torsdag 13 januari 2011

Stör ej: Politiker i arbete

Hänt i Värmdö
I en debattartikel, länk i Nacka Värmdö Posten går ett antal ledande skol- och fritidspolitiker ut och önskar arbetsro. De säger att det skolan som ska ha arbetsro. När man läser artikeln däremot bibringas man mer uppfattningen att de är de nytillträdda politikerna som behöver och önskar arbetsro. Detta innan man knappt börjat sitt jobb!

Budskapet är vi löser skolans problem, samtidigt är det tunnsått med strategi och tydligt utstakade mål. Man talar om att den dubbla organisationen och det dubbla och oklara ledarskapet är en tillgång. Det verkar i bloggens ögon märkligt.

Bloggen kan konstatera att Värmdö skolor behöver ett tydligt och hands-on politiskt ledarskap samt en sammanhållen och tydlig organisation. Innan man skapat det lär det inte bli någon arbetsro vare sig för politiker eller skola.

Inga kommentarer: