söndag 30 november 2008

Integritetsbalk

Camilla Lindberg från folkpartiet ska ha månadens ros. 

Hon motionerar om att förtydliga regeringensformens 1:2 om de medborgerliga fri- och rättigheter. Hon vill inrätta en intregitetsbalk. 
Hon vill inrätta en motsvarighet till de ombudsmän som finns på andra områden. Hon kallar tillsynsmyndigheten för intregritetsrevisorer. 
Hon vill förbjuda massövervakningslagar. 

Detta är ett av de första förslagen om hur integriteten och de medborgerliga fri- och rättigheterna kan förstärkas. Det är här regeringen måste lägga sitt fokus. 
Inte på att minska den enskildes intregritetssfär.

Läs hela motionen här.

Detta har vi väntat på länge. Detta är bra. Detta är viktigt.
Detta förtjänar allas vårt stöd.

Tipstack till HAX.

Andra bloggar som kommenterar: SultanJardenberg och Projo

Inga kommentarer: