måndag 1 juni 2009

Resursskolan, åter igen

Hänt i Värmdö
I går var det diskussion mellan politiker och föräldraföreningen om resursskolan på Värmdö. Centern företräddes av den alltid väl förberedde och lyssnande vice ordföranden Henrik Paulsen. 

Han slog fast att "först måste man veta vilka konsekvenserna blir av en nedläggning av skolan". Sedan måste man se vilka alternativen är till resursskolan. Innan det är utrett är det "business as usual" som gäller. Uppsägningar ska dras tillbaka. Neddragningar i kompens på skolan ska inte genomföras.

Ett tydligt budskap från Värmdöcentern.

Detta står i klar kontrast till de krystade förklaringar som utbildningsnämndens ordförande Peter Bondesson och produktionsnämdens vice ordförande Anders Bergman formulerar i en artikel i Nacka Värmdö Posten, länk. Artikeln borde falla under rubriken falsk marknadsföring. Vad artikelförfattarna gör är att han gör en helt egen defintion av vad skolan är. Sedan konstaterar de att skolan enligt deras definition finns kvar. 
Denna definition stämmer föga överens med hur de flesta definierar skolan.

Jag kan hålla med bloggkollegan om att den process man försökt inleda för att lägga ned skolan minskar valfriheten. För mig blir det en fråga om att begreppet kundval bara gäller vissa. Om du har särskilda behov som elev ska rektor överta din rätt till kundval. 
Det kan inte vara ett kvalitativt kundval. Jag lägger i vart fall in andra parametrar i begreppet.

Många har hört av sig till mig och är upprörda. Naturligtvis är det olika saker man är upprörda över. En sak är den process eller snarare brist på process som kännetecknar förslaget om nedläggning. Det andra är ordföranden, Peter Bondessons brist på engagemang i frågan. Det tredje är att man börjat nedmonteringen av skolan innan det finns politiska beslut i ärendet. 

Andra menar att de vetenskapliga sk "skälen till nedläggningen" är svepskäl. Det egentliga skälet till nedläggningen är besparingar. Några hävdar att en eller två vetenskapliga studier av tveksam kvalitet inte bevisar något vetenskapligt. För detta krävs det välgjorda studier och repeterbarhet.

Sammantaget borde nu alla partier ena sig bakom Henrik Paulsen och sätta barnens rätt främst. En förlängning av avtalet om resursskolan på ett år är en klok väg.

Andra artiklar i NackaVärmdöPosten i ämnet: länk
Tidigare blogginlägg i ämnet av MÅRTENSSON: länk, länk

4 kommentarer:

jessie72 sa...

Tack för dina ord! Det värmer en mammas hjärta som är fruset av den iskyla Peter Bondesson visar upp inför ALLA våra argument och synpunkter! M V H Jessica Linderot

Stefan Mårtensson sa...

Tack

Mattias sa...

Vi är 12 anställda inom resursskolan som fick beskedet den 28 maj att vi är övertaliga till hösten.

Det kommer inte alls att fortsätta som förut, som Peter Bondesson påstår.

En riktigt dålig lärare fick mig att vilja bli lärare.
En riktigt dålig politiker kommer få mig att engagera mig politiskt, det är enda fördelen med Peter Bondesson.

Mattias

jessie72 sa...

Hej. Du och andra kan fortsätta att stödja vår sak genom att uppmana så många som möjligt att komma på söndag!

Dialogmöte 14/6

Utbildningsnämnden inbjuder föräldrar och andra intresserade till dialog om resursskolorna.

Plats: Matsalen kommunhuset, Skogsbovägen 9-11

Tid: 18.00-20.00

Dialogen inleds med en information av kommunens tjänstemän
M v h Jessica Linderot
Resurskolans föräldrarförening