tisdag 30 oktober 2012

Sverigedemokraterna igen

Sverigedemokraterna ökar i väljarsympatier, länk.
Det har framgått av den senaste tidens opinionsundersökningar.

I SvD försöker några statsvetare reda ut varför, länk.
De tre statvetarena är: Ulf Bjereld, Marie Demker och Jonas Hinnfors. De använder sin plattform som just statsvetare för att göra en politisk marketing, vilket inte på något sätt är fel.  Deras uppfattning om partiet framgår klart. De har negativa förtecken.
Det som gör deras debattartikel problematisk är att de inte tydligt deklarerar sin förförståelse av sverigedemokraterna och att de inte markerar att detta inte är en vetenskapligt baserad artikel. Det är faktiskt en helt vanlig debattartikel. På något sätt försöker de rida på den vetenskapliga integriteten och ovälden.

Deras sätt att debattera är en av förklaringarna till varför sverigedemokraterna ökar. Debattörer är inte helt tydliga med sina syften. De tre kommer med ett inlägg om sverigedemokraterna som är rent politiskt. De har ganska begränsad vetenskaplig bas för sina yttranden. I stället förfasas de över sverigedemokraternas framgångar. På samma sätt agerar många ur det så kallade etablissemanget.
Man åberopar viss kompetens på ett område för att legitimera sitt avståndstagande. Detta tror man kommer att stoppa sverigedemokraterna.

Låt mig deklarera bloggens inriktning. Den sympatiserar inte med sverigedemokraterna. På liberal värdegrund menar vi att invandring främjar välstånd. Frihandel, fria rörelser av varor och människor gör att demokratin når fler och utvecklas. En betydande del av Sveriges välstånd bygger på invandrare eller barn och barnbarn till invandrare. Det finns anledning att vara mycket stolt över detta. Slutenhet i olika dimensioner har aldrig varit en framgångsfaktor. Detta är värdegrunden.

Nästa steg i debattartikeln är argumentet om att Sverige är bäst i världen när det gäller integrationspolitik. Det brukar underförstått innebära att man inte ska debattera denna. Detta är märkligt för att även detta politikområde har förbättringsområden. Att vilja förändra inom detta invandrings- och integrationspolitiken har varit detsamma som att vara emot. Det är i mångt och mycket ett medias och politikens ansvar att det blivit så. Detta senare är förmodligen en av de viktigaste framgångsfaktorerna för partier som sverigedemokraterna.

Statsvetarna är smartare än att falla i den fällan. De menar klokt nog att man ska debattera effekterna av den nuvarande integrationspolitiken. Vanligen är det underförstått tabu. I stället menar man att "det finns inget skäl att låta bli att diskussionen om integrationspolitiken handla om sverigedemokraterna".  Problemet är många av de etablerade partierna låtit bli att debattera detta politikområde alldeles för länge. Det borde inte vara svårare att debattera detta än andra områden.
Genom underlåtenheten har sverigedemokraterna fått mera utrymme än vad man förtjänar.

Problemet är inte att det blivit trångt i politikens mitt, som debattörerna hävdar. Egentligen är inte invandrings- och integrationspolitik något som finns på politikens ytterkanter. Problemet är att diskussionerna varit närmast tabu.

Nu gäller det att ta denna debatt med och utan sverigedemokraterna.
Inte som en viktigare debatt. Inte som en mindre viktig debatt. Utan som en debatt som alla andra.Slå samman alla Europas olönsamma bilföretag - udda lösning från udda chef

En av bilvärldens mera udda personligheter är Fiatchefen Sergio Marchionne, länk, länk, länk.
Han var 2008 en av dem som ville köpa SAAB av GM.
Hade inga pengar så det blev ingen affär.

När Mercedes lämnat sitt olycksaliga USA äventyr bakom sig ryckte denne man fram.
Han skapade Chrysler-Fiat koncernen. Fiat äger nämligen 61,8% av aktierna i Chrysler. Hittills har de positiva resultaten lyst med sin frånvaro. Man har skickat pengar över atlanten för att först rädda Chrysler och nu för att rädda Fiat.  Just nu går Fiats fabriker för halva kapaciteten.

Fiat Chrysler är ett konglomerat med strax under 500 olika dotterbolag.
2012 har koncernen överlevt tack vare Chrysler som efter sin konkurs 2008/2009 är ett ganska städat och ordnat bolag. Andra kvartalet 2012 förlorade Fiat € 246 miljoner. Intäkterna minskade med 7,5%. Däremot tjänade Chrysler pengar. Så nettot blev positivt för koncernen.

Koncernen omsatte € 41,7 miljarder första halvåret 2012.
Rörelseresultatet var € 1,88 miljarder. Vinsten före skatt var på € 0,735 miljarder.
Justerat för minoritetsintressen var resultatet blygsamma € 0,2 miljarder.
Detta var en försämring med hela € 1,14 miljarder.
Ratinginstitutet Standard & Poor sänkte kreditvärdigheten från BB+ till BB- med stabila utsikter för koncernen. Den företagsobligation man gav ut i juli i år på € 600 miljoner fick en ränta på 7,75%.

Denna koloss på lerfötter vill nu växa. Idén från koncernchefen är att slå ihop Opel, Citroën-Peugot med Fiat-Chrysler. Egentligen är idén att slå ihop alla olönsamma bilföretag i Europa. Ford har nämligen tidigare i veckan beslutat lägga ned hela sin verksamhet i Storbritannien.

Vad Marchionne erbjuder är en genialisk exit för GM. Man slipper den kvarnsten som Opel innebär. PSA (Citroën-Peugot) har väldiga problem. Hela strategin verkar vara att göra tre medelstora svarta hål till ett gigantiskt stort.
Man verkar tänka så här:  om man blir så stor kommer regeringarna i Frankrike, Italien och förhoppningsvis Tyskland ge stöd. Någon annan får betala för kalaset.

Marchionnes Fiat lever tack vare Chrysler. Därför är han angelägen om att utnyttja den option han har att köpa upp till 85% av aktierna i Chrysler. Han är nöjd men tycker priset är för högt och har därför stämt säljaren inför amerikansk domstol, länk.

GM lär inte vara svårövertalade när det gäller Opel. Att bli av med företaget skulle vara en skänk från ovan. PSA lär heller inte vara svårövertalade. Det grundläggande problemet med överkapacitet inte är löst genom affären. Marknadsmixen är fel, huvudsakligen billiga bilar som ingen vill ha. Om Marchionnes lösning ska fungera krävs att man skär bort cirka 30-35% av all produktionskapacitet som detta nya monster har. Tyvärr lär inte detta vara planen.


Bloggen visar läget läget i presidentvalet

Bloggen visar vi kontinuerligt läget i presidentvalskampanjen. Grafen visas till höger på bloggen. Den justeras automatiskt och fortlöpande allt eftersom det kommer nya väljarundersökningar.
Vi väljer the Huffinton Posts sammanställning av alla opinionsundersökningar.
Den är bland de mest rättvisande som just nu finns att tillgå.

Svenska Dagbladet använder sig av Yougovs siffror enbart, länk. Dessa publiceras med ganska långa intervall. För den som är intresserad av de senaste opinionsundersökningar rekommenderas också wikipedias sida om valet, länk.

Skillnader mellan två grannkommuner

Hänt i Värmdö
Nacka kommun får en ny kommunstyrelseordförande vid årsskiftet.
Det är den tidigare riksdagsmannen Mats Gerdau som tar det uppdraget.
I ett av sina första möten med media talar han om ordning och reda, länk i Nacka kommuns ekonomi.

Det är ord som borde inspirera de styrande på Värmdö.

Nacka beräknas ha en låneskuld på 2,8 miljarder kronor vid utgången av 2013.

Värmdö kommun har en låneskuld på 1,885 miljarder vid samma tidpunkt.
Nackas folkmängd är: 92 200
Värmdös folkmängd är: 39 200
Nackas skuld per innevånare: 30.000 kronor
Värmdös skuld per innevånare: 48.100 kronor
Nackas kommunalskatt: 30,71 kronor
Värmdös kommunalskatt: 32,23
Skillnaden är hela 1,52.

Vissa siffror talar för sig själv, menar bloggen.

måndag 29 oktober 2012

USAs presidentval: Vem röstar och hur går det i swing states?

Det verkar finnas två svar till hur det står till med opinionen i det amerikanska presidentvalet, länk.
Enligt bloggen the Huffington Post leder Mitt Romney nu med marginella 0,2% över sittande president Obama. The "Huffpuff" sammanställer och viktar samtliga opinionsundersökningar och får fram ett snitt.

Å andra sidan visar mycket tillförlitliga Gallup att Romney drar ifrån 51% mot 46%.
Antingen har Gallup rätt igen, vilket man brukar ha eller också gör man bort sig mycket kraftigt. Svaret lär vi vet om en vecka.

Det senaste magplasket stod president Obama som förolämpade väljarkåren. Han sa att en barn känner igen en dumskalle, länk. Många väljare har upplevt detta uttalande som kränkande och som dålig respekt för väljare man andra åsikter än presidenten.
Samtidigt verkar han leda i förhandsröstningen, länk.

I går och i dag drar kampanjen ned i intensitet på grund av stormen Sandy, länk, länk.

Valet är inte en fråga om vem som får flest röster. I stället är det uppbyggt som en sorts enmansvalkretsar där vinnaren i varje valkrets tar alla rösterna. Antalet elektorer i en valkrets avgörs av befolkningens storlek.

Al Gore förlorade valet mot Georg W. Bush trots att han hade flest röster. Detta skedde 2000.
Trots detta verkar viljan att förändra valsystemet inte stor i USA. I vart fall ännu så länge.

Två frågor är viktiga för att bedöma 2012 års utgång är.
1.Vilka kommer verkligen att rösta på valdagen?
2. Hur går det i swing-states?

De stora trenderna lär inte förändras om det inte sker extremt oförutsedda händelser.
söndag 28 oktober 2012

I nattmössan

Hänt i Värmdö
Den vanligen frånvarande fullmäktigeledamoten Ina Ununger var numera i vart fall fysiskt vid senaste kommunfullmäktigemötet.
Hon kommer med helt nya uppgifter om stormen Gudrun.
Enligt henne inträffade denna naturkatastrof under julen, närmare bestämt natten mellan juldagen och annandagen. Dessutom förlägger hon stormen till år 2010.
Fru Ununger framför dessa uppgifter i en debatt om risk- och sårbarhetsanalys.

Enligt uppslagsverket wikipedia inträffade stormen Gudrun år 2005 mellan den 8 och 9 januari.
I övrigt är hennes inlägg full av andra felaktigheter.

Risken i debatten är uppenbarligen fru Ununger. Hon gör sitt parti ännu mera sårbart.
Det behövs ingen sårbarhetsanalys för att klargöra detta.
En talare som går upp i fullmäktiges talarstol borde vara någorlunda påläst när man yttrar sig.Rapport från kommunfullmäktige, Värmdö kommuns riksdag

Hänt i Värmdö
Riksdagen i Värmdö hade sammanträde i onsdags. Numera direktstreamat över nätet, länk. Något som bloggen länge propagerat för.
Mycket tid ägnades åt debatt och ofta för dess egen skull. Framför allt en typ av frågestund där oppositionen ställer frågor till dem som styr. På politikerspråk kallas detta för interpellationer.
Man skulle också kunna kalla det för slagsmål där de inblandade hade önskat att de hade kniv, men inte får ha det. Sådana är nämligen reglerna.
Tyvärr blir många av dessa debatter något enbart för de redan invigda.
God idé som förfelas, tyvärr.

Ända till Värmdö kommuns riksdag förirrar sig också konsekvenserna av skandalen kring företaget Värmdövallen AB som ägs av Värmdö IF. Nu gällde det att skapa regler så att detta inte upprepades. Dåligt förarbete gav återremiss.
Välförtjänt, menar nog många.
En som dock närmast kokade över var Anders "Ankan" Bergman.
Någon sa lustigt att han såg helstekt ut. Bloggen menar mer åt à point hållet.
Andra menar medium rare.
Hur som helst är det trist att barnen får lida för att vuxna politiker inte har bättre koll.
Här borde "Ankan" känna sig rejält kokt. Dålig koll.


Några som försökte vara kulturella var miljöpartisterna. 
Cervantes verkade nämligen vara förebilden. 
Sancho Panza och Don Quixote ändrade scenen. Inte som i böckerna i fight med väderkvarnarna. Nej, i stället var det i ohelig allisans med dem
Miljöpartiets roll i Värmdö är Sancho Panzas. Han är som de flesta vet  Don Quixotes granne. Med löften om att få en egen ö att regera över övertalades han att bli Don Quijotes vapendragare under dennes ridderskap. 
Nu rullades förslaget om väderkvarnarna ut. Kostnad upp till 100 miljoner med lånade pengar. Avkastningskravet hälften av vad professionella investorer kräver. 
Även Sancho Panza kräver betalt för att tjäna sin herre.

Närmast från himlen om man får tro det allvar hon tog sig själv på anlände Yvonne Blombäck. 
Som vanligt upptagen av sig själv och sin förträfflighet. Kunskap är tyvärr inte en tung börda för denna kvinna. Vindkraftverket kommer att stå som ett monument över hennes dåliga omdöme. 
Andra och mindre spektakulära investeringar borde gjorts före denna för att rädda miljön.

Problemen med nybyggda vindkraftverk är ofta att verkningsgraden är betydligt lägre än vad man kalkylerat utifrån vindmätningar. Dessutom är de ekonomiska förutsättningarna mycket oklara just nu. Ett förvärv av ett redan existerande verk skulle inneburit lägre risk.


Miljöpartisterna får väl hoppas att det blåser i stället för att solen lyser i närheten av vindkraftverket.

måndag 22 oktober 2012

Sista TV debatten i USA presidentvalskampanj

I en artikel i Washingtonpost är man närmast förvånad över hur man ser på de båda kombattanterna i presidentvalet, länk utanför USA.
Europeerna har tydligt Obama som favorit i presidentvalet. Det väcker närmast distanserad munterhet i Washington Post att man nu även i resten av världen har upptäckt att det inte är en självklarhet att Obama återväljs som president.
Sedan är det en akademisk fråga om Mitt Romney leder stort, som Gallup hävdar eller om det är ett extremt jämnt lopp, som de andra opinionsundersökningsföretagen hävdar.

Nattens debatt, länk, länk, länk, länk, länk, länk skulle vara enkel för varje sittande president.
Normalt ska denne vinna stort när det gäller utrikespolitik. Samtidigt ska man ha klart för sig att i de allra flesta val vinner man inte presidentposten på sin utrikespolitik.

Obama gjorde sitt jobb, men knappast mer.
Han visade på resultat och strategi. Den sittande presidenten försökte provocera fram grodor ur Romneys mun.
Mitt Romney å sin sida gjorde det förväntande och lite mer. Fortfarande förmodligen inte som vinnare. Mitt Romney agerade statsmannalikt, lugnt.
Sannolikt var nattens debatt en seger på marginalen för Obama.

Det är en analysernas paradox som ställdes mot varandra. Bush-erans terroristskräck manifesterad av Obama och inte utmanaren. Mot detta ställdes en mera komplex politisk bild skisserad av Romney.
Där fanns inte bara en fiende utan flera. Ryssland framställdes till exempel som ett hot.
Kanske är detta er mera framsynt analys än ett nervöst tittande bakåt.
I vart fall tvekade inte Obama att ta en lättköpt och kanske dyrköpt poäng här.

Frågan är om nattens knappa seger räcker för Obama?
Normalt ska en sittande president enkelt väljas om ganska lätt.  Totalt har enbart fyra presidenter förlorat en omvalskampanj. I modern tid har det varit Jimmy Carter, 1980 och Georg H.W. Bush 1992 Mycket talar för att Obama verkligen kommer att förlora 2012 år val, länk.
Obama har som få andra amerikanska presidenter delat en nation. Han har flyttat det politiska fokusen kraftigt åt vänster, sett i ett amerikanskt perspektiv. Samtidigt har han presterat lite och pratat desto mer.

Romney å andra sidan är en märklig kandidat. 
Inte på något sätt förstahandsvalet. Faktiskt inte för någon. Han är i stället en sorts "andrahandskandidat" som accepteras av alla. Romney tillför han något nytt eller möjligen nygammalt i politiken. En näringslivstopp som presterat resultat både i näringslivet och i det offentliga. Republikanerna själva hade säkert velat ha en mera utpräglat konservativ man. Det fick man inte. I stället får man en kandidat i den politiska mittfåra. 
Fokus kommer att bli på det som är USAs stora utmaning. Den galopperande offentliga skuldsättningen. Mycket talar för att Romney och förmodligen enbart han är mogen den uppgiften.

Kampanjer gäller sakfrågor. Det som fäller avgörandet är dock framtoningen. Här är Obama hittills den stora förloraren. Romney har klarat att tona fram sig och sin familj som solid. Det kan fälla avgörandet när USA slutligen går till val i november.

Värmdöcentern - Opportunisterna

Hänt i Värmdö
Centerpartiet i Värmdö har slagit till igen. Denna gång förfasar man sig över okunnighet i skolfrågan, länk i Nacka Värmdöposten.

Hur hade det varit om partiet hade bevakat skolfrågorna som man lovat i valet 2010 och varit konsekvent?
Detta gästspel i debattspalterna kan vara hur lovvärt som helst.
Politik är dock ingen sprintersport.
-Det är att springa marathonlopp på marathonlopp.
Därför förtjänar debattartikeln inget annat än ett dolt mummel om opportunism och frågor om var de betalda partisekreterarna är när viktiga skolfrågor avgörs?
På möten och bevakar är man i vart fall inte.

I budgetfullmäktige hade Värmdöcentern-Opportunisterna inga egna förslag på skolområdet.
Den enda seriösa centerpartisten verkar vara Henrik Paulsen, länk.
Han är den enda som verkar vara uthållig och konsekvent.

Final countdown

I kväll är det dags för den sista TV sända debatten i den amerikanska presidentvalskampanjen, länk, länk, länk.

Ämnet är utrikespolitik.
Vanligtvis en given seger för den sittande presidenten. Efter att ha likviderat Osama Bin Laden såg det ut att bli så även denna gång.
Med Libyen-affären i minne kan det bli besvärligt för Obama.
Romney ligger förmodligen ganska nära den sittande presidenten i många frågor.

En fråga som förmodligen in kommer att behandlas men som är central är synen på frihandeln.
Här skiljer kandidaterna sig åt. Romney är stark förespråkare och Obama mera av protektionist. Frihandel och demokrati är siamesiska tvillingar. Frihandel är ingen kioskvältare, men helt central för en trygg värld.

Missa inte nattens debatt. Den kan fortfarande avgöra!

söndag 21 oktober 2012

Att bada i andras eller egna pengar

Hänt i Värmdö
Allt fler frågar sig varför han inte syns.
-Man undrar varför han inte hörs.
Spåren av honom är många däremot.
Han får ett lätt irriterat uttryck om han inte får som han vill. I grund och botten gillar han inte konflikter. Dessa överlåter han till andra.

Han talar gärna om att kommunen har finanserna i ordning. Strax efter halvårsskiftet hade kommunens låneskuld sedan årsskiftet ökat med 200 miljoner. Det kallar inte bloggen ordning.

Kommunen viktar nu om sin låneportfölj. Allt mer av skulderna placeras hos Kommuninvest.
3% kostar skulderna nu.

Några åtgärder för att minska skulderna har han inte vidtagit. Kommundirektören hade förslagit att Värmdö bostäder skulle säljas för att göra kommunen skuldfri. Detta röstade han och de andra i kommunstyrelsen nej till vid sammanträdet den 10 oktober i år.

Bloggen tar gärna emot ytterligare tips om Värmdö kommuns finansminister, vår egen Joakim von Anka. Det som skiljer Ankeborgs från Värmdös är att den förre badar i egna pengar medan den senare badar i andras.

Mannen på denne doldis glömde vi nästan. Han heter Anders "Ankan" Bergman och är folkpartist.

lördag 20 oktober 2012

Kris i Obamas presidentvalskampanj.

Opininionsundersökningsföretaget Gallup korar Mitt Romney till vinnare av presidentvalet, länk, länk, länk.
Man tippar att valresultatet blir 51/45. Det är stora siffror.
De flesta andra opinionsundersökningsinstitut talar om en jämn valrörelse. Det som sänder kalla korar genom Barack Obamas kampanjstab är det faktum att Gallup tippat rätt i presidentvalet alla gånger utom 3 sedan 1936.

Förklaringen till skillnaden är enligt Gallup att man mäter sympatierna hos dem som verkligen avser rösta. Detta skiljer institutet från de andra som mäter sympatier bland alla röstberättigade.

Av förra presidentvalets superkommunikatör finns inget kvar.
Löftena från den förra kampanjen är närmast blysänken opinionsmässigt.
Budskapet om att presidenten behöver ytterligare fyra år för att genomföra sina löften lyfter inte.
På egna meriter verkar inte presidenten ta hem kampanjen.
I stället sätts nu hoppet till en nedsvärtningskampanj av Romney.

Det amerikanska valet är inte ett direkt val. I stället väljs elektorer som i sin tur väljer president. I årets presidentval är det oklart hur det går i 9 stater, Colorado; Florida, Iowa, North Carolina, New Hampshire, Nevada, Ohio,Virgina och Wisconsin. Till detta kommer 5 delstater med osäker demokratisk ledning och 4 med osäker republikansk ledning. Det är framförallt i dess 9 delstater som valet avgörs.

Det verkar som om nästa tv sända debatt den 22 är helt avgörande för Obama.
Om han inte vinner en jordsskredsseger där lär han vara en given förlorare i presidentvalet.
Så illa går faktiskt hans kampanj nu. 

Sanningen bakom VD bytet i Volvo

Varför får Volvo ny VD?
Den frågan ställer sig journalisten Jonas Fröberg i Svenska Dagbladet i dag, länk.
Några svar på frågan lyckas han inte producera.
Däremot klarlägger han tydligt att man inte får veta skälen av Volvo. Det är i sig viktig information.

Att nye VDn Håkan Samuelssson, länk, länk tvingades bort från jobbet som VD för Volkswagens lastbilstillverkare MAN på grund av mutbrott borde inte vara en nyhet, länk, länk. Han är egentligen ingen stark kandidat. Sannolikt är han en av de får som var beredd att ta jobbet med de förutsättningar som ägaren Geely erbjöd.

Förklaringen till VD skiftet i Volvo är egentligen mycket enkelt.
Det rör frågan om hur Volvo ska lösa sin kort- och långsiktiga finansiering.
På kort sikt, fram till årsskiftet rör det sig om 2-4 miljarder kronor och på längre sikt 70 miljarder. Bloggen har tidigare skrivit om detta, länk.

Vägen dit blev avgörande för Stefan Jacobys sorti.
Enligt centralt placerade källor bloggen talat med förespråkade han att ta den lösning som var möjlig. En närmast opportunistisk lösning. Det kunde innebära att Volvo räddas på bekostnad av Geely som löper risk att förlora kontrollen över Volvo. Det krävs nämligen nytt aktiekapital för att få nya lån.
Detta egna kapital saknar Geely.

Vad Samuelsson erbjuder är en lösning som innebär att man ska pröva alla lösningar för att Geely kan behålla makten över Volvo. Även om detta kan ta tid och blir mera komplext. En farlig väg som kan sluta i en rejäl dikeskörning. I värsta fall kan  Volvo tvingas till inställda betalningar redan första kvartalet 2013. Lyckas Samuelsson blir han hjälte, framförallt hos Geely. Misslyckas han riskerar han hela Volvos framtid. Här finns det paralleller till SAABs kamp för att överleva.

Det är maktspel på hög nivå vi talar om.
I bakgrunden står statliga kinesiska företag och väntar på att ta över om Samuelsson misslyckas.
Svaret på frågorna lär komma inom 6 månader.

torsdag 18 oktober 2012

NY VD och snart nya (del)ägare i Volvo PV

Volvo personvagnar byter VD, länk, länk, länk, länk, länk. Efter sjukdomen och oklarheter kring hur lång tid det tar att komma tillbaka och om det överhuvudtaget är möjligt att gå tillbaka får Volvo ny VD.
Stefan Jacoby byts ut. Han har gjort ett gott jobb. Städningen efter ledningsfiaskon längre tillbaka i tiden har kräv sin tribut. Fredrik Arp är en av orsakerna till att det krävs stora summor för att få Volvo på rätt köl. Stephen Odell rätade upp kursen en del.

Konflikter har det varit. Samtidigt har Volvos verkliga utmaning diskuterats mindre i media.
Bolaget behöver snabbt tillskott av likvida medel. Annars får man stänga verksamheten. Det spekuleras i mellan 2-4 miljarder svenska kronor.

En ny flexibel bottenplatta kommer allt för sent. Den kan kosta upp till 10 miljarder svenska kronor.

Till detta kommer att hela utvecklingsprogrammet om 70 svenska miljarder inte är finansierat. För att genomföra detta krävs att Geely tar in mellan 15-20 miljarder i nytt eget kapital. Detta har man hittills inte velat göra.

Volvos kris är mindre en ledarkris. Det är en ägarkris.
Om inte Geely når en uppgörelse om varumärket för Kina äventyras hela utvecklingsplanen där. Dessutom måste man hitta en finansiell och ägarmässig lösning i Kina. Den innebär att man släpper ifrån sig delar eller hela Volvo.
Utvecklingen i Volvo kan bli snabb och omtumlande.
Stora kinesiska statliga bilföretag står och väntar på när man ska slå till.
Exit eller delexit Li Shufu närmar sig.

Då spelar det mindre roll om VD heter Stefan Jacoby eller Håkan Samuelsson.

Vice borgmästare med skådespelarambitioner?

Hänt i Värmdö
Att nästankommunalrådet för skolan och vice borgmästaren Max Ljungberg gillar att synas är ingen nyhet. Bloggen har undrat över när han ska ta nästa steg? Är det dags för en skådespelarkarriär eller möjligen Hollywood herr Ljungberg vill ska få del av hans talanger.

En del hävdar att Moliere skulle passa för Ljungberg.
Bland styckena som skulle kunna passa för honom lokalt i Värmdö finns "Läkare mot sin vilja".
I rollen som patienten med bacillskräck kan man med fördel använda sig av Per Olof Fransson från kristdemokraterna. Den senare har inte bara bacillskräck. Allt som avviker från vad han tycker är normalt skrämmer nämligen honom. Lokalt kan denna uppsättning vinna stor uppskattning.

En variant på situationen i Värmdö är skådespelet "det påtvingade giftermålet". Verkligt fast som skådespel. Här verkar det som om Moliere haft koalitionsarbete i Värmdö som förebild.
Dessutom kan herr Ljungberg få ihop en hel ensemble bestående av miljöpartister.

Om herr Ljungberg vill hålla fast i skoltemat och gå upp några klasser upp finns Molieres "Skola för äkta män".

Tillsammans med Ami Kronblad skulle filmen "Långt borta och ändå nära" vara en given succé.
En lite mera vågad Hollywoodsatsning med Kronblad i den kvinnliga huvudrollen skulle vara "Törnfåglar". Här tror bloggen dock att Ljungbergs fru säger nej.
Då kanske en modern tappning av "scener ur ett äktenskap" skulle kunna gå att filmatisera, internt så att säga.

Med dessa ambitioner är det därför svårt att förstå varför dendokumentation med hjälp av film som en av besökarna på utbildningsnämnden inledde, länk, länk i går stoppades brutalt, av just Ljungberg.
Här fanns en chans till en början och ändå avstår han.
Rent juridiskt var mötet offentligt.
I stället blev det Ljungbergs egen föreställning av "den vresige".
Illa för demokrati och öppenhet kan man tycka. 

Lite humor från USAs presidentvalskampanjOpinionsläget i den amerikanska presidentvalskampanjen

Spänningen stiger i det amerikanska presidentvalet, länk, länk, länk, länk, länk.
RCP average med mätperiod: 7-15 oktober. Tippar Mitt Romney som ny president, med 47,4 mot 47%
IBD/Tipp Tracking, med mätperiod; 11-16 oktober. Tippar att Obama sitter kvar, med 47 mot 45%.
Rasmussen Report, med mätperiod: 13-15 oktober. Tippar Romney som ny president, med 49 mot 47%.
Gallup Tracking, med mätperiod: 10-16 oktober. Tippar Romney som ny president, med 51 mot 45%.

En liten övervikt för Mitt Romney verkar det vara i opinionsläget, just nu.

Den senaste TV debatten i vekcna verkar ha förstärkt den positiva trenden för Romney. Det räckte inte med oavgjort för den sittande presidenten. Mitt Romney har övertaget.

I detta, desperata läge plockar demokraterna in den gamle presidentkandidaten John Kerry.
Hans uppgift är att bli ansvarig för det negativa kampanjandet mot Romney.
Strategin är riskabel och det finns stor risk att den förstärker den positiva trenden för Romney.

Den 22 oktober är det dags för den sista TV sända debatten mellan kandidaterna.
6 november hålls valet.


Obama måste vinna debatten övertygande den 22 oktober. I annat fall är det game and over.

Romney agerar allt mera självsäkert och får kampanjmedel som gör att man kan intensifiera TV reklamen i de viktiga swing-staterna.


Bloggen tippar att chanserna för Romney att bli USAs nästa president just nu är 55/45. 

Handikappat kommunalråd?

Hänt i Värmdö
Ett uttryck för makt och betydelse är vilka möjligheter man har att parkera var man vill och hur man  vill.
Diplomater har en särställning. De kan i princip parkera var man vill och hur man vill.
Det är svårt för ordningsmakten och lappelisekommuniteten att flytta ett diplomatskyltat fordon.
Vissa länder verkar dessutom närmast ha satt i system att inte betala sina parkeringsböter. Det upprör och det med rätta.

Att komma lite sent till ett möte erbjuder risker. Det finns kanske inga parkeringsplatser kvar.
Då blir frestelsen stor att hitta en lösning.
En frestelse kan vara att använda sig av en handikapparkering.
Alla och envar inser att det är respektlöst att utan att vara handikappad parkera på en handikapplats.
Det är lika respektlöst om en bil med handikapparkeringstillstånd parkeras på handikapplats utan att den handikappade är med på resan.

Nu har det nått bloggen att kommunalrådet Peter "Farbror" Frej närmast uppträtt under namnet "Gala Peter". I sista minuten fann han ingen parkeringsplats när han skulle på ett möte i dag.
I stället placerades kommunalrådets Volvo C 70 med hardtop på en handikapplats.
Bloggen vill inte beskylla herr Frej för att vara respektlös.
I stället tror vi att det är av allmänt intresse att kommunalrådet  går ut och berättar vilket handikapp han lider av.

-För det kan ju aldrig vara så att herr kommunalrådet gjort en så kallad "shortcut" och inte trodde att någon skulle upptäcka...

Fotnot: Bloggen har noterat att kommunalrådets ben och armar verkar fungera rimligt normalt. Bilden ovan föreställer inte kommunalrådet Frej.

Övertramp i debatten om nedläggning av skolor

Hänt i Värmdö
Känslorna svallar kring förändringarna på skolområdet, länk, länk.
Den kommunala förvaltningens förslag om att lägga ned en antal skola och göra om andra har upprört.

Att uttrycka i tal och skrift vad man tycker om olika förslag är en medborgerlig grundlagsskyddad rättighet.
Att hota, spotta hör däremot inte hemma vare sig i debatt eller annat umgänge.
Det kan aldrig accepteras. Bloggen tar avstånd från de övertramp som gjorts av några medborgare mot politiker i Värmdö kommun.

Ju mera infekterad en debatt blir dess viktigare är det att hålla på de gränser som finns.
Det gäller såväl politiker som medborgare.


Bloggen rättar

Hänt i Värmdö
Rätt ska vara rätt.
Bloggen har felaktigt gjort borgmästaren Marie Bladholm äldre än vad hon är. I den första utgåvan av Värmdös 25 mest inflytelserika angavs åldern till 44 år. Rätt ålder är 42.
Bloggen hade nog utifrån ett okulärt perspektiv tippat på under 40.

Vi tackar våra uppmärksamma läsare för påpekandet.onsdag 17 oktober 2012

Värmdös näringsliv 2011

Hänt i Värmdö
Så ser Värmdö kommuns näringsliv ut
Här är bolagsformerna:
Enskilda firmor (2 803)
Aktiebolag (2 185)
HB & KB (607)
Ideella föreningar (350)
Samfälligheter (161)
Bostadsföreningar (86)
Ekonomiska föreni.. (43)

Så här är storleken, omsättningsmässigt:
OMSÄTTNING
0-1.000 (79)
1.000-499.000 (2 277)
500-999.000 (677)
1-9,999 miljoner (1 052)
10-49,999 miljoner (113)
50- 499,999 miljoner (28)
över 499,999 miljoner (2)

De två största företagen i Värmdö kommun är:
Villeroy & Boch AB ( 832 miljoner i omsättning och en förlust på 5,1 miljoner)  och
Fagerdala World Foams AB (543 miljoner i omsättning och en förlust på 123 miljoner). Siffrorna avser koncernen.

Biltemas Svenska holdingbolag har flyttat från kommunen utan kommentarer, vare sig från kommunledningen eller bolaget. Där försvann ett företag med 2,6 miljarder i omsättning och en vinst på 95 miljoner.

Källa: allabolag.se

Bryntesson nominerad

Det snart tidigare oppositionskommunalrådet i Värmdö, Lars Bryntesson, länk nominerades formellt till kommunstyrelseordförande av socialdemokraterna i Sigtuna under onsdagskvällen.
Vad som nu återstår är Sigtuna kommunfullmäktiges formella beslut.

tisdag 16 oktober 2012

Uppdaterad lista över de 25 mest inflytelserika i Värmdö kommun


Hänt i Värmdö
På mångas begäran kommer årets andra upplaga av den uppdaterade listan över Värmdös 25 mest inflytelserika. Den här gången med stora förändringar. I toppen är det dock inte mycket oförändrat. Många skulle säga närmast cementerat. Samtidigt, förändringens vind kommer att skapa ännu mer av förändringar. 
Vi ser nog bara början. Bloggen tar som vanligt gärna emot kommentarer på listan.

1. (oförändrad), Swedbank huvudlångivare till Värmdö kommun. Kommunen shoppar och shoppar. Ett vindkraftverk och en hamn för närmare 300 miljoner när hela notan väl är betald. Då gäller det att hålla sig väl med sin bank.

Swedbank är först på listan och sedan kommer ingenting och sedan kommer ingenting. Sedan kommer kommundirektören i Värmdö. Banken bestämmer sannolikt mer än politiken. Dessutom avgör banken vem som får bo i kommunen genom att vara en av de större utlånarna till egna hem. Att kommunens ”finansminister” Anders Bergman ha bakgrund från banken är ytterligare en faktor som gör att banken har en stark topposition.

2. (oförändrad), Stellan ”Steffo” Folkesson 59 kommundirektör sedan drygt ett år i Värmdö kommun. Starkare än politikerna i kommunen. Har ett ledningsteam han själv samlat. Den går under artistnamnet fallskärmjägarna.

Betraktas som connaisseur på makt. En socialdemokrat som utvecklat ett sinne för finess och det goda livet. Därav smeknamnet Steffo som kommer från journalisten med efternamnet Törnqvist. Mannen som gav connaisseuren ett ansikte.

3. (oförändrad), Anders ”Ankan” Bergman 65 år, mannen som styr Värmdö utan att själv synas. Han är folkpartisten som håller koll även de andra kommunalråden. Rotar i detaljer säger en del. Bergman har fått ännu mera inflytande genom den nya kommunstyrelseordföranden, Monica Pettersson. Han är hjärnan och strategen i koalition för Värmdö. Ordförande för Värmdö hamnar. Fallskärmsinnehavare från Swedbank. Kommunalråd med 70% tjänstgöring utan ansvar för något tjänsteområde. Namnet ”Ankan” passar eftersom kritik rinner av honom. Riskerar problem i skandalen kring företaget Värmdövallen AB.

4. (oförändrad) Anders Milde 34, chefredaktör för pengamaskinen Nacka Värmdö Posten. Det som står i tidningen skapar verkligheten.  Anders bestämmer vad som ska stå i tidningen. NVPs debattsida sätter i mångt och mycket agendan för debatten utanför fullmäktige. Verkar delegera en del av makten till medarbetare.

5. (tidigare plats 6) Monica Pettersson, 63 år, moderat, kommunstyrelsens ordförande. Nykomling som tar mer ton än sin företrädare på posten. Samtidigt är hon inte mäktigare än sin kommunalrådskollega, Anders ”Ankan” Bergman. Många frågar sig om hon klarar att lotsa kommunen ur sin djupa kris. Hade hon varit brandsoldat hade det varit en god början.

6. (tidigare 5) Björn "Baby Björn" Jacobsson, 72 år konsthallsägare. Har nu öppnat sitt livsverk, konsthallen Artipelag. Vill göra något utöver det vanliga. Mannen är äldre på pappret än i sinnet. Visar tydligt att han inte är nöjd med Värmdö kommun och hur den leds.

7. (oförändrat) Malin Åberg-Aas, 47 år miljöpartistiskt kommunalråd. Utövar inflytande framförallt genom att säga nej till saker. Därför går hon ibland under namnet "bromsklossen". Bygger sin maktbas på att Anders ”Ankan” Bergman. Styr i det fördolda, precis som Bergman. Verkar inte säker på att samarbetet inom koalitionen är det bästa som hänt henne.

8. (tidigare plats 11) Olof Stenhammar, 70 år, ägare av Siggesta gård, numera tidigare ordförande i Ratos, mångmiljonär och Värmdöentreprenör. Har finansiella muskler och visioner. Har lämnat över de operativa funktionerna på Värmdö till sin son. Förnyar och utvecklar sitt Siggesta. Snart börjar han ”casha hem” en del av investeringarna på Värmdö. Frågan är vad han kommer att göra med de medel han frigör?

9. (tidigare plats 10) Peter Larsson, 48 år, vd för Villeroy & Boch, Gustavsberg, Värmdös mest välkända företagsnamn. Börjar projektera en ny fabrik. Frågan är bara om han får finansieringen på plats? Det gamla fabriksområdet blir bostäder. Larsson både avslutar en epok och banar väg för en ny.

10. (tidigare plats 11på listan) Hanna Bäckman, reporter och ansvarig för debattsidan på Nacka Värmdö Posten. Styr vem som får säga vad. Upplevs lite mer som maktmänniska än sin företrädare på posten, Anders Milde. Har möjligheterna, men får se upp så att debattsidan inte förlorar sitt sting.

12. (tidigare plats 14) Karl Paulsen, 62 år, äger GoPek AB och driver ICA kvantum i Mölnvik. Snart blir det Ica Maxi i stället. Flyttar över gatan. Nu ensam tupp i hönsgården” eftersom SABIS lagt ned. Mannen har makt över matkorgarna. Efter årsskiftet får Värmdöborna se vad Paulsen har att erbjuda dem. Blir det några överraskningar?

13. (tidigare 17) Hans Mellström, 70 år miljardär. Nyligen kraschat med båttilverkaren Nimbus. Förlorade en del pengar i den spektakulära konkursen Står för stabilitet som mångårig ägare till Seglarhotellet på Sandhamn. Han är den som för många avgör bilden av Värmdö. Sandhamn är ju den plats som sannolikt besöks av flest turister i Värmdö kommun.

14. (oförändrad) Annika Andersson Ribbing, 40 år. Oppositionens starke man som visar att det kan vara en kvinna. Allt talar för att hon mycket snart kommer att sätta titeln kommunalråd på sitt visitkort. Det hindrar inte att hon samtidigt är ingift grevinna.

15. (oförändrat) Fredrik Dahl, 58 år, fastighetsägare i fabriksstaden i Gustavsberg som säkert funderar på hur han ska hantera sina ökade tillgångar, när fabriksområdet nu  är detaljplanelagt. Styrelseordförande i Dahl Independent Capital, som äger bland annat Landvik och Dahl.

16. (oförändrad) Lars Öberg, 55 år, samhällsbyggnadschef och teknisk chef hårdhudad och lojal “doer” i Värmdö kommun. En man som folk sätter både stora plus och minus för. Är betydligt starkare än sin ordförande Peter Frej.


17. (ny på listan) Dan Törnsten, ordförande Värmdö IF och fastighetsdirektör. Med stor ungdomsverksamhet är det inte någon ledande politiker som vågar säga emot honom. Smartare än Värmdövallens VD, Bengt Egelberg. Kan skapa både en och annan överraskning. Fick en annan av personerna på listan, Olof Stenhammar att satsa miljonbelopp på Värmdö IF.

18. (tidigare 17) Peder Wallenberg, 77 år, Helena Wallenberg Lerner, 49 år, initiativtagare till Lemshaga, sociala entreprenör och stiftelsen Carpe Vitam. Peder Wallenberg verkade aktivt för att avsätta en kommunstyrelseordförande under valperioden 2006-20014.

19. (tidigare 18) Maria Larsson Ajne, 48 år. Boende i Saltsjö Boo. Kansli- och utvecklingschef och dessutom ställföreträdande kommundirektör. Upplevs som kompetent. Lite mer lågmäld än sin chef direktör Folkesson. Kan snabbt segla högre upp på listan.

20. (tidigare plats 19) Thomas Franssson, 56 år, familjeföretagare. Driver Frentab gruppen, framgångsrik bygg-, fastighets- och markentreprenör, med ursprunglig bas på Ingarö. Förvandlar ofta grus till guld för sina ägare. Nu bygger han så det knakar i Mörtnäs. Snart kommer han att ta initiativ till en nytt bostadsområde. Utan honom blir det inget VA nät i Värmdö. Rören lägger nämligen Frentab.

21. (tidigare 20) Max "Lemuren" Ljungberg, 45 år, miljöpartist, kommunfullmäktiges vice ordförande, ”nästankommunalråd” och ordförande i utbildningsstyrelsen. Starkare temperament än inflytande. Tar ton mot många av sina koalitionskollegor. Påverkas av personrockaderna inom koalitionen.
21. (ny på listan) Marie Bladholm, 42 år borgmästare och kommunfullmäktiges ordförande, ordförande för finansieringsnämnden för utbildning. Många underskattade henne. Nu ser man att hon tar ton. Kan bubbla på listan.

22. (tidigare 21) Monica Fransson, 60 år, numera titulerar hon sig kundvalschef och finansieringschef. Däremot talar hon inte högt om sin stora fallskärm. Trots sitt jobb är hon bolagsman i hennes och makens byggmaterialföretag. Dessutom är hon suppleant i R F Teleservice AB. Man kan undra hur förenligt detta är med toppjobbet i Värmdö kommun? Klarar sig, trots misstag. Många undrar varför?  

23. (tidigare 22) Familjen Delselius, avgör trivselvikten för många Värmdöbor, konditorer, med tre konditorier. Pappa driver sin verksamhet i Gustavsberg samt hamnen och döttrarna driver eget på ”Grisslingerakan”.

24. (tidigare 25) LG Nilsson, 61 år bloggare och konsult. Skapar vision som inte sällan blir verklighet. Har en vass penna säger många. Andra säger att den personen är man mycket hellre vän med än ovän med. Har idéer som bär.

25. (oförändat) Stefan Mårtensson, 52 år, bloggare och samhällsdebattör, moderat. Skriver, avslöjar och debatterar. Många undrar om han aldrig ger sig. Hans blogg verkar aldrig tystna, även om en del makthavare önskat det.

Precis utanför listan

Bo Bladholm, 69 år. Tidigare kommunfullmäktigeordförande i Stockholm. Lågmäld offentligt, men höjer rösten och ökar inflytandet. Mycket stark ställning inom moderaterna utanför Värmdö. Ligger och laddar kan bli nästa listas bubblare.

Har åkt ut från listan
(tidigare 10) Lars Bryntesson, 52 år oppositionsråd, snart kommunstyrelseordförande i Sigtuna kommun. Lämnar denna lista, sannolikt för gott.

(tidigare 23) Lars Erik "Nallen" Alversjö, 58 år, Avgången kommunstyrelse ordförande, moderat. Lämnade jobbet som kommunstyrelseordförande i Vämdö kommun den 1 september. Lämnar efter sig en kommun i kris

(tidigare 24) Peter ”Farbror Frej” Frej, 50 år, ordförande i samhällstekniska nämnden, moderat kommunalråd och Ica-handlare. Lite för lättjefull för att få utdelning i makt. Skilsmässa tar tid och kraft. Ska egentligen styra vem som får ändra användningen av sin mark. Snubblar ofta på sin egen tunga. Många säger att han är mera av tjänstemannamegafon. Därför hamnar han utanför listan.

Lite bildning


måndag 15 oktober 2012

Det ryktas...

Hänt i Värmdö
Min brorson på 11 år ställer ibland väldigt spännande och utmanande frågor.
En av dessa kom i förra veckan.
Han resonerade så här: Om en paranoid kan vara förföljd. Vad kallar man då någon som tror sig vara förföljd och inte är det. När övergår fantasin till något annat. Han uttryckte det inte precis så, men andemeningen var sån.

Frågan är berättigad ur filosofiskt perspektiv och ur även ur ett Värmdöperspektiv.
De ledande i de styrande koalitionen litar inte på många.
Frågan är om man litar på någon, helt.
Moderaterna litar inte på miljöpartiet. Folkpartiet litar inte på de ledande kristdemokraterna. Miljöpartiet vet inte vem man ska lita på. Inom partierna litar inte A på B som i sin tur inte litar på C som...
Sedan ska vi inte tala om personer och partier som inte finns i koalitionen.
Bara kontakter eller samtal med sådana personer observeras och katalogiseras. Dessa utgör självklart grund för misstankar av olika slag.

Nu invänder någon att detta påminner om gamla DDR. Visst, men det är Värmdös politiska etablissemang.

Den tidigare kommunstyrelseordföranden Lars Erik Alversjö beställde till och med en så kallad svepning för att ta reda på om det fanns dolda mikrofoner i kommunstyrelsens sessionssal.
Några mikrofoner annat än dem som kommunen själv installerat fann man inte.
Däremot stod kommunstyrelsens ordförande där med en lång näsa.
Huruvida den var hemlig före, efter eller båda delarna undandrar sig bloggens bedömande.

Rörigt skulle många säga. Andra skulle säga helsnurrigt.

Nu visar det sig att någon trott att pastor Dozzi funderat på att vänstra. Inte bedra sin fru ska tilläggas. Utan i stället ska denne man haft "hemliga" sonderingar med den lede fi i form av socialdemokraterna. En ledande "Anka" har förmedlat denna "kalkonnyhet" till, inte Pastorn själv utan Ulrik "Allvar" Lindgren.
Denne senare har inte känt till något om det misstänka mötet med fi.
I stället tog "Allvar" upp frågan med sin partigrupp. I den var tillfälligtvis också Pastorn närvarande. Han i sin tur menade sig inte ens druckit en kopp kaffe med någon som inte varit djupt troende på över ett halvår. Ingen annan menade sig ha flörtat med fiender. Så man skickade ett mail till de vises råd. De är de fem högsta kommunalråden i Värmdö (K5) och meddelade att man inte gjort något fel.

Så vad händer nu om någon sprider ut ryktet att Pastorn inte har talat med den lede fi i form av socialdemokraterna?

Borde det inte bli riktig kris då?

söndag 14 oktober 2012

Tillägnat kristdemokraterna i Värmdö

Som bekant spelades denna andliga sång när Titanic sjönk, enligt sägnen.
Bloggen drar inga omedelbara paralleller med kristdemokraterna, vare sig i Sverige eller Värmdö

Kristdemokraterna i Värmdö: Herr Lindgrens bekännelser

Hänt i Värmdö, länk
Vissa begrepp är svåra att förklara för dem som inte har svenska som modersmål.
Ett av dem är att slå in öppna dörrar.

För kristdemokraterna i allmänhet och Värmdö i synnerhet har man inte bara svenska språket att förhålla sig till. Med tanke på pingstvännerna i partiet måste man också förhålla sig till tungomålstalandet.
Hur man ska tolka vad som sägs under detta krävs säkert specialistkompetens. De vanligaste uttolkarna torde vara pastorer.

Bloggen har förgäves sökt nå folkhälsoinstitutet för att utröna om tungomålstalandet är berövad kunskap. Därifrån mumlade en tjänsteande att det sannolikt kunde vara humbug.
Huruvida detta är svar på bloggens fråga är svårt att veta.

Legitimerade sjuksköterskan och ledamoten av riksdagen,  i vart fall om man får tro wikipedia Ulrik Lindgren anser sig ha många gåvor. Denne man som om tre år fyller 60 vet att ta sig själv på stort allvar.
En del kallar honom därför Ulrik Allvar Lindgren. Som riksdagsledamot upphörde hans uppdrag redan 2006. I vart fall om man kan lita på riksdagens hemsida. Under tiden i riksdagen kallades han av vissa för "Harald Hårfagre". När han övergick till att bli politisk sakkunning hos Maria Larsson försvann håret. Nu skulle dalmasen blir Hugo "Hårding".
Han rakade av sig håret och blev hår(d)för uttolkare av Maria Larssons vilja.

I Värmdöpolitiken har han närmast upplevt sig själv som sorts guds gåva till de lokala kristdemokraterna. Hos de lokala kristdemokraterna har detta närmast vuxit till ett religiöst tvivel. Om denne man är vad Gud ger oss, så undrar vi över hans, hennes, hens existens. Som pingstvän har Lindgren varit trygg i anden. Han har menat att just Ulrik "Alvar" Lindgren ska leda det kristdemokratiska folket genom havet och drunkningsdöden.
En sentida utgåva av Moses skulle någon säga.

Problemet är bara att dessa tankar verkar vara isolerade till i vertikalplanet det ställe där det numera obefintliga håret befann sig och Adamsäpplet, hos just herr Lindgren. I horisontalplanet verkar platsen för uppenbarelsen var mellan just herr Lindgren högra och vänstra öra. Många skulle nog säga att den uppenbarelse herr Lindgren upplever sig ha fått kan vara en feltolkning.

Herr Lundgren som är en handlingens man verkar ha insett problemet.
Han åkte ju faktiskt ur riksdagen redan 2006, trots att ingen uppdaterat uppslagsverket wikipedia på denna punkt. Om det är vår herres fel eller självaste herr Lindgrens lär vi näppe få veta.

Hur som helst har nu herr Lindgren drabbats av en insikt. Därför har han redan nu förklarat att han inte tänker kandidera till någon av topplatserna på kristdemokraternas lista till fullmäktige i valet 2014. Bekännelsen blev väl mera av en västgötaklimax. Som en medlem uttryckte saken. Vi ville ju inte ha honom där så det har aldrig varit något problem. Herr Alvar Lindgren verkade ha hoppats på att hans uttalande skulle utlösa en övertalningskampanj verkar ha blivit besviken.

Andra kristdemokrater menar numera att: Gud hör bön.


lördag 13 oktober 2012

Senaste SIFO undersökningen

Senaste SIFO undersökningen, länk visar som vanligt på kris för centern och kristdemokraterna.
De rödgröna leder över alliansen. Som vanligt ser vi också en stigande trend för sverigedemokraterna. Riksdagen kommer av allt att döma få en regering som har sverigedemokraterna som vågmästare.

Förändringar i omvärlden som en fördjupad ekonomisk kris kan snabbt förändra spelplanen.
Det viktigaste är trots allt vilken politik tänker sig de tre omaka partierna, som kallas rödgröna föra? Socialdemokraterna har inte visat sina kort. Än mindre har man gjort det tillsammans.

Man har anledning att fundera över hur dyrt vänstern kommer att sälja sig.
Priset kan bli så högt pris att det finns ett regeringsalternativ, en fortsatt Alliansregering. I fortsatt minoritet (givet att SIFO siffrorna står sig).

fredag 12 oktober 2012

Årets Norgehistoria: EU får Nobels fredspris

I Sverige har det så länge vi minns berättats Norgehistorier.
I dag kommer en helt ny och rykande färsk Norgehistoria, faktiskt berättad av en Norrman, Thorbjörn Jagland. Historien är kort och lyder: EU får Nobels fredspris, länk, länk, länk, länk.

Efter att ha delat ut priset till den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo år 2010 siktar man du på att få vänner i stället för fiender.
För Norge som nation är det kanske bra. För tilltron till Nobelpriset är denna pristagare ytterligare ett hårt slag.

Att EU är ett fredsprojekt må vara hänt.
Samtidigt är EU projektet i gungning, precis som Euron. I det läget blir fredspristagaren EU på nytt ett politiskt budskap från Norge.
Det blir inget välfundamenterat pris, som ligger tidsmässigt och förståeligt avvägt.

Vid ett annat tillfälle skulle priset kanske vara trovärdigt.

torsdag 11 oktober 2012

Euron: en kamp mellan syd och nord

Hur Euron ska räddas blir allt mer och mer en fråga om nord mot syd i Europa.
IMF chefen Christine Lagarde tillhör lag syd, länk. Här gäller det att förneka behovet av lån ända till det absolut inte går längre och visa en mjuk linje mot länder som Grekland.

Mot lag syd står lag nord. Här är anföraren Angela Merkel, länk. Disciplin och öppenhet är ledorden. Holland och Finland är starkt kritiska mot utvecklingen och undfallenheten.

Två kulturer har försökt samsas i ett samarbete. Det har inte varit lyckat. Problematiken borde varit känd på förhand. Trots detta fick kortsiktiga politiska vinster vara viktigare än att ha uthålliga strukturer.

Samtidigt är både lag syd och nord fast i EU. Man har investerat mycket i ett projekt som inte fungerat.
Frågan är när man gör det självklara ändrar förutsättningarna. Euron i sin nuvarande form har inget existensberättigande. Den kostar framförallt skötsamma länder pengar.

Spänningarna inom Eurozonen håller på att skapa rejäla sprickor inom EU. Sannolikt blir en omröstning i Storbritannien första konkreta uttrycket för detta.
Frågan är bara när detta sker?