onsdag 12 augusti 2009

Bättre central administration undanröjer behovet av verksamhet i kommunen

Hänt i Värmdö
I en tjänsteskrivelse från kommundirektören Magnus Hedenfalk framgår att kommunen fortsätter att utveckla den övergripande kommunkoncernadministrationen.
I en stor omorganisation ska nu kommunens låneskuld överföras till kommunen själv.
Ärendet kommer upp som nummer 5 på kommunstyrelsens möte den 19 augusti, med start kl 18.00, lokal tid.

De tjänstemän som tidigare hanterat kommunens låneskuld i kommunens egna bolag, till räntor som är bland de lägsta i landet blir nu av med sina arbetsuppgifter. I stället upprättas en ny och större organisation på kommunens huvudkontor Skogsbo. Där ska de nya medarbetarna utföra samma sak som de gamla gjorde.
Nu med de skillnaden att de har kommundirektören som närmaste chef.

Som en konsekvens av denna utökning kommer kommundirektören att senare återkomma med ett förslag till att bygga ut kommunens huvudkontor med vad som i folkmun kommer att kallas för "bankpalatset".

Någon med skämtlynne talar redan om den nya organisationen som "Hedenhös bank". Efter förebild från det så kallade UKÄ kontoret kommer fler att inte veta vad de ska göra.
Därför kommer ytterligare personal att anställas för att hålla reda på detta.

Den allt ökande administrationen centralt kräver att Värmdö kommun drastiskt minskar servicen till medborgarna. "Vi sätter än ära i att administrera det vi administrerar med högsta kompetens", säger Magnus Hedenfalk. På fråga från bloggen säger Hedenfalk att: "han räknar med att administrationen kommer att vara större än verksamheten redan år 2020". Ytterligare 15 år senare kommer all verksamhet ha försvunnit och enbart administrationen av verksamheten återstår.

Vid det laget kommer ingen av administratörerna att lägga märke till att inget finns att administrera. Administrationen blir då ett självändamål, myser kommundirektören.

Hur politikerna ska försvara kommunalskatten när medborgarna inte får något för den kan däremot bli ett problem.
Det lär dock finnas ett hemligt förslag som innebär att kommunen kommer att anordna ett administratörsarbetslotteri årligen. Varje kommunmedborgare över 16 år får en lott. Vinst innebär ett jobb i kommunens administration. Jobbet varar i tre år. Genom detta arbetslotteri kommer invånarna att få en sorts skatteåterbäring som rättfärdigar kommunalskatten.

Hanteringen av utbildning, äldre och sjuka får dock medborgarna klara själva.

I en kommentar säger kommundirektören: "att alla organisationsformer har sina för och nackdelar". Just bristen på verksamhet är en sådan. Samtidigt finns det ju inget att klaga på när man inte har någon, fortsätter Hedenfalk. Ingen kommer att kunna klaga på att andelen obehöriga lärare är för låg. För vid det laget har vi inga lärare. Vi kommer faktiskt inte att ha en enda obehörig lärare alls då. Det är riktigt bra det, säger Hedenfalk. Vi kommer att bli bäst i landet på det området.

Jag tror att Värmdös medborgare får lära sig leva med gungor och karuseller, säger en påtagligt stolt Hedenfalk. Samtidigt vill jag framhålla att vi är krismedvetna. Vi startar därför ett projekt som vi kallar mer från varje medarbetare. För att administrera det projektet har jag äskat en miljon extra nästa år fortsätter Hedenfalk.

Nu kan jag inte fortsätta prata med er på bloggen, säger Hedenfalk.
Det kollektiva morgonskaffet kallar, avslutar Hedenfalk.

Helt seriöst, när blir det tid till att fokusera på verksamheten och "skapa value for the money" för kommunens skattebetalare i Värmdö kommuns verksamhet?

Andra medier: Svd, DN, NVP,

Inga kommentarer: