onsdag 23 februari 2011

Gud bevare oss för Åsa-Nisse-marxister

Hänt i Värmdö
Under 1970 och 1980 talen talade man om Åsa-Nisse-marxism. Det var benämningen på en vänsterinriktad politik som en del personer i centerns ungdomsförbund förde fram. Man kombinerade vänsterinriktningen med ett oreflekterat EU motstånd och en orealistisk miljöpolitik.

På många håll har dessa vänstermän kommit till sans och i stället förstått liberalismens dynamik. Andra har funnit sitt politiska hemvist i olika vänsterpartier. En och annan har dock överlevt.
Man kan undra varför?
I något fall är orsaken enkel, arvoden.

En Värmdöbaserad blogg kläcker ofta ur sig vänsterpolitik utan att verka förstå det. Då hade det kanske varit bättre att konsekvenserna av sin övertygelse och söka medlemskap åt vänster.
Nu verkar det inte bli fallet.

Det är trist när övertygelse och idealitet övergår till ren girighet.
Ibland blir det så tokigt att kalkonfilmen Åsa-Nisse wälkom to Knohult blir överträffad av Värmdös politiska verklighet. Klabbarparn, de grälsjuka kvinnorna finns ju där.
Spelet kan börja, förlåt fortsätta.

Bloggen menar att det har ett stort värde att kunna skilja på höger och vänster, både av de som kandiderar och de som väljer.

1 kommentar:

Kenneth Ehrnstedt sa...

Delar bloggens uppfattning fram till de sista raderna.
Att kunna skilja på vänster och höger i politiska sammanhang är en fullständigt värdelös konstart med obefintligt värde. Att däremot kunna skilja på vad som är framåt och bakåt eller utveckling och stagnation är en eftersträvansvärd kunskap. Båda finns i det som kallas höger och vänster. Därför är konsten att kunna förena de två den verkliga kunskapen.