söndag 5 oktober 2008

Varför har SIDA internrepresentation?

SIDA är ute i blåsväder igen, rapporterar DN. Det visar sig att man lägger 8.000 kronor per person och år på intern representation. Mer än biståndet till Rwanda, Östtimor, Bolivia och Namibia. 
Tala om att föregå med dåligt exempel. Här måste Gunilla Carlsson gå in och sätta tydliga gränser. Förtroendet för biståndet sjunker med avslöjanden som dessa.


Det har länge diskuterats kring effektivitet i biståndet. Frivilliga organisationer som Rädda barnen och Röda korset har allt för stor administration. Man får vara glad om 60-70% används för att hjälpa.

Bengt Westerberg har ett arvode på 700.000 per år från Röda korset. Det är inte vad jag kallar frivilligarbete.

Det finns exempel på motsatsen. Biståndsorganisationen Hand in Hand som utvecklats av Percy Barnevik är ett exempel. Där står Barnevik för administrationen. Allt jag eller du bidrar med, går direkt till ändamålet. 0% avbränning det är så det ska vara. Tack Percy!

Under de senaste veckorna har det pågått en kampanj i Dagens Industri. Där berättar man om organisationens spännande och viktiga arbetet. Jag ser att Henning Mankell är en av dem som bidrar

Fram till 2011 ska man skapa 1,3 miljoner nya jobb. 
Det förtjänar inte bara respekt. Det förtjänar stöd.


1 kommentar:

Rädda Barnens presstjänst sa...

Rädda Barnen har ett 90-konto. Det betyder att vårt insamlingsarbete följer Stiftelsen för insamlingskontrolls regler. Vi är också medlemmar i FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd, som verkar för etisk och professionell insamling. Rädda Barnen har dessutom en egen sträng regel som innebär att insamlade medel ska omsättas i verksamhet för barn inom tre år. För organisationer som har 90-konto gäller att högst 25 procent av de totala kostnaderna får användas för insamling och administration. Räknat på de senaste tre åren uppgår motsvarande tal för Rädda Barnen till 14,6 procent.

Rädda Barnens presstjänst