torsdag 28 juni 2012

Nomineringskommittén i Värmdömoderaterna föreslår Monica Pettersson

Hänt i Värmdö
Nu är det bekräftat.
I ett utskick meddelar nomineringskommittén att man föreslår Monica Pettersson till ny kommunstyrelseordförande i Värmdö kommun.

EU toppmöte i Bryssel i kväll

EU toppmötet i kväll visar på flera saker, länk. En av dem är att politiken som hanterare av valutarisker är en katastrof. En annan är att numera är det klarlagt att även Frankrikes läge är prekärt. De tungt skuldsatta länderna, de med misskötta ekonomier vill att ansiktslösa Euroobligationer ska lösa ut dem. De välskötta ekonomierna ska betala de ansvarslösas politik.

EU och Eurozonen står inför ett vägskäl. antingen satsar man på strukturförändringar som innebär bättre konkurrenskraft eller fortsätter man stötta de strukturer som är föråldrade och bli ohjälpligt efter.

Vi går en höst till mötes där nya kriser kommer att utlösas.

Marknadens säkert välgrundade krav på 7% ränta för att låna ut till Spanien och Italien talar sitt tydliga språk. Marknaden litar inte på dessa länder. Billig upplåning löser inte problemet. Möjligen lindrar det symptomen för en kort tid. Politiken kan inte argumentera bort fakta. Det finns inga genvägar till att lösa strukturkrisen i Europa.

Det spanska räddningspaketet motsvarar lite mindre än hela Sveriges statsskuld. Italien och Spanien var redan konstaterade krishärdar. När nu krisen drar vidare i Europa är nästa land Frankrike. Bekymren kommer att bli av en annan kaliber då. Den Franska ekonomin är mycket större. Denna blogg har länge varnat för att Frankrike snart bli nästa krisland. Nu är detta bekräftat.

Hösten kommer att bli stormig finansiellt. Vi ser nu också att världens ekonomiska centrum ligger i öster. Europeerna blir allt mer av" föredettingar" ekonomiskt och det värsta av allt:
man har inget krismedvetande.

Högsta domstolen gav Obama rätt - Obamacare är laglig

President Obama tog i dag hem en av sina viktigaste politiska segrar. Hans sjukvårdsreform, Obamacare strider inte mot den amerikanska konstitutionen, länklänk, länk, länk, länk, länk, länk. Detta är det andra domstolsutslaget som på kort tid går i presidentens favör. Samtidigt står det klart att högsta domstolens chefsdomare numera får betraktas som mer liberal än förväntat.

Utslaget i högsta domstolen var 5 mot 4 för laglighet av Obamacare i allt väsentligt.

Domstolen hade egentligen fyra frågeställningar att ta ställning till.
En av dessa kärnfrågor var om kravet att ha sjukförsäkring var en allt för stor inskränkning i den personliga frihten relaterat till konsitutionen. Domstolen betraktade kravet på sjukförsäkring som en sorts skatt och därför godkändes den. Presidenten och hans administrations argumentation utgick från andra grunder i första hand.
Man kan säga att Obama vann, men på andra grunder än han förväntat, länk

I The New York Times kommenteras utslaget så här i en artikel, länk: "The court’s ruling, seen as one of the most significant in decades, is a crucial milestone for the law, allowing almost all of its far-reaching changes to roll forward. Several of its notable provisions have already been put in place in the past two years, and more are imminent. Ultimately, it is intended to end the United States’ status as the only rich country with large numbers of uninsured people, by expanding both the private market and Medicaid."


I samma artikel kommenterar den republikanske presidentkandidaten Mitt Romney utslaget så här: “Obamacare was bad policy yesterday; it’s bad policy today,” said Mitt Romney, the presumptive Republican presidential nominee, in remarks before the Capitol building. “Obamacare was bad law yesterday; it’s bad law today.”


Utslaget ger president Obama en fördel inför presidentvalskampanjen. De konservativas invändingar står kvar. Vad som nu är klarlagt är att reformen inte måste rivas upp. Presidenten kan visa att han uppnått ett viktigt resltat. onsdag 27 juni 2012

Snart faller domen om Obamacare

New York Times har i dag en intressant artikel om den amerikanska högsta domstolen, länk.

Domstolen är en av världens mäktigaste institutioner. Som bekant är den amerikanska konstitutionen baserad på Montesquieus maktdelningslära. Han talar om den verkställande, lagstiftande och den dömande makten.

I USAs politiska värld skiftar det vem som är den verkställande makten, dvs president. Den lagstiftande makten byts också ut. Däremot står de dömande, domarna i högsta domstolen för kontinuitet. Under en lång tid har det funnits en dragkamp i domstolen mellan konservativa idéer, värderingar och mera liberala, när man tolkar olika lagars överensstämmelse med konstitutionen.
Domarna är 9 till antalet. Åldern sträcker sig från 57 år till 79 år. Som domare sitter man på livstid eller till dess man avsäger sig sitt domarskap.

Nyligen avgjorde domstolen att staten Arizonas immigrationslagar stred mot den amerikanska konstitutionen, länk. Mycket snart väntas ett utslag om president Obamas sjukförsäkringsreform, Obamacare, länk. Under torsdagsmorgonen lokal amerikansk tid väntas avgörandet bli offentligt.

Förändringar i domstolens sammansättning förändrar självklart balansen mellan liberaler och konservativa. Därigenom förändras också ramarna för vilken typ av lagstiftning som kan vara möjlig, laglig.

Nu spekuleras om att domstolens äldste ledamot Ruth Bader Ginsburg, 79 år av taktiska skäl vill hålla sig kvar i domstolen så att det inte kan utses någon konservativ domare i stället för henne.

I fallet med Obamacare är man nyfiken på om domstolens ordförande och junior till åldern, John Roberts kommer att resonera i detta mål. Man vill kunna placera var på de konservativa skalan han befinner sig.

Utslaget i domstolen om Obamacare kommer att sätta en del av scenen för den presidentvalskampanj som drar igång i höst.

En mindre lyckad reklamfilm

En mindre lyckad reklamfilm kommer från EU. Med denna lilla snutt vill man locka fler kvinnor till forskning och teknik. Ibland, kan man konstatera att verkligen är väldigt långt från Bryssels byråkrater.

Fotnot: Filmen är numera tillbakadragen av samma byråkrater som än gång godkände den.

Lyckad reklamfilm för Stockholm

Det är inte ofta som offentlig reklam är kul. Ännu ovanligare är det med reklam för städer.
Stockholm har faktiskt lyckats med den här:

Storebror anser att över 0,2 promille på sjön ska bestraffas

Riksdagsmän, lagstiftare som vågar reflektera över konsekvenserna av lagstiftning finns det inte många av. 
En som vågar är den tidigare ledarskribenten på SvD och numera riksdagsmannen Maria Abramhamsson. Hon ställer den frågan som många gör, varför har vi samma promillegräns på sjön som på vägarna? 
Både på sin blogg, länk och i artiklar inser Maria Abrahamsson att det inte kan vara riktigt.
Hon skriver så här i Sundsvalls tidning, länk:

"Riktigt illa är att den nya sjöfyllerilagen varken bygger på vetenskap eller erfarenhet utan är ett trist exempel på när politiker viker ner sig för en liten men högljudd, kanske rent av inbillad, opinion. Den lågt satta promillegränsen träffar inte de sedan länge straffbelagda fall där berusade båtförare sätter andras liv i fara. Den lågt satta promillegränsen träffar inte den alkoholiserade kaptenen på skärgårdsfärjan som hittills har klarat sig på sin rutin men som en vacker dag kör in i bryggan med passagerare och allt. Dessa och andra upprörande fall har alltid varit straffbelagda som sjöfylleri.
Den nya 0,2-promillegränsen förbättrar inte säkerheten på sjön ett enda dugg. Dess enda effekt är att göra livet surt för vanliga hederliga medborgare. Men om det ändå ska vara en promillegräns till sjös är den nuvarande på tok för lågt satt. Jag har redan börjat fila på en lagändring att lansera under riksdagens motionsperiod i höst. Det borde inte vara hopplöst att få med sig fler."
Det ska vara säkert på sjön, men idiotiska regler som folk har svårt att förstå bör man avskaffa. Dit hör 0,2 promillegränsen på sjön. Farliga skeppare bestraffas genom annan lagstiftning.
 0,2 promillegränsen är bara en storebrorslag eller en avundsjukelag. Sådana hör inte hemma i en väl fungerande demokrati.

tisdag 26 juni 2012

Sverker Åström har avlidit

En Svensk utrikespolitiks gigant har gått ur tiden, länk, länk.
Diplomaten Sverker Åström har avlidit i dag på morgonen.
På många sätt personifierade Åström den svenska neutralitetspolitiken.
Han har haft många viktiga uppdrag för Svensk diplomati som bland annat: kabinettsekreterare vid UD, ambassadör i Frankrike, Svensk FN ambassadör.

Han bröt på på många sätt mot den svenska jantelagen genom att aktivt odla sin exentricitet. Genom sin breda allmänbildning och intressen förde hans väsen tankarna till renässansmänniskan. Inom den svenska diplomatin har han under århundradena få konkurrenter. Sannolikt får man gå tillbaka till 1500/1600 talet och Axel Oxenstierna (1583-1654) för att finna någon som haft så stort inflytande på svensk utrikespolitik under sin samtid.

Han var varit den svenska statsmaktens och framför allt utrikesministrarnas sufflör kring framförallt alliansfriheten och neutralitetspolitiken.

Han har varit eminens sedan 1940 talet för svenska utrikesministrar. Han har verkat under ministrarna; Christian Günther, Östen Undén, Torsten Nilsson, Krister Wickman Sven Andersson, Karin Söder, Hans Blix och Ola Ullsten.
Därefter har han varit grå eminens  efter sin pensionering till utrikesministrarna: Lennart Bodström, Lelila Freivalds, Bosse Ringholm, Carin Jämtin och Jan Elisasson och sannolikt även Carl Bildt.

Han har varit i stort sett oomstridd. Åströms roll under spionskandalen kring översten Stig Wennerström har dock lämnat något frågetecken, enligt några. Författaren Anders Sundelin menar att Åström kan ha varit synonym med den ryske spionen "getingen" under Wennerström epoken. Vidare finns ungdomsförsyndelser som student i en nasistvänlig studentklubb i Uppsala.

Åström var som person lyssnade, samtidigt som han var påläst och tydlig. Det är inte många som träffat honom som lämnats oberörd av hans behagliga personlighet. Dessutom hade han en bildning som går utöver det mesta, samtidigt hade han glimten i ögat..

Sedan Åström kom ut som homosexuell 2003 blev han något av HBT rörelsens kultfigur. Som bland annat debattör och tv personlighet blev han mera känd för en bredare svensk allmänhet under slutet av 1900-talet och 2000 talets första årtionde.

Det är bara instämma i vad vår nuvarande utrikesminister Carl Bildt säger i en kommentar till dödsfallet: Det är svårt att överskatta hans betydelse för svensk utrikespolitik.


Debatten om FRA lagen tar ny fart

Nu är debatten i full gång kring att återöppna FRAs underrättelsehop. Svenska Dagbladet, länk rycker ut till regeringens försvar och den oförtröttligt arbetande juridikdoktorn Mark Klamberg lägger på sin blogg begreppen tillrätta i en mycket bra bloggpost, länk.  Läs gärna Marks bloggpost.

Rapport från det hemliga mötet bland de styrande i Värmdö

Hänt i Värmdö
I går sammanträdde de ledande partierna, kollisionen eller koalitionen som den ibland kallas.
Mötet kallas på politikerbyråkratspråk för K30. Numera är mötet hemligt. Medlemmar i dessa partier är som bloggen tidigare rapporterat om inte längre välkomna.

Miljöpartiet drog i går igång kvällens enda och långa debatt kring nattis. Egentligen är det inte ett nattis i stället talar man om kvällsdagis eller ett dagis med utökade öppettider. D
ebatten gällde 2 miljoner. Miljöpartiet ville att kostnaden för nattis skulle dubblas, från två till fyra miljoner. Hur det skulle finansieras skapade diskussionen. Någon lösning blev det inte på mötet. Däremot mycket upprörda känslor.

Ny kommunstyrelseordförande

Hänt i Värmdö
Valberedningen för Värmdömoderaterna lär enligt vad bloggen inhämtat komma att föreslå Monica Pettersson som ny kommunstyrelseordförande. Valberedningen verkar inte vara helt enig, så förslaget lär inte bli offentligt förrän i höst.

Om förslaget röstas igenom av fullmäktigegruppen, vilket är något osäkert, innebär det att två befattningar blir lediga. Det är posten som borgmästare eller kommunfullmäktiges ordförande och ordförandeskapet i finansieringsnämnden för äldreomsorg. Två av kandidaterna för dessa befattningar är Björn Ulfvin, som ny borgmästare och Elisabeth Dingertz som ny ordförande i finansieringsnämnden för äldreomsorg.

Förslaget lär bli offentligt i augusti.
Det lär bli en rejäl debatt kring förslaget. Bland annat lär den nuvarande kommunstyrelseordföranden Lars Erik "Nallen" Alversjö inte gilla förslaget. Han har en annan kandidat.  

fredag 22 juni 2012

GLAD MIDSOMMAR

Bloggen önskar sina läsare
en riktigt

GLAD OCH GOD MIDSOMMAR!

Frihetsdebatten på internet i fokus igen

En kommitté i EU parlamentet har nu sagt nej till det förhatliga ACTA avtalet, länk, länk, länk.
Nu är det bara att hoppas att EU parlamentet slutligen säger nej till detta avtal som på ett allvarligt sätt äventyrar friheten på nätet.

I Sverige ser det sämre ut.
Trots löften om motsatsen öppnar nu socialdemokrater och Beatrice Ask den så kallade FRA shopen, länk. Olika myndigheter kan nu närmast helt fritt köpa signalspaning av FRA.
Det var just detta som alla försäkrade inte skulle ske. Nu blir det verklighet. Kritiker, som advokatsamfundet datainspektionen och olika politiska ungdomsförbund rasar. Beatrice Ask står på sig. Hon blir inte medborgarnas justitieminister hon förstärker bilden av sig som Storebrors minister

I Sverige får vi en mörk midsommar integritetsmässigt.
Storebror kan fira, medborgarna sörja.

onsdag 20 juni 2012

Processen att finna ny kommunstyrelsordförande

Hänt i Värmdö
Arbetet med att finna ny kommunstyrelsordförande pågår för fullt. Just nu söker nomineringskommmittén efter kandidater utanför Värmdö kommun som kan och är villiga att ta jobbet. Det finns exempel på att man gjort så i andra kommuner i Stockholms län.
Frågan är bara om en sådan kandidat får stöd bland dem som väljer, fullmäktigegruppen.

Om nomineringskommittén kommer att presentera sitt förslag före sommaren är oklart, men pressen är hård på gruppen.

Tveksamma bisysslor, fortsättning

Hänt i Värmdö
Bloggen har fått information om att den ledande tjänstemannen. Monica Fransson informerat sin chef, kommundirektören Stellan Folkesson om sina uppdrag. Hon har uppgivit att det inte drevs någon verksamhet "av större omfattning" i det aktuella handelsbolaget. Uppdraget sades finnas där av "sentimentala skäl". Vad det innebär är inte klarlagt. Efter bloggens uppgidter kommer  nukommunledningen att på nytt diskutera uppdragen med Fransson.

Bloggen menar att en tjänsteman i Franssons position inte bör ha ett uppdrag som kan äventyra hennes ekonomiska situation som ett engagemang i ett handelsbolag. Där är man nämligen obegränsat personligen betalningsansvarig. Sedan är det naturligtvis intressant att definiera vad någon större omfattning är i kronor och ören. 

måndag 18 juni 2012

Tveksamma bisysslor

Värmdöleaks publicerar i dag uppgifter om att en av kommunens topptjänstemän, Monica Fransson har två bisysslor, som i vart fall kan vara tveksamma i hennes befattning, länk.

Frågan blir extra delikat eftersom lägre tjänstemän tvingats fylla i en lista som var mycket omfattande. Diskussionen om bisysslor har också uppmärksammats i en revisionsrapport.

Bloggen undrar hur man tänker.

Värmdös 25 mest inflytelsrika 2012 (första halvåret)


Hänt i Värmdö
På mångas begäran en uppdaterad inflytandelista. Den här gången med stora förändringar. Några ut, några in och flera av placeringarna ändras på dem som finns kvar. Förändringens vind blåser i Värmdö. Bloggen tar som vanligt gärna emot kommentarer på listan.

1. Swedbank, huvudlångivare till Värmdö kommun. Kommunen shoppar och shoppar, men verkar inte vilja sälja. Då gäller det att hålla sig väl med sin bank.

Swedbank är först på listan och sedan kommer ingenting och sedan kommer ingenting. Sedan kommer kommundirektören i Värmdö. Banken bestämmer sannolikt mer än politiken. Dessutom avgör banken vem som får bo i kommunen genom att vara en av de större utlånarna till egna hem. Att kommunens ”finansminister” Anders Bergman ha bakgrund från banken är ytterligare en faktor som gör att banken stärker sin topposition.

2. Stellan Folkesson, 59 kommundirektör sedan drygt ett år i Värmdö kommun. Starkare än politikerna i kommunen. Har numera ett ledningsteam han själv samlat. De går under artistnamnet fallskärmjägarna.

Just nu är han mera ifrågasatt. Oklart vad som sker med honom när kommunen snart får en ny kommunstyrelseordförande. Sannolikt innebär vaktskiftet på kommunstyrelsordförandeposten att han stärker sin ställning.

3. Anders ”Ankan” Bergman, 65 år, blågrå eminens inom Värmdöpolitiken, folkpartist, hjärnan och strategen inom koalition för Värmdö. Ordförande för Värmdö hamnar. Fallskärmsinnehavare från Swedbank. Kommunalråd med 70% tjänstgöring utan ansvar för något tjänsteområde. Maktpositionen kan vara hotad med nu kommunstyrelseordförande. Namnet ”Ankan” passar eftersom kritik rinner av honom.

4. (oförändrad) Anders Milde 34, chefredaktör för pengamaskinen Nacka Värmdö Posten. Han avgör i stor utsträckning Värmdöbilden. Det som står i tidningen skapar verkligheten. Tidningens debattsida fyller en viktig funktion. Den sätter i mångt och mycket agendan för debatten utanför fullmäktige. Verkar delegera en del av makten till medarbetare. Om han ska behålla sin position krävs det att tidningen stärker sin ställning när det gäller mobila applikationer.

5. (tidigare plats 6) Björn "Baby Björn" Jacobsson, 72 år konsthallsägare. Har nu öppnat sitt livsverk, konsthallen Artipelag. Vill göra något utöver det vanliga. Mannen är äldre på pappret, men ung i sinnet. Börjar sätta sin agenda, Visar tydligt att han inte är nöjd med Värmdö kommun och hur den leds.

6. (tidigare plats 8) Monica Pettersson, 63 år, moderat, kommunfullmäktiges ordförande, borgmästare och ordförande i Finansieringsnämnden för äldre och funktionshindrade. Leder en stark falang inom moderaterna. Sugen på att bli ny kommunstyrelsordförande. Sköter sina uppdrag utan anmärkning.

7. (oförändrat) Malin Åberg-Aas, 47 år miljöpartistiskt kommunalråd. Utövar inflytande framförallt genom att säga nej till saker. Därför går hon ibland under namnet "bromsklossen". Bygger sin maktbas på att Anders ”Ankan” Bergman. Styr i det fördolda. Verkar inte säker på att samarbetet inom koalitionen är det bästa som hänt henne.

8. (tidigare plats 11) Olof Stenhammar, 70 år, ägare av Siggesta gård, numera tidigare ordförande i Ratos, mångmiljonär och Värmdöentreprenör. Har finansiella muskler och visioner. Har lämnat över de operativa funktionerna på Värmdö till sin son. Förnyar och utvecklar sitt Siggesta. Trappar ner i företagssverige.
Nu laddar han om för att göra stora investeringar och exploatera markområden. Effekten lär bli att han exponerar mindre pengar.

9. (tidigare plats 10) Peter Larsson, 48 år, vd för Villeroy & Boch, Gustavsberg, Värmdös mest välkända företagsnamn. Börjar projektera en ny fabrik. Frågan är bara om han får finansieringen på plats? Det gamla fabriksområdet blir så småningom bostäder. Hans förmåga avgör när fabriksstaden blir verklighet.

10. (tidigare 13) Lars Bryntesson, 52 år oppositionsråd, socialdemokrat, Värmdö kommun. I samband med turbulensen kring ny kommunstyrelseordförande stärker han sin ställning. Ingen kan ta ifrån honom att han har Värmdös mest intressanta nätverk.

11. (ny på listan) Hanna Bäckman, reporter och ansvarig för debattsidan på Nacka Värmdö Posten. Styr vem som får säga vad. Upplevs lite mer som maktmänniska än sin företrädare på posten, Anders Milde. Har möjligheterna, men får se upp så att debattsidan inte förlorar sitt sting.

12. (tidigare plats 14) Karl Paulsen, 62 år, äger GoPek AB och driver ICA kvantum i Mölnvik. Snart blir det Ica Maxi i stället. Flyttar över gatan. I höst blir han ensam 2tupp i hönsgården” eftersom SABIS lägger ned i Värmdö. Mannen har maktwn över matkorgarna. Lite för lite ekologiskt ännu så länge kan göra att en del konsumenter sviker honom Har många överraskningar i rockärmen i höst.

13. (tidigare 17) Hans Mellström, 70 år miljardär och tidigare ägare till VM data. Står för stabilitet som mångårig ägare till Seglarhotellet på Sandhamn. Han är den som för många avgör bilden av Värmdö. Sandhamn är ju den plats som sannolikt besöks av flest turister i Värmdö kommun.

14. (ny på listan) Annika Andersson Ribbing, 40 år. I maktvakumet efter Lars Erik Alversjö utnyttjar hon ytorna. Markerar att hon är kronprisessa till Lars Bryntesson. Det hindrar inte att hon samtidigt är ingift grevinna. Det nya ledarteamet centralt inom socialdemokratin verkar ha fått upp ögonen för henne. Upp eller ned på nästa lista, det är frågan.

15. (oförändrat) Fredrik Dahl, 58 år, fastighetsägare i fabriksstaden i Gustavsberg som säkert funderar på hur han ska hantera sin ökade tillgångar, när fabriksområdet nu  är detaljplanelagt. Styrelseordförande i Dahl Independent Capital, som äger bland annat Landvik och Dahl.

16. (tidigare 18) Lars Öberg, 55 år, samhällsbyggnadschef och teknisk chef hårdhudad och lojal “doer” i Värmdö kommun. En man som folk sätter både stora plus och minus för. Är betydligt starkare än sin ordförande Peter Frej som hamnar näst sist på listan.

17. (tidigare 16) Peder Wallenberg, 77 år, Helena Wallenberg Lerner, 49 år, initiativtagare till Lemshaga, sociala entreprenör och stiftelsen Carpe Vitam. Peder Wallenberg verkade aktivt för att avsätta en kommunstyrelseordförande under valperioden 2006-20014.

18. (ny på listan) Maria Larsson Ajne, 48 år. Boende i Saltsjö Boo. Kansli- och utvecklingschef och dessutom ställföreträdande kommundirektör. Upplevs som kompetent. Lite mer lågmäld än sin chef direktör Folkesson. Kan snabbt segla högre upp på listan.

19. (tidigare plats 20) Thomas Franssson, 56 år, familjeföretagare. Driver Frentab gruppen, framgångsrik bygg-, fastighets- och markentreprenör, med ursprunglig bas på Ingarö. Förvandlar ofta grus till guld för sina ägare. Nu bygger han så det knakar i Mörtnäs. Snart kommer han att ta initiativ till en nytt bostadsområde. Utan honom blir det inget VA nät i Värmdö. Rören lägger nämligen Frentab.

20. (tidigare 22) Max "Lemuren" Ljungberg, 45 år, miljöpartist, kommunfullmäktiges vice ordförande, ”nästankommunalråd” och ordförande i finansieringsnämnden för utbildning. Starkare temperament än inflytande. Tar ton mot många av sina koalitionskollegor. Påverkas av personrockaderna inom koaltionen.


21. (oförändrat) Monica Fransson, 60 år, numera titulerar hon sig kundvalschef och finansieringschef. Däremot talar hon inte högt om sin stora fallskärm. Trots sitt jobb är hon bolagsman i hennes och makens byggmaterialföretag. Dessutom är hon suppleant i R F Teleservice AB. Man kan undra hur förenligt detta är med toppjobbet i Värmdö kommun. Sitter löst. Många undrar när hon slutligen förlorar jobbet. Till hösten säger allt fler.

22. (tidigare 24) Familjen Delselius, avgör trivselvikten för många Värmdöbor, konditorer, med tre konditorier. Pappa driver sin verksamhet i Gustavsberg samt hamnen och döttrarna driver eget på ”Grisslingerakan”.

23. (tidigare 12) Lars Erik "Nallen" Alversjö, 58 år, kommunstyrelsens ordförande, moderat. Lämnar eller upplever sig ha tvingats lämna jobbet som kommunstyrelseordförande i Vämdö kommun den 1 september. Går numera under benämningen ”lame duck”. Nallens exit påverkar Anders Bergmans position.

24. (tidigare 25) Peter Frej, 50 år, ordförande i samhällstekniska nämnden, moderat kommunalråd och ica-handlare. Siktar mot stjärnorna. Hoppas bli högsta hönset i Värmdö kommun och tror att det går genom att säga nej, nej och till sist ja. Ska egentligen styra vem som får ändra användningen av sin mark. Snubblar ofta på sin egen tunga. Många säger att han är mera av tjänstemannamegafon.

25. (tidigare 19) LG Nilsson, 61 år bloggare och konsult. Skapar vision som inte sällan blir verklighet. Har en vass penna säger många. Andra säger att den personen är man mycket hellre vän med än ovän med. Har idéer som bär.

25. (återigen på listan) Stefan Mårtensson, 52 år, bloggare och samhällsdebattör, moderat. Skriver, avslöjar och debatterar. Många undrar om han aldrig ger sig. Hans blogg verkar aldrig tystna, även om en del makthavare önskat det.

Har åkt ut från listan
Magnus Hedenfalk, 66 år, tidigare kommundirektör. Pensionär och tidigare konsult för Värmdö kommun som drev omvandlingsprojektet av Gustavsbergs centrum med fast hand. Numera är hans inflytande på listan borta genom att uppdraget är slut.

Dag Landvik, 67 år, miljardär, numera före detta ägare av Gustavsbergs hamn. Har sålt den och inkasserat 147,5 miljoner kronor. Kan göra come-back som den entreprenör han är.

Lars Backsell, 58 år, numera bara läkemedelsentreprenör.
Tidigare med planer på ett internationellt hästcentrum på Skärmarö. Numera säljare av Skärmarö gård. Därför utanför listan.

Precis utanför listan
Bo Bladholm, 69 år. Tidigare kommunfullmäktigeordförande i Stockholm. Lågmäld offentligt, men höjer rösten och ökar inflytandet. Mycket stark ställning inom moderaterna utanför Värmdö. Ligger och laddar kan bli nästa listas bubblare.

Peter Wallenberg, 84 år, dold makthavare, familjeöverhuvud i Wallenbergfamiljen, bosatt på Värmdö. Genom Investor som via dotterbolag äger Kulla Karby. Kammar hem en del pengar på detaljplaneläggning av området.

Värmdö får sin egen almstrid

Hänt i Värmdö
Värmdö kommun får nu sin egen almstrid, länk.
Kommunen vill såga ned ett antal träd i allén vid Grindstugan i Gustavsberg.
I sista stund hindrades fällningen av de flesta av träden efter medborgarnas protester.

Bloggen frågar sig hur det ansvariga kommunalrådet Peter "Farbror" Frej hanterat frågan. Mellan skål och vägg menar han att frågan inte ska behandlas av politiken eftersom det blir strid då. Nu blir det strid i alla fall.

På vilket sätt har Peter Frej skapat en öppen och inkluderande process om träden i allén vid grindstugan och hur länge har han känt till frågan?

Ny chefs JO

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg hälsar den nye chefs JOn, Elisabeth Fura välkommen med en tankeväckande bloggpost, länk.

När ska politikerna äntligen begrava Euron?

I det moderna Grekiska dramat avslutades en akt i går, länk, länk.
Parlamentsvalet gav de två partier som slöt avtalen med trojkan; EU, ECB och IMF ett visst mandat. Partierna som klarar att formera en regering är: Ny demokrati och socialistiska Pasok. Valet innehåller också ett antal verkligt oroande tendenser.

Att stå fast vid avtalen är en sak. Att genomföra vad som står i dem är en annan. Hittills har Grekland inte förmått eller velat genomföra de nödvändiga förändringarna. Trots valutgången tror allt fler av lånevillkoren till Grekland måste förhandlas om, länk.

I Europa sprider sig nu ett populistiskt politiskt budskap. "Man måste stimulera tillväxt". Anförare är den nyvalde franske presidenten Francois Hollande. Som tidningen the Economist skrev om honom härom veckan: "the rather dangerous Mr Hollande", när man beskrev hans politik.

Att bara genomföra åtstramningar är farligt, menar Hollande. I stället ska det till stimulans.
Första frågan är vem som ska stå för stimulansåtgärderna?
-Det är staterna, skattebetalarna.

Den Europeeiska överskuldsättningen ska således botas med ännu högre skulder. När Keynes tankar framgångsrikt omsattes i handling stod staternas del av den offentliga ekonomin på några entals procentenheter.
I dag är läget ett helt annat. Skulderna är stora och den offentliga konsumtionen är mycket stor i hela västeuropa. Den offentliga sektorns utgifter 2011 var inom euroområdet 49,4% av BNP.

Europas problem är strukturella. Dess utseende är lite olika i de olika krisländerna. I Italien är den stora svarta sektorn, länk ett av de största strukturproblemen. Frankrikes stora statliga sektor är ett annat strukturproblem. Bristen på verkligt konkurrensutsatta privata företag är ett annat franskt problem.

Enligt Eurostat, länk var 2011 underskottet i den offentliga finanserna i EUs 27 medlemsländer 4,5%. Detta trots att detta inte får understiga 3%. Euroområdets länder hade vid slutet av 2011 enligt samma statistik en genomsnittlig skuldsättning på 87,2%.

Siffrorna är i sig oroande. Vad som är ännu mer oroande är att de kan manipuleras av stater som önskar det genom olika derivattransaktioner. Vi vet inte idag om några länder gör det. Att Grekland gjorde det under ett antal år är numera både känt och bevisat.

Just för dagen är fokus på Grekland och emellanåt Spanien. Där bakom skymtar Italien och längst bak i kön Frankrike. Dessa länders ekonomier ifrågasätts allt mer av marknaden. Det är inte slut med att lämna räddningspaket till Grekland, Portugla, Irland och Spanien. Även Italien och Frankrike kommer i ett något längre perspektiv behöva stöd. Marknaden kommer nämligen inte att vara beredd att låna ut pengar till ett lågt pris till dessa länder.

Med Eurons införande har Europa fått ett nytt strukturproblem.
Det är dags att ta tag i det genom att avskaffa Euron. Det är hög tid att erkänna Euron som ett misslyckande, länk

fredag 15 juni 2012

Värmdöpolitiken: i väntan på kso

Hänt i Värmdö
Bloggen bli kontaktad av politiker av olika politisk kulör. De ondgör sig över att det inte händer någonting. Mycket av den politiska verksamheten har gått i stå. Man väntar på att moderaterna nominerar den nya kommunstyrelseordföranden. Väntar och frustration är det som kännetecknar den politiska situationen i Värmdö kommun. Det händer inte mycket nu.

Folkpartisten Amie Kronblad lämnar sina politiska uppdrag. Hon flyttar som bloggen tidigare har meddelat till Japan under något år. Enligt vad folkpartiet själv meddelar kommer hon tillbaka lagom till valet 2014. Bloggen tror mycket väl att det kan stämma. Däremot är det inte säkert att hon företräder folkpartiet. Hon ger allt mer uttryck för frustration över just folkpartiet. Hon tillhör partiets vänsterflank och verkar inte helt gå i takt med vare sig de ledande centralt eller lokalt.

Efterträdare till Kronblad blir Allan Sooman. Han kommer att bli folkpartiet mäktigaste skolpolitiiker i Värmdö. Med honom kommer politiken att vridas åt höger. Lättare för moderater, men bloggen undrar hur miljöpartisterna kommer att uppfatta saken?

Bland kandidaterna till kommunstyrelseordförandeposten är kommunalrådet Peter Frej den som tydligast profilerar sig som icke kandidat. Samtidigt verkar han mycket intresserad av uppdraget. Han har blivit en sorts Göran Persson inom moderaterna. Nej, nej, nej och till sist ja är sannolikt svarskedjan han övar på.

Monica Pettersson däremot är den tydligaste kandidaten. Hon plockar fram all tillgänglig charm för att kunna vinna.

Valberedningen inom moderaterna träffar olika kandidater och verkar inte helt säkra på utgången. De inser att gruppen som väljer slutligen, kommunfullmäktigegruppen kan göra ett helt eget val.
Under tiden arbetet pågår är det locket på.

I augusti lär det bli klarare vem som blir ny kommunfullmäktigeordförande. Sent säger många. En del till och med allt för sent.

Vad gäller valberedningens ordförande Maria Ros Jernberg har hon blivit generalsekreterare för FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd. Med stor säkerhet kommer hon därför att dra ned på det politiska engagemanget.

Det sjöngs inte den blomstertid på kommunfullmäktige

Hänt i Värmdö
Det sjöngs inte den blomstertid nu kommer när Värmdös riksdag, kommunfullmäktige hade sitt sista sammanträde före sommaruppehållet. Däremot verkade åtminstone ett kommunalråd, Anders "Ankan" Bergman mena att kommunen går en skördetid till mötes genom förvärvet av fastigheterna i Gustavsbergs hamn.

Förvärvet kan säkert gagna kommunen. Det är säkert rätt strategiskt, men skuldbördan i kommunen ökar i en allt raskare takt. Det borde bekymra både medborgare och politiker.
147,5 miljoner för ett antal attraktiva hamnfastigheter kan bli en bra affär. Till detta kommer olika typer av kostnader. Om man fullt ut vill dra nytta av förvärvet kan man tvingas lösa ut hyresgäster till kostnader på upp till 50 miljoner. Till detta kommer anpassningar av byggnaderna. Saneringen från miljögifter i hamnviken kan också bli en dyr historia. Totalinvesteringen kommer säkert att hamn på uppåt en kvarts miljard kronor bara för detta projekt. Då är inte miljösaneringen i hamnviken inberäknad.

Bloggen tror i motsats till Värmdös finansminister, Bergman inte på att fastigheterna direkt kommer att generera ett positivt överskott efter driftskostnader och finanskostnader. Värmdös medborgare är ännu mer i skuld, när sommaren bryter ut.

Vad som lyser med sin frånvaro är vilka fastigheter som står på kommunens säljlista. Det krävs för att relationen mellan skulder och eget kapital förbättras, den så kallade soliditeten. Den försämras för varje månad som går. Planerna på att sälja hela eller delar av bostadsbolaget, Värmdö bostäder verkar ha stannat av. Man är i den styrande koalitionen inte överens. Inte någon handlingsplan för förbättrad soliditet är presenterad.

Politikerna har i stället allt mer att styra över.

onsdag 6 juni 2012

SCBs väljarundersökning

SCB har publicerat sin stora undersökning om partisympatier för maj månad i år, länk.
Bloggen fördjupar sig i väljarförändringarna för Stockholms län och jämfört med valet 2010.

Enligt SCB får moderaterna 39,8% jämfört med valets 39,96%. I det närmaste ingen förändring. Socialdemokraterna ökar till 30,9% jämfört med valets 22,23%. En rejäl uppgång, således, men fortfarande har man en lång bit kvar till att bli största parti i Stockholms län.

För centern, folkpartiet och kristdemokraterna är det dyster läsning. Centern minskar från 5,77% till 2,8%. Folkpartiet minskar från 8,3% till 7,1%. Kristdemokraterna minskar från 6,27% till 2,3%. Miljöpartiet ökar däremot till 9,8% från valets 7,5%. Vänstern står i princip stilla 4,5%, jämfört med valets 4,41%. Sverigedemokraterna halveras. Man går från 4,17% till 2,2%.

I Stockholmsregionen verkar flödena inte gå från moderater till socialdemokrater. I stället verkar förlorarna vara alliansens småpartier och sverigedemokraterna.

I Värmdöpolitiken skulle om SCB får genomslag  innebära en hel del förändring, naturligtvis givet att man röstar lika både i kommunalval och riksdagsval.
Moderaterna får inga förändringar. Centern minskar från 3 till 1 mandat. Kristdemokraterna åker ur fullmäktige. Folkpartiet minskar med ett mandat till tre mandat. Sverigedemokraterna åker ur fullmäktige. Miljöpartiet ökar med ett mandat. Socialdemokraterna ökar i så fall med 5-6 mandat.

Läget i Värmdös kommunfullmäktige skulle bli väldigt oklart. Om miljöpartiet lämnar koalitionen kan man sannolikt kunna bilda majoritet med socialdemokraterna. 

Tina Ahlin promotar sitt nya album med video

Den i Värmdö bosatte närmast omåttligt populära musikern Tina Ahlin promotar sitt nya album med en video.

Riktigt bra och härligt somrig. Passar bra på nationaldagen, tycker bloggen. 

Kända lokala kristdemokrater fick inte vara med

Hänt i Värmdö
Nationaldagen firades med pompa och ståt i Gustavsberg. Högste beskyddare för festligheterna var som vanligt fru borgmästarinnan, kommunfullmäktiges ordförande, Monica Petterson. Tyvärr var det färre än vanligt som mötte upp för att fira valet på riksmötet i Strängnäs, 1523 den 6 juni av Gustav Vasa till kung över Sverige.

Som traditionen numera bjuder hälsades också nya  Svenska medborgare i Värmdö kommun välkomna. Tidigare har alla partiers företrädare deltagit i denna ceremoni. I år hade, någon, oklart vem bestämt att några få utvalda politiker skulle sköta om detta. De utvalda var borgmästarinnan, fru Pettersson, oppositionsrådet Lars Bryntesson och "nästankommunalrådet" Fredrik Sneibjerg. Så enbart företrädare för moderater, socialdemokrater och folkpartister hälsade välkomna.

Två andra ville gärna vara med och hälsa välkomna. Det var kristdemokraternas kommunalråd Stefan Dozzi och kommunfullmäktigeledamoten Clarence Örhamamar. De mötte upp och blev avvisade av Monica Pettersson, som närmast förklarade dessa båda herrar för icke önskvärda vid ceremonin. Örhammar och Dozzi var helt ovetande om att de inte fick vara med. Pettersson hänvisade till att det hade fattats ett beslut om detta. "Vi visste ingeting", säger Clarence Örhammar till bloggen, än mindre förstår vi hur man fattat beslutet, avslutar Örhammar.

Huruvida Pastor Dozzi travesterat bibelns Markus evangelium 10 kap vers 14 och sagt: "låt de nya svenskarna komma till mig och förmenen dem det icke, ty Svea rike hör sådana till", vet inte bloggen.
Irritationen gick i vart fall inte att ta miste på.