tisdag 1 september 2009

Visst svinn är bättre än att elda tusenlappar för kråkorna

Statens budgetunderskott är nu 201 miljarder för i år enligt ekonomistyrningsverket, rapporterar Dagens Nyheter. Det motsvarar 2,1% av BNP.

Samtidigt kan vi läsa att ekonomistyrningsverket talar om att 1,1 miljoner svenskar försörjs av det allmänna. Det innebär 30% av alla medborgare mellan 20 och 64 år.
Det senare är skrämmande siffror. Sunda statsfinanser förutsätter att många medborgare är i arbete, samtidigt får inte arbetstillfällena vara resultatet av syntetiska stimulanser.
Då tar det längre tid att ta sig ur krisen.

Sannolikt kommer statens finanser att komma i balans redan i slutet av år 2010 eller under 2011. Det enda som talar mot detta är arbetslösheten. Stämmer antagandena att den kommer att vara 12,2% under 2011 tar det ytterligare något år innan budgeten är i balans.

De stimulanser som regeringen har gjort i den Svenska ekonomin har kostat stora pengar. Det är långt ifrån säkert att de haft den effekt man önskat. Tvärt om kan stimulanserna hindrat saneringar i olika branscher.

Regeringen var under den första delen av krisen allt för lösmynt. Under den senare delen av krisen har man klarat sig betydligt bättre. Man har hållit i plånboken. Trots detta får man säga att en socialdemokratisk regering sannolik hade använt tusenlappar för att elda för kråkorna. Det är ännu värre.

Inga kommentarer: