fredag 11 september 2009

Dags att ta finansminister Borg i örat

Ja då har det som vi på bloggen skrivit om länge dokumenterats, länk, länk.
Vändningen i ekonomin har kommit, länk, länk.

Under andra kvartalet 2009 var tillväxten 0,2%. Det är en justering av de preliminära siffrorna som visade på att tillväxten stod stilla. Under tredje kvartalet blir förändringen markant sannolikt mellan 2,5-3,5%.
För helåret 2009 är den stora frågan om det blir nolltillväxt. Med två starka avslutningskvartal ligger detta inom möjligheternas ramar.

Det finns en betydande fara för att regeringen underskattar den underliggande kraften i vändningen och snabbt stimulerar ekonomin till en överhettning.

En restriktiv hållning till stimulanser är viktigt för Sverige i denna känsliga tid. Riskerna för bakslag är mindre än för en överhettning genom statliga stimulanser. Det är stimulanserna som kan skapa en sk "double dipp" inte den underliggande reala tillväxten.

En annan orosfaktor är effekterna av det låga ränteläget.
Med tilltagande optimism är risken stor för att fastighetspriserna, länk ökar i allt för snabb takt.

Det som borde vara fokus i ekonomin nu, nämligen att förebygga en expansiv inflation talas det inte om. Både regeringen och oppositionen sysslar en överbudspolitik som är farlig för en sund utveckling av ekonomin. Värst är som vanligt den rödgröna röran.

Stimulanserna till kommunerna i detta läge är en mycket tveksam åtgärd.
Om det överhuvudtaget skulle vara några stimulanser, vilket bloggen är mycket tveksam till skulle dessa har varit en nedjustering av arbetsgivaravgifterna. Det är en åtgärd som inte bara gynnar den offentliga sektorn. Den stimulera till nyanställningar i alla delar av ekonomin och inte bara i den offentliga.

Det är värt att notera att oljepriset har stabiliserats kring 70 dollar per fat.
OPEC önskar att priset varaktigt ska ligga kring 75 dollar. Det ser ut att vara möjligt med den relativa disciplin kartellen håller vad gäller produktionen för tillfället. Det finns anledning att tro att oljepriset kommer att ligga på minst 80-85 dollar i vinter. Det är inte dåliga nyheter för den Svenska ekonomin. Det innebär att viktiga handelspartners kommer att köpa igen. Inte minst gäller detta Ryssland vars statsbudget är i balans om oljepriset är 70 dollar. För den Kinesiska ekonomin torde ökade råvarupriser numera vara en tillväxtfrämjande faktor.

Till finansminister Borg är det dags att säga: Håll i pengarna, låt marknaden komma tillbaka av egen kraft. Det vinner alla på.

Andra medier: Expressen,

2 kommentarer:

Johan Westerholm sa...

Begåvat resonemang, och, jag tycker om att du pekar på de underliggande faktorerna.

Dock, jag anser att det är på tok för tidigt att blåsa faran över och är förvånad över DI och E24 (som du länkar till) ganska grunda resonemang. USA tredubblade i november i fjol sin kapitalbas i hopp om att öka konsumtionen.

Siffrorna i USA makrostatistik pekar dock på att de hushåll som haft utrymme sparat dessa, precis på samma sätt som hushållen i Sverige nästan fyrdubblat sitt sparande (källa RUT samt Riksbanken). I Sverige, utan kapitalbasförstärkning, är detta allvarligt men hanterbart.

I vårat fall är dock framtida effekter av USA latent mycket allvarliga. Skulle denna kapitalbas frigöras försvagas USD. Med en USD som kryper ner mot 6 SEK kommer vår industri stå inför mycket stora svårigheter. Och därmed arbetslinjen.

mvh

Johan

stefan mårtensson sa...

Tack, ja allt är inte rosenrött och USA är ett problem, men det är viktigt att vara återhållsam. Marknaden klarar korrektionerna bättre än vad finansminstrar gör.

Vänliga hälsningar

Stefan