fredag 4 februari 2011

The loosers takes it all

Hänt i Värmdö
Hur mycket får de fast arvoderade politikerna kosta i Värmdö kommun?

Bloggen är av den uppfattningen att de borde räcka med ett kommunalråd för majoriteten och en något mindre tjänstgöringsgrad för oppositionen. I dag är antalet kommunalråd mer än dubbelt så stort. Sedan tillkommer samordningsresurser. Ovanpå detta finns kostnaderna för presidierna i nämnderna. Vi talar om strax under tolv heltidstjänster som är politiker.

Nästa fråga är hur man fördelar detta. I Värmdö har man kommit överens om en fördelning som kan kallas "the loosers takes it all". Detta har bloggens skribent överklagat till förvaltningsrätten, länk.

Förvaltningsrätten har avslagit kravet på verkställighetsförbud den 31 januari i år.
Nu återstår behandlingen av själva sakfrågan.
Vi tror att det är fler än bloggen som följer detta ärende med spänning.

1 kommentar:

En Dolk som Spetsar frågorna sa...

Hej Bloggen!
Åter igen kan jag konstater att bloggen är vaken och pekar på allvarliga symtom inom det politiska Sverige. Värmdö är en karikatyr av dessa symtom. Jag uppskattar bloggens initiativ som tydligare kan komma att peka på dessa avarter inom det svenska politiska livet. Går det till på samma sätt i övriga Sverige som i Värmdö beträffande de politiska beredningarna, så är det för bedrövligt? Exemplen är många, jag hoppas enbart att falskheten, lögnernas och ryggdunkandets tid är över.
Ta´t lugnt och luta Dig tillbaka, betrakta eländet Det är värre än vi tror och vet.
Jan Dolk