söndag 20 februari 2011

Värmdös skolors kvalitet

Hänt i Värmdö
Nu har den stora genomgången och inspektionen av Värmdö skolor inletts. Skolinspektionen har börjat sin stora och efterlängtade inspektion. Inspektionen kommer att prägla Värmdö skolor under hela 2011.
För den som är intresserad av resultaten läggs dessa ut på nätet så fort de är klara, länk.
En del av rapporterna kommer att finnas på Värmdöleaks, länk.

Det är bra att kunskapen om läget i Värmdö skolor ökar. Oberoende aktörers observationer är mycket välkomna.
Nästa steg blir också viktigt.
-Hur höjer man kvaliteten, oberoende av vad resultaten visar?

Därför kan man undra över hur den styrande kollision för Värmdö fungerar. Man har fått en så kallad betygutredning presenterad, länk. Den är inte utlagd på nätet ännu, trots att många föräldrar är nyfikna på resultatet. Den är redan politiskt behandlad. Så möjligheten till en bredare diskussion med brukarna har man hoppat över. Bloggen kan tycka att det är trist.

Vad som är ännu mera förvånande är den ledande kollisionspolitikernas syn på hur man ska behandla betygsutredningen. Amie Klonblad tycker att resultaten ska "sjunka in".

Mot detta står oppositionens önskemål om att man skulle fördjupa analysen av resultaten. Enkelt uttryckt se om de det finns slutsater att dra, förädla råprodukten. Okontroversiellt, kan man tycka, men det tyckte inte majoritetet som stoppade detta. Bloggen kan tycka att majoritetens inställning är närmast kunskapsfientlig.

Speciellt Amie Kronblad bör fundera på om reptilhjärnan är lämplig att använda i sammanhang som detta. Hon har en stor chans att skapa en samlad front för att förbättra skolan. Det bygger dock på att hon lyssnar och tar in goda synpunkter. Att som i detta fall bara säga nej, eftersom det kommer från oppositionen devalverar hennes värde. Trist igen tycker bloggen, men vi hoppas fortfarande på Amie.

3 kommentarer:

Gun Svensson sa...

Hej Stefan!
Här en länk till eftermiddagens rundabordssamtal hos IT-minister Hatt om IT i skola och utbildning. Det är klart se- och hörvärt.
http://www.regeringen.se/sb/d/14388/a/161343

Stefan Mårtensson sa...

Tack för tipset!
Håller med dig

En Dolk som Spetsar frågorna sa...

Hej Bloggen
kan bara notera riktigheten i frågan. Jag vill ändå göra oss observanta på att många beslut och åtgärder har under de senaste åren gjorts beträffande våra skolor. Sälvklart är det nu ett måste att ha avläsningspunkter under resans gång så att man inte åter håller på att klantar till det med nya beslut innan tidgare tagna fått någon genomslagskraft.
Mången duktig rektor har fått sluta på grund av politikers klåfingrighet.
Jag ser med intresse fram emot skolinspektionens synpunkter.

Jan Dolk
PS
En gång i tiden var boken modern. Ja rent av kunde man kalla den ny teknik, för mig känns det mycket underligt att skolan inte skall få använda sig av den nu moderna tekniken till inlärning.