söndag 17 januari 2010

Telia tar strid mot IPRED

Enligt Svenska Dagbladet har Telia överklagat en tingsrättsdom som gäller att lämna ut uppgifter enligt den sk IPRED lagen, länk. Telia hänvisar till EUs teledatalagringsdirektiv som skäl för sin vägran.

Andra bloggar: HAX, Peter Andersson,

Inga kommentarer: