måndag 21 september 2009

Centern: bra om frihetlighet

Ett antal ledande centerpartister skriver om att centern ska vara det frihetliga alternativet i Svensk Politik, länk. Jag kan inte annat än hålla med författarna till artikeln.

Olof Johansson och Torbjörn Fälldin representerade en bergfast vilja. De kompromissade inte de avgick. Man kan diskutera det kloka i det. Maud Olofsson finns i andra polen. Hon kompromissar till varje pris. Den kostnad vi ser för partiet nu är att väljarna sviker. Det blir tyvärr mer ord än handling.

Ledordet för centern måste vara en mindre stat. I en del avseende en starkare sådan.
Frihetligheten måste försvaras både på i den virtuella världen och i den reella världen

För centerns del finns det två alternativ nu: Antingen levererar den nuvarande partiledningen mer resultat eller också får den ersättas av en mera resultatinriktad ledning. Leveranserna ska enligt mitt förmenande ha frihetliga förtecken.

Inga kommentarer: