måndag 1 juni 2009

Fri rörlighet på varor och tjänster går inte att förena med tull på tjänster

Fri rörlighet av varor och tjänster är ett av de tyngsta skälen till varför EU finns. 
Ulvskog ser inte skogen för bara träd eller också är hon en Ulv i fårakläder. 
Jag kan inte annat än hålla med Magnus Andersson om att socialdemokraternas motsånd mot den fria rörligheten är lika illa varesig det kallas social turism eller det mera avkönade kravet på tull för tjänster, länk.

Andra media: SvT,

Inga kommentarer: