måndag 18 januari 2010

Socialdemokraterna börjar på tredje plats i Stockholm

Socialdemokraterna ska ta revansch i Stockholm. Det förkunnar Carin Jämtin seconderad av partisekreterare Ibrahim Baylan. Budskapen refereras av Dagen Nyheter, länk.

Huvudfrågorna är tre: skolan, jobben och ungas uppväxtvillkor.
Skolfrågan är ett försök att möta folkpartiet. I jobbfrågan tar man fighten med moderater och centerpartiet. De ungas uppväxtvillkor verkar vara mycket vagt formulerat.

I grunden är fortfarande den socialdemokratiska politiken en storstadsfientlig politik. Trots de strukturella problem är det riktigt att som alliansregeringen gjort sänka fastighetsskatterna. Att ha en närmast platt fastighetsskatt gillas i storstäderna. Det hjälper inte att som socialdemokraterna gör sätta ribban vid ett taxeringsvärde på 4,5 miljoner.
Fortfarande har socialdemokraterna inte sagt att man avstår från att återinföra sparskatten eller som socialdemokraterna kallar den; förmögenhetsskatten. Dessa två frågor är viktiga storstadsfrågor.

I miljöfrågorna och integritetsfrågorna har socialdemokraterna låg trovärdighet. Här framstår man mer som opportunister. Det är lätt att förstå att socialdemokraterna vill börja kampanjen tidigt i Stockholm. Som tredje största parti har man en del att ta igen opinionsmässigt.

Inga kommentarer: