fredag 3 oktober 2008

Varning till Finansinspektionen för dålig information

Jag fortsätter på mitt tema från i går om att det inte finns några riskfria placeringar.
Som insättare i bank bör jag enkelt kunna få information om alla banker samlade. Jag går därför in på Finansinspektionens hemsida för att få dessa uppgifter. Där finns inga sådana uppgifter.

I goda tider och ännu mer i orostider som nu, måste en av statens uppgifter vara att skapa och sprida vederhäftig information till medborgarna. Det motverkar panik och oro.

Medborgarna kan då fatta beslut som bygger på bästa möjliga kunskap. De ska kunna jämföra olika bankers finansiella situation. Därefter kan de göra ett val som bygger på kunskap. Sedan kan det bli del i alla fall.

Grunden ska i vart fall vara den bästa möjliga. Den myndighet som borde göra detta är Finansinspektionen. Den verkar mer intresserad av braskande rubriker än att medverka till att minska medborgarnas oro. Det är illa. Inspektionen är den myndighet som har bäst överblick över situationen på finansmarknaden. Då måste man vara mycket mer detaljerad och pedagogisk i sitt arbete.

Medborgare ställer frågor som: Hur mycket eget kapital har Swedbank jämfört med Handelsbanken? Har Forex bank pengar till att betala straffavgiften? Vilka tillgångsslag har SEB banken?
Det är relevanta frågor som om de lämnas obesvarade skapar oro. Medborgarna är tveksamma till journalister och på finansinspektionens hemsida får de inga svar.

Finansinspektionen har mycket att lära vad gäller att informera allmänheten. Siten ger allmänheten övergripande information. I dessa dagar önskar medborgarna detaljkunskap. Finansinspektionen borde få en varning för sin dåliga information.

Inspektionen borde ha ett stort blad, med alla banker uppställda kolumn mot kolumn. Information om hur mycket eget kapital man har, vinst, åtgärder från inspektionen, vilka typer av tillgångsslag man har, kreditförluster, räntor och vilka av olika typer av verksamheter man bedriver skulle finnas översiktligt samlade på ett och samma ställe.
Pedagogiskt och lättåtkomligt skulle det vara. Pressen skulle kunna använda dessa uppgifter för granskande journalistik. Medborgarna skulle bli lugnare.

Mats Odell och Anders Borg: -Vad gör ni för att finansinspektionen ska ge medborgarna bättre information, så att obefogad oro och ryktesspridning ersätts med kunskap?

Andra inlägg om finanskrisen:Henrik Alexandersson, Svd, DN

Inga kommentarer: