onsdag 5 november 2008

Du döms härmed till fördumning

Vilka straff är relevanta att ge för vilka brott? Vilken är straffets funktion?
Detta är två viktiga frågor som diskuterats av jurister och rättsteoretiker. Frågor om lag och rätt är också en viktig vattendelare mellan konservativa och liberaler. Nu får frågorna om brott och straff ett bredare allmänt intresse. Orsaken är fildelningslagen och hela synen på internet inom EU.

Här står flera viktiga principer mot varandra, som skyddsintressen för stater, upphovsrätt och medborgerliga fri- och rättigheter. Vad väger tyngst?

Ska det vara möjligt att stänga av människor från internet? I så fall för vilka brott?
En som diskuterar fildelning och avstängning från internet är Oscar Schwartz.  I fildelningsdebatten är folkpartiet och centern ganska tysta. Varför denna tystnad, när båda partierna säger sig ha en liberal värdegrund?

Är det verkligen rimligt att stänga av någon från internet? Andra typer av yttrande- och informationsfrihet är  skyddade genom grundlagar. Vi talar om dem som grundläggande mänskliga rättigheter. Varför talar vi inte på samma sätt om tillgången till internet?

Fildelning är inte mord. Fildelning är inte misshandel. Fildelning upplevs säkert av många som ett ganska lindrigt brott. För allt fler, framför allt unga framstår det inte ens som ett brott. Avstängning från internet framstår som ett medeltida straff. Du döms till tystnad och du döms till att inte kunna ta del av information. På ett sätt kan man säga att du döms till fördumning. En annan beskrivning kan vara att du får en kommunikativ husarrest.  Du tillåts muttra hemma, men du får inte tala offentligt. Jag kan inte se att denna typ av straff fyller någon funktion. Den enda funktion en lagstiftning som innebär att människor kan avstängas från internet är att påskynda en förändring av lagstiftningen om fildelning.

Med den passiva syn som liberalerna i riksdagen har ökar piratpartiets chanser att komma in i riksdagen. 

Det är dags att sätt in straffen för fildelning i ett bredare sammanhang om brott och straff.

4 kommentarer:

Farmorgun sa...

Tack för detta kloka inlägg. Det hjälpte mig att inse varför jag börjar luta åt att Piratpartiet vore det enda rätta.

Leo sa...

Tack, Mårtensson, för detta enormt kloka inlägg!

Det är mycket beklämmande att de liberala riksdagspartierna inte längre är liberala. Men det finns som tur är alternativ, som inte kompromissar med integriteten och rättssäkerheten!

Lennart sa...

Kan någon klok man/kvinna upplysa mig om vad fildelning egentligen handlar om.
Själv anser jag att fildelningssnacket bör sänkas ner till den nivå där det hör hemma.

Jag har eget köpta cd skivor. Gäller även vhs filmer. Jag anser mig inte vara olaglig på minsta sätt om jag lånar ut dessa till mina barn och vänner så de kan titta och lyssna, i sina egna apparater av olika slag.

Så fort jag placerar min egen cd i någon annans hand kan jag väl klassas som en fildelare. Det jag lånat ut kan ju utan min kontroll ha kopierats vilket direkt gör mig till en fildelare. Vad betyder då ordet fildelare i en juridisk term?

Film och skivbolag får väl själva se till att skydda det material som de anser inte får lånas ut. De borde snarare vara så pass smarta att använda all fildelning till något mer positivt som t.ex i deras egen markandsföring som årets hit. Men det kanske är film/skiv bolagsdirektörerna som mest producerar skit och som inte laddas ned i någon större omfattning som driver på om den tilltänkta lagen.

Farmorgun sa...

Lennart: Jag har själv haft god nytta av olika forskningsrapporter bland annat en hos Forum för Småföretagsforskning (FSF)”Patent- och Copyright behövs det?” av Karl-Henrik Pettersson, som kan laddas ner där.
http://www.fsf.se/publikation/reprint.htm