tisdag 31 mars 2009

IPRED lagen: Individuell moral och samhällsmoral

Svenska Dagbladet har rubriken att det är svårare att fildela från i dag, länk.
Lagen ger som bekant upphovsrättsindustrin stora polisiära befogenheter. När juristen Henrik Pontén från upphovsrättsindustrin höjer rösten gör han det som Sveriges nya informelle rikspolischef med ansvar för piratjakt på nätet.

SvD har fel. Det är inte svårare att fildela från i dag. 
Däremot finns det från i dag ett etiskt dilemma. Ska jag följa lagen eller ej? Kanske är det så att jag inte ska följa lagen för att visa att den avviker så starkt från mitt rättsmedvetande och min rättsuppfattning. 

För den stora majoriteten kommer dock inte ens moralfrågan vara ett tema. De kommer att fildela anonymt. 

Välkommen till en ny dag i den värld som kunde varit Kafkas!

Internet är en mänsklig rättighet och en viktig del av samhällets infrastruktur

Christian Engström reflekterar om politikers inställning till internet, länk. Hans poäng är att internet är en del av infrastrukturen i samhället. Jag skulle vilja säga att internet är en del av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Utan tillgången till internet stängs man ut från information, bildning och interaktivitet. I ett längre perspektiv kan vi se att kommande äldre generationer kommer att använda internet för att minska ensamhet och meningslöshet. 

Dessutom är internet en förutsättning för att samhället ska kunna fungera effektivt. Utan fri tillgång till internet minskas forskningens effektivitet högst betänkligt, exempelvis. Järnvägar, motorvägar och internet krävs för mänsklig  virtuell och reell förflyttning eller kommunikation.

Det besvärliga med internet och yttrandefriheten är att den inte alltid är vacker, som Engström skriver. Åsikter som är obehagliga och stötande sprids, folk väcker anstöt. Det är faktiskt här som liberalerna och den verkliga yttrandefrihetsvännerna ställs på prov. 
Kan jag försvara denna rättighet även om det jag ser och hör på internet känns provocerande och kränkande? Den yttersta gränsen ska inte vara min känsla utan brottsbalken. 
Det är inte alltid lätt att leva efter det rättesnöret.

Filtrering av internet á la Kina är inte något som hör hemma i en rättsstat. Att syftet är att hindra otillåtna spel hjälper inte. Det fria valet kan faktiskt innebära att människor begår brott. Där är samhällets uppgift att lagföra dessa personer, inte att isolera dem så att det inte har möjlighet att utföra brotten. 

IPRED lagen är en skamfläck. I morgon får vi en ny polismakt i form av upphovsrättsindustrin. I en artikel i Aftonbladet börjar man ta ton, länk. De tolkningar industrin gör överensstämmer sannolikt inte med hur lagstiftaren tänkte. Industrin säger att det räcker med att ladda ner ett verk för att man ska agera enligt lagen. Det menade inte lagstiftarna 

När det visar sig att Maud Olofsson syns mycket i media blir jag som centerpartist glad, länk, länk, länk. 14% av mediautrymmet och cirka 6% av väljarsympatierna berättar om en obalans. 

Det räcker inte med att tala om ekonomisk liberalism. Där har i och för sig Maud profilerat sig på ett klokt sätt. Det krävs att den andra sidan av liberalismen profileras. Den som gäller medborgerliga fri- och rättigheter och en modern upphovsrätt kopplat till internet. Här har hon varit tyst. I stället får Piratpartiet nästan helt själv presentera frågeställningarna. Här krävs det skärpning. För det andra krävs det mer leverans av Maud. Det räcker inte med att synas, man måste prestera något också. 

måndag 30 mars 2009

Jan Dolk gör en konservativ rockad

Hänt i Värmdö
Familjen Dolk har representerar god smak och försöker bilda svenskarna på detta område. På söndagarna är det den avlägsne släktingen Jens Dolk som berättar vad som är drickbart och inte.  Han är finsmakare. 

I Värmdöpolitiken har Jan Dolk varit ett lackmuspapper för vad som är god demokrati och inte. Han har doftat och smakat på det demokratiska klimatet. Nu har blir dessa intryck till en handling. Det är nästan så man hör Hamlets ord. "ur led är tiden och ve att jag är född att vrida den rätt igen."

Det är inte en Dolk i ryggen, men med rak rygg lämnar han moderaterna, länk.  Jan Dolk har stått stadigt och  agerat med hög integritet. När han nu ger upp sitt medlemskap är det en signal om att något inte står rätt till inom de lokala Värmdömoderaterna. Ordföranden Hans Ove Görtz har försökt tysta Dolk offentligt. Man kan undra vilken demokratisyn som ligger bakom den typen av handlingar.

Nu får Kristdemokraterna en förstärkning både erfarenhetsmässigt och personmässigt.

Frågan är bara vad som sker med den så kallade Alliansen för Värmdö?

Nätverket Svart Måndag blir förening

Nätverket Svart Måndag som aktivt arbetar mot FRA-lagen har blivit en förening, länk
Man kommer att  fortsätta arbeta för en förstärkning av de medborgerliga fri och rättigheterna. Det är bra med fler föreningar som arbetar för det. Det är extra bra att man gör det genom att vara partipolitiskt obunden.

Lycka till i ert viktiga arbete!
Ni har mitt stöd.

söndag 29 mars 2009

Obama agerar styrelseordförande i GM

Nu börjar det snurra till rejält i USA rapporterar e24.se, länk. Barack ger Rick sparken rapporterar bloggen politico, länk

Argumenten om att han aktivt varit med om att skapa krisen är bestickande. Forfarande bör det finnas en klar bodelning mellan vad en stat ska göra och vad företagen och dess ägare har för ansvar. 

Efter de statliga bonusutbetalningarna i AIG ska nu den nya administrationen visa tänderna. Första offret blir bilindustrin. Det verkar som om administationen praktiserar en psykologisk kontakt- eller försvarmekanism som kallas projektion. 

I potten ligger 16,6 miljarder dollar. General Motors vill ha de pengarna för att överleva. Bolaget har redan tidigare fått 9,4 miljarder dollar. Det är en mycket tveksam metod att staten på detta sätt bli bilfabrikant. Ett konkursförarande enlig chapter 11 skulle sannolikt vara mycket mera kostnadseffektivt. 

Genom den Amerikanska statens insatser snedvrids konkurrensen. Bolag som Toyota och BMW har betydande verksamhet i USA. Dessa bolag diskrimineras och de "inhemska" bolagen får gigantiska förmåner.

Någon liberal våg ser vi inte i USA. 
Det är riktigt att Wagoner avgår som koncernchef för GM. Däremot borde det varit ägarna som tagit det steget. Nu tar staten över ägaransvaret. Det ger fel signaler.  Vi kan närmast beskriva detta som en dålig form av gammal socialdemokratisk näringspolitik. 
Heder åt Olofsson, Borg och Reinfeldt som vågar ta sitt ansvar.

Andra media: SvD, DI, Aftonbladet, DN,

IPRED lagen träder i kraft på onsdag: några tips till Beatrice Ask

Hur definierar man ett säkert land? 
Är det ett land där över häften av invånarna är poliser?
Är det ett land där alla som begått ett brott verkligen sitter i fängelse eller betalt sina böter för sina ogärningar?

Från den 1 april tar Sverige upphovsindustrin till hjälp för att spåra de värsta skurkarna och banditerna som finns, nämligen upphovsrättsbrottslingarna. IPRED lagen träder i kraft då. Sannolikt innebär detta att de polisiära resurserna i samhället förstärks kraftigt. Fortfarande är det långt till ett samhälle som har minst 50% poliser. Nu skulle denna brist i samhället kunna åtgärdas genom att upphovsrättinsindustrin i en stort upplagd annonskampanj uppmanar svenskarna till angiveri. Vi skulle då nå en "de facto polisnivå" som skulle imponera på varje diktatur med självaktning.

Dessutom har vi ett besvärligt gränsdragningproblem. Förberedelse och medhjälp till upphovsrättsbrott är straffbelagt. Det som används för att förbereda eller hjälpa till för att utföra dessa fasansfulla brott kan beslagtas. 

Var börjar förberedelsen och medverkan?
-Just det i hjärnan. Det börjar kansks bli dags att damma av de gamla lobotomeringskirurgerna. Sannolikt är 60-65% av den manliga befolkningen i åldern 15-55 år i riskzonen för att utsättas för dessa ingrepp om man tar lagstiftningen på allvar. 

Vad som sker om lagen helt sonika inte gör det möjligt att spåra en endaste en av dessa samhällsomstörtare och upphovsrättsterrorister vet jag inte. Lite pinsamt blir det allt.

Kanske skulle ett samarbete mellan FRA och upphovsrättsindustrin vara en möjlighet att hitta någon av dessa samhällsomstörtare. Terroristlagstiftningen borde rimligen också kunna användas för att hålla dessa brottslingar internerade utan rättegång under lång tid.

Ett system med proaktiva fängelsevistelser borde också prövas. Människor som är osäkra på sitt samvete och sina beteenden vid datorn borde kunna kräva att få sitta i fängelse innan brottet är lagfört. Detta system kunde då göra det möjligt att kunna tillgodoräkna sig redan avsutten fängelsetid mot de straff som i framtiden utmäts.

Eller är det dags för en lagstiftning som överensstämmer med folks rättsmedvetande?

Vägen ut ur krisen består av mindre regleringar inte fler

Vad skapade finanskrisen? 
-Det svar som vi oftast får höra är bristen på regleringar av marknadskrafterna och girigheten.

Enligt idéhistorikern och liberalen Johan Norberg stämmer inte den bilden, rapproterar PJ ANders Linder, länk.
Han far fram tre faktorer som skapade krisen

1. USAs penningspolitik efter IT kollapsen med allt för låga räntor. Priset på kapital var försumbart. Därför kunde kreditinstitueten ta stora risker.
2. Den artificiellt låga Kinesiska valutan, som skapade enorma handelsöverskott och som investerades i det Amerikanska budgetunderskottet.
3. De politiska påtryckningarna på bankerna att låna ut allt mer till bostäder i USA. Bushadministrationen ställde krav på de delvis statliga lånejättarna Fannie Mae och Freddie Mac att låna ut minst 56% till personer med låg kreditvärdighet.

Den första punkten innebär en omvärdering av den förre centralbankschefen Alan Greenspan som var chef från 1987-2006. Han har närmast varit en kultfigur och granskades inte kritiskt. Här borde både tidningar och nationalekonomiskt forskning ifrågasatt honom. Så skedde inte.

Därför fick han en makt om penningpolitiken som var allt för stor. Den typ av regleringar som han ansvarade för la grunden till dagens katastrof. De två ytterligare faktorerna spädde på krisens intensitet.

Girigheten däremot är nog tyvärr och tursamt nog konstant.

Nu gör världen i princip samma sak som Greenspan, fast i en väsentligt större omfattning. Botemedlet för bakfyllan blir ännu mera sprit. Var och en inser att detta är en utomordenligt riskfylld medicinering. 

lördag 28 mars 2009

Fantomen på Operan nu också i Värmdö kommun

Fantomen på Operan är mest känd som musical komponerad av Sir Andrew Lloyd Webber och Charles Hart. Den har setts och hörts av över 70 miljoner människor. Värmdös motsvarighet har bara setts på lokaltidningarnas debattsidor och i komunfullmäktige. Grunden för musicalen är en roman av Gaston Leroux. Den utgavs 1910. I Värmdös fall startar berättelsen år 2006.

Handlingen rör sig om en besatt man. Han terroriserar skådespelarna på operan och uppvaktar den vackra och skönsjungande körsångerskan Christine. En verklig person eller en symbol för något. Han lyckas terrorisera en av de bästa sopransolisterna till vansinne. Därmed får Christine möjligheten att överta sopransolistens roll. 

Detta blir för mycket för solisten som kommer tillbaka till operan kvällen därpå. Fantomen kidnappar Christine för att gifta sig med henne. Han ställer krav på att hon ska få fler roller.

En man vid namn Raol de Chagny tar upp jakten för att rädda henne.

En mycket stark dragning till makt har vi sett hos en ledande moderat politiker i Värmdö kommun, kanske är han till och med besatt av den. Denne moderat har likt fantomen gått under jorden och bor inte längre i kommunen. Däremot är han fortfarande mantalsskriven i kommunen. Fortfarande finns han i kulisserna. 
Att han försöker se till att "Christine" i olika utgåvor ska få politiska roller är ganska uppenbart. 
Det verkar som om han har god framgång. 

Frågan är bara var Värmdös Raol de Chagny finns?

Ny opinionsundersökning: tips från coachen

Då var det dags för opinionsundersökning igen, rapporterar DN, länk.

Avståndet mellan regering och opposition är i stort sett oförändrat jämfört med för en månad sedan. Oppositionen får denna månad 49,6% mot regeringens 46%. Förra måndan var siffrorna 50,1 mot 46,1. Inga stora förändringar alltså. Miljöpartiet går något nedåt precis som socialdemokraterna. 

Jag har spekulerat om förklaringarna i flera tidigare bloggposter. 
Därför tänkte jag nu komma med konkreta råd från coachen:

Socialdemokraterna: En tyst Mona Sahlin samlar röster. I annat fall kan det vara klokt att byta ut henne så fot som möjligt. Partiet måste distansera sig från Bonus-Wanja. 
Det börjar bli dags för en helt ny generation politiker att ta över. I annat fall lär man inte komma till maktens köttgrytor. 

Vänstern: En fortsatt populistisk politik med fokus på vänstersossar är framgångsrik.

Miljöpartiet: Partiet måste skapa ett avstånd till socialdemokraterna, annars äts man upp. Man lever farligt genom att släppa symbolfrågorna inom miljöpolitiken.

Moderaterna: Mer av radarparet Fredrik och Anders. Ansvar och kris är mantrat. Det går hem. Ett kritiska markeringar mot näringslivet lockar "högersåssar". Fokus på storstad och våga släppa landsbygden är klokt.

Folkpartiet: Johan "batong" Pehrsson är ingen röstmagnet. Positioneringen som batongparti inom kriminalvård, skola och upphovsrätt är en farlig väg. 

Det börjar bli dags att hitta en post utanför regeringen. Jan Björklund ligger illa till. Det är dags att låta en kvinnlig liberal träda fram i rampljuset. 

Kristdemokraterna: Partiet får igenom mycket av sin politik, men lyckas inte få belöning för detta hos väljarna. Nu senast är det äktenskapsfrågan. Där kommer det bli  som kristdemokraterna vill, själva äktenskapet blir helt sekulariserat. Däremot blir bröllopet blir en cermoni som kan utformas som man vill.
Kristdemokraterna måste hitta sätt att marknadsföra och paketera sin framgångar.

Centern: Partiet har stor potential, men måste lägga in en charmoffensiv mot liberala yngre väljare i storstad. Förslag som förverkligas krävs för att få sympatisörer från soffan till valurnan. Retoriken måste stärkas upp med resultat. Upphovsrätt, personlig integritet, arbetsrätt och reformering av skattesystemet är nyckelord. 

Andra media: SvD, DagenAftonbladet, SvD,

fredag 27 mars 2009

Camilla Lien, (m?) har svårt med höger och vänster

Hänt i Värmdö
Ibland är det inte lätt att skilja på höger och vänster. För att underlätta har det producerats särskilda så kallade kaptensstrumpor. Där ska en grön strumpa anbringas på höger fot och en röd strumpa på vänster fot. Nu hjälper detta föga om man inte från början vet vilket som är höger och vänster. Detta det stora problemet med de rader som Camilla Lien kallar för "Svar på insändare", länk. Hon tror sig veta vad som är höger och vänster , men hon vet inte.

För min del har den insändare, länk hon kritiserar formulerats utifrån liberala utgångspunkter. Det vill säga att transparens, att allas rätt till demokratiskt inflytande, valfrihet och konkurrens ska beaktas. Det är en annan utgångspunkt än vad Camilla Lien har. Hon tror sig veta hur en vänsteranhängare ser ut. Ack vad hon tar fel. 

För mig är det dessutom så att pensionärer är en resurs i samhället. Därför har jag i flera sammanhang kritiserat den äldrediskriminering som sker i vårt samhälle. Jag kritiserade bland annat fackföreningsrörelsen för att diskriminera äldre. Nu gör sig Camilla Liens partikollega eller möjligen vän sig till tolk för en inställning där hon vill diskriminera äldre.

För det första tror jag det är dumt att ifrågasätta den cerebrala kapaciteten hos 15,5% av Sveriges befolkning från 67 år och uppåt. 2025 kommer denna grupp att vara 20%. 
Det är en viktig väljargrupp. 

För det andra tror jag att brukare av offentliga tjänster måste ha ett starkt inflytande över de tjänster de använder. Det är vad man utifrån ett borgerligt perspektiv kallar valfrihet. 
Det vill jag slå vakt om.

Den inställning som Monica Petterson har om pensionärer gör att följande  moderata ledamöter och ersättare i fullmäktige inte borde få yttra sig i Ljungärendet. 
De är fullmäktiges ordförande Per Naess, ledamöterna; Lars Melin, Jan Dolk och Claes F Jonsson. Enligt Monica Petterssons resonemang borde faktisk även Camilla Lien själv avhålla sig från att ha synpunkter. Hon har ju fyllt 70 år. 

Dessutom bör 4 ersättare i kommunfullmäktige representerande moderaterna också hålla tyst.
Det är 23,8% av samtliga moderata ledamöter i fullmäktige. 
Om de hade avstått från att rösta hade faktiskt resultatet i den grundläggande omröstningen gjort att Ljungfrågan aldrig hade blivit den långa pensionärsrysare den nu blivit.

För det kan väl inte vara så illa att Monica Pettersson menar att denna fråga är så allvarlig att folket och brukarna inte ska ha inflytande över den. Anser hon att den är reserverad för politiker? Det är en gammal inställning som Olof Palme, den gamle aristokraten, greven och socialdemokraten hade i kärnkraftsfrågan innan han tvingades till en U-sväng.

Att hävda att liten håller käft, vilket Camilla Lien verkar mena i sin text är underhållande, men föga främjande för ett konstruktivt samarbete. 

Jag vet vad som är vänster och höger. Därför behöver jag inte använda kaptensstrumpor. Camilla Lien tror sig veta vem som är vänster. Det vore bättre för henne att exempelvis läsa denna blogg. Då visste hon med säkerhet vem som finns på den liberala kanten. Den ligger inte till vänster.

Själva problemet i Ljungfrågan är att moderaterna förlorat kompassriktningen. Man driver här en gammal "betongsåssepolitik". Hade man drivit hederliga borgerliga värderingar hade jag helhjärtat stött detta.

Mona Sahlin: Höjda skatter ska lyfta Sverige ut ur krisen

Mona Sahlin är ute tillsammmans med Thomas Östros och tänker högt igen, länk

Idén är att höja inkomsterna för höginkomsttagarna, återinföra förmögenhetsskatten och straffbeskatta dyra hus. Hela kalaset ska ge 5 miljarder och de ska raskt överföras till kommunerna. 
Populistiskt så det förslår. 

Det verkar inte som om Östros och Sahlin tror på att hårt arbete ska ta Sverige ut ur krisen. Det är verkligt illa. Rätt medicin enligt dem är att omfördela den kaka som redan finns. Det skapar inte mer. Det skapar mindre. Dessutom försvinner en del pengar i röret under transporten. Jag tror att de flesta väljare inser detta.

Tvärt om måste vi stimulera entreprenörer och utveckling. Det görs inte genom att återinföra förmögenhetsskatten och öka marginaleffekterna.

Den enda skatt som borde höjas just nu är tobaksskatten eller hur Mona?

Andra media: DN,

torsdag 26 mars 2009

Vad och hur gör ni för att förverkliga öppenhetsmanifestet?

Centerns öppenhetsmanifest är riktigt bra och inspirerande liberal läsning, länk. Bara för det är det värt att bli medlem i centern, givet att man förverkligar det. Annars har det motsatt effekt.

En av dem som är centerpartist till 90% numera är Anders Berglund, länk. Han är besviken på att öppenhetsmanifestet inte har omsatts i praktisk politik. 

Min fråga är:
På vilket sätt kommer du Johan Linander, du Karin Nilsson, du Annie Johansson, länk, att arbeta för att centerns öppenhetsmanifest realiseras i justitieutskottet och riksdagen under resten av denna mandatperiod? 
Var gärna så konkreta som möjligt.

Ni sitter som ledamöter och ersättare i riksdagens justitieutskott för centerpartiet. 
Det är ni som har huvudansvaret. 
Därför är ni svaret skyldiga.

En del socialdemokrater har vaknat och reflekterar nu i motioner om hur upphovsrätten kan moderniseras, länk. Även om jag inte håller med om allt som motionärerna säger är det ett steg i rätt riktning.

För dem av er som vill ha ytterligare inspiration finns en sammanställning av POSM (Political Open Source Management, intellektuell allemansrätt och den elektroniska offentlighetsprincipen, länk.

Andra media: DN,

Opinionen: storstad mot landsbygd

Sverige är delat visar en väljarundersökning av Novus-opinion, länk.
Mona går hem i stugorna med Fredrik går hem i radhus och höghus. Landsort ställs mot storstad. I och för sig är det inget märkvärdigt. Den trenden har varit känd i många andra sammanhang. Det är först nu detta visar sig på allvar hos väljarna.

I storstäderna är det 56-40 till Fredrik och på landsorten är det 53-40 till Mona. Sannolikt är övervikten för Fredrik ännu större i Stockholm medan läget i Göteborg kan vara mera jämt.

Den nya polariseringen mellan storstad och landsort ställer krav på partierna. Det är inte säkert att det är möjligt att vara både och. Folkpartiet är sedan gammalt ett storstadsfenomen. Trots detta har man inte lyckats skörda frukterna av Alliansens framgångar i storstäderna. 
Det verkar som om det är upplagt för framförallt tvekamp. 

Allt mer pekar på en Alliansseger. Den är dock enbart möjlig om alla Alliansens partier är kvar i riksdagen och att Sverigedemokraterna inte kommer in i riksdagen. I annat fall har vi ett mycket besvärligt parlamentariskt läge. 
Ett eller två mandat till piratpartiet i Stockholm ska vi heller inte utesluta.

Andra bloggar: fokus,

Avreglering på räls

Skenhelig, så kan man säga att inställningen till SJ varit.  En och annan gammal konservativ SJ-kramare har säkert hjälpt till att hålla tillbaka utvecklingen.

Redan år 1988 gjordes en uppdelning mellan banverket och statens järnvägar. Banverket skulle äga, underhålla och utveckla järnvägens infrastruktur. SJ däremot skulle vara en operatör, bland andra. Detta senare har tagit tid. Allt för lång tid kan man tycka. 

Därför är det glädjande att infrastrukturminister Åsa Torstensson nu släpper konkurrensen helt fri på järnvägsnätet. Det kommer att innebära mycket positivt för resenärerna. Tänk er bara om SAS fortsatt skulle haft kvar monopolet på många linjer i luften. Skulle det inneburit något bra för passagerarna? 
-Knappast. 

Ett bra och liberalt förslag från Alliansregeringen.

Andra media: DN, SvD,

Centern: våga agera liberalt som Pippi Långstrump

Pippi Långstrumps principer måste genomsyra mer av centerpartiet.
Allt fler liberala centerpartister säger sig vara guldpirater. 
En av dem är Mikael Elmlund, länk.

Anledningen till att dessa guldpirater kommer fram är att skillnaden mellan vad som sägs om integritet och upphovsrätt och hur partiet handlar blir för stor. Öppenhetsmanifestet är ett bra och liberalt dokument. Hur det följts upp i handling av riksdagsgruppen är däremot rent bedrövligt. 

Centerpartiet är liksom Pippi Långstrump nedlusat av pengar. Den huvudkudden verkar göra att partiledningen vågar ta opinionsmässiga risker som man aldrig annars skulle göra. Här gäller det att göra som Pippi våga vara rik, men vara lojal mot sin liberala grundinställning.

Centern vågar vara uppkäftigt liberalt i ord, men allt för ofta saknas leverans. Det gäller bland annat avskaffandet av LAS i sin nuvarande form, integritet och upphovsrätt. Väljarna kan tänka sig vänta en stund på resultat, men tålamodet är inte oändligt. 

Därför är det är ett illavarslande tecken att guldpiraterna ökar i antal. Det finns en risk att dessa liberalt inriktade väljare kan komma att proteströsta på just Piratpartiet. Det kan innebära att mellan 1-3% enheter av väljarunderlaget försvinner. Det har inte centern råd med.  
Mitt råd till partiledningen är enkelt.
Börja leverera mera liberala förslag och åtgärder på integritetens och upphovsrättens område.

Det blir en fight med framförallt de "dumkonservativa" moderaterna. Den fighten ger bara fler väljare för centern. Lyssna på bland annat Hanna Wagenius, länk, Per ankersjö, länk och Magnus Andersson, länk. De förvaltar Pippis arv väl.

Andra bloggar: Rick Falkvinge,
Andra media: DN, DN,

onsdag 25 mars 2009

En snabb sammanfattning av debatten just nu i Sverige

Det är det här debatten cirklar kring just nu i Sverige. Youtube illustrerar det väl.
Andra media: Aftonbladet, Expressen, SvD,Obama administrationen hade inget emot att AIG stödet användes till bonusar

Stora statssubventioner har satsats på USAs kreditinstitut. Att administrationen varit medvetna om att en del av dessa skulle gå till bonusar visste få. Finansminister Tim Geithner var en av dem som inte tyckte det var fel. Efter en intern drabbning fick Geithner möjlighet att betala ut pengar även till bonusarna, rapporterar the Huffington Post, länk. Hans ställning är nu med rätta i frågasatt. 

Statssubventionerna till banker och finansbolag är ett ineffektivt sätt att rädda företagen och tilltron till finanssystemen. Det krävs att aktörerna också tar ansvar. 

Som det nu ser ut tar staterna förlusterna och aktörerna vinsterna. Den väg vi nu har slagit in på ökar riskerna för framtida finanskatastrofer. Det kan vara så att statsbidragen bara är en ny fyllefest på finansmarknaden som kommer att följas av en ännu större baksmälla.


Marknaden gör som staten premierar aktörerna att göra och inte som staterna säger.

tisdag 24 mars 2009

Vem vet?

Wanja Lundby-Wedin har skapat ett nytt bevingat ord inom rörelsen: "Jag visste ingenting", länk. Björn Rosengren visste inte var han befann sig när han besökte porrklubben Tabu.
Carl Lidbom mindes ingenting av vad som skett i Ebbe Carlsson-affären. 
Hasse och Tage parodierade en gång Olof Palme när han fick veta vad en liter mjölk kostade. Det hade han ingen a-aning om.

Hur korkad får en ledande  facklig företrädare vara?
Hur korkad är det lämpligt att en facklig företrädare är?
Mitt svar är att det är olämpligt att vara korkad överhuvudtaget.

Hur kommer det sig då att Wanja Lundby-Wedin väljer att framstå som korkad när hon ska backa ur den här affären?
Vore det inte bättre att göra en vanlig pudel?

Det är klart att hon visste vad hon gjorde. Däremot är det inte säkert att hon såg konsekvenserna av beslutet. Det är möjligt att hon inte överblickade effekterna. Att hon inte visste är att underskatta hennes medlemmars begåvning.

Lundby-Wedins bortförklaring är inte ett dugg mera trovärdig än Jacob Wallenbergs och Annnika Falkengrens i SEB. 
Tvärt om verkar förklaringarna lika till sin uppbyggnad och konstruktion.

Andra media: DN,

Produktutveckling gör IPRED verkningslös

The Pirate Bay utvecklar vidare. Nu lanserar man en tjänst där man kan vara anonym rapporterar Svd, länk.
Är IPRED redan obsolet?

Stoppa bonusarna i Värmdö kommun

Nu har bonusdebatten nått Värmdö kommun.

Sedan tidigare visste vi att Per Naess har fått väl en  tilltagen bonus för sin lojalitet mot Värmdö kommuns starke man, det tidigare kommunalrådet Jonas Nilsson. 

För sin lojalitet har han fått följande uppdrag: ordförande i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, politisk sekreterare i moderaterna, ordförande i porslinsmuseet, ordförande i Värmdöbostäder. Tillsammans ger detta en årlig lojalitetsbonus på cirka 300.000 kronor. Ungefärlig bonus för fyraårsperioden blir 1,2 miljoner.  
Att mannen inte stadigvarande bor på Värmdö och därför inte har rätt till dessa uppdrag verkar ingen bry sig om. 
För det är väl inte så att alla uppdrag rör Kungsholmen där han stadigvarande bor?

I Naess fall är en av bonusarna numera är återtagen. Han är inte längre politisk sekreterare.

Nu är det dags för en ny rejäl bonus. Denna gång är det formellt kommundirektören Magnus Hedenfalk, som förresten fick en lojalitetsbonus för just sitt stöd till Jonas Nilsson, som delat ut en bonus.

Denna gång tilldelas bonusen Monica Fransson. Hennes man är den inte helt obekante vice ordföranden i byggnadsnämnden P-O Fransson. 

Hon har under en lång period varit tf. Det betyder tillförordnad chef för den så kallade UKÄ förvaltningen. På vanlig svenska ska det vara beställarförvaltningen för Ungdom, Kultur och Äldre. Hon har länge agerat i Jonas Nilssons anda. 
Det är självklart att det ska vara värt en bonus. 

Hon har lett arbetet med upphandlingen av äldreboendet ( det särskilda boendet) Ljung. I sann "Nilssonanda" har hon sett till så att först kommunen själv inte fick delta i upphandlingen. Därefter har hon sett till så att det gjorts i princip omöjligt för personalens eget bolag att lämna anbud. Det är att agera i Nilssons anda. 

För det får hon nu som bonus ett fast jobb som gör henne till en av de tre högsta tjänstemännen i kommunen. Det behövdes ingen offentlig utlysning av tjänsten. 
Klart det, vi talar om en bonus.

Av dem som talar om hennes förtjänster är det många som talar om hennes kompetens. Däremot är det få som lyckats förklara vari denna består. 

Personligen har vi bara sett arbete som varit av en kvalitet som lämnar mycket övrigt att önska. 
Så är det ju med bonusar. De lämnas av någon som tycker att man gjort ett bra jobb. 
Om man i verkligen gjort det spelar ingen roll.

Det börjar bli dags att röja upp bonusträsket i Värmdö kommun. 
I resten av världen är detta redan i full gång.  

Fotnot: Det är fortfarande inte klart vilket värde bonusen till Monica Fransson har i kronor och ören. Det är dessutom oklart om vare sig herr Naess eller fru Fransson skrattat hela vägen till banken.

Andra media: NackaVärmdöPosten, DN, SvD,

Utmärkelsen veckans kork går till LIza Marklund

Veckans kork får vi tilldela Liza Marklund.

I motiveringen heter det att "Marklund genom sina extremt lättviktiga och vilseledande resonemang har skapat en text som är lättare än luft. Hon flyter på en våg av lögner och brist på kontroll av fakta och källor. Hon stoppar genom sin blotta existens som skribent nyttiga flöden av innehåll. Det gör henne till en tvättäkta kork."
 
Inte ens hennes chefredaktör på tidningen Expressen kan längre hålla henne bakom ryggen, länk.

Andra media: Expressen,

EUs telekompaket

Det verkar som om infrastrukturminister Åsa Torstensson och henne sakkunnige Henrik Hansson är ute och cyklar när det gäller avstängning av människor från internet. 

I grunden hoppas jag att alla är överens om att ingen ska kunna stängas av från internet. Dessutom hoppas jag att alla är överens om att filtrering och begränsningar i tillgången till internet inte ska tillåtas. Jag är till och med mycket tveksam till att en domstol ska kunna stänga av någon från internet. 
Så långt är allt gott och väl.

I praktiken gäller det något som heter EUs telekompaket. Här trycker bland annat Frankrike på för att det ska införas begränsningar genom paketet. Det borde stoppas för att de har många negativa effekter för internet. Här bör Sverige agera kraftfullt.
Om det inte går att stoppa det måste två viktiga säkerhetsventiler finnas kvar, de två tilläggen med nummer 138 och 166. Upphovsrättsindustrin är svurna motståndare till dessa tillägg.

Upphovet till debatten är en postning som Henrik Hansson gjorde om dessa två tillägg i på bloggen departementet, länk.

Tillägget med nummer 138 ska enligt Hansson tolkas som att det: "handlar om principer som medlemsstaterna ska tillse att de nationella tilllsynsmyndigheterna (i Sverige Post- och Telestyrelsen) ska arbeta efter. Det av EP föreslagna tillägget handlar om att de nationella tillsynsmyndigheterna ska arbeta för att inga restriktioner ska kunna införas vad gäller grundläggande rättigheter och friheter för slutanvändarna såvida inte domstol beslutar annat".
Jag kan inte se detta tillägg som något annat än en fördel för rättsäkerheten. Trots detta har inte Sverige agerat för det. Det är oroväckande.

Henrik Hansson för ett resonemang om att detta tillägg kan strida mot Svensk grundlag och därför inte ska antas. Det resonemang han lägger till grund för detta  framstår för mig som konstruerat. Tvärt om verkar tillägget förstärka den Svenska grundlagen. Jag kan inte annat än tolka det som en fördel.

Henrik Hansson tolkar tillägg 166 på följande sätt: "medlemsstaterna säkerställa att de restriktioner som införs avseende användares rätt till tillgång till innehåll, tjänster och applikationer ska ske med metoder som är i enlighet med principerna om proportionalitet, effektivitet och trovärdighet".
Här för Hansson ett nytt hisnande resonemang om varför detta tillägg inte är bra. Personligen kan jag inte se annat än att det återigen stärker den enskildes rättigheter mot samhället.

Jag tror att det är av stor vikt att Hansson och Torstensson lyssnar på röster i bloggosfären som har djupgående kunskap i om EU rätten och tolkningar av denna. I första hand bör Sverige säga nej till EU:s telekompaket i sin nuvarande utformning. I andra hand bör Sverige stötta tilläggen i telekompaketet med nummer 138 och 166.

Andra bloggar: HAX, ScaberNestorHAX,

måndag 23 mars 2009

Peter är inte bonde eller gitarrist, han var tandläkare och är skådis

Hänt i Värmdö
Peter Bondesson är bekant som reklamskådis. Han gör reklam för en optikerkedja. I reklamfilmsrollen gör han ett intryck av att i vart fall inte tillhöra intelligensreserven. Han framstår i reklamfilmen kanske dessutom som lite tafatt. När han dessutom använder linjalen mot en inte ont anande kvinna hamnar han definitivt på kanten. 
Lite kul är det trots allt. 
Detta är Peter Bondesson i skådisrollen och man får hoppas bara i den.

I sin andra roll blir det besvärligare. Han är nämligen också  kommunalråd i Värmdö kommun. Där måste han kunna läsa och förstå det han skriver under. Glasögonen måste ge rätt skärpa för att hjärnan ska fatta rätt beslut.

Nu har Bondesson skrivit under ett upprop som säger nej till tvångsprivatiseringen av äldreboendet Ljung. Personligen tycker jag att det är tveksamt att ett kommunalråd skriver på den här typen av namninsamlingar. Bondesson är uppenbarligen av en annan åsikt.

Syftet kan jag däremot instämma i. Alla kompetenta aktörer ska få vara med och konkurrera om att driva äldreboendet (egentligen kallas det för särskilt boende). Om man nu skriver på en namninsamling som denna förbinder man sig till att agera på ett visst sätt. Det struntar kommunalrådet Bondesson i.  Det är inte underligt att facket är förbannat, länk.

Han låter sina partikollegor komma med diverse märkliga ursäkter till varför man väljer en aktör som rimligen inte borde kommit i fråga. I stället borde Bondesson visat ledarskap och agerat efter han lovat genom att skriva under namninsamlingen. 

Attendo Care AB som fått uppdraget har en ekonomi som är så skral att bolaget redan i första sållningen skulle fallit bort. 6,4 miljarder i skulder är ett antal skäl till att avvisa anbudsgivaren. Det egna kapitalet är 380 miljoner och man har således en soliditet på under 5%. Koncernen har många nivåer som är resultatet att bolaget bytt ägare många gånger. Att kommunen brustit i att kolla koncernens ekonomi är både oförlåtligt och inkompetent.  Det stänker på både politiker och tjänstemän.

Det andra tunga argumentet är självklart värdegrunden. Den var central för vem som skulle få anbudet. Då är frågan vem ska få anbudet? Den som säger sig ha en bra värdegrund eller den som lever efter en viss värdegrund.

Jag tycker att 28 lex Maria anmälningar under 2006/2007 talar sitt tydliga språk. Attendo borde om man tog hänsyn till storleken haft 15 lex Maria anmälningar. För mig visar detta att man inte lever upp till en god värdegrund. Hade man gjort det skulle man haft mindre än 15 anmälningar.

Till detta kommer mängder av andra fel och tveksamheter som skett i upphandlingen.

Tillbaka till Peter kan man undra om ett löfte betyder något för honom? Om det gör det tror jag att Peter har bråda dagar nu för att få upphandlingen uppriven. I annat fall tror jag han får leva med att väljarna inte tror på hans ord. Det var ingen som tvingade honom att skriva under namninsamlingen.

Fotnot
Det finns en skånsk bonde som heter Per Bondesson som var första kammarledamot av riksdagen 1892-1907. Nämnde Bondesson drev dessutom ett av Sveriges största mejerier. Peter har en namne som spelade gitarr i hårdrockbandet Universal Flytrap. Bandet upplöstes 1994.
Undrar om någon av dessa är släktingar?

Undrar i så fall var Peter funnit sin inspiration?
- i att mjölka ur maximalt eller att chockera mest?

Bloggar bloggaren Bodström om betydande bonusar?

Thomas Bodström (s) har börjat blogga. Den förre advokaten och justitieministern som åter blivit advokat och riksdagsman återfinns numera på bloggen Bodströmsamhället, länk, länk. Det första inlägget andas en del självdistans och anstrykningar av humor. Det vore spännande om Bodström förmår vara uthållig som bloggare.

Jag är  intresserad av om han har kommentarer till avgångsbonusen för Margot Wallström som e24.se berättar om, länk.

Är det bara direktörer som ska vara återhållsamma eller gäller det också rörelsens företrädare?
Att ta emot 100.000 kronor i månaden, sannolikt skattefritt från det man fyller 65 är inte vidare folkligt.
5 miljoner för att man sticker är väl ut i klass med en vanlig direktör? 

Andra bloggar: HAX,
Andra media: Svd, Expressen,

Vi får inte filtrera bort Marklund bara för att hon har och gör fel

Det krävs tydligen inte så mycket för att bli skribent i Expressen nuförtiden. Ett exempel på detta är Liza Marklund. Hon skriver en krönika med rubriken: "träng inte ut våra musiker", länk.
Artikeln är ett sammelsurium av halvsanningar, 100% iga lögner, en påstådd upplevelse av en musiker, med ett band och det Marklund förmått tänka ut på egen hand. Genom artikeln devalverar hon formidabelt; Expressen, sig själv och krönikörerna som yrkesgrupp.

Det kan vara bra för nämnde Marklund att förstå att distribution och lagring av musik är i förändring. CDn lanserades 1979. Den ersatte LP skivan som i sin tur ersatte... 
Sedan ett tag är det enklast och billigast att distribuera musik via internet. Lagring sker bäst på nätet eller på en hårddisk.

Att CD affärerna försvinner är inte märkligare än att möjligheten att byta häst på gästgiverierna försvann när bilen kom. Hela Marklunds hemmakokta resonemang till stöd för CDn vittnar om en brist på verklig och levande närvaro i samhället.

Hon summerar sina funderingar i tre punkter.
1. Vuxna människor måste förstå att man inte kan stjäla. 
-Ja, det är riktigt. Frågan är bara om det Marklund bevittnat är stöld. I det fall hon själv anför verkar det vara så att bandet själv lagt upp sin musik på fildelningssiten. De vill uppenbarligen göra reklam för sin musik genom att folk laddar ned den. Då är det i vart fall inte stöld. 

Frågan om hur upphovsrättskyddat material distribueras på nätet är mera komplicerat än att man kan säga att vi ser stöld här. Det kan vara det, men det behöver inte vara det. För det andra är det lämpligt att en lagstiftning om exempelvis stöld har förankring i människors rättsmedvetande. Har den inte det blir det besvärligare. Sist och slutligen måste en upphovsrättslagstiftning främja artister, konstnärlig och ekonomisk utveckling. Det visar faktiskt Marklunds egna små funderingar. Därför finns det många intressanta alternativ till dagens upphovsrättslagstiftning

2. Har hon en uppfattning att barn inte ska uppfostras i tidens anda utan till en tid som flytt. Intressant som provokation, men föga lämpligt. Det tror jag till och med Marklund själv inser.

3. Hävdar hon att internetleverantörerna måste bli poliser. Menar hon att Volvo och SAAB på samma sätt är ansvariga för lagsökningen av alla bankrånare där en bil av något av dessa bilmärken figurerat. 
Personligen anser jag att polisen är den som ska sköta brottsutredningar och domstolarna döma. Andra får kommentera och tycka, men där får det stanna.

Hon hänvisar till att om det inte hjälper kan man göra som kineserna och filtrera bort oönskade siter. Nu har Sverige något som heter medborgerliga fri- och rättigheter. Däribland finns något som kallas yttranderätt. Det ger alla och envar möjlighet att tycka. Även dem som torgför mer eller mindre korkade åsikter. Det ger till exempel Liza Marklund möjligheten att ostraffat tycka vad hon gör.  Vi ska inte filtrera bort vare sig the Pirate Bay eller Liza Marklund, trots att kineserna kan det.

söndag 22 mars 2009

Fler än Federley som är nöjda med stämmor

Fredrick Federley är överlycklig över hur det gick på  centerns distriktsstämma för Stockholms stad, länk. Vägg i vägg höll centerpartiet för Stockholms län också stämma. Den stämman tog också steg i liberal riktning. I Stockholms län hade liberalismen också fokus på medborgerliga fri- och rättigheter och upphovsrätt. Båda distrikten lyssnade till Lena Ek som eldade styrkorna inför den kommande EU-valet. Det är spännande att båda distrikten tydligt profilerar sig i liberal riktning. 

Debatterna verkar ha varit spännande och konstruktiva i båda distrikten. Nu gäller det att övertyga riksstämman om förträffligheten i den liberala profilen och att leverera liberala lösningar.
 
När det gäller upphovsrätt ställde sig stämman bakom den motion som jag skrivit i detta ämne. Stämman beslutade att centern ska verka för att upphovsrätten ska moderniseras och anpassas till dagens teknik. Upphovsrätten ska inte vara ett hinder för utvecklingen utan tvärt om. Dessutom ska centern utforma ett upphovsrättspolitiskt program. 

Min andra motion om personlig integritet ställde sig stämman också bakom. Vad gäller LAS ställde sig distriktsstämman bakom att denna lag ska avskaffas i sin nuvarande form.

Motionsbehandlingen tog lång tid. Det var en debattglad samling centerpartister som möttes. Det var intressant att notera att tilltalet muntligt och i det utskickade materialet var mjukare och mera inkluderande än på länge.

Från Värmdöcentern var vi fem personer under ledning av ordföranden Lars Alenfalk och vice ordföranden Henrik Paulsen.


fredag 20 mars 2009

Hjälp liberalismen sjunker

Så här kan det gå om Beatrice Ask får fortsätta.
Tipstack till Henrik


Skrattar bäst som skrattar sist

Hänt i Värmdö
Icahandlaren och politikern Peter Frej tycker att det är roligt med ungdomsbostäder på pråmar, rapporterar NackaVärmdöPosten, länk. Det glädjer säkert många att ordföranden i samhällstekniska nämnden kan dra på smilbanden. 

Skrattet har många funktioner. En av dem är rent spänningsreducerande. Med tanke på hur tungt arbetet i samhällstekniska nämnden går, är detta skratt säkert välbehövligt.

Det sägs att ett gott skratt förlänger livet. Huruvida det förlänger det politiska livet för herr Frej är jag mera osäker på. I det specifika fallet med pråmarna, är det ett förslag som kommer från andra partier inom alliansen, länk. Nu enades man om att gå ut med frågan i ett pressmeddelande. Förslaget är seriöst menat. 

Ändå  väljer Peter Frej att skratta åt detta. Med tanke på att han väljer att skratta åt förslaget tror jag att det politiska livet sannolikt inte förlängts. Hade han valt att i ett annat sammanhang skratta med, hade säkert situationen varit en annan.

Skratt kan också vara ett sätt att hantera en obehaglig situation eller att brygga över en brist på fantasi. Sådana skratt återfanns i styrelserummet på Facit i Åtvidaberg när man hörde talas om elektroniska räknemaskiner från Japan.

I vilken kategori man ska sortera in  den tyske greven Helmuth von Moltkes skratt när han såg Vaxholms fästning 1881 råder det däremot delade meningar om.

Den mera generella frågeställningen om hur rolig Peter Frej är kräver däremot en betydligt längre utredning. Vi får kanske återkomma om den till 1 april.

Fotnot: Peter Frej dementerar att han har någon koppling till den herr Frej som oftast åtföljs av ett hej och hå i TV och på film . Detta bekräftas också av företrädare för humorgruppen Galenskaparna som inte säger sig ha Peter Frej som medlem, men som man säger galenskapare kan man vara utan att vara med i vår grupp.

torsdag 19 mars 2009

Nu är det dags för reklamfilm

Här kommer ett youtubeklipp som visar vådan av att inte kunna utländska språk.

Andra bloggar: Neoblogg,
Andra media: Aftonbladet,

Teledatalagring strider mot tysk grundlag

Den outtröttlige Mark Klamberg förmedlar att den tyska författningsdomstolen har förklarat att teledatalagringsdirektivet strider mot artikel 8 i Europakonventionen för mänskliga rättigheter, länk.

Detta gör att det borde bli omöjligt att införa direktivet i Sverige.
Man känner liberala vingslag.

Mod och inte mod

Det är dags för Beatrice Ask och Sten Tolgfors att skilja på mod och icke mod.
Detta lilla youtubeklipp kan tjäna som vägledning

Andra media: DN
Andra bloggar: Rick Falkvinge, Ledarredaktionens blogg


Meningarna avancerar i ranking

Ligger på plats 47 i Sverige vad gäller knuffpoäng, länk
På plats 46 ligger Calle Bildt. Det är riktigt kul
Tack alla medaktörer i bloggosfären !

Intellektuell allemansrätt + POSM + den elektroniska offentlighetsprincipen = en enhet

Det börjar bli dags att summera lite av det som jag skrivit om kring personlig integritet och upphovsrätt under den senaste tiden. För min del är det tre begrepp som är centrala: intellektuell allemansrätt, Political Open Source Management (POSM) och  den elektroniska offentlighetsprincipen. Begreppen fungerar var för sig, men ska för att komma till sin rätt ses i ett sammanhang.

Under de senaste åren har storebror, staten minskat det område som är den enskildes privata sfär. En av förklaringarna till att det har skett är en ren generationsfråga. Äldre ställs mot yngre. 

Internet och att tillgodogöra sig de möjligheter som finns med denna virtuella värld är i liten utsträckning de äldres. De kan i många fall kan de inte ens förstå de grundläggande mekanismerna på nätet. Än mindre förstår man konsekvenserna av dessa mekanismer. 

Tyvärr är en övervägande del av beslutsfattarna äldre de facto "internetanalfabeter". Därför skapas det utrymme för lagar som; FRA-lagen, IPRED lagen, teledatalagringslagen, polismetodlagen mm. Den äldre generationen har sin utgångpunkt i pappret och det som trycks på pappret. De förstår ofta inte internet.

McKinsey såg redan för 10 år sedan att de skedde förändringar i mediemönstret. Yngre var mera otrogna, mindre pappersbundna, medan de äldre var vanemänniskor och pappersbundna. Den utvecklingen har bara accelererat.

I stället för att kämpa defensivt måste vi få till stånd en offensiv traditionell liberal samhällsutveckling. Den tar sin utgångspunkt i ett förhållningssätt som är de yngres. I och för sig kommer demografin att förändras i takt med att de yngre blir äldre. 

Utgångspunkten för den liberala offensiven måste vara att tydligare definiera den enskildes egna, fria privata rum dvs enskildes rättigheter. Det blir ett trendbrott i förhållande till dagens naggande på de dåligt definierade friheterna.

Här kommer det första centrala begreppet in för mig: den intellektuella allemansrätten, länk, vars grundstenar är:
-Att fritt kunna ta del av material och förfoga över det för privat bruk på internet. 
Detta är allas rätt till information, kunskap, bildning och interaktivitet. 

Här ligger möjligheten för den enskilde att välja att öka sin kunskap, välja att bilda sig. Genom internets konstruktion finns inga ekonomiska barriärer som gör att bildning blir omöjligt av ekonomiska skäl. Här blir den liberala likhetstanken omvandlad till verklighet. Det fria valet avgör vad du gör av den.

-Att fritt kunna röra sig i det virtuella rummet, internet och att inte riskera att vägras tillträde till det. Det är intellektuell och interaktiv rörelsefrihet.

-Att fritt kunna vara och verka i det virtuella rummet, att ha rätt till att inte ge sig tillkänna och att inte bli registrerad där av  myndigheter. Detta är motsatsen till personnummer och forskande efter ip-nummer. Här är öppna surfzoner en viktig tillgång, nästan en sorts naturresurs.

-Rätten att få brevhemligheten, egentligen kommunikationshemligheten respekterad oberoende av om den utnyttjas elektroniskt eller på papper. Ett samtal, chattande eller mail mellan två eller flera parter ska ha rätten att förbli mellan dessa parter, utan att övervakas. Annars blir det som i länder som fått en ny militärdiktatur där ofta folksamlingar med två personer eller fler förbjuds. Friheten att få interagera med andra utan att staten lägger sig i är det centrala.

För att den enskilde fullt ut ska ha reella möjligheter till att kunna ta tillvara sina rättigheter krävs att det närmast skapas ett samhällskontrakt som bygger på transparens. 

Här måste dagens beslutsfattande i mycket högre utsträckning än i dag bli offentligt och möjligt att granska. I dag är toppen på isberget offentligt, medan resten är i det närmaste hemligt. Det som sker i riksdagen, dess utskott, kommunernas och landstingens församlingar måste göras mycket mera tillgängligt. Det sker inte en gång för alla. Det är en fortlöpande process. Tillgängligheten ska ha sin bas elektroniskt och i att personligen kunna komma och lyssna och ta del av processerna.

För att skapa trovärdighet räcker det inte att det finns ett kontrakt om de formella processerna inom lagarnas och förordningarnas ramar. Det krävs också en vilja hos de politiska partierna att göra sig mer transparenta. 

Under en lång följd av år har de som involveras i beslutsprocesserna inom de politiska partierna blivit allt färre. I dag är det en så liten grupp av befolkningen som involveras att processernas legitimitet allt mer kan ifrågasättas. Därför bör partierna självmant arbeta med transparensprocesser för att visa sympatisörer och hur processerna fortgår och utvecklas. Att öppna på dörrarna till partiarbetet är att öka förtroendet för politiken

Denna öppenhetsprocess har jag valt att kalla Political Open Source Management (POSM). Jag har utvecklat den i fyra postningar länk, länk, länk, länk.

Förvaltningen måste också starta en öppenhetsprocess. Det kallar jag för den elektroniska offentlighetsprincipen, länk, En debatt om denna har förts på HAX blogg i går till exempel, länk

Kärnan är att pappret i dag är ett offentlighetshinder, medan det digitala formatet är offentlighetsfrämjande. Jag menar att det som i dag är offentligt i pappersform ska finnas tillgängligt elektroniskt därför att det är enklare och främjar transparens. 

Naturligtvis finns det enligt mitt synsätt begränsningar i offentligheten som när en myndighet handlägger ett ärende som har att göra med känsliga personliga förhållanden. Då ska även fortsättningsvis sekretesslagen finnas. Det grundläggande problemet i dag är inte att för mycket material hos myndigheterna är tillgängligt utan det  motsatta. Metoderna för att hålla det hemligt är genom att bara hålla det offentligt i pappersform, som kräver att man hoppar över flera hinder eller att man helt enkelt hemligstämplar i onödan.

Förverkligandet av dessa tre begrepp gör samhället öppnare, begripligare och möjligt att granska. Det förstärker också den enskildes rättigheter. Jag tror att det kan vara en fördel att föra samman detta i en integritetsbalk som Camilla Lindberg föreslagit, länk, länk.

Nu finns det två vägar till att förtydliga denna samhällsyn och visa att det finns möjligheter för en sådan samhällsutveckling. Jag har personligen tagit initiativ att dessa tankar ska förverkligas genom  att skriva motioner till centerpartiets riksstämma i Örebro i maj, länk.

Jag är inte säker på att detta kommer att få tillräckligt genomslag tillräckligt snabbt. 

Därför inbjuder jag människor som läser denna bloggpost att anmäla intresse eller att föreslå lämpliga medlemmar för att medverka till en öppenhets och integritetsutredning med internet som grund. Kom med förslag! 

Utredningen ska leva som man lär och sträva efter maximal transparens. 

Under tiden du funderar över detta kan man skriva under namninsamlingen om intellektuell allemansrätt här, länk. Tyvärr har servern som handhar namninsamlingen säckat ihop på grund av det stora intresset någon gång. Så om sidan inte är uppe försök igen!

Andra media: Svd

onsdag 18 mars 2009

USAs budgetunderskott

USAs statsskuld passerade i fredags 10,9 triljoner dollar, rapporterar bloggen politico, länk.
Det är både ofattbart och skrämmande. Som jämförelse kan nämnas att USAs statsbudet var 2008 2,9 triljoner dollar. Barack Obamas budget för i år är cirka 3,6 triljoner dollar.

USA har inte längre sitt öde i egna händer. Det ligger i hög grad i Kinas händer nuförtiden. 

Andra media: Aftonbladet,

Magnus Andersson berättar om varför CUF är viktigt

Magnus Andersson ger i en postning, länk, några argument till varför han är medlem av centerns ungdomsförbund.
Jag tror många upplever CUF som ett mera spännande liberalt alternativ än centerpartiet. Därför är det viktigt att stötta CUF. På det sättet kan man ändra centern till att leverera mer av liberala lösningar. Det behövs särskilt inom områdena: medborgerliga fri- och rättigheter, upphovsrätt och offentlighet.

Offentlighetsprincipen version 2.0 är elektronisk offentlighet

Jag har tidigare varit avvaktande till Barack Obama som president. Denna grundinställning har jag inte sett någon anledning att ändra. President Obama är i liten utsträckning en liberal president, ännu så länge. Däremot är han en kvalitativt mycket bättre president än Georg Bush.

I samband med att Obamas it-chef Vivek Kundera tillfälligt har lämnat sin befattning på grund av en politiska affär blev det tydligt att det finns liberala inslag. De ligger i synen på offentlighet och transparens rapporterar Svd, länk. Det finns anledning att ge den nya administrationen en eloge för sitt försök till en mera modern syn på informationshantering och transparens.

Vivek Kundera hävdar att det offentliga allt för ofta säger sig behöva specialbyggda informationssystem.
I många fall räcker det med standardsystem. Effekten av att övergå till mer av standardsystem är att det går fortare att öka effektiviteten i den offentliga sektorn. Kostnaderna blir radikalt mindre.

Det viktigaste är dock att så mycket som möjligt av myndigheternas information ska göras tillgängligt på nätet. Skälet till detta är enkelt. Det bidrar till att sprida information och skapar ökade ekonomisk tillväxt. 

Även i Sverige är detta i hög grad tillämpbart. I och för sig har vi en offentlighetsprincip. 

Den måste förtydligas med en lagstiftning om en elektronisk offentlighetsprincip. Det räcker inte längre med att dokument finns tillgängliga i pappersform. De måste finnas tillgängliga i format som medborgarna kan tillgodogöra sig enkelt. Nätet är det forum som bäst främjar öppenhet och transparens. 

Offentlighet på papper blir i dag i många fall ett offentlighetshinder och inte som det var menat en gång. Därför måste offentlighetsprincipen utvecklas. Därför är det är dags för en offentlighetsprincip version 2.0. Den finns i det elektroniska formatet och på nätet.
Här finns det mycket att göra för att återerövra verklig öppenhet. 

Med en elektronisk offentlighetsprincip finns det många förbättringar. Här kommer några:
Det finns inga öppettider som begränsar granskning.  Det underlättar för alla att kunna granska, framförallt för bloggosfären. 

Kommuner blir skyldiga att alltid kalla till sammanträden på sin hemsida. Det går inte längre att välja vilken väg man berättar om sammanträdena. Elektronisk kungörande av beslut anger hur lång besvärstiden blir. Medborgarna behöver inte längre sväva i tvivelsmål om när besvärstiden går ut. Med en elektronisk offentlighetsprincip skapas möjlighet till en mera interaktiv samhällskritik. 

Jag tror att det med en ökad elektronisk offentlighet det dessutom skulle det varit svårare att driva igenom en del av de integritetskränkande lagar som nu sett dagens ljus. 

Andra media: Svd,

tisdag 17 mars 2009

IPRED: Fildelning ver 3.0 sprider ett löjets skimmer över Beatrice Ask

Nu har universitetet i Washington utvecklat en metodik som gör att fildelare kan vara anonyma, rapporterar IDG.se, länk. Detta blir fildelning av generation 3.0.

The Pirate Bay stod för version 2.0 och lanserades första gången 2003. Napster kan beskrivas som generation 1.0. Den utvecklades och laserades av den då 18 årige Shawn Fanning 1999. I mars 2001 stängdes fildelningssiten Napster efter domstolsbeslut.

Å andra sidan har vi EU, Ifpi och Beatrice Ask som rusar efter de som gör fildelning möjligt. Nu är det extra spännande att generation 3.o tekniken är utvecklat på ett Amerikanskt universitet. Det är säkert inte välkommet för vare sig upphovsindustrin eller EU. 
Lagstiftarna och Ifpi ligger hela tiden minst ett steg efter. Hur vore det om man i stället utvecklade en upphovsrättslagstiftning som var till nytta?

Det hela påminner i stället om boken Who moved my cheese?, av Spencer Johnson, länk, utgiven 1998. Boken berättar om två möss. Den ena söker efter ost på nya ställen och utvecklar sitt välstånd. Den andra går nästan under eftersom han vägrar leta efter ost på nya ställen.

Vi närmar nu oss en situation där tekniken med anonym fildelning blir allmänt tillgänglig. Vi har en IPRED lag som omöjligt kan lagföra andra än de som verkligen vill åka fast. Detta sker innan ens lagen har trätt i kraft. Det gör den först den 1 april i år.

Beatrice Ask och de andra lagstiftarna drar ett löjets skimmer över rättsapparaten. Medborgarna känner inte lojalitet inför lagen. Teknikutvecklingen och den kreativa utvecklingen hindras temporärt. Dessutom sätter lagstiftningen allvarliga hinder i vägen för värdefull forskning

Vore detta bara revy vore det ok. Nu är det inte det.
Därför är det inte bra

Andra bloggar: Opassande, Mårtensson,
Andra media: Svd,

Lite musik från Youtube som ger uttryck för vad vi liberaler känner inför regeringens okänslighet för folkets åsikter om upphovsrätt och integritet.

Andra media: Aftonbladet, Expressen, IDG, Svd

Beatrice Ask bortförklarar när hon borde vara självkritisk

Beatrice Ask kommer med veckans sämsta bortförklaring när det gäller IPRED lagen.
Hon säger i en Svd artikel, länk,  att "även politiker måste fatta beslut som är obekväma". Hon tror att opinionen påverkas av den högljudda debatten och stödet kommer att öka när lagen väl är införd. 

Man tar sig för pannan. Om folket har tagit intryck av debatten då säger det något om dess inställning. När de första barnfamiljerna fått inbetalningskortet från Ifpi kommer inte folkstormen att minska. Den kommer att öka.

79% av männen mellan 15 till 29 är mot IPRED-lagen. I åldersgruppen män 30-49 år är det 65% som är mot lagen. 32% av alla tillfrågade är emot de ändringar som gjort i upphovsrätten.

Vi har ett val 2010. De människor som har en åsikt om integritet och upphovsrätt kommer med största sannolikhet inte att ändra den. Däremot kan de välja ett annat parti i riksdagsvalet. Då blir det sannolikt inte en röst på moderaterna. 

Det vi ser är en rörelse i samhället som har en betydande del av sitt liv relaterat till internet. Dessa människor har svårt att förstå kriminaliseringen av fildelning. De förstår inte varför upphovsrättsinnehavarna ska ha större rättigheter än en familj som har fått någon mördad. IPRED lagen saknar proportioner. 

Regeringen måste börja i andra ändan. Inte börja som en socialdemokratiskt regering och titta på hur begränsningarna ska se ut för medborgarna. I stället måste man definiera rättigheterna för medborgarna. I upphovsrätts- och integritetssammanhang har Alliansregeringen inte levt upp till förväntningarna. Det är dags för regeringen att utvidga medborgarnas rättigheter kopplade till upphovsrätt och personlig integritet. Den stora starka staten, storebrorsstaten är inte en borgerlig stat. Tyvärr är det den Alliansregeringen implementerar. 

Man går hand i hand med upphovsrättsindustrin. De förläningar i form av stärkt rättslig ställning man gett upphovsrättsindustrin är uppseendeväckande. När ser regeringen själv att man går ett särintesse allt för långt till mötes. 

Regeringen går däremot i otakt med opinionen. Det är uppenbart. Man hade hoppats på ett krismedvetande från regeringen. Man får hoppas att Sifoundersökningen skapar det i stället för bortförklaringar.

Krismedvetande ställer krav på omorientering. Vi ser att äldre och kvinnor är marginellt mer positivt inställda till IPRED-lagen. Fortfarande anser folket att regeringen stiftar lagar om upphovsrätt och integritet som man inte accepterar. Om valet ska vinnas 2010 måste regeringen lyssna på folket i frågor om integritet och upphovsrätt. 

Regeringen bör starta sin omorientering genom att sätta igång ett lagstiftningsarbete kring intellektuell allemansrätt. Skriv på uppropet Du också, länk


måndag 16 mars 2009

Äldreboendet Ljung: herr Borelius (m?) tar över

Hänt i Värmdö
Ordföranden i nämnden för äldre och fuktionshindrade har nu utsett högste chef för äldreboendet Ljung. Det blev en Borelius. 

Henrik Borelius  blir högste chef för det särskilda boendet. Det blir han genom att vara koncernchef för hela Attendokoncernen. Han är sannolikt moderat, precis som ordförande Pettersson. I vart fall vet vi att hans syster Maria är det. Det var inte som vi uppgav felaktigt tidigare hans fru. Vi ber om ursäkt till Henrik och tackar en av våra trogna läsare för rättelsen.

Det var charmtrollet som var handelsminister i Fredrik Reinfeldts regering under perioden 6-14 oktober 2006. Undrar om Henrik kommer att sitta på sin post för Värmdö kommun längre eller kortare tid än sin storasyster?

Vad vi vet är att nämnde Borelius har tjänat goda pengar på när Attendogruppen byte av ägare. Exempelsvis tjänade han enligt Affärsvärlden 40 miljoner kronor när riskkapitalbolget Bridgepoint köpte upp Attendo 2005, länk. Ett år senare köpte riskkapitalbolaget Industrikapital. Då tjänade Borelius ytterligare en slant. Totalt har Henrik Borelius tjänat ungefär 250 miljoner på sitt engagemang i Attende, enligt uppskattningar av Veckans Affärer, länk. Det är inget fel med det. Han ska ha all heder av att ha varit en framgångsrik affärsman.

Det som bekymrar är att affärerna med bolaget har givit konsekvser i koncernens balansräkningar. Det är ingen tvekan om att Attendokoncernen är hårt skuldsatt. Förvärven har dessutom  skett till höga priser. Betydligt högre än de som sker på marknaden i dag. Med tanke på att moderbolaget 2007 förlorade 133 miljoner hade räntekostnader på 371 miljoner är det svettigt nu.

Jag frågar mig vad som är bäst, ett personalkooperativ utan skulder eller Attendo som har 4,1 miljarder i skuld till banken och 1,9 miljarder i skuld till Industrikapital. Attendos egna kapital är i sammanhanget 380 miljoner kronor. Till personalens kapital hör också förtroendekapitalet.

När man tittar vidare på urvalet till det särskilda boendet Ljung blir det riktigt intressant. Under åren 2006 och 2007 inkom totalt 476 lex Maria anmälningar, enlig TV4:s, kalla fakta, länk. Trots detta glömmer Attendo Care att anmäla enligt lex Maria ibland, enlig Sveriges Radio, länk

Attendo Care har 3,2% av den totala äldrevårdsmarknaden. Rent statistiskt borde man ha 15 anmälningar på sig. Nu har man lyckats får hela 28 lex Maria anmälningar. Det är 83,8% mer än vad man rent matematiskt borde ha. Det gör Attendo Care till en av de tydliga ledarna i gruppen sämst i klasse på äldrevårdsområdet. Kan det vara ett av urvalskriterierna som gjorde att man vann anbudstävligen? I vart fall tog Attendo Care 28 poäng av 476 möjliga. Det är 5,8%.

Att sedan pensionärerna inte fick yttra sig över beslutet kan sannolikt skyllas intensiv läsning av Emil i Lönneberga. För idogt läsande av denne kommunalpolitiker i vardandes äventyr ligger säkert bakom beslutet. Vi har tidigare sett hur ledande politiker och tjänstemän i Värmdö kommun använt sig av kulturella inspirationskällor. 

Vi får förmoda att fru Petterson läst om kommunalrådet in spe Emils framfart. Däremot verkar det som om hon hämtat inspiration från chefen för det Lönneberg närliggande äldreboendet i stället för hos  Emil själv. Det kan bero på att Emil är liberal och frispråkig och det är inte Petterson. Hon säger sig ju vara konservativ.
Vi kan läsa  om beslutet i NackaVärmdöposten, länk.

Personligen är jag mer intresserad av Emils förhållningssätt. Den värdegrund han representerar gentemot de äldre delar jag. De äldre och deras anhöriga är brukare. Då måste de få säga sitt i en upphandling som denna. Annars blir det som när Palme under en tid sa att kärnkraft är för tekniskt och juridiskt komplicerat att folkomrösta om.

Jag är anhängare av att det kommer in en liberal Emil i Värdmöpolitiken eller att någon av de befintliga lokalpolitikerna verkar mer i Emils anda. Han var säkert ett kommunalråd att ha som förebild.

Då får inte Attendo Care stå ensam kvar i en upphandling som denna. Då lyssnar man till både Lina och Alfred, den egna personalen, såväl som det gamla. Då tillåter man fri konkurrens. Där vinner den som har det bästa erbjudandet.

söndag 15 mars 2009

Ifpi: lobbar fram orimliga skyddstider

Uppsalaforskaren Eva Hemming Wirthén är en av kritikerna mot förlängd upphovsrätt för musik med 45 år,enligt en artikel i DN länk. Det är uppenbart att detta inte gynnar artisterna utan att det möjligen gynnar musikbolagen. I en artikel i Svd häromdan argumenterar två företrädare för Wikimedia för en upphovsrätt som går i takt med tiden och fyller sin funktion, länk. Man slår bland annat ett slag för sk Creative Commons.

Den 24 mars ska EU-parlamentet rösta om en EU lag som gör detta möjligt, länk. Som vanligt i dessa sammanhang är det Ifpi, den internationella skivindustriorganisationen som har lobbat aktivt för denna förändring. Att lagen skadar tilltron till EU som demokratisk organisation är sen sak. Att lagen är kommersiellt och kreativt skadlig är en annan sak. Båda är illa.

Patenträtten ger en uppfinnare dryga 20 år av monopol för sin uppfinning. Varför ska då en skivinspelning ha 95 år?
En av idéerna med tidsbegränsade monopol är att upphovmannen/kvinnan inom en begränsad tid ges monopol och efter skyddstiden ges full offentlighet till det man skapat. Det blir ett sort ge och ta, upphovsrättshavaren får monopol, men accepterar också fri bruksrätt efter skyddstidens utgång. Denna fulla offentlighet ska ge en samhällsekonomisk nytta genom att främja kreativitet och kommersiell utveckling. Genom Ifpis framlobbade lagförslag försvinner det andra ledet i resonemanget. Det finns inte längre ett motiv för att skapa ett monopol.

Det saknas en modern syn på skapande hos lagstiftarna i Bryssel. De lever med bilden av den ensamma skaparen, eremiten som utifrån det helt egna huvudet skapar något. Om han eller hon någonsin funnits, vilket är högst tveksamt är denna livsform i dag utdöd. Skapande sker i samspel, sker interaktivt. Då är kortare skyddstider bättre för samhällsutvecklingen, kommersiellt och kreativt. Dessutom måste sådana skyddstider kompletteras med en klart inskriven rätt till intellektuell allemansrätt, som jag tidigare skrivit om.

DU SOM INTE GJORT DET ÄNNU SKRIV PÅ UPPROPET FÖR INTELLEKTUELL ALLEMANSRÄTT, länk.

fredag 13 mars 2009

IPRED:Forskning tillbaka till medeltiden utan musik

Alliansregeringen har profilerat sig som forskningsvänlig. 
Med den ena handen har lagt fram en forskningsproposition som ska ge större ekonomiska resurser till vetenskapen. Den andra handen inför  IPRED lagen. En viktig konsekvens av denna lag är att forskningen får mindre reella resurser.
Det motsäger regeringens mål om bättre forskning. Regeringen blir därför inkonsekvent i sitt förhållningssätt tillforskningen.

Nu stänger KB sina öppna nätverk för forskare. Skälet till detta är IPRED lagen. Nästa institution  att stänga sin öppna nätverk kan vara Karolinska Institutet, Sveriges högst rankade universitet. Övriga universitet och högskolor kommer sannolikt följa efter, för att inte riskera miljonskadestånd.

Henrik Alexandersson reflekterar och rapporterar om vilka konsekvenser IPRED lagen får för delar av forskningen, länk. Det är illa nog att lagen kränker rättsäkerheten grovt, länk.

I debatten om forskningens resurser är pengar en del. Det finns ett flertal andra faktorer av gör om det blir bra forskning, som tillgång till skickliga och dedicerade forskare, appartur, forskningemiljöer, osv.

En nyckelfaktor är naturligtvis möjligheten att ta del av andras forskning. Ju lättare det är, dess högre effektivitet. På samma sätt som "egen" forskning också tillgängliggör digitalt. Genom att åstadkomma så hög transparens som möjlig kan forskaren enklare referera till annan forskning, lättare verifiera eller falsifiera vetenskaplig hypoteser. Utbytet blir snabbare mellan forskarna och kvaliteten höjs. 

Internet är på många sätt ett av de största resursbidragen till forskningen i modern tid. 
Långt större än någon miljard hit eller dit från regeringen.

IPRED-lagen gör att forskningen tvingas tillbaka  långt tillbaka i tiden, effektmässigt. Forskarna hindras att arbeta rationellt. Hur många som kommer att lida smärtor i onödan eller dö på grund av denna lag vet vi ännu inte. Mindre effektiv forskning fördröjer möjligheten att rädda liv.

Att säkerställa upphovsrättsindustrins  intäkter verkar tyvärr vara viktigare än att rädda liv genom forskning. Den prioriteringen har med all sannolikhet ingen som helst folklig förankring. 

God forskning kräver i stället en intellektuell allemansrätt. Skriv på uppropet, länk.
Forskningen kräver en intellektuell allemansrätt. Den räddar liv.