söndag 29 juni 2008

Tack Annika

Den friskt bloggande Annika Andersson har uppmärksammat min blogg. Tack för det Annika.

Det känns som om bloggosfären, lokaltidningarnas insändarsidor allt mer blir de torg där vardagspolitiken stöts och blöts. Här verkar också medborgarna formulera sina åsikter och visa sitt engagemang. På samma sätt är det med intressegrupper för olika lokala frågor. 

De politiska partierna däremot förmår inte attrahera människor. Det är en brist. Möten i all ära, men många samhällsintresserade föredrar nya och andra former för sitt engagemang.
Viljan hos de politiska partierna att ändra sina arbetsformer verkar däremot vara ljum. Det finns risker med den inställningen. 
Hos flera av småpartierna ute i kommunerna i Stockholms län är medlemstalen inte sällan bara ett tjog eller drygt det. Med ett par tre mandat och ett partistöd på 70-100.000 kronor per år kan det skapa lockelser hos olika grupper att "kuppa in sig". 

20 personer och du har kapat ett politiskt parti i en kommun. Första gången det inträffar kommer det att skapa rubriker. Andra gången kommer det att skapa ett ifrågasättande av den lokala demokratin. Därför måste de politiska partierna bli mer självkritiska och ändra arbetsformerna och tilltalet så att fler människor vill engagera sig.

Därför är samtalet som förs på nätet viktigt och det är bara att önska sig att fler politiskt aktiva tar sig tid att till exempel blogga. 

torsdag 26 juni 2008

Maud vad tänker du på?

Under Gustav Vasas tid rasade Dackefejden. Ett uppror mot centralmaktens pålagor. Det är FRA fejden också och den har inte avslutats ännu. Den har bara börjat. Gustav Vasa fick slå ned den med våld. I FRA fejden ljuder partipiskorna och underförstått riskerar dissidenterna sina nomineringar inför nästa riksdagsval.

Inom centern finns ett upprop mot FRA lagen och enligt tidningsuppgifter ska upprorsmakarna nu träffa Maud Olofsson. Till skillnad mot Dackefejden är FRA upproret inte ett regionalt uppror. Det är ett folkflertal som gör uppror mot politiker som inte lagt örat mot marken och lyssnat. 

Ska centern ha trovärdighet och behålla varumärket som gröna liberaler så krävs ett uppvaknande nu om än yrvaket.

Var står du Maud? -Försvarar du de värden centern gick till val på.
Flitiga bävrar blir obekväma med avlyssningsutrustning på sig.
Små och medelstora företagare vill inte arbeta med byxorna neddragna. De vill kunna känna att det finns ett elektroniskt privatliv. En exportör kan ju annars bli en suspekt typ som ska hållas bevakad. 

Att tänka fel är förlåtligt att ändra sig när man inser att man gjort fel är stort

onsdag 25 juni 2008

3 H eller Fredrick i bloggosfären

När jag liten fanns det en förening som hette 4 H. Logotypen såg nästan ut som ett centerfyrklöver. I bloggosfären är det 3 H som gäller just nu när man talar om Fredrick Federley.
De tre H:na står för Häng Honom Högt. Från att ha varit en av hjältarna i upproret mot FRA lagen har han nu blivit stämplad som svikare. 

Det är kanske lite tidigt. Fakta i målet är att han förhandlade fram en förbättring av lagen  - Nåväl den är inte tillräckligt bra, ännu. 
Om man ska bära en sten som väger ett ton hundra meter får man ta det i etapper. Så är det med FRA lagen också. Fredrick säger att utredning och förändringarna i lagen som kommer gör att han tror att den kan accepteras av det stora flertalet. Vi får se om det blir så. Han tar en risk genom att inte ställa sig utanför processen, men det är enbart genom att göra som han gör som ger honom full möjlighet att påverka. Det är möjligt att man ska hänga honom och det är möjligt att man ska hylla honom.
Låt oss först se på resultaten och sen avkunna domen.

Irlands nej

Irland hade i början av 1900 talet en blodig frigörelsekamp från Storbritannien.
1916 på påskdagen började 1 000 irländare en hopplös kamp mot den Brittiska överhögheten.
1914 får Irland "home rule". I början av 1920 talet pågår ett blodigt inbördeskrig som resulterar i att Irland utropar sin självständighet och 1923 slutar inbördeskriget.
Frihetskampen födde sina hjältar. Irländarna vet att det omöjliga är möjligt.
2008 är det dags igen det nya EU fördraget röstas ned av just Irländarna. Precis som på 20 talet talas det om bestraffning. Skillnaden är att överheten inte längre sitter i London utan den sitter i Bryssel.

Irlands nej är en signal som bör tas på allvar och inte ett rundningsmärke. Det sätter käppar i hjulen för många planer, men det är ett nej. Det krävs mer än kosmetiska förändringar.

Fördraget är i stort sätt bara en favorit i repris som folkens Europa har sagt nej till. Att inte underställa det det "nya" Lissabonfördraget folken i Europa ökar det demokratiska underskottet. Folket ger inte politikerna legitimitet att utveckla unionen mer än som den är just nu. 

Det är inte folken som ska upplysa politikerna och få deras gillande. Det är tvärt om. Ett EU där vi går i otakt mellan olika länder och mellan folk och politiker risker att brytas sönder inifrån. Det är faktiskt möjligt att länder som inte vill öka integrationen lämnar unionen. Det har hänt förr. Grönland lämnade för något år sedan EU. Så det går.

Legitimiteten kan förstärkas genom att de stora strukturella problemen tas bort först.
Jordbrukssubventionerna till exempel. 40-45% av EUs budget är jordbrukssubventioner och av dem går cirka hälften till Franska bönder. 

Politikerna måste börja med att åtgärda det som uppenbart är stötande först. Därefter kan man utvidga överstatligheten om folken ger sitt stöd.

Annars får väl politikerna göra som Berholt Brecht sa en gång: byta ut folket.

tisdag 24 juni 2008

Man kallar en spade en spade eller?

Hänt i Värmdö:
Socialnämnden i Värmdö kommun har sedan valet lystrat till namnet FIA. Bakom denna förkortning döljer sig orden Familj, Individ och Arbetsnämnden. Ingen annan kommun hade en FIA nämnd. Tjänstemän och politiker på besök i andra kommuner fick förklara varifrån de kom. Blev svaret skyldiga. 

FIA blev mer kopplat till spelet. Det blev FIA med knuff. Om detta var uttryck för en bild av en social sorteringsapparat ska jag låta vara osagt. Nämnden med det märkliga namnet har försökt bli av med det. Ungefär som min stackars kompis Knut-Sune som gjorde allt för att byta namn. Eftersom han inte var myndig fick det bli vid det han var döpt till eftersom hans mamma sa nej. Så verkar det nästan vara i Värmdö kommun också. En stark kraft eller flera sa nej till namnbyte. Så blev då nämnden myndig eller eller tog mod till sig och förslog namnbyte. Ett förslag var allt man kunde få till eftersom det är kommunfullmäktige som bestämmer namnet på nämnderna.

Å se vad förslaget blev: Nämnden för Social- och Arbetsfrågor SOK -suck. 
Så hade vi fått ett nytt hemvist för Sveriges Olympiska Kommitté. Huruvida detta ska tas till intäkt för att socialt arbete ska bli en paradgren i Värmdö kommun vet jag faktiskt inte.  
Det dög inte.
Vad blev det? Det bidde en tumme. NSA skulle förkortningen vara.
National Security Agency alltså. En Amerikanskt nämnd för säkerhet placerad i Värmdö. 
NSA, näsa, nesa skulle man kunna säga
Nu är dopet i alla fall godkänt av kommunfullmäktige. 

Varför fick nämnden inte heta enbart social-? 
Om vi tittar på ordet så betyder det enligt Wikipedia. Någon eller något som har med samhället att göra. Enligt förklarande ord betyder det samhälls- i samhället. Inte något farligt. Kanske finns förklaringen till motviljan mot ordet längre ned i beskrivningen i förklarande ord. Där står ordet socialdemokrati. Hemska tanke. I samma artikel som social.
Namnet på nämnden antyder nu att man inte inkluderar arbete i det sociala utan måste lägga till det. Märkligt tycker en annan som tycker att högre upp talar man om att minska utanförskapet.

Språkligt en tautologi eller helt enkelt tårta på tårta. Att politikerna inte kan ägna sig åt viktigare saker än namnfrågor förvånar. Utanförskap är viktigt att bekämpa. Människor i kris och armod behöver ett namn på den nämnd som alla förstår. 
Rädslan hos vissa politiker ligger kanske i att det finns en upplevd synonym mellan socialnämnd och socialbidrag.

Var är spaden?

Lika som bär?

Lars-Olof Reinfeldt, moderat kommunfullmäktigeledamot från Vetlanda hoppar av och blir politisk vilde.

Jag undrar vem av Reinfeltarna som är mest vilde?
Han i Vetlanda eller han i Rosenbad som drev igenom FRA va bra lagen. 

Sverige är fantastiskt

I större delen av Europa är de konservativa emot EU och anhängarna finns på vänsterkanten.
I Sverige är det tvärt om.

I gamla DDR utvecklade man en enorm kreativitet för att övervaka sina invånare och skapade sinnrika system för att göra det, för att man var en diktatur.
I Sverige har vi utvecklat samma kreativitet och säger oss vara en demokrati.

Före valet var moderater, centerpartister, folkpartister och kristdemokrater för förstärkt yttrandefrihet.
Efter valet är sossar och vänsterpartister det.

Efter valet ropar regeringen hurra för FRA !

Borde inte riksdagen lagstifta om att tilldela varje medborgare en kompass så att man har möjlighet att navigera eller är det så att den magnetiska nordpolen också är ur led?