fredag 19 december 2008

Är detta ett nytt debattklimat?

Hänt i Värmdö
Fredrik Sneibjerg och Annika Andersson har kommenterat den senaste debatten i fullmäktige och den tillträdande moderate politiske sekreterarens sätt att debattera.

För egen del inskränker jag mina kommentarer till två citat av Winston Churchill.

"Tala i vredesmod och du kommer att hålla det bästa tal
du någonsin ångrat"

För alliansens övriga partier, moderaternas samarbetspartier finner följande citat tillämpning:
"Med sådana vänner behöver man inga ovänner"

Inga kommentarer: