onsdag 7 januari 2009

Ett dolt handelshinder, kanske?

Svenskan har en intressant betraktelse av en uppstickare på alkoholmarknaden, Australian Wineclub. Posten vill inte distribuera deras försändelser. KF kryper ur avtal. 

I bakgrunden finns systembolaget med sitt monopol. Det är ingen som vill stöta sig med dem.

Kanske kan vi tala om ett dolt handelshinder. 
I vart fall kan vi slå fast att marknaden fungerar inte. Kunderna finns men andra aktörer är rädda.
Är det för storebror kanske?

Inga kommentarer: