fredag 19 juni 2009

Slagskeppet IPRED på grund

Mark Klamberg, länk, DN, länk och e.24, länk rapporterar om att upphovsrättsindustrins och Beatrice Asks stolta slagskepp IPRED står på grund.

Skälet till grundstötningen är att Datainspektionen ansett att ip nummer är att jämställa med personuppgifter. Datainspektionen tolkade lagen på ett sätt och upphovsrättindustrin på ett annat. Nu har regeringsrätten tolkat rättsläget i Datainspektionens favör.

För tillfället är slagskeppet IPRED på grund.
Sannolikt krävs ett nytt utslag från regeringsrätten för att definitivt dra lagen av grundet.
Det är ett bakslag för både Ask och upphovsrättsindustrin. Det var inte den här oron man ville ha. I stället hoppades man på en farled fri från grund.

Tyvärr är stoppet i IPRED maskinen tillfälligt, men det glädjer ändå.


Inga kommentarer: