fredag 5 juni 2009

Lena Ek integritetscertifierad

Lena Ek väljer sida.
Numera är hon också integritetscertifierad, länk.
Hon visar att ett fritt internet är viktigt och att liberala idéer ska  omsättas i praktiken.
Det borde uppmärksammas.

Jag efterlyser att fler kommunal- och landstingspolitiskt aktiva centerpartister certifierar sig. Väljarna frågar var vi står. 
Personligen är jag integritetscertifierad. Signalvärdet är stort.
Det är dags för stor flaggning för integriteten av centerpartister på alla plan.

Inga kommentarer: