tisdag 29 juni 2010

Ungas partisympatier

Ungdomarna är mera benägna att rösta på de rödgröna berättar SvD som refererar en undersökning av Sifo, länk.

Bland 18-29 åringarna har de rödgröna 56% och Alliansen 32%. Störst framgång har miljöpartiet med 16% enligt Sifo. Socialdemokraterna får 34%. Samtidigt verkar det som om traditionella Alliansvärderingar är inne hos de unga. I artikeln refereras också en undersökning från Kairos futures där slutsatsen är: "Ungdomarna drömmer mest om ett tryggt familjeliv och ett bra jobb. Att hålla ihop familjen och att vara en god förälder förtjänar nu mer respekt än att skaffa en förmögenhet och att flytta utomlands... Det är också tydligt att unga i dag vill aktivera sig, kanske inte alltid i politiska ungdomsförbund utan på andra sätt. Men det är numera värt en del respekt bland unga att vara politiker."

Siffrorna är oroande. I de politiska församlingarna finns för få unga. Det är ett demokratiskt underskott. Alliansens miljöparti måste bli tydligare i kommunicera sin miljöpolitik. Samtidigt måste Alliansen som helhet skaffa sig en väl genomtänkt och modern internetpolitik. Här finns mycket att göra. Att rycka åt sig initiativet här kan bli en riktig vinnare.

Andra medier: Expressen,

Två filmer från VM i reklamfilm i Cannes 2010


Den här filmen är vinnare av VM i reklam i Cannes 2010 enligt tidningen Resumé, länk.
Här kommer en annan av de deltagande filmerna i VM i reklamfilm i år.

Andra bloggar: Olov Lindqvist

måndag 28 juni 2010

Digital rättvisa

Nu stängs tillgången till the Pirate Bay. Skälet är en närmast politisk dom som gör att internetleverantören inte ekonomiskt klarar att erbjuda the Pirate Bay den service man borde ha rätt till. De som drabbas är människor som vill utnyttja sina grundlagssskyddade rättigheter

I en debattartikel i Svenska Dagbladet problematiserar piratpartisterna Anna Troberg och Rick Falkvinge detta förtjänstfullt, länk.

Vad vi ser i rättssamhället är att rätten på internet blir kränkt. Representanter av olika slag för det analoga samhället vill förbjuda användningen av digitala framsteg. Ett av de mera uppseendeväckande försöken är journalistförbundet som ville få länkning på nätet förbjudet. Skälet var naturligtvis upphovsrättsligt. Förbundet ville med lagens hjälp förbjuda ett tekniskt framsteg, en viktig förenkling som finns bara på nätet. Uppenbarligen kände man sin ställning hotad. Den betalda papperstidningen är hotad och i det läget är allt tillåtet, verkar man resonera. I detta fall slog Stockholms tingsrätt fast att länkning tillåtet. Friheten och teknikförenklingen var räddad för denna gång.

The Pirate Bay är inte ett sorts kriminellt tillhåll på nätet. Huvuddelen av det innehåll som läggs dit av olika aktörer är hedervärt och viktigt. Faktiskt borde en stor del av det vara skyddat av grundlagen. Eftersom the Pirate Bay finns på nätet verkar domstolen ta mycket lättare på beviskraven. Det är allvarligt.

Digital rättvisa måste bli minst lika viktig som analog. Tyvärr är det många bakåtsträvare som inte är av den uppfattningen. De har något från historien som de vill försvara.
Låt oss försvara jämlik upphovsrätt på nätet och digitalt

Swiftavtalet: Ett FRA i EU sammanhang

Den oförtröttlige integritetskämpen Henrik Alexandersson ger oss en oroande rapport från EU-parlamentet, länk.
Man kan inte annat än säga att Henrik är imponerande. Han producerar fler bloggposter "på sidan av" än en hel ämnesredaktion på tio personer på en dagstidning gör på heltid.

Nu senast ger han information om vad som sker kring SWIFT-avtalet som först blev nej och nu verkar bli ett ja. Henrik skriver så här:
"Det är detta – ökad övervakning – som är den officiella förklaringen till att de stora partigrupperna nu tänker rösta ja. En jättelik registrering och automatiserad analys av alla våra banktransaktioner – i jakt på sådant som EU kan vara intresserat av. Man tar sig för pannan...

Vad gäller information till USA borde det räcka med normalt polissamarbete när man har till exempel en misstänkt eller en konkret misstanke. Det fungerar utmärkt i alla andra polisiära sammanhang.

Dessutom finns ju
EU:s penningtvättsdirektiv. I syfte att jaga svarta pengar och pengar som finansierar terrorism, tvingar det alla banker att spara information och handlingar i fem år. Det tvingar vanligt, hederligt folk att redogöra för hur de skall använda sina egna pengar om de tar ut mer än 15.000 kr i kontanter. Och det är detta direktiv som tvingar oss att visa ID-kort om vi vill sätta in mer än 10.000 kr. Räcker inte det – mer än väl?

Nej, nu skall EU alltså börja med egen data mining vad gäller våra banktransaktioner. Så småningom. Lite som ett FRA för våra bankaffärer. På skattemyndigheten måste de hoppa jämfota av glädje. Men först skall vi alltså fortsätta att skeppa hinkvis med data om helt vanliga, hederliga européers bankaffärer till USA under ett antal år.

Sedan var det naturligtvis det där med att EU:s politiska ledare har vridit om armen på sina partikamrater i Europaparlamentet. Och att USA:s vicepresident har varit där och spänt ögonen i ledamöterna. Det har säkert inte varit helt betydelselöst, vad gäller att få dem att plötsligt börja sjunga i en helt ny tonart om SWIFT-avtalet."

Grunden för denna typ av lagstiftning är en människosyn som säger att terrorister är en sorts ras av människor med ett speciellt psyke och en speciell sort beteendemönster. Vetenskapen talar tvärt om att terrorister är som oss andra. Idén om att kartlägga denna typ av speciella människor bygger tråkigt nog på en felaktig hypotes om något som inte finns. Det finns nämligen inte något som kan betecknas som en homo terrorismus. Terrorister är nämligen i de flesta fall vanliga människor, bara med den skillnaden att de utövar terrorism.

I stället gäller det att att hitta terrorister på andra sätt. Swiftavtalet är ingen bra lösning för att komma tillrätta med terrorismen. Övervakning och integritetskränkning av vanliga människor minskar inte terrorhotet. Det skapar i stället ett samhälle som föder terrorister.

Lagändringen om preskriptionstider: Det goda får inte bli det bästas fiende

Sanna Rayman reflekterar över lagändringen om preskriptionstid i en kolumn i Svenska Dagbladet, länk. Att avskaffandet av preskriptionstiderna för brott begångna före första juli tas bort är retroaktiv lagstiftning. Det är illa att Beatric Ask återigen avviker från rättssäkerhetslinjen i Svensk politik. Sedan är det precis som Sanna skriver: avskaffandet av preskriptionen för vissa typer av brott är helt riktig.

Ask är tyvärr en minister som gång på gång visar att hon inte hör hemma i laget. Hon borde bytas ut snarast mot en justitieminister som inte bär på sjukdomen rättsröta.

Onsdagens lackmuspapper

På onsdag får vi reda på om riksbanken höjer räntan med 0,25%. Allt fler initierade bedömare tror att man gör så, länk.

Om man gör det är detta ett bevis på att vändningen är tillräckligt stark för att klara en viss nedkylning. Räntehöjningen på onsdag bli i så fall den första i en ganska lång serie av ökningar.
Tyvärr är ränteökningarna ett kvitto på en ekonomisk politik som lyckats. Det hade varit roligare om det hade varit tvärt om.

Vi får hoppas att Stefan Ingves får tillfälle att höja räntan även efter valet.
För att vara säkra på det krävs det att Alliansregeringen sitter kvar. Den är den enda som för en ansvarsfull ekonomisk politik. Skattehöjningar är inget framgångsrecept för att höja verkningsgraden i samhällsmotorn.

söndag 27 juni 2010

Inför Almedalsveckan 2010

Vi har sagt det många gånger och varje år har vi fel.
Almedalsveckan kan inte bli större.
I år är det 1.396 godkända arrangemang, länk. Förra året var det strax över 1.000. År 2008 var det 662 arrangemang. Man kan verkligen tala om tillväxt här.
I år är det moderaterna som är först ut och inleder på söndagen den 4 juli. Därefter följer vänsterpartiet, folkpartiet, centern, socialdemokraterna, kristdemokraterna och sist kommer miljöpartiet lördagen den 1o juli.

I år verkar gammelmedierna vilja bevaka arrangemanget extra hårt. Så här står det om program på www.almedalsveckan.se, länk: "Under Almedalsveckan kommer bland annat Resumé och Dagen att göra en daglig tidning. Fokus, Dagens Samhälle och Dagens Medicin gör ett specialnummer före Almedalsveckan. Den 29 juni kommer Marknadsmedias tidning "Sveriges Mötesplats, en tidning om Almedalsveckans betydelse för vår framtid och välfärd" att följa med som bilaga i Dagens Nyheter."

Traditionellt är annars Almedalsveckan bloggarnas och de sociala mediernas vecka. Formatet passar utmärkt för bloggar. Interaktivitet och snabb rapportering är något som förhöjer pulsen. Det är inte säkert att fler pappersblaskor har någon kvalitetshöjande effekt. Det kan snarare bli så att den enda effekten är att det bli mer skräp att plocka upp.

I början på det stenhårda upploppet inför valet borde det inte vara någon som tar något för givet. Det verkar Fredrik Reinfeldt har upptäckt som nu sent omsider har bestämt sig för att tala om man får tro det officiella programmet.

Vi kommer att få se många politiska utspel under veckan. "Definsivpartierna" anförda av Mona Sahlin kommer att vara tvungna att presentera något för att vända trenden. Ett annat "defensivparti" är kristdemokratena som också måste fånga medias intresse och få en stund i solen. Partiet kan tacka "offensivpartiet, miljöpartiet för att inte alla redan har åkt hem på fredagen när Göran Hägglund talar.

Lördagen är nämligen det främsta "offensivpartiets" dag, miljöpartiet. Offensivpartiet moderaterna kommer sannolikt att spela på säkra kort. Det gäller att vara mer statsmannamässig än vad Göran Persson klarade av i sin allra mest konungsliga utgåva utan att vara arrogant.

Ett annat "offensivparti" som inte finns med och har en egen dag är Sverigedemokraterna. Man kommer säkert att spela ut offerkortet eller rentav göra ett mera spektakulärt utspel. Partiet lär har specialstuderat andra framgångrika främlingfientliga partier i Europa som använt sig av den modellen.

Nu är det tveksamt om partierna är de viktigaste aktörerna längre i Almedalen. Att de står för ramen är klart. Innehållet är framförallt ett verk av lobbyister. Det finns en risk att ett så stort arrangemang som årets blir allt mer av att låta 1.000 lobbyister blomma. Samtidigt är det en spännande blandning av intresseorganisationer, fackföreningar, ideella, religiösa och branschorganisationer som har dukat upp detta jättelika smörgåsbord.

Personligen är jag nyfiken på vilket fokus biståndsfrågorna kommer att få. Ett SIDA i djup kris, med chefer som är i luven på ministern kan bli en intressant relief till en spännande munhuggning.

Ett annat fokus för veckan är precis som förra året entreprenörsskap. Här blir det spännande att se vad rookien Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA lyckas dra till sig för intresse. De bjuder in till två debatter kring entreprenörskap. Första halvlek sker i landshövdingens residensträdgård. Där debatterar, länk: handelsminister Ewa Björling, Moderaterna, riksdagsledamot, Luciano Astudillo, Socialdemokraterna, Gotlands landshövding Cecilia Schelin Seidegård, Charlotte Brogren, generaldirektör Vinnova, Anders Ekblom, global forskningschef Astra Zeneca, Lisa Lindberg, vd Doberman,Mathias Uhlén, forskare och entreprenör, Thomas Malmer, projektchef IVA och Björn O. Nilsson, vd IVA.

I andra halvled är budskapet, länk: "de Rödgröna debatterar med Alliansen om politik för innovation.

Medverkar gör Tomas Eneroth (S), Stefan Löfven (S), Per Bolund (Mp),Kent Persson (V), Tomas Tobé (M), Mikael Oscarsson (Kd), Agneta Berliner (Fp), Jöran Hägglund (C) och Björn O. Nilsson, vd IVA."

Man kan fråga sig om varför de inte ställer upp med förstafemman? Vi vet redan att Marcus Wallenberg, superentreprenören Lars Backsell och gamle aktiespargeneralen Håkan Gergils finns i Visby för IVAs räkning. Varför inte bjuda in till diskussion med till exempel Rick Falkvinge (eller Christian Engström), Henrik Alexandersson, Jonas Morian, Anders Mildner och Per Ankersjö eller varför inte Magnus Andersson. Det skulle vara ett riktigt drömtillfälle. Debatten skulle handla om nya affärsmodeller, lagstiftning, frihet och bakåtsträvande kring det nya entreprenörsskapet på nätet.

Den debatten kanske vi får uppleva nästa år.

Nu väntar vi spänt på vad som verkligen kommer att inträffa på Valårsalmedalsveckan 2010.

Bloggen kommer naturligtvis att vara där och ge sin syn på denna åsikternas Kiviks marknad.

Andra bloggar: Henrik Alexandersson, Per Ankersjö, Rick Falkvinge,HAX, Promemoriam, Peter Andersson, Magnus Andersson, Christian Engström, Anders Mildner, Opassande

onsdag 23 juni 2010

Affären mellan Geely och Ford om Volvo verkar ha räddats

Nu ser Kinesiska staten till att Geely inte tvingas göra en "Koenigsegg" och dra sig ur affären om köp av Volvo i sista stund, länk, länk.

Under en tid har initierade bedömare noterat att Geely inte haft tillräckligt med kapital för att genomföra affären med Ford om köp av Volvo PV. Det var därför väntat att affären skulle så i stöpet inom kort. Genom att det statliga investmentbolaget i staden Daqing med samma namn nu går in som finansiär är finansieringen löst.

På ett sätt kommer denna lösning att innebära en finansiell trygghet för Volvo PV. En faktor som dock kan ställa till med problem i framtiden är hur EU kommer att tolka inhoppet vad gäller stadsstödreglerna. Här kan det skapas problem framförallt när det gäller andra typer av lån, garantier och bidrag för produktutveckling.

Heja Värmdö IF!

Hänt i Värmdö
Bloggen har sagt det tidigare och vi upprepar det gärna. Det bor inga tomtar vid Grantomta. Däremot misstänker bloggen att det finns andra som har tomtar på loftet.

För hur ska man annars tolka följande: Värmdö IF har fått bygglov för en sporthall vid Värmdövallen. Man har finansieringen klar. Bygget blir billigare än det som kommunen till varje pris verkar vilja driva igenom i Grantomta. Det är som om man har bestämt sig. Denna sko av storlek 39 rymmer en fot av storlek 45 och det ska vi bevisa.

Värmdö IF har jobbat förtjänstfullt med att få till sporthallen. Faktiskt har man gjort nästan allt. Nu är det bara ett problem. Man har inte fått svar av kommunen vad gäller kommunal borgen, vilket är både vanligt och rimligt i den här typen av sammanhang. Föreningen har stött på kommunen på alla sätt man kommit på. Trots detta händer det ingenting. Föreningen är förbannad. Fattas bara annat. Man undrar, varför händer det inget?

Förklaringen kan finnas i tomtarna på loftet. Om en Sporthall skulle byggas på Värmdövallen före det att sporthallen på Grantomta är klar kan det vara så att föreningslivet inte är intresserad av Grantomtahallen eller Alversjöhallen som allt fler talar om. Då behövs inte dinosaurien i Grantomta.

Kan det vara så att vissa personer först vill ha Alversjöhallen byggd och sedan medverka till att förverkliga den stora nya Värmdövallshallen. I motsatt ordning går det nämligen inte att genomföra.

Bloggens svar till Värmdö IF är enkelt. Klart ni ska ha en borgen ruskigt snabbt. Grattis till er upphandling och kan vi hjälpa er att påskynda er hall så gör vi gärna det.

Till föräldrarna i Grantoma säger bloggen. Ni har haft rätt hela tiden. Det krävs ingen jättehall på eran skolgård. Den ska ligga på Värmdöhallen. Om bloggen kan stötta er så gör den gärna det.

Samtidigt undrar bloggen. Hur kunde detta komma sig?

Andra artiklar om Värmdö: Nacka Värmdö Posten

Hur är det möjligt?

Hänt i Värmdö
Sherlock Holmes var (eller möjligen är) mästare i att lägga samman händelser och observationer. Av detta kunde (kan) han skapa ledtrådar. I slutänden ledde (leder) dessa till någon som var ansvarig.

Efter kvällens möte i kommunfullmäktige krävs det en Sherlock Holmes.
Hur kan det nämligen komma sig att kommunen anlitar ett konsultföretag för att göra en upphandling och att det utarbetas upphandlingsunderlag som ingen känner till. Dessutom är kriterierna i upphandlingen så utformade så att kommunens eget bolag Värmdö bostäder är diskvalificerad som anbudsgivare. Trots att kommunen vill ha upphandlingar där alla aktörer ska behandlas lika.

Märkligt nog har någon eller några i Värmdö kommuns namn lyckats rigga en upphandling av fastighetsunderhåll. För det är väl aldrig så att kommunen är utsatt för en sammansvärjning?

Upphandlingen innehåller bestämmelser där kommunen, Värmdö kommun inte får åberopas som referens. Dessutom måste anbudsgivarna vara certifierade för att kunna komma ifråga. Den som utformat kriterierna vet att Värmdö Bostäder, kommunens eget fastighetsbolag genom dessa kriterier inte kan komma ifråga.

När kommunstyrelsens ordförande får frågan om hur detta kan vara möjligt under kommunfullmäktigemötet vet han inte. För kommundirektören kommer detta som ett total överraskning. Hur är detta möjligt?

Nu beslöt kommunfullmäktige i kväll enhälligt att avbryta denna upphandling som ingen vet hur den kom till. För det är ingen som har beslutat om den. -Ja, ni läser rätt. Ingen har beslutat om den om man får tro de som är tillfårgade. För det kan väl inte vara så att någon har sagt ok och nu har fått kalla fötter?

Bloggen vill att Sherlock Holmes tar sig an fallet om upphandlingen som ingen ville kännas vid. I allt även det mest märkliga finns det nämligen förklaringar. Här är Mr Holmes den oöverträffade att avslöja sambanden och skapa logik i det till synes ologiska.
Bloggen erbjuder sig att vara dr Watson i avslöjandet av detta fall.

Andra medier om Värmdö: Nacka Värmdö Posten, Nacka Värmdö Posten

Kort rapport från kommunfullmäktige i kväll

Hänt i Värmdö
I kväll är det möte i Värmdö kommunfullmäktige.
Som vanligt börjar sammanträdet med ett antal frågor till ledande politiker.

En som svarade var simhallsbolagets ordförande Hans Ove Görtz.
Han gjorde reklam för bolagets årsredovisning. En av de mera skrämmande siffrorna i denna är skillnaden mellan kostnader och intäkter.

Varje öppettimme kostar 5.535 kronor medan intäkterna är 2.949 kronor. Förlusten per öppettimme är 2.586 kronor. Det är stora pengar. Totalt kostade simhallen skattebetalarna 11,73 miljoner i rena förluster att täcka över skattsedeln.

Sedan kan man diskutera om en simhall är en prioriterad kommunal verksamhet. Det finns mera väsentliga uppgifter för en kommun.

Att kommunen inte har sålt simhallen när man hade intressenter på den tidigare till ett mycket bra pris är förvånande.

Andra artiklar om Värmdö: Nacka Värmdö Posten

Ljumt intresse för EUs vardagsarbete hos traditionella medier

Henrik Alexandersson, länk filosoferar om varför framförallt de traditionella medierna inte bevakar EU med någon inlevelse. Under ett kort tag av EU-valet och Sverige som EU-ordförandeland såg det annorlunda ut. Trots det stora inflytande som EU har på svensk lagstiftning så skrivs det lite.

Papperstidningen med sin elektroniska upplaga verkar inte ha råd att ha en korrespondent där nere där det händer. I det fall man har en korrespondent verkar den inte speciellt produktiv.

Vad som återstår är bloggar och sociala medier. En som bevakar EU framförallt ur integritets- och frihetsperspektiv är just nämnde Alexandersson. Några av EU parlamentarikerna skickar också elektroniska budskap, tyvärr med mycket varierande periodicitet.

Jag kan hålla med Alexandersson om att fokus dessutom är märkligt hos de traditionella medierna. Det är i stort sett enbart storpolitik som bevakas. Här finns en lucka eller om man så vill en möjlighet.

En sak är dock klar. Utan bloggosfären skulle läget varit mycket sämre.

tisdag 22 juni 2010

Den politiska kartan ritas snabbt om

Opinionskartan förändrar sig snabbt. Den som för något år sedan talade om att moderaterna skulle vara Sveriges största parti hade blivit närmast idiotförklarad. Nu visar allt fler opinionsundersökningar att detta är verklighet. Senast är det Aftonbladet/United minds som visar på detta i en opinionsundersökning som refereras av Svenska Dagbladet i dag, länk. Den visar på 29,9% för moderaterna och 28,8% för socialdemokraterna. Samtidigt placerar sig sverigedemokraterna i riksdagen.

Det är inte svårt att förstå att socialdemokraterna är skakade. Det verkar inte som om man har en strategi som man följer. Snarare verkar det som om man skjuter vilt åt alla håll.

Ett parti som man försöker skjuta på är centerpartiet. Man ondgör sig över Maud Olofsson och partiets omprofilering, länk. Idén om att skjuta hårt på centern verkar inte vara förankrad i någon form av logiskt tänkande. Flödena mellan dessa partier är närmast obefintliga. Så det enda man åstadkommer är välkommen uppmärksamhet för centerpatiet.

De partier man lättast kan få röster från är miljöpartiet och moderaterna. Där har man redan givit upp hoppet om att vinna kampen. Trovärdigheten saknas i kontakten med Reinfeldt och miljöpartiet har man lierat sig med. Socialdemokraterna befinner sig nu i en hopplös återvändsgränd.

Vi närmar oss ett läge där läget efter valet blir en fråga om lim. Vilken av blocken har den starkaste sammanhållningen? Genom att bjuda in vänstern har det röda blocket lättast att spricka.

Om man inte vill ha ett extraval omgående måste något av blocken locka över ett parti för att kunna regera. Sverigedemokraterna har nämligen ritat om kartan. Det räcker inte längre med det egna blocket om man inte vill samarbeta med sverigedemokraterna, vilket båda blocken har deklarerat att man inte vill göra.

Ett alliansblock som stärker miljöprofilen med centern och miljöpartiet i vagnen tilltalar säkert många svenskar. Ett sådant alternativ skulle också eliminera vänsterns skattechock. Ingen skatt för förmögna och lägre fastighetsskatter är attraktivt för många. Med byte av språkrör i miljöpartiet ligger ett sådant scenario inom möjligheternas ramar.

Efter valet kommer vi att ha tre kategorier partier. De stora, dvs socialdemokraterna och moderaterna runt 30% strecket. Vilket som blir störst är en öppen fråga.
Ett mellanstort 9-10% parti i form av miljöpartiet. Resten är småpartier med 5-6% av rösterna.

Med ett valresultat som innebär att Alliansen fortsätter regera, ensamt eller med miljöpartiet kommer vi att se två partiledarskiften. Exit Mona och Maud ligger redan nu i korten. Inom socialdemokratin kommer ledarfrågan att ta lite tid att reda ut. Några självklara kandidater finns inte. Inom centern finns en sannolik kandidat och det är EU-parlamentarikern Lena Ek.

Vi går en spännande höst till mötes, men först kommer en gastkramande Almedalsvecka.

Återhämtningen går bättre än förväntat

Återhämtningen i ekonomin går fortare än vad experterna trott, länk.

Arbetslösheten var i maj 8,8% mot förväntat 8,9-9,3%. Siffran är en nedgång sedan maj förra året med 0,1%. Jämfört med april månad i år var nedgången 0,2%.

Trots detta är 434.000 arbetslösa. Av dem är 175.000 heltidsstuderande som sökt arbete.

Siffrorna visar tydligt att vi har en regering som gör ett bra jobb. Betydligt bättre än den skattehöjande oppositionen skulle ha åstadkommit.

Prioriteringen av jobben och entreprenörsandan i samhället ger resultat

Andra bloggar: Markus Berglund


Thomas Bodströms strategi mot Bildt: Argumenten är svaga-höj rösten

Opportunisten och tidigare justitieministern den före detta exellencen Thomas Bodström kräver att Carl Bildt tar time out från politiken, länk. Han gör det försåtligt närmast som en vänlig gest. Bildt behöver inte avgå. Han behöver bara ta time out. Retoriskt är det skickligt. Sakligt sätt är det ett oskick. Läs bara detta citat:"Det som har inträffat saknar motstycke. Aldrig någonsin i Sveriges moderna historia har en brottsutredning inneburit, att en så högt uppsatt politiker, kan bli föremål för ett åtal om ett så allvarligt brott.

Eftersom rättsäkerhet ska gälla även för en minister är det rimligt att Carl Bildt tills vidare inte behöver avgå. Däremot är det självklart att han inte i nuvarande läge kan fortsätta att företräda Sverige i frågor gentemot andra länder, när han själv har suttit i ett bolag som nu utreds för folkrättsbrott. "

En som fångat en viktig del av problematiken är Göran Widham, länk som talar om att man är oskyldig till dess en domstol har dömt någon för ett brott: "Väldigt få debattörer kan hålla huvudet kallt och ägna sig åt själva frågan. Det är möjligt att jag med mina gamla moderatsympatier och stora respekt för Carl Bildt gör samma fel. Det får läsaren bedöma, eller historien. Hur det än är med den saken så vill jag att alla besinnar sig och kommer ihåg att det är en människa det handlar om, inte bara en utrikesminister. En människa som just nu blir anklagad för ett mycket allvarligt brott. Carl Bildt har precis som alla andra medborgare i Sverige (ännu så länge) rätt att betraktas som oskyldig tills motsatsen bevisats."

Mark Klamberg, länk kommer också med en viktig notering när han skriver: "Utifrån detta uppfattar jag att åklagaren ännu inte har riktat misstanke mot och underrättat någon som skäligen misstänkt. Om detta skulle hända beträffande Carl Bildt bör han överväga de politiska konsekvenserna. Än mer allvarligt vore det om åklagare i ett senare skede skulle finna tillräckliga skäl för att väcka åtal."

Naturligtvis finns det i dag inget samband mellan Carl Bildt och folkrättsbrottet. Det som finns är ett åklagarbeslut som gäller att granska bolaget Lundin Petroleum. I första hand torde man då granska anställda och först i ett senare läge tillsynsmyndigheten, styrelsen och dess ledamöter. I en oviss framtid kan det bli så att Carl Bildt kommer att granskas.

De som är ute och misskrediterar Bildt gör det dels för att skapa kortsiktiga politiska poänger dels utifrån avundsjuka.
En faktor som ligger bakom mycket av att debatten återkommer är det faktum att Carl Bildt tjänade åtskilliga miljoner på att vara styrelseledamot i Lundin Petroleum. Det har stuckit i ögonen på en hel rad vänsterdebattörer. Därför söker man med olika medel misskreditera Bildt.

Vi måste ställa oss frågan om en person som har varit politiskt aktiv får lov att lyckas ekonomiskt eller om en sådan person är "persona non grata" i politiken. För bloggen är det självklart att det krävs fler entreprenörer i politiken. Det krävs fler risktagare. Annars blir politiken ett tillhåll för dem som till varje pris undviker att misslyckas. Så bygger vi inte vårt land och välstånd.

Carl Bildt har hängts ut i flera olika omgångar av ett skäl och det är att han också visade sig vara en entreprenör. Det är inget gott betyg åt det svenska debattklimatet. Hittills har ingen lyckats leda i bevis att Carl Bildt gjort något olagligt. Det har inte inletts någon förundersökning mot honom personligen. Däremot finns det misstankar mot sammanhang där han varit aktiv.

Thomas Bodström har ett mycket svagt facit som politiker och minister hittills. Han prövar nu det gamla tricket att rikta uppmärksamheten mot andra instället för att själv granskas och flera andra vänsterbloggare gör gemensam sak med honom. De verkar alla tro att strategin att höja rösten där argumenten är svaga är ett framgångsrecept.
Bloggen tror att väljarna är klokare än så.

Andra medier: DN, Expressen, SvD

måndag 21 juni 2010

Näst bästa alternativet.

Hänt i Värmdö
Bloggen förstår om läsarna inte upplever att den är trovärdig vad gäller att ranka sin skribent som kandidat eller andra VärmdöCenterpartister i Värmdövalet 2010. Därför publicerar vi något som är en vägledning. Det är möjligt att vi kommer att beskriva fler av kandidaterna senare, men vi lovar inget bestämt

Bloggen kallar det: för dig som vilja bra och välja näst bäst. Målsättningen är att om du vill välja näst bäst så ska du välja det bästa av det näst bästa. Här kommer en varudeklaration av de olika kandidaterna inom Allianslägret. Målsättningen är att du ska veta vad du får.

Personligen tycker naturligtvis bloggen att du ska välja det bästa och välja någon av Värmdöcenterns kandidater. Vi har inget emot om du kryssar in bloggens skribent i fullmäktige. Om du trots detta vill välja ett annat parti och en annan kandidat kommer här vägledningen.
Ta gärna en titt på LG Nilssons politikerrankning också, länk

Om du väljer folkpartiets Anders Bergman är det ett val på en person som är ännu mer moderat än Värmdömoderaterna själva. Han är "andra man" på frågorna. Det innebär att Bergman i de flesta fall stöttar vad moderaterna redan har sagt. Anders gillar inte heller att synas. Han ganska välformulerad, men det är långt mellan de riktiga höjdarna i formulering. Kan ekonomi, men blir lätt lite av en teknokrat.
Om man ska vara riktigt kritisk kan man säga att han ibland är lite lat. LGs ranking: 11 poäng.

Fastnar du i stället för folkpartiets Fredrik Sneibjerg väljer du en socialliberal. Han står till vänster om Bergman. Fredrik är ganska ny i politiken, men har en ärlig vilja att bli en bra politiker. Lyssnar och tar in vad alla säger utan att bli mesig.

Sneibjerg tillhör folkpartisternas framtidsfolk. Denne man är en gruppvarelse som inte förlorar sig till att bli en i den grå mängden. Om man ska säga något kritiskt är att han ibland borde sätta ned foten offentligt oftare och ta en eller annan konflikt extra. Han är dock inte konfliktskygg. Om du är liberal om sätter sociala frågor i centrum kan han vara ditt val. LGs ranking: 12 poäng.

Stefan Dozzi är kristdemokraternas förstanamn. Låt oss först säga att han är en verklig mjukis. När det bränner till höjer han inte rösten utan försvinner. Samtidigt lyckas han med sin strategi att värna det sociala området i Värmdö. Smidighet är Dozzis kännetecken. Han är ditt naturliga val om du är kristen och socialkonservativ och vill ha mer av politisk konsensus. Ska man säga något kritiskt om honom är det att han både för sin egen del och för partiet borde säga stopp oftare. LGs ranking: 17 poäng.

Vill du ha något ännu mera mjukt och funderar på kristdemokraterna är Clarence Örhammar din man. Det är svårt att inte tycka bra om honom. Däremot är det svårare att veta vad han verkligen tycker. Han verkar ha blivit skrämd av en valnöt som liten och smörjt in sig med vaselin. För runt honom uppstår aldrig friktion. Han är din kandidat om du är lite mindre intresserad av den kristna anstrykningen och "bara" är socialkonservativ. Han är mäklare i många olika dimensioner och det är han på ett bra sätt. Om man ska säga något negativt om honom är det att han borde lära sig ta konflikter. Karln är konflikträdd. LG har inte rankat Örhammar.

Om du är moderat så står Lars Erik Alversjö högst upp på listan. Han är sin företrädare Jonas Nilssons motsats i det mesta. Han tillhör också "vänlighetspartiet" på Värmdö. Han vill väl. Ska man vara kritisk kan man säga att det händer alldeles för lite genom hans ledarskap. Han låter ofta tjänstemännen få göra det mesta. LGs ranking: 9 poäng.

Andranamnet för Värmdös moderater är Monica Pettersson. Hon är kompetent inte tu tal om sakan. Är inte medlem av det överdrivna vänlighetspartiet, vilket hedrar henne. Nej hon kan markera var hon står utan att det blir konflikt. Hon vill mer och är sannolikt Värmdömoderaternas starka kvinna efter valet. Tveksamheten kring henne rör de hon har runt omkring sig. Dessa och då menar jag inte Alversjö kan ha både åsikter och metoder som kan vara tveksamma demokratikst. Här borde fru Pettersson sätta ned foten och markera var hon står. Monica kan vara ditt val om du har bestämt dig för att rösta på Värmdömoderaterna. LGs ranking: 14 poäng.

Slussen: Dags att göra om och göra rätt!

Slussenprojektet drar vidare, länk. I dag ska det fattas ett så kallat genomförandebeslut. Precis som i debatten om FRA lagen kännetecknas frågan av att det är fel från början. Hur man justerar så blir det fel. Det är dags att utbrista i orden gör om gör rätt. Det räcker inte med små justeringar här och var.

Ledande politiker och tjänsteman har hamnat fel från början. Man har bundit sig vid en lösning som inte skapar bäst eller rentav god estetik. Inte heller har man fått de optimala trafiklösningarna. Bullerproblemen blir större och inte mindre.

Slussen råkar vara inte bara Stockholmarnas knutpunkt. För att tillgodose även resenärerna som bor i kommunerna runt om krävs ett annat tänkande än det som ligger i förslaget som politikerna ska fastställa i dag..


Ett förslag som däremot skulle innebära att man gör rätt från början är knutpunkt slussen, länk. Där har ledande politiker och tjänstemän lagt dövörat till. Det är riktigt illa.

Det är dags att mer än lyssna till medborgarna. Det är dags att låta medborgarnas förslag vara huvudfåran i det nya slussenförslaget. Knutpunkt Slussen är ett sådant förslag.

Så som ärendet nu drivs laddar ansvariga politiker upp för att få en konfrontation som liknar Almbråket i Kungsträdgården i maj 1971. Vi vet ju upplösningen på det dramat.

Ibland undrar man om det finns någon lutning på inlärningskurvan inom vissa partier?

lördag 19 juni 2010

Lena Ek

Så här skriver EU parlamentarikern Lena Ek på sin blogg i går, länk:
"I dag skriver Johan Linander och jag på Aftonbladets debattsida med anledning av att skriftliga förklaringen 29 igår fick tillräckligt många underskrifter i Europaparlamentet för att antas. Den skriftliga förklaringen 29 syftar till att kommissionen ska utvidga datalagringsdirektivet till att även omfatta alla våra sökningar på Google, Yahoo, Bing och andra sökmotorer. Det är ett steg i helt fel riktning och nu måste vi jobba ännu hårdare och bli ännu fler som kämpar mot datalagringsdirektivet!", länk.

Lena Ek är fördömligt klar och agerar mot det som är förfärande politiska signaler från EU

En smula samtidshistoria

Sverige befinner sig i bröllopsyra.
Ockelboprinsen har vuxit in i kungakostymen. Han har på ett år vandrat från Princetown till Kungliga Huvudstaden. Vid gårdagens festföreställning i konserthuset gav han in många avseenden ett mera kungligt intryck än de infött kungliga. Han har vuxit in i sin roll. Det ska hans snart kungliga höghet prinsen ha credit för.

Drottningen däremot verkar ha förlorat fler kilon än vad som är klädsamt.
Kungen vaknar så fort det blir fart och fläkt i musiken. Det är då den gamle partykronprinsens kynne väcks till liv. Han hade behövt mer av Roxette för att komma loss.

Kronprinsessan verkar också vara harmonisk och lycklig. Hon har mera tyngd över sig än vad fadern lyckats få till sedan 1974.

Opinionsundersökningar visar att en tredjedel av folket vill att kungen pensionerar sig och låter Victoria bli drottning. Rimligt kan man tycka. Det är bra att en kronprinsessa inte måste vänta fram till pensionsåldern för att få ett jobb. För kungen borde det också vara en lättnad. Han får möjligheten att bli pensionär. Detta tror bloggen skulle stärka monarkin.

I dag däremot är vi med om det som händer. Faktiskt är det en bit nutidshistoria som skapas. Bröllopet är en stor händelse även för medieindustrin. Delar av den kan redan nästa vecka avslöja att kronprinsessan är gravid. De hemliga bilderna från smekmånaden får vi heller inte glömma.

Till de nya hyresgästerna på Haga säger bloggen: Lycka Till och Stort Grattis!

Andra medier: Aftonbladet, Aftonbladet, DN

torsdag 17 juni 2010

Norge har nått över toppen

Norge har varit landet på allas läppar. Nu är man inte lägre bland de 10 främsta producenterna, länk. Det var åtskilliga år sedan man nådde produktionstoppen. 2010 års produktion är halverad år 2030 och därefter halveras denna år 2050, länk.

Som gasland skulle man behålla greppet länge. Nu visar det sig att gasproduktionen kommer att minska radikalt efter år 2020, länk. Inga nya gasfynd av betydelse har skett efter 1997.

Investeringarna i olje- och gasindustrin faller också kraftigt.
Strukturellt ser inte situationen så ljus ut för Norge längre.

Trist jubileum

I dag och i morgon är det precis ett år sedan FRA lagen röstades igenom. Sverige blev lite mer likt gamla DDR. Ytterligare en bit i övervakningssamhället fogades till de tidigare. Vi fick var och en lite mindre frihet. Det är värt eftertanke och reflektion. Motståndet däremot det fortsätter.

Alliansens partier har alltid framhållit sig som garanter för rättssäkerhet och yttrandefrihet. Tyvärr minskades förtroende för att partierna lever upp till detta genom det felaktiga beslutet.

Ett antal politiker bär ett stort ansvar för det inträffade. Bland dem kan nämnas: Thomas Bodström som initierade lagstiftningen och som därefter bara populistiskt hängt med i opinionsströmningarna. Andra som förtjänar negativ uppmärksamhet är Mikel Odenberg, tidigare försvarminister, av sin syster den tidigare biskopen i Lund Christina kallad "Babyface" och naturligtvis nuvarande, Sten Tolgfors. Beatrice Ask, den ständige lågpresteraren i regeringen var med om att driva igenom även detta tokiga beslut.

Beslutet om FRA lagen är framförallt ett steg bland flera som visar att politiken vare sig går i takt med teknik eller opinion. Lagar som IPRED och datalagringsdirektivet visar att Sverige är på fel väg i integritets- och upphovsrättfrågorna. Fokus måste vridas från att supporta gårdagen till att lägga grunden för en morgondag som både är entreprenörsinriktad, länk och tillgodoser nya affärsmodellers behov.

Politiken har allt för mycket vad gäller nätet blivit ett foderbord för dinosaurier i stället för att främja nya livsformer.

Nu gäller det för liberalerna i valet att ta strid för de nya livsformerna och förklara varför dinosaurierna ändå kommer att dö.

För pådrivare på industri- och näringslivsssidan som Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA gäller det att bekänna färg: dinosaurkramare eller framtidsfrämjare. Initivativet kring entreprenörsskap kan vara ett steg i rätt riktning, länk.
Nu gäller det att våga trycka på för framtiden i flera dimensioner.

Det är upp till bevis för både liberaler och näringslivets opinionbildare!

Andra bloggar: HAX, Johan Hedin, IDG, HAX, Farmor Gun

Fungerar den rödgröna politiken?

Den frågan försökte ett par ekonomer svara på vid ett seminarium som den liberala tankesmedjan Fores arrangerade härmodagen. Utgångpunkten för analysen var de rödgrönas budgetpolitik. Forskarna Andreas Bergh och Henrik Jordahl har analyserat de rödgrönas politik i en rapport, länk.

Slutsaten av rapporten är enkel. Den rödgröna politiken fungerar inte.

Dessutom försöker man sälja in politiken som att 9 av 10 kommer att vinna på den rödgröan politiken. Inte ens det är sant. Beräkningen bygger nämligen på att de rödgröna tillgodogör sig Alliansens skattesänkningar. De rödgröna står inte på egna ben. Marknadsföringen bygger på lånta fjädrar. Om man tar den egna politiken däremot blir resultatet som för Cornelis hönan Agda, man blir helt naken.


onsdag 16 juni 2010

Citat från ledande politiker: Kommunen det är jag?


Hänt i Värmdö
I går var det möte i Bygg-, Miljö och Hälsoskyddsnämnden. Det är ett möte som är stängt för allmänheten och vanligen håller på si så där 8-9 timmar.

Som politiker ska man agera med integritet. Det innebär bland annat att behandla alla sökanden likvärdigt. Speciellt viktigt är detta i en myndighetsnämnd. Därför får man vara extra försiktig när kommunen själv söker olika typer av lov. Det är lätt att kommunen får en "bättre behandling" än andra sökanden. Så får det självklart inte gå till.

Nu blev det tyvärr så i går. I ett ärende hade kommunen ansökt om marklov, i praktiken möjlighet att schakta och spränga för den nya Alversjöhallen eller det som ibland kallas för Grantomta sporthall, länk. Det saknades komplett underlag, vilket det inte får göra för andra sökanden.

Nu försökte en ledande politiker lösa detta genom att informera de andra om att vi har beslutat olika saker i går kväll. Vad "vi" avsåg var oklart. Kanske använde han den gamla formen "Vi" som kallas pluralis majestatis dvs att tala om sig själv i tredje person, som kungen gjorde förr i tiden. En annan möjlighet var att han agerade mer som Ludvig XIV och använde "Vi" med innebörden, kommunen det är jag.

I vart fall lämnade han uppgifter under mötet som skulle skapa underlag för ett beslut. Detta kan ingen annan sökande göra. Det är faktisk positiv särbehandling av Värmdö kommun. Det är inte tillåtet av en myndighet.

Att bevilja marklov före det man har fått bygglov är också konstigt. Det innebär att man redan får "förstöra" mark innan ett lov har beviljats. Detta är ett smart sätt att gör det omöjligt att överklaga ett byggnadsnämndsbeslut. Däremot är det djupt odemokratiskt.

Hur gick det då?
Alla partier och ledamöter utom denna bloggs skribent röstade för att ge arbetsutskottet rätt att fatta beslut om marklov för Alversjöhallen. Med siffrorna 10 för och 1 emot beslöts att delegera beslutet om marklov till arbetsutskottet. Så särbehandlas kommunen. Man kommer att hålla ett extra möte för att kommunen ska kunna börja schakta och detta gör man före det att det finns ett bygglov. Det är inte bra.

För den som vill hindra att Alversjöhallen eller Grantomta sporthall läggs där den nu planeras måste man överklaga det beslut som fattades i går. I annat fall är det för sent.

Jag måste säga att det känns ganska trist att likabehandling inte är viktigare för fler i byggnadsnämnden. Speciellt när man vet hur känslig denna fråga är och hur många som är emot den föreslagna placeringen. Både motståndare och förespråkare för Alversjöhallen måste få en möjlighet att utnyttja sina demokratiska rättigheter. Om detta beslut inte publicerats på bloggen hade de blivit nästan omöjligt för motståndarna.

När jag cyklar ut mot universitetet känner jag mig faktisk både stolt och bekymrad på samma gång.

Andra artiklar om Värmdö: NVP, NVP, NVP

tisdag 15 juni 2010

Att inkludera föräldrarna gör skillnad

Hänt i Värmdö
Äntligen stod föräldrarna i sammanträdesrummet, för att travestera på Selma Lagerlöfs Gösta Berglings saga.

Det som var glädjande var att föräldrarna äntligen fick vara med vid sammanträdet med ledningsgruppen för resursskolan. Centerns kamp för att släppa in dem gav resultat.

Föräldrarna gjorde skillnad. De hade mycket att tillföra. Synd bara att ordföranden i ledningsgruppen, moderaten Lars Erik Alversjö inte velat släppa in dem tidigare. Mötet varade en knapp timme. Längre tid kunde inte Alversjö avvara för denna grupp elever.

Mötet i ledningsgruppen var segt. Det mesta var inte möjligt och om det var möjligt skulle det ta lång tid. Personligen kände jag frustrationen. Jag är inte nöjd när man inte gör tillräckligt för att nå målet. Det finns de i ledningsgruppen som gör det. Tyvärr finns det andra som inte gör det eller inte har förmågan att prestera bättre. I en grupp som denna bör alla partier ställa upp med sina toppkompetenser.

Barn med särskilda behov måste värnas. Då gäller det att sätta in resurser så att utredningen kan bli färdig inom rimlig tid. Med de tidsramar som finns nu kommer det att ta allt för lång tid. Jag vet inte vem som är ansvarig för denna sirapssituation. Däremot kommer bloggen att ta reda på det.

Brukarna har viktig kompetens. Därför är det viktigt att föräldrarna inbjuds att vara med på ledningsgruppens möten. Öppenhet och inkluderande är alltid ett vinnande koncept. Det vill jag medverka till. Det vill jag att politiken i Värmdö präglas av.

Andra artiklar om Värmdö: NVP, NVP

måndag 14 juni 2010

Klartecken för Alversjöhallen


Hänt i Värmdö
Ett extrainsatt kommunstyrelsemöte klubbade igenom det som i folkmun redan kallas "Alversjöhallen". Det är den gymnastikhall som ska placeras på Grantomtaområdet.

Att hallen i princip tar bort möjligheten för eleverna att leka som andra barn på grund av utrymmesbrist verkade inte bekymra dem som fattade beslutet. Barnen på Grantomta får åka till Japan på studiebesök för att lära sig lek på små ytor.

Det som är extra beklagligt är att politikerna inte ens i denna omgång lyckats få till en process som är acceptabel för brukarna. Detta trots att tidigare processer havererat. I stället har man genom hanteringen ökat misstron mot politikerna. Detta är verkligt trist.

"Alversjöhallen" riskerar att bli ett monument över oförmågan att lyssna och samspela med brukarna.

Det fanns alternativ. Det fanns andra möjligheter. Frågan är bara varför en del politiker körde huvudet i sanden i stället för att göra en pudel.

Ett annat beslut hade skapat hjältar. I stället skapades det i kväll bara förlorare.

Fotnot: Bilden till vänster föreställer en stor sporthall och bilden till höger genomdrivaren av sporthallen på Grantomta, kommunalrådet Lars Erik Alversjö.

Andra artiklar om Värmdö: NVP, NVP, NVP

söndag 13 juni 2010

Mårtensson siktar på fullmäktige i Värmdö


Hänt i Värmdö
Bloggens skribent är rankad. Resultatet var att jag hamnade som den hittills näst högst rankande Allianspolitikern efter VärmdöCenterns ordförande Henrik Paulsen, länk. Poängtalet är 18 av 25 möjliga eller 72% av maxpoängen. Det känns hedrande och inspirerande.

Det innebär också att jag tycker det börjar bli dags att starta min personvalskampanj för att komma in i fullmäktige för Värmdö kommun till Värmdövalet 2010.

För att skapa ordning och reda kommer jag att på Mårtenssons meningar publicera det material som ni läsare är vana vid. På bloggen Mårtensson till fullmäktige, länk kommer jag att publicera mer av kampanjmaterial för min kampanj till fullmäktige.

lördag 12 juni 2010

Ranking av Värmdös politiker (II)

Hänt i Värmdö
LG Nilsson har bedömt olika politiker under veckan länk. Det har varit spännande läsning. Resultaten är sådant att en del säkert kommer att ifrågasätta denna.
Bloggen för sin del ser att rankingen åtminstone fångar viktiga trender och tendenser, kanske mer. Den berättar om att en viss politiker är bra eller dålig. Hur pass bra eller dålig kan det finnas ett mått av godtycke i. Däremot är det svårt att säga att en politiker som Nilsson bedömt som dålig i själva verket är bra och vice versa.

Maxpoäng är 25 och betygsskalan påminner om den som tidigare fanns i skolan. Det innebär att man särskilt bör fundera över de politiker som fått 16 poäng eller däröver och de som fått 14 poäng och därunder. Den som fått 15 poäng verkar vara oprobelmatisk. Resonemangen förutsätter att vi ser resultatet som en helhet och inte bedömer de olika delarna.

Lågpresterarna enligt Nilsson är följande:
7 poäng för kommunfullmäktiges ordförande mm Per Naess. I vanliga fall borde det vara så dåligt att vederbörandes skulle bytas ut omedelbart.
8 poäng för skolans ordförande Peter Bondesson. Det är ett klart IG. 8 poäng för PO Fransson som är vice ordförande i Bygg- Miljö- och Hälsokyddsnämnden. Det är oroande.
9 poäng för kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Alversjö. Inte godkänt och extra oroande för att detta faktiskt är den högste politikern i kommunen. Om man granskar delresultaten för honom minskar inte oron.

De nästan godkända.
14 poäng för kommunstyrelsens vice ordförande Monica Pettersson. Det är med tvekan godkänt. 13 poäng för samhällstekniska nämndens ordförande Peter Frej. Det närmar sig godkänt.

De godkända
17 poäng för socialkommunalrådet Stefan Dozzi. Det är godkänt. 15 poäng för näringslivskommunalrådet Hans Lindqvist. Det är godkänt.

Högst poäng hittills får Värmdöcentern Henrik Paulsen som får 19 poäng.

Oppositionens företrädare får enligt Nilsson betydligt högre poäng. Det kan ju förefalla märkligt. Vanligtvis ska situationen vara den motsatta. De partier som regerar bör få högre poäng eftersom de han möjligheten att uträtta något. Har man inte gjort det blir naturligtvis situationen den motsatta. Det verkar vara LG Nilssons tes. Bland de icke godkända återfinns hittills bara ledande moderater.

Bloggens uppfattning är inte att moderaterna i Värmdö är mindre kompetenta. Däremot är det inte säkert att de mest kompetenta moderaterna som har de viktigaste befattningarna i kommunen.

För väljaren ställer detta till problem. Man kan inte stryka kandidater. Väljaren har bara ett kryss som maktmedel. En person att ställa högst upp. Det Innebär att han får ett antal personer på köpet, en del kan vara icke önskade.

I Värmdövalet 2010 bör den kloke väljaren rösta på ett parti med bra kandidater och en liten mängd kandidater man får på köpet (som kanske inte är så kompetenta). När det ser ut så bör den borgerliga eller Alliansväljaren titta närmare på mittenpartierna. Det har mindre listor och där blir därför lättare att göra ett mera precist val.

Andra bloggar: Fredrik Sneibjerg, Jan Dolk

lördag 5 juni 2010

Ranking av Värmdös politiker


Hänt i Värmdö
Bloggkollegan LG Nilsson kommer att ranka 43 av Värmdös politiker, länk.
Nilsson avser göra bedömningarna utifrån följande kriterier:

1. Erfarenhet och kunskap

2. Handlingkraft och resultatförmåga

3. Samarbetsvilja och verklig förmåga att samarbeta

4. Engagemang, synlighet och tillgänglighet

5. Känsla för Värmdö

Bloggen gratulerar Nilsson till att göra ett viktigt konsumentupplysande arbete. Som icke partitillhörig (oss veterligen) borde han ha integritet och trovärdighet att upplysa medborgarna om vilka politiker som är värda att kryssa in i kommunens parlament, kommunfullmäktige.

Lycka till LG!

Andra medier: NVP, NVP, NVP