fredag 21 november 2008

En vital syn på medborgerliga fri- och rättigheter

En första lite större storm har brutit ut kring Barack Obama, rapporterar Politico
Bakgrunden är att alla som är tillfrågade och accepterar en nominering till ämbeten i den nya administrationen ska fylla i en 63 frågors enkät. 
Fråga 59 rör om kandidaten har vapen. Genast har vapenlobbyn vaknat och blåser till strid. 

En som tar det från det humoristiska hållet är den demokratiska representanthusledamoten Tim Ryan. Han säger: "Given the behavior of the vice president under the last administration, you may want to know these things." Hans ser frågan som en "Better-safe-than-sorry-measure". Ryan syftar på att Dick Cheney var med om en skjutolycka som berodde på hans oskicklighet med vapen.

För andra är det en fråga om att respektera det andra tillägget i konstitutionen. Det säger: "A well regulated militia being necessary to the security of a free State, the right of the People to keep and bear arms shall not be infringed". Texten är från den 21 september 1789 och var resultatet av en mångårig och omfattande debatt. Den ratificerades och blev en del av konstitutionen 1791. Rättigheten för fria män att bära vapen har sina rötter i 1200 talets England.

Rätten att bära vapen har prövats av den Amerikanska högsta domstolen vid ett flertal tillfällen. Senast i juni i år.

Vapenlobbyn i USA ser rätten att bära vapen som en del av den liberala friheten. 
För oss i Europa finns det anledning att reflektera över den liberala frihetens innehåll.
Vad är det viktigaste fri- och rättigheterna för oss som lever just nu 2008? 

Vad vapenlobbyn inte gör är att jämföra behoven i vår tid med behoven hos den enskilde när tillägget skapades. Behovet av skydd ser väldigt olika ut. Trots detta håller man fast vid att rätten till egna vapen är en oskiljaktig del av en liberal konstitution. 

Å andra sidan har inte den Amerikanska konstitutionen tagit in tillägg om liberala, medborgerliga fri- och rättigheter på internet. Det kommer säkert men det kommer att ta tid. Mycket lång tid. 

I Sverige bör vi se till att de medborgerliga rättigheterna uppdateras med förändringar i värderingar och den tekniska utvecklingen. Vi ligger långt efter där. Det visar både FRA och IPRED debatten.

Andra bloggar om detta: Same but different, satmaran, djingis, opassande och Hax. 

Inga kommentarer: