måndag 25 januari 2010

Spyker och SAAB allt närmare varandra

Bloggen har varit för snabb. Affären mellan Spyker och GM är inte helt klar i dag. De källor som tipsade oss hade goda grunder för sitt påstående om att allt var klart. Hur som helst beklagar vi bloggen gav sken av att affären var slutförd i dag. För affären är inte det.

Inga kommentarer: