöda över både Ankor och Nallar. I sak hade skärgårdsgubben Pettersson rätt. Att man försökte förringa hans argument med att han talade i egen sak är lite svagt.

Det borde kunna vara möjligt med boendeparkering för dem som är Värmdöbor.
Anders "Ankan" Bergman borde montera ned skylten med texten: Sommargäster först.
Bloggen tror att medborgarna skulle gilla en sådan åtgärd

2 kommentarer:

Kenneth Ehrnstedt sa...

Och idag säger Monica Pettersson i NVp angående hemtjänst för sommarboende som kostar ungefär 1 miljon att "Värmdös skattebetalare måste prioriteras"
Kolliosionen kolliderar med sig själv, igen.

Österman sa...

Värmdö Hamnar är faktiskt så schangtila att man via Europark flera veckor in på ny avtalsperiod erbjuder motspänstiga skärgårdsbor att skriva på nya, sämre avtal. Gör vi inte det lämnas våra platser till andra sökande. Att vi betalt årsavgiften för befintliga avtal och att detta accepterats utan kommentar påverkar inte deras "erbjudande". Såna förmåner får bara kommunens egna medborgare!