måndag 4 januari 2010

Om patenträtten

Rick Falkvinge reflekterar över patentsystemet och hur det fungerar i tre olika bloggposter, länk, länk, länk.

Han sätter fingret på bristerna i systemet. Som Falkvinge påpekar skyddar systemet de redan starka. "Den lille uppfinnaren" har i praktiken inget skydd genom patentlagstiftningen av idag. Medicinpatenten har tyvärr den avigsidan att fattiga länder inte har råd att använda patenterade mediciner. Vi har sett absurda patentintrångstvister mellan afrikanska länder och läkemedelsbolag om AIDSmediciner. Christian Engström har bloggat om konsekvenserna av detta, länk.

Patentlagstiftningen kan som Falkvinge beskriver fungera som ett handelshinder och inte som ett frihandelsicitament.

Jag håller med både Engström och Falkvinge om att patentinstitutet är problematiskt. Det har anpassats och utvecklats till att bli ett sätt att skydda USAs intressen mer än att skydda upphovmän 0ch kvinnor. Det har blivit alldeles för dyrt att skydda sina intressen för mindre och medelstora företag.

Det krävs en genomgripande diskussion om immaterialrätten i allmänhet. Särskilt måste det till en genomgripande ideologisk och praktisk debatt kring patenträtten och upphovsrätten. Jag delar inte uppfattningen att patenträtten ska avskaffas. Däremot måste den kraftigt reformeras för att kunna försvaras. Upphovsrättens problem har vi redan diskuterat i andra sammanhang på denna blogg så jag avstår från att diskutera denna i just nu.

Jag vill ge Falkvinge och Engström en eloge för att de aktualiserar denna viktiga debatt. Samtidigt blir man svaret skyldigt för att centern och folkpartiet inte initierar den här typen av diskussioner. Detta är viktiga frågor i ett liberalt sammanhang.

Andra bloggar: HAX

3 kommentarer:

Niklas Lindgren sa...

Jag måste säga att jag är besviken att en ännu en liberal går i fällan i att stödja hax och de andra piratpartisterna i patentfrågan. För varken deras argument eller bakgrundsfakta stämmer.
I princip alla argument du lyfter fram har jag redan bemött.
1. Patent skyddar minst lika mycket den lilla uppfinnaren som den stora. Inom läkemedelspatent är det just små innovativa företag som tar patent. De stora, som har råd att genomföra de extremt dyra kliniska studierna (som alltså är det dyra, inte patent) men som inte kan täcka allt, köper sedan patent från småföretag för att utveckla dem till färdiga mediciner. Utan patent hade framförallt inte småföretag klarat sig.
2. Det är inte läkemedelspatent som hindrar fattiga i u-länder att köpa mediciner. Faktum är att endast 17 av de 315 viktigaste medicinerna för u-länder är patenterbara. Nej orsaken är fattigdom. Och de få gånger som det lätt till patentintrångstvister så har det varit onödigt och pga vissa länder gett piratföretag rätt till just patentintrång trots att läkemedelsföretag gått med på 90% reducerade priser med vissa andra länder i Afrika som inte stödjer patentintrång.

Stefan Mårtensson sa...

Tack Niklas,
för dina reflektioner.

För det första säger jag inte att patentinstitutet ska avskaffas. Det jag säger är:"Jag delar inte uppfattningen att patenträtten ska avskaffas. Däremot måste den kraftigt reformeras för att kunna försvaras."
Det är något helt annat än vad piratpartiet säger.
Vi måste se hur patenträtten kan reformeras för att möta 2010 talets utmaningar och krav.

Företagshemligheter som alternativ till patent ter sig för många mindre företag som attraktivt. Vad gäller skyddet mot intrång är patentet ett ganska skralt skydd. Däremot kan det ha ett visst värde vid en "vänligt sinnad" upplåtelse av rättigheter.

Vad du säger är att ca 5% av medicinerna är patenterbara som gäller de fattigaste länderna. Det säger ingenting om hur stor del av de mediciner som man behöver som berörs.

Hur ser förhållandet ut på AIDS området till exempel?

Jag tycker att det är mycket bra att vi får en debatt på liberal grund om patenträtten.

Vänliga hälsningar

Stefan

Niklas Lindgren sa...

Stefan,
Företagshemlighet kommer aldrig att kunna bli ett alternativ till patent. Framförallt beror det på att patent möjliggör för småföretag att sälja patenträttigheter. En företagshemlighet ger inte samma grad av skydd för småföretag vis á vis storföretag. Om det bara vore hemligheter utan lagligt skydd så skulle ju ett storföretag som vill åt ett litet företags hemligheter, endast behöva anställa några nyckelpersoner från det intressanta småföretaget för högre löner. Förövrigt har jag presenterat denna verklighet för Rick falkvinge med flera, men de vägrar kommentera det.
Angående patent och u-länder så kan du själv läsa studien här:
http://content.healthaffairs.org/cgi/content/full/23/3/155
Den uppvisar tydligt hur få mediciner av de viktigaste som är patenterbara. Visst, just HIV-mediciner är faktiskt det enda typ av läkemedel där livsnödvändiga mediciner för u-länder är patenterbara. Fast TRIPS-avtalet ger faktiskt u-länder rätt att gå runt systemet via så kallade tvångslicenser.
Men egentligen är allt detta irrelevant. Orsaken är att ledarna i tex Afrika inte har någon vilja till att ens försöka ge adekvat läkarvård till sin egen befolkning. Nils Daulaire,
Chef för the Global Health Council kommenterade detta med “Even if AIDS drugs
were free, no more than 10 to 20 percent of Africans would benefit as the health
infrastructures do not exist to manage infections in each individual”. För innan 2006 och TRIPS så stod de flesta afrikanska helt utanför patentsystemet. USA hade även uttalat sig öppet att man inte tänkte lägga sig i ifall dessa länder bröt mot amerikansk patentlagstiftning för att få billigare mediciner. Men trots detta, samt faktumet att det vid tillfället fanns flera generiska läkemedel att använda, så fanns det större brist på dessa läkemedel då i u-länder än nu.
Med vänlig hälsning
( en något lätta)Niklas