torsdag 22 januari 2009

Välkommet beslut av Obama

President Barack Obama har beslutat att stänga Guantanmolägret.
Åtgärden kommenteras av den satiriska bloggen the Onion, the Huffingtonpost och Politico

Inga kommentarer: