onsdag 6 januari 2010

Göran Jansson lämnar Värmdöpolitiken

Hänt i Värmdö

Då har bloggen nåtts av att det sker ommöbleringar inom den styrande Värmdöalliansen i allmänhet och Värmdömoderaterna i synnerhet. "Finansministern", ordföranden i produktionsstyrelsen och ordföranden i Värmdö kommunfastigheter Göran Jansson avgår. Han lämnar sina befattningar omgående. Dock kommer han att sitta kvar i kommunfullmäktige.

Göran har genom sitt sakliga förhållningssätt och sin förmåga att finna konstruktiva lösningar varit en stor tillgång i Värmdöpolitiken. Hans uppgift har ganska ofta varit otacksam. Han har varit den som skulle ta hand om "Svarte Petter" i olika sammanhang.

Nu lämnar han den operativa politiken under valåret.
Det är bara att beklaga för Värmdös invånare.

Inga kommentarer: