söndag 31 januari 2010

Bildt vs Falkvinge om nätfrihet

Carl Bildt är sur på Rick Falkvinge, länk. Anledningen är att den senare inte gjort vågen när den tidigare tyckt att nätfriheten borde vara en del av utrikespolitiken. Falkvinge har i stället fokuseret på hur framförallt moderaterna gjort nätet mindre fritt i Sverige.

Om Bildt menar allvar med nätfrihet bör han fundera på hur Sverige själv kan förstärka den. Först då blir budskapet om nätfrihet i utrikespolitiken fundamenterat och trovärdig

Inga kommentarer: