tisdag 12 januari 2010

Demokratidebatten: Falkvinge på fel spår

Rick Falkvinge skriveri dag en bloggpost om mänskliga rättigheter och demokrati, länk.
Han skriver så här: "Ett demokratiskt samhälle behöver inte respektera mänskliga rättigheter, och mänskliga rättigheter kan finnas utan demokrati.

Demokrati innebär att en majoritet av de röstberättigade (inte av alla!) bestämmer över en minoritet. Varken mer eller mindre. Det skapar ett problem med avseende på mänskliga rättigheter, eftersom det i varje samhälle och vid varje tidpunkt finns ett majoritetsstöd för att dra in grundläggande mänskliga rättigheter för en namngiven minoritet.

Därför har vi också olika fördrag — instiftade demokratiskt — som garanterar vissa rättigheter åt alla. I praktiken åt minoriteter. Grundlagen är en sådan. Grundlagen är minoriteters skydd mot lagstiftare. Alla medborgares skydd mot lagstiftare, förresten."

Resonemangen som Falkvinge för utgår från ett demokratibegrepp som är väldigt avlövat.

Är det exempelvis möjligt att tala om en demokrati utan mötesfrihet? -Jag tror inte det. Är det möjligt att tala om demokrati utan pressfrihet? -Jag tror inte det. Det exempelbegrepp som Falkvinge talar om är så snävt att de demokratiska rättigheterna inte kan utövas. Demokrati är enligt mitt förmenande också en fortgående process. Det förutsätter rättigheter för medborgarna för att kunna utöva demokratin. Falkvinge verkar i någon form av retorisk iver skjutit över målet.

Det demokratibegrepp som jag ansluter mig till beskrivs i uppslagsverket wikipedia som, länk: "politisk filosofi bygger demokrati på att alla medborgare har en serie fri- och rättigheter, de demokratiska fri- och rättigheterna. Det finns flera varianter av demokrati, med olika nivå på representativitet och frihet för medborgarna, bl.a. direktdemokrati och representativ demokrati.

De flesta demokratiska nationer har grundlagar för att förhindra att den politiska makten blir snedfördelad, till exempel genom att makten är delad mellan den verkställande makten, den lagstiftande makten och den dömande makten. Återkommande kritiska poänger är majoritetsförtryck, att medborgarna inte har tid att sätta sig in i alla frågor, och att de politiska partierna ägnar mer tid åt röstfiske än åt att styra. Intressekonfliktsfråganär också vanlig."

Jag förstår Falkvinges berättigade oro. Inte minst integritetsdebatten i samband med FRA lagen visar på demokratiska problem i Sverige just nu. Upphovsrättsdebatten visar på liknande problem.


För mig är det inte möjligt att tala om en demokrati utan demokratiska (mänskliga) rättigheter. Grundlagarna garanterar demokratins fortlevnad. Argumentationen som Falkvinge för är tyvärr något vulgär och i värsta fall okunnig. Frågorna om demokratins problem är däremot glödande aktuella. Jag hoppas att den debatten kommer att fortsätta:


Länkar: Göran Widham, Oscar Swartz, Projo, Farmor Gun,


4 kommentarer:

opassande.se sa...

Stefan; det gick inte att läsa det här inlägget på firefox/mac, vet inte om det bara råkat bli fel i färgerna rent allmänt, eller om det är browserbetingat, men ville bara hojta till för säkerhets skull.

Stefan Mårtensson sa...

Tack för påpekandet. Nu är det tillfixat

MrPerfect72 sa...

Du har raett i att MR oekar med utoekad demokrati. De minskar tillsammans med minskad demokrati.

Falkvinge har raett i att en majoritet KAN foertrycka en minoritet genom demokrati OM de skulle vilja det.

Men genom deltagande blir maenniskor upplysta om dessa begrepp och hur de haenger samman. Daerfoer aer demokrati utan deltagande lika ovettigt som aytt ta ett test utan att foerst laesa paa.

Resultatet speglar oomkullrunkeligen de inhaemtade kunskaperna.

Det aer daerfoer jag aer med i www.aktivdemokrati.se och foerespraakar mer demokrati.

Jag tycker t.o.m. att pedofiler ska faa vara med i www.aktivdemokrati.se och kunna ha aasiktsfrihet aeven om detta, dock ska den demokratiskt beslutade lagen gaella dem paa samma saett som alla andra.

Anonym sa...

Jag tror att tanken bakom Ricks inlägg var att belysa att demokratin
inte är perfekt, att det finns brister. Jag vet många människor som
inte använder sina rättigheter, då de känner att de inte har sina
friheter. De är ofta på något vis en minoritet i samhället, som det
inte tas hänsyn till när det stiftas lagar.