fredag 30 mars 2012

Vem blir ny försvarsminister?

Den "gamle" har avgått och så är spekulationerna igång, länk, länk.
Henrik Landerholm eller hans syster Karin Enström är det mest sannolika  externa kandidaterna. Landerholm har bred försvarpolitisk bakgrund och skulle säkert göra ett bra jobb. Jobben som chef för försvarshögskolan och Folke Bernadotteakademin är två bra byggklossar i CVn.

Karin Enström är tidigare yrkesofficer. Hon har suttit i försvarsutskottet och är med i krigsdelegationen och ordförande i försvarsberedningen. Dessutom är hon ordförande i utrikesutskottet. Ingen dålig meritförteckning där heller.

Båda två är dock tidigare yrkesofficerare vilket är en betydande nackdel.

Den mest spännande kandidaten är dock Maria Abrahamsson, länk,  tidigare ledarskribent i Svenska Dagbladet och riksdagskvinna sedan 2010. Med henne skulle regeringen få en profilerad, påläst och mycket duktig försvarsminister.

Internt i regeringen finns minst två rockader, Beatrice Ask eller Hillevi Engström. Det skulle kunna öppna för en ministerpost för Per Schlingman.

En minister som avgår av fel orsaker

Så har Sten Tolgfors fått avgå, länk, länk.
Moralpanik har grasserat, framförallt i public service media.
Andra talar om moralhyckleri.

Däremot har inte media, med något enstaka undantag formulerat den grundläggande frågan.

Sverige har en vapenindustri. Den skapar både arbetstillfällen och exportinkomster.
Politiker av alla kulörer, utom möjligen vänstern, söker ge medborgarna bilden av att Svensk industri enbart säljer vapen till dem som inte behöver dem. I verkligheten är det precis tvärt om. Svenska vapen är inte mer eller mindre demokratiska än andra vapen. Vapnen säljs till dem som behöver dem. De fungerar och dödar med precision och tillförlitlighet. Som exportland kan man bara kontrollera en mycket kort bit av vapnets väg.

Om Sverige ska ha en vapenindustri kommer vapnen att säljas till dem som behöver dem. "Skandaler" kommer med jämna mellanrum att inträffa.
Om Sverige däremot inte ska ha en vapenindustri blir vårt land beroende av andra länders goda vilja av att sälja till oss. Här kan det ställas krav.
Om Sverige inte ska ha en vapenindustri innerbär det minskad sysselsättning och minskat Svenskt välstånd.
Det är inte en fråga om export av teknologi till ett enskilt land som är frågan.
I stället är frågan om vi ska eller inte ska ha en vapenindustri?
Båda valen ger konsekvenser.

När det gäller Sten Tolgfors menar bloggen att han får avgå på fel fråga. Hans agerande i FRA-lagsfrågan borde inneburit att han fick avgå. Den gången fick han sitta kvar.

Tolgfors stora insats att avskaffa värnplikten är bloggen mycket tveksam till. Som fostrande institution var värnplikten viktig. Nu är försvaret och säkerheten inte på samma sätt ett hela folkets ansvar och plikt. Det är en förlust för samhället. Inte minst ur ett integrationsperspektiv.

Hans ledarstil har brutit en del mot traditionen. I många fall skulle man nog tala om ministerstyre. Försvaret har inte varit självständigt som tidigare gentemot ministern. Det är en nyordning. Inte säkert att den är till det bättre.

Samtidigt har Sten Tolgfors varit en av de försvarsministrar som helhjärtat velat ha ett försvar som består av både män och kvinnor. Det hedrar honom.

Debatten i DN och Aftonbladet om det uppgivna skälet, familjen är närmast skrattretande, länk, länk.
Det ger dessa tidningar möjlighet att slippa diskutera kärnfrågan - Svensk vapenindustri eller ej?

torsdag 29 mars 2012

Vem vill komma fram i Värmdöpolitiken?

Hänt i Värmdö
Med lite drygt två och ett halvt år kvar till nästa val är det dags att fundera över vad som sker i de olika politiska partierna. Speciellt vem som flåsar dagens ledare i nacken och vill komma fram.

I moderaterna talar man allt mer om "tjejmaffian", en grupp kvinnor som markerar att man vill komma fram. Som "spindoktor" i gruppen pekar allt fler ut Malin Bellander. En annan som verkar anse att hon är mogen större uppgifter är den nyblivna ordföranden i vård- och omsorgsstyrelsen, Deshira Flankör. Samtidigt kan man undra vad statsrådet Hillevi Engström tänker. Om det blir regeringsskifte kanske posten som kommunstyrelsens ordförande skulle kunna passa. En annan som funderar på vilken väg är moderaternas ordförande, Maria Ros Jernberg, riksdag eller kommun? Det är frågan?
Att nuvarande kommunstyrelsens ordförande Lars Erik "Nallen" Alversjö sitter kvar efter nästa val verkar nästan ingen tro på.

Hangarfartygskaptenen Anders "Ankan" Bergman upplevde fullt myteri på senaste kommunfullmäktigemötet. Där tog Amie Kronblad ton. Hon menade att det inte går att svika väljarna genom att låta bli bygget av förskolan i Charlottendal. Udden i talarstolen var riktad mot det egna kommunalrådet och hangarfartygskaptenen. Han verkade känna sig övermannad. I ohelig allians med Olle Markstedt visade fru Kronblad var skåpet ska stå. Civilkurage menar en del. Andra säger att det var första steget mot att själv ta över som kommunalråd. Ambitionen finns helt klart.

Inom kristdemokraterna styr inte pastor Jansson, vilket man ibland kan tro. Nej, det är pastor Dozzi som försöker vara herde för sin församling. Flocken verkar dock springa åt många olika håll. Som ulven i fårakläder utmålas allt mer Ulrik "Ulven" Lindgren. Han är i dag politiskt sakkunnig i regeringen. Faller det jobbet kan han tänka sig käka upp både en och annan för att få pastorns jobb. Många menar att han i sina åsikter ligger långt ut på den närmast fundamentalistiska kristna kanten. Han skulle nog kunna tänka sig att Värmdö skolor inte talar om Darwins utvecklingslära. För honom är nog kreationismen, länk mera näraliggande. Frågan är om vare sig Värmdö eller kristdemokratena på Värmdö är mogna för detta? Maktkampen i kristdemokraterna är livlig. I ena hörnet står en Ulv.

Miljpartiet verkar vara eniga om en sak. De vill bli kvitt hönsmamman, Yvonne Blombäck. Malin "Måsen" Åberg Aas verkar ha ett ganska gott grepp över situationen. Även Max "Lemuren" Ljungberg verkar sitt ganska säkert i sadeln internt. Så här är det lugnast av alla partiet. Frågan är mer: att vara med i koalitionen eller inte vara?
Månn ädlare att lida och fördraga
Ett bittert ödes stygn och pilar eller
Att ta till vapen mot ett hav av kval.

Andra i partiet ältar de sista raderna
Så går beslutsamhetens friska hy
I eftertankens bleka krankhet över
Och företag av märg och eftertryck
Vid denna tanke slinta ur sin bana
Och mista namnet handling.

Centerpartiet eller som det i folkmun kallas; gänget med förmånskort på "Fonus" är en märklig skara. Medelåldern är hög. En kvinna i övre femtioårsåldern menar att hon ska föryngra partiet. Hennes namn är Ina Ununger. Att hon vill bli den som syns mest betvivlar ingen. Om det går är en helt annan sak. Hon verkar vara hörselallergiker. Att lyssna innebär för henne att hörselgångarna sväller upp. Det är därför inte underligt att hon inte tar in så mycket av vad andra menar och säger. Upplagt för fight är det även här.

Socialdemokraterna på Värmdö har länge styrts av Lars Bryntesson. Sannolikt gör han sitt sista val i Värmdöpolitiken 2014. Bakom honom står två kvinnor, Andrine Winter och Annika Andersson Ribbing. Båda dessa känner sig säkert manade att ta över. Nu får de nog se upp baköver. Det kommer konkurrens från Charlie "Värmdö-exposed" Hansson. Han skulle inte ha något emot att bli nytt kommunalråd, i vart fall på deltid. Frågan är vem av de tre som drar längsta strået?

Vad gäller vänstern och sverigedemokraterna så är situationen den att om man bara har två hårstrån kvar finns det gränser för hur många frisyrkombinationer som finns.


onsdag 28 mars 2012

Kommunfullmäktige: mindre upplyftande än en begravning

Hänt i Värmdö
Gamle hästkommentatorn Anders Gernandt utbrast inte inte sällan i: aj, aj, aj, fyyyra fel.
Om presidiet vid kommunfullmäktigemötet i kväll kan man säga; att det inte räckte med fyra fel.
Man gick in närmast som i radioprogrammet på minuten och talade om avvikelser från ämnet. Trots att talarna hade relevanta paralleller. Man bröt och störde talarna. Det är ett rent oskick.
Man beviljade entledigande och utsåg nya ledamöter utan att formella avsägelser fanns. Det ger inte kommunallagen utrymme till.
Dessutom ställde man inte proposition på en ett yrkande. Motivet till varför var mycket oklart. Ytterligare ett brott mot kommunallagen.

Presidiet vid kvällens möte får betyget: Icke Godkänt.

Resten av kvällen var tjafsig. Om detta verkligen är kvaliteen på Värmdös politiker så är det illa.

Vid några punkter hettade debatten till. Det gällde bland annat avgifter i kulturskolans korta arrangemang.

När frågan om ytterligare förlusttäckning till Gustavsbergs Porslinsmuseum AB kom upp var alla rörande eniga om ett ytterligare tillskott. Att som kommunen på detta sätt driva en verksamhet i bolagsform som inte verkar ha tillstymmelse till vinstgenerering är fel. Det reflekterade ingen av politikerna över. Aktiebolagslagen är till för bolag som går med vinst. Dessutom kostar bolagskonstruktionen skattebetalarna minst 500.000 extra per år. För det får man inget.
Att man inte ens har koll på momsfrågorna är gör saken inte bättre. Ingen politiker ställde några kritiska frågor om detta. Märkligt, tycker bloggen.

Kvällens goddag yxskaft stod centerpartisten Ina Ununger för. I en fråga om it strategi och it plattformar började hon tala om transparens och uppföljning. Kvinnan kan inte ens ha läst handlingarna, än mindre förstått något av dem.
I samma fråga deltog inte det styrande miljöpartiet i beslutet. En mycket märklig fråga att ta strid i.
Det visar på att den styrande koalitionen inte har ett harmoniskt samspel.

Herr hangarfartygskaptenen, Anders "Ankan" Bergman fick som ordförande i Värmdö hamnar AB stolt köpa en ny tomt. Kommunfullmäktige betalar. Om han hade varit det minsta ideologisk hade denne "Anka" i stället föreslagit en försäljning av bolaget och låtit kommunen tjäna mellan 100-200 miljoner kronor. Nu känner sig denne "Anka" så stolt av att styra detta bolag eller hangarfartyg att alla tankar på ideologisk (in)riktning är som bortblåsta.

Kvällen i Värmdös parlament gick till historien som en av de sämre.
Inte undra på att nästan ingen vill lyssna.
Det luktar allt mer av missnöjesparti i Värmdö kommun.

lördag 24 mars 2012

Ytterligare en politiker på villovägar


Hänt i Värmdö
En annan politiker i Värmdö som utgjuter sig över medborgarna är vice ordföranden i finansieringsnämnden för utbildning, Amie Kronblad, länk.  
I ett blogginlägg som verkar vilja röra oss till tårar berättar hon om tidiga morgnar med inläsning av material. Det verkar vara plats för ord som, stackare och en eller annan tår från medborgarna. 
I samma blogginlägg skriver hon här: "Vår demokrati, mina vänner, bygger på fritidspolitikers engagemang. Därför blir jag trött på människor som gnäller över inkompetens bland våra politiker. En procent är aktiva i politiska partier i Sverige idag, en siffra som är låg."

Medborgare i politiken är förutsättningar för demokratin. På denna blogg skrivs det ofta om bristen på representativitet och dess konsekvenser. Problembeskrivningen stämmer. Lösningen är inte som Kronblad tror att acceptera inkompetens. 
-Nej, i stället gäller det att ännu hårdare visa på avigsidorna av inkompetensen. Kronblad gör sig skyldig till samma misstag som sin kollega Fredrik Sneibjerg. Kritik av medborgarna är altid fel. Politikerna ska inte kritisera medborgarna. Det är förbehållet medborgarna. Däremot måste både politiker och partier fundera över hur representativiteten kan bli bättre. Hur kan fler engagera sig i politiken? 
Det är ett problem som inte löses med att lägga munkavle på medborgarna.

Om medborgerliga rättigheter och överheten

Hänt i bland annat Värmdö
I gamla tider skulle de lägre stående i samhället visa sin aktning för överheten. Olika typer av underdåniga hälsningsritualer utformades. I svensk lagstiftning är numera det mesta av straffen borta för den som inte visar överheten tillbörlig aktning. I Sverige hade vi i 1864 års strafflag en bestämmelse om "majestätsbrott". Den avskaffades så sent som 1948. Kungen har numera ingen makt och är inte på samma sätt överhet. I stället har politikerna i många fall blivit överhet. Det är märkligt för att man borde inse att uppdraget kommer från medborgarna. Det har inte hindrat sådana som statsminister Göran Persson att uppträda som överheten personifierad. Hela programserien om honom visar ganska tydligt att han ser sig själv som överheten.

Att misshaga överheten kan vara att inte dela dess uppfattningar och påpeka fel och brister i olika beslut. En representant för överheten har nyligen uttryckt sitt missnöje över denna bloggs skribent. Denne har nämligen tagit sig före att överklaga ett mycket tveksamt kommunalt beslut, en borgen på 11 miljoner som har tillkommit på tveksamt sätt och med utomordentligt dåliga underlag.

Först, vad är en borgen?
Borgen heter egentligen proprieborgen och det innebär att fullt ut för någon annan som för egen skuld bli betalningsansvarig för dennes förpliktelser. Det spelar sedan ingen roll om den som fått borgen inte vill och/eller inte kan betala. Borgensmannen är skyldig att betala.

Överheten i detta fall personifieras av kommunfullmäktigeledamoten, ersättare i kommunstyrelsen och ordföranden i kultur- och fritidsnämnden samt samordnare för ungdomsfrågor i Värmdö kommun, herr Fredrik Sneibjerg.
Han menar att de som överklagar vill skaffa sig billiga poänger, länk. Det kan äga sin riktigthet, men inte på det sätt herr Sneibjerg tror. För om de som överklagar har rätt minskar kommunen sina riskengagemang med 11 miljoner kronor. Det är billigt.  Om överheten får rätt blir det i stället obilliga eller om man så vill dyrköpta poänger. Hela äventyret ökar kommunens risk med 11 miljoner kronor. Till på köpet vet inte den som ställer borgen något om ekonomin i det bolag man garanterar "så som för egen skuld". Att detta är ansvarslöst förstår vem som helst.


I gamla tider och inom juridiken talar man om billigt och obilligt. Det är detta motsatspar som är det relevanta. Där menar man att billigt står för rimligt och obilligt står för orimligt.


Genom sina uttalande verkar Sneibjerg lite grand ha missförstått vad det innebär att vara liberal. Om man är det ligger det i korten att vara mot majestätsbrott. I vart fall har det varit så i några hundra år. Det är något som möjligt att herr Sneibjerg vill ändra på.

Värmdö kommun har nu fattat beslut om att  gå i borgen så som för egen skuld för bolaget Värmdövallen AB som ägs av Värmdö IF. Underlagen för beslutet var bristfälliga. Det visste de ansvariga, däribland ordföranden i kultur och fritidsnämnden, Fredrik Sneibjerg. Trots detta ser man inte till att rimliga beslutsunderlag finns när besluten ska tas. Det är nonchalant. Att beslutet därefter överklagas är en reaktion på bristerna. Att då kritisera de som överklagar i stället för att utöva självkritik framstår som ganska konstigt eller om man så vill obilligt.

Ingen har visat på vilka avtal kommunen har med Värmdövallen AB som man går i borgen för. Det borde vara "billigt". Om man inte har något avtal kan bolaget faktiskt pantsätta fastigheten helt lagligt samtidigt som man har en kommunal borgen. Det kan göra att kommunen ställer en säkerhet utan att ha någon realsäkerhet för sitt åtagande. Helt orimligt, menar bloggen. För att undvika detta krävs ett avtal med en så kallad negativklausul. Någon sådan verkar inte finnas. Omsorgen om skattebetalarna får stå tillbaka för en dyr gåva från politikerna. Det kunde varit ett transparent avtal. Då hade i vart fall denna bloggs skribent sett på situationen på ett helt annat sätt.

Man frågar sig: varför denna irritation?
Varför söker överheten söka efter vem som förorättat dem, genom att överklaga?

Det finns ett mindre smickrande svar. Enligt flera av varandra oberoende källor som talat med bloggen är borgen resultatet av en nära relation mellan kommunstyrelsens ordförande och ordföranden i Värmdövallen. Detta ska tystas ned, menar en del som är insatta i ärendet. Vissa talar om jäv. Andra talar om vänskapskorruption. Löftet om borgen lär Värmdövallen fått underhand av kommunstyrelsens ordförande. Trots detta har inte denne man avstått från att delta i besluten, märkligt.

Den som lurat hantverkare, ideellt arbetande och andra verkar vara andra ur överheten. De som överklagar har nämligen inte lämnat några löften. Det verkar överheten ha gjort utan att ha vare sig mandat eller lov till detta.

En sista reflektion. I vanliga fall när någon lånar med fastighet som säkerhet krävs det eget kapital. Det varierar från 10-30%. Bankmässigt, skulle man kunna säga.

Värmdövallen AB hade vid utgången av år 2010 ett eget kapital på 207.000 kronor. Med de lån man har är det egna kapitalet under en halv procent. Det kan tyckas lite i minsta laget, både för dem som sitter i styrelsen och för kommunen. De som sitter i styrelsen kan nämligen snart riskera att bli personligen betalningsansvariga, men det har väl redan de ansvariga politikerna upplyst dessa medborgare om.

Fotnot: Värmdövallen AB har fått totala borgensförbindelser på 41,35 miljoner. Dessutom har kommunen olika uppdragsavtal med bolaget.

torsdag 22 mars 2012

Ingen utökad borgen till Värmdövallen ännu

Hänt i Värmdö
Beslutet om utökad borgen för Värmdövallen AB är överklagat, rapporterar Värmdöleaks, länk.
Det innebär att frågan om den mycket tveksamma handläggningen nu kommer att prövas i domstol. Dessutom kommer ett antal principiella frågeställningar i ärendet av få svar.

söndag 18 mars 2012

Ibland är det bra med förklaringar på sådant man undrat överVarför smakar flygmat inte så bra som man tycker att den borde?
-En artikel i Dagens Nyheter förklarar varför, länk.


" Höjden över marken som en viktig faktor. Ju högre upp, desto mindre av smaker är vi mottagliga för. Därmed inte sagt att man ska kapitulera och lägga ner alla strävanden efter att piffa till maten.
Flygbolagen får dock leva med att udden i det som serveras går lite förlorad där uppe, oavsett hur mycket man satsar på att låta profilerade kockar komponera smakfull mat till affärsresenärerna, den betalningsstarka kundgrupp som ledande (läs: dyra) flygbolag slåss om."
"Ett sidospår som Lufthansa fick svar på var varför deras kunder i så hög grad beställer in tomatjuice under flygningarna. Jo, har det visat sig, den vanligtvis rätt sura juicen upplevs som klart mindre sur uppe i skyn."

Nya opinionsundersökningar

Nu kommer en ny opinionundersökning, länk, länk, länk, länk.
Föga förvånande ökar socialdemokraternas partisympatier med alliansen minskar. Kraften i socialdemokraternas uppgång är stark. 9% på två månader. Lite starkare än man kunde ana.
Uppgångar till följd av partiledarbyten är legio för socialdemokratin. Både Håkan Juholt och Mona Sahlin hade sådana. Samtidigt är det värt att komma ihåg att en partiledare för ett stort parti som håller tyst  får bättre opinionssiffror än den som kommunicerar ett budskap.
Både Mona Sahlin, under sin första tid som partiledare och Carl Bildt, under sin tid i Kosovo visar på detta. Vad som sker uthålligt är det intressanta. Vi vet ännu så länge väldigt lite om vilken politik som socialdemokraterna har.

Samtidigt är det en smula oroande att regeringen inte riktigt ser allvaret. Gårdagens lagrar är inte detsamma som framtidens segrar. Det gäller även för regeringen att presentera uthålliga lösningar på dagens problem. Ungdomsarbetslösheten är ett av dessa problem. Integritetsfrågorna och skatterna är andra viktiga frågor där regeringen inte levererat tillräckligt.

Socialdemokraterna har faktiskt en än svårare uppgift. Deras budgetförslag i vår kommer att visa på om de har en långsiktigt förmåga att utmana regeringen. Regeringen lägger sin vårproposition den 16 april. Efter detta vet vi mer om vilka frågor som kommer att skilja blocken åt och hur opinionen reagerar på detta


fredag 16 mars 2012

Konsultrapport om kommunens ekonomi: mycket snack -liten verkstad

Hänt i Värmdö
Värmdö kommun har anlitat ett företag för att komma med förslag på hur man kan förbättra kommunens soliditet. Ett initiativ som i sig är bra. Bloggen och bloggens skribent har länge drivit denna fråga under flera år.
Den 14 mars presenterades rapporten i form av ett antal powerpointbilder på kommunstyrelsens sammanträde. Själva rapporten har legat och dammat i kommunkansliet sedan i november månad 2011. Det har följaktligen tagit cirka 3,5 månader för rappporten att förflytta sig från kommundirektörens bord, eventuellt via kommunstyrelsens bord till kommunstyrelsens sammanträdesrum på andra våningen i kommunhuset.

Sträckan vi talar om är mellan 50-70 meter. Bloggen är då medveten att detta inkluderar förflyttningar i vertikalplanet som även innebär att det åtgår fysikalisk energi. Dessutom är vi medvetna om att denna typ av förflyttningar kan innebära både förändringar i lufttryck, syremättnad och temperatur. Dock måste vi vara medvetna att de vertikala förflyttningarna inte överstiger 15 meter. Så vi talar inte ens om att bestiga Kilimanjaro.
Trots detta har det uppskattningsvis gått 91 dagar sedan rapporten kom till kommunen. I timmar blir det 2.184 timmar. Dokumentet har haft en hastighet på mellan 2.3-3,4 centimeter i timmen. Det gör att många sniglar i naturen framstår som rena kapplöpingshästar i jämförelse med den kommunala internposten.
Bloggen kan därför rekommendera  en ny slogan: Värmdös internpost - får allt annat att verka gå i ljusets hastighet.

För det är väl aldrig så att de styrande i koalitionen inte kommit överens och därför inte varit intresserade av  att offentliggöra rapporten?

Om vi sedan går till rapporten så har den säkert kostat en del. Hur mycket kommer bloggen att återkomma till.  Utförare är ett konsultföretag som heter Solfving Efeso AB. Konsultteamet bakom rapporten heter Frankie Spjut, Alan Schürer, Jonas Gunnarsson och Jonas Svensson.


Konsulterna kommer till den självklara slutsatsen att om man ska förbättra Värmdö kommuns soliditet bör man sälja tillgångar Den enda tillgången som man resonerar lite mer ingående kring som försäljningsobjekt är Värmdöbostäder AB. Man utgår i sin Värdering från taxeringsvärdet och menar sedan att detta utgör 75% av marknadsvärdet. Inte en blick på det verkliga marknadsvärdet.

Detta trots att det är väldigt lätt att få fram underlagsmaterial. När det gäller lägenheter finns mycket material att hämta. Statistik visar att bostadsrätter i Värmdö kostar cirka 25.000 kronor per kvadratmeter i genomsnitt (24.496 enligt mäklarstatistik.se, länk och 25.233 enligt booli.se).
Nu kommer varje köpare av Värmdöbostäder att vilja ha en rabatt jämfört med bostadsrättspriset. 

Bloggen uppskattar att ett marknadsvärde för Värmdöbostäder AB ligger i intervallet 1,8-2,3 miljarder kronor. Långt mycket mer än vad konsulterna kommit fram till. 
När det gäller övriga bolag som Värmdö kommun äger för man överhuvudtaget inga mera seriösa resonemang. 
Priset på Värmdö Hamnar kan exempelvis rätt paketerat ligga uppåt 200 miljoner kronor. Det är inget man brytt sig om. Inte heller resonerar man om en försäljning av kommunhuset, badhuset och äldreboendet Ljung. 

Konsulterna verkar inte heller riktigt förstått att uppdraget rör just soliditet och inte resultaträkningen, vilket är beklagligt. Att bara se till kommunen och inte till kommunkoncernen är också en mycket märklig avgränsning. Jämförelser mellan privat näringsliv och kommuner är en märklig referens som kunde stannat kvar i googles sökfönster i konsultens dator.

Sammanfattningsvis hoppas bloggen inte att kommunen betalt några större belopp för en så pass lågkvalitativ produkt. Att sälja tillgångar det behövs. Det finns inga genvägar till en sundare kommunal ekonomi, nämligen.

torsdag 15 mars 2012

Dåligt genomslag för moderat politik

Svenska Dagbladet har kartlagt hur moderatledda kommuner klarat att lägga sänka skatterna, länk. Resultaten presenteras i en artikel i dagens Svd. Det visar sig att enbart häften sänkt skatten sedan 2007. Den genomsnittliga kommunalskattesatsen har inte förändrats sedan 2005. Fortfarande är kommunalskatten 31,6 i genomsnitt. 


Detta visar att framförallt de med mindre inkomster inte fått större möjlighet att själv styra över sina pengar. Ett dåligt genomslag för bra moderat politik skulle man kunna säga.


Erik Bengtzboe, ordförande i Moderata ungdomsförbundet, Muf säger i samma artikel i Svenska Dagbladet.  "Att varje moderat kommunledning har ett ansvar att göra allt för att sänka skatten."


Inför moderaterna kommundagar i Örebro är detta viktig information. 
Nu gäller det för de moderata kommunalråden att agera.

Vem slår vem och en förlorare

Hänt i Värmdö
I går, onsdag var det kommunstyrelsemöte.
Inom den styrande koalitionen verkade man leka en ny lek. Den heter vem är mest irriterad på vem. Exemplen på att personrelationerna inte fungerar var många på sammanträdet. Den vanligen kameralt överslätande Anders "Ankan" Bergman kunde till exempel inte tygla sin irritation gentemot framförallt miljöpartisterna. Samtidigt lyste miljöpartiets kommunalråd, Malin "Måsen" Åberg-Aas med sin frånvaro. Efter mötet var det många som frågade sig när miljöpartiet lämnar den styrande koalitionen. Relationerna är frostiga mellan dem som styr Värmdö.

För moderaterna var dagen förlorare i en viktig profilfråga. I den kommande budgetprocessen togs kommundirektörens skrivning om att sänka skatten bort.
Skattesänkningen på 15 öre var tydligen en engångsföreteelse. 

måndag 12 mars 2012

I dag för 80 år sedan dog Ivar Kreuger

I dag är det 80 år sedan en av Svenskt näringslivs mest mytomspunna dödsfall skedde. I Paris på Avenue Franklin D Roosvelt dog den 12 mars 1932 tändstickskungen Ivar Kreuger, länk. Hur han egentligen dog debatteras fortfarande.
Var det mord eller var det självmord?

Under i vart fall en period var Ivar Kreuger extremt förmögen.
Sannolikt bland de mest förmögna genom tiderna.
Bland de svenska storföretagsnamn av i dag finns många företag som finansierats eller startats av just Ivar Kreuger.

SAAB: Den sannaste historien

Nu känner sig många manade att skriva om vad som egentligen hände med biltillverkaren SAAB. Att berätta sin historia känns viktigt för flera av dem som var med.

En av dem som funderar är tidigare ägaren och VDn Victor Muller. Han lär enligt ryktena fått ett erbjudande från Bonniers att skriva sin historia. Samtidigt verkar Muller tveka. Han är i grunden mera intresserad av att göra affärer än att skriva.

Parallellt med detta har stora delar av den tidigare företagsledningen i SAAB planer på en bok. Den kommer att ges ut av Norstedts. Bland initativtagarna finns tidigare VDn Jan Åkte Jonsson. Här är en grupp som sannolikt har stort intresse av att förklara att andra bär ansvaret för deras tillkortakommanden. Spökskrivare är redan utsedd.

Bloggen vet att det finns fler som funderar.
Det är nästan så att denne bloggs skribent själv skulle skriva boken: "SAAB the true story."

fredag 9 mars 2012

Träffar medborgare?

Hänt i Värmdö
Det har riktats kritik från kommunstyrelsens ordförande, Lars Erik "Nallen" Alversjö mot resor och resekostnader. Han verkar mena att oppositionen slösar med kommunens medel.
Nu visar det sig samtidigt att nämnde "Nalle" själv reser på kommunens bekostnad. Resan går till Cannes och fastighetsmässan där. Mycket mingelpartyn rapporteras det om.

Vilket behov medborgarna har av en utsänd politiker i Cannes, länk undandrar sig bloggens förmenande. Det räcker samtidigt inte med en representant från Värmdö. Som resesällskap har Alversjö med sig kommundirektören Stellan Folkesson.

Att resan måste varit av prioriterat intresse förstår bloggen eftersom "Nallen" inte kunde närvara vid Värmdömoderaternas årsmöte.

Bloggen kommer att återkomma med en fullständig kostnadsredovisning av resan senare.

torsdag 8 mars 2012

Vårddebatten: det finns mer än svart och vitt

Delvis hänt i Värmdö
Debatten om vård och omvårdnad i privat eller offentlig regi har svallat. Mycket av den har närmast urartat. I ena polariteten har den goda offentliga vården funnits. I den andra de privata aktörerna som levererar dålig kvalitet och som skatteplanerar.
En enkel schablon. Frågan är bara om den stämmer?

Att andra än kommuner, landsting och stat driver vård och omsorg är inget nytt. Under en lång följd av år drev indeella och kyrkligt anknutna organisationer detta i Sverige. Många gjorde det mycket bra. Under det långa socialdemokratiska maktinnehavet revs mycket av fundamentet för denna verksamhet undan. Non-profit aktörerna i det allra närmaste försvann. Den djupa kompetens som fanns skingrades för vinden. Några, få av dessa aktörer överlevde. En av dem är det kyrkligt anknutna, Ersta, men det finns några fler.

Offentlig vård och omsorg var lösningen och ändå fattades det något. Det saknades spärrar för byråkrati och förnyelsearbetet drevs allt för långsamt. I detta sammanhang började privata aktörer dyka upp.
Inom omsorgsområdet var Pysslingen en av de första. Man drev förskolor. Redan 1983 startade Pysslingen.1984 förbjöd den dåvarande socialdemokratiska regeringen daghem i aktiebolagsform. 1992 avskaffade den borgerliga regeringen med Carl Bildt som statsminister lagen.  Samma år genomfördes den så kallade friskolereformen. Då börjar det hända saker. Undan för undan vidgades det område där andra aktörer än de offentliga kunde driva vård och omsorg. Nu var aktörerna inte längre non-profit. Den kompetens som fanns en gång var oftast skingrad för alltid.
I stället blev det de privata företagen som såg möjligheter, man såg en marknad.

I dag drivs mellan 15-17% av omsorgsmarknaden i privat regi, på uppdragsbasis.
En del aktörer sköter det bra och andra dåligt. Carema är ett varumärke som inte inger förtroende. Samtidigt som det finns kommuner som i sin egen-regiverksamhet inte heller sköter sig.
Dåligt förvaltade förtroenden från skattebetalarna när det gäller vård är lika illa om det sker privat eller offentligt.

Kvalitéen på upphandlarna varierar. Kompetensen på uppföljning och kvalitetskontroll är också mycket varierande.  Vård- och omsorgssektorn är i omvandling. Det vi ser nu är en konflikt om vem som ska driva.
För att säkra kvaliteten i offentlig och privat utförande krävs ökad kompetens för att beskriva vad man vill ha och bättre redskap att följa upp vad man får. Dessutom måste aktörerna bli bättre i det man gör. Det gäller såväl privata som offentliga.

Nästa stora utmaning är hur man ska betala framförallt äldrevården. Det räcker inte med en patentlösning. Här krävs det fler och målinriktade insatser. Snart är över häften av svenskarna över 65 år.

Vi måste se vad som fungerar och lära oss av dem som får vård- och omsorgsarbetet att bli bra. Det spelar ingen roll vilken typ av utförare. Med gamle Kinesiske ledaren, Deng Xiaoping skulle man kunna säga: Det spelar ingen roll vilken färg katten har, så länge den fångar möss.

I vulgärdebatten talas det bara om de onda privata som lyfter ut stora pengar till skatteparadis.
Allt för sällan talas det om de privata aktörerna som driver vård och omsorg på ett föredömligt sätt.

Bloggen hade i onsdags tillfälle att besöka ett sådant gott exempel, tala med ledning, personal och de boende. Besöket som skedde på Attendo särskilda boende för dementa, Ljung i Värmdö var intressant.
Det var en viktig motbild till den onyanserade bilden av de dåliga privata vårdgivarna. De visade att det finns föredömen på den privata sidan, men om dessa talas det sällan. 

onsdag 7 mars 2012

Supertuesday: Utdragen primärvalsprocess gynnar Barack Obama

Då har vallokalerna stängt i republikanernas primärval. Ytterligare en "Supertuesday" har gått till ända.
Mitt Romney är segraren, länk, länk, länk, länk, länk, länk. Det råder ingen tvekan om det. Samtidigt kan han nästan utbrista i orden: Å en sån seger till och jag är förlorad. Mannen före honom är den berömde Pyrrhus och orden lär ha fällts år 280 f. Kr.

De kvarvarande fältet av kandidater har var och en fått sin seger som gör att man kommer att fortsätta kämpa. Newt Gingrich, kommer med stor säkerhet att ta några segrar till i södern. Rick Santorum några till. Sannolikt kommer dock de flesta att gå till Mitt Romney.

Det vi ser är en utveckling som varit tydlig i Arabvärlden. En starkt religiös polarisering. USA blir allt mer av en stat där den religiösa polariseringen breder ut sig. "Kristna" och står konservativa värderingar. Dessa strömning blir fokus i primärvalskampanjen. Samtidigt ser vi en antiintellektuell våg breda ut sid. Utbildning är snobbism är en av områdena för kritik av både Back Obama och Mitt Romney.

Vi ser ett USA i ekonomisk kris, rent statsfinansiellt och delstatsfinansiellt. Genom olika överenskommelser har man vältrat över problemet för att lösas efter den nya presidentperioden i början av nästa år.
I stark kontrast till detta står ropen på ett starkare USA. Inte en starkare stat. Om man vill vara vänlig en närmast fransk ide om en ärofull nation. Vill man problematisera menar man en starkare militär stat.

I dessa strömningar står Mitt Romney till vänster om mitten inom det republikanska partiet. Dessutom tillhör han en religiös minoritet, mormonerna. Det gör honom inte riktigt till den mest önskade kandidaten.

Man kan inte utesluta att det kommer att ske en revolt mot Romney som gör att han inte blir republikansk presidentkandidat, trots flest delegater.Det har hänt förr. Romeny kommer, om han väljs, i vart fall inledningsvis att ha en svag förtroendebas bland "sina egna".
Rent sakligt borde han vara den mest lämpade att leda USA som nation.

Medan denna uppslitande primärvalskampanj stärker en svag president sina positioner. Det har inte varit mycket leverans från Barack Obama. Någon förnyelse av politiken i Washington har han inte stått för. Samtidigt är han närmast näringslivsfientlig. Obamas beslut kring frihandeln visar inte precis att han är någon frihandelsvän.

Det ser bekymmersamt ut när vi blickar mot väster.


måndag 5 mars 2012

Polisanmälan mot wärmdö:exposed: det bidde ingenting


Hänt i Värmdö
Åklagarmyndigheten har som bloggen förutspådde avskrivit polisanmälan mot wärmdö:exposeds skribenter som byggnadsnämndens ordförande Erik Pettersson gjort. Att man avskriver ärendet innebär en markering. Det finns enligt de rättsvårdande myndigheterna inte något fog för anmälan.  Man kunde använt andra begrepp när ärendet inte togs upp. Genom ett medvetet val gjorde man inte detta. Det borde upplevas som ett betydande nederlag för Pettersson. 
Dessutom är det nu klarlagt att det inte är straffbart att använda uttrycket: Om kommunal korruption hade ett namn -hade det varit Erik Pettersson (M)? 
Just detta senare torde inte roa herr Pettersson.

Åklagaren har gjort en bedömning av förhållandena i det enskilda fallet Erik Pettersson. Detta väcker i sin tur frågor. På vilket sätt säkerställer Pettersson att det inte finns någon risk att misstänkas för korruption i framtiden. Kommer han låta den lokala partistyrelsen granska hans räkenskaper och jämföra kunder med bygglovssökanden och annat för att undvika misstankar?

Pettersson måste för att återfå förtroendet vara mycket mer transparent än tidigare. 
I annat fall är han inte lämplig som ordförande i byggnadsnämnden.

Rikast på Planeten


Bloomberg publicerar sitt billionaires index. Så här såg listan ut i dag:

Today's ranking of the world's richest people
NAME
EST. NET WORTH
CTRY
$ CHG DAILY
% CHG YTD
Carlos Slim Helu
$ 68.5 billion
MEX
- $ 478.4 M
11.2
William Henry Gates III
$ 62.4 billion
USA
- $ 102.1 M
11.2
Warren E. Buffett
$ 43.8 billion
USA
- $ 336.9 M
2.4
Ingvar Kamprad
$ 42.5 billion
SWE
- $ 1.1 M
14.3
Bernard Arnault
$ 42.3 billion
FRA
- $ 189.2 M
19.7
Amancio Ortega Gaona
$ 38.8 billion
SPN
- $ 106.4 M
11.3
Lawrence Joseph Ellison
$ 38 billion
USA
$ 132.2 M
15.2
Charles De Ganahl Koch
$ 34 billion
USA
$ 110.8 M
1.3
David Hamilton Koch
$ 34 billion
USA
$ 110.8 M
1.3
Eike Fuhrken Batista
$ 29.8 billion
BRA
$ 133.9 M
32.4
Mukesh D. Ambani
$ 26.8 billion
IND
- $ 185.4 M
25.3
Li Ka-Shing
$ 25.8 billion
CHN
- $ 305.2 M
16.7
Sheldon Gary Adelson
$ 25.7 billion
USA
- $ 189.4 M
30.4
Christy R. Walton
$ 24.9 billion
USA
$ 44.5 M
- 0.2
Stefan Persson
$ 24.5 billion
SWE
$ 180.4 M
12.6
Lakshmi N. Mittal
$ 23.6 billion
IND
- $ 192.4 M
11.9
Jim C. Walton
$ 23.4 billion
USA
$ 56.5 M
- 0.1
Samuel Robson Walton
$ 22.9 billion
USA
$ 55.0 M
- 0.1
David K.R. Thomson
$ 22.7 billion
CAN
$ 53.5 M
5.8
Liliane Bettencourt
$ 22.4 billion
FRA
- $ 137.0 M

söndag 4 mars 2012

Romney i medvind

Mitt Romney får nu stöd av två tunga ledande republikaner, länk. Det är republikanernas majoritetsledare Eric Cantor  och senatorn Tom Coburn. Båda motiverar sitt stöd med att de ser Romney som den mest lämpade att klara USAs ekonomi. Tillkännagivandet kommer välkommet, före den så kallade supertisdagen nästa vecka, den 6 mars, då primärval hålls i: Alaska, Georgia, Idaho, Massachusetts, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Tennesse, Vermot och Ohio. Totalt står 437 delegater på spel denna dag.

Färska opinionsundersökningar, länk visar på en stark framryckning för Romney som nationellt leder med 35,5% mot Rick Santorums 23.6%. Den 20 februari ledde Santorum med 36% jämfört med Romneys 26%. Svängningarna är både snabba och dramatiska.

Det som är Romneys styrka (och svaghet) är ekonomin. Allt fler verkar mena att han är den enda kandidaten som har förmåga att lösa USAs stora ekonomiska utmaningar. Samtidigt verkar allt fler fokusera på denna fråga som valets viktigaste.

Paradoxalt nog efterlyser debattörer i allt större utsträckning att han agerar som den företagsledare han är. Samtidigt var hans ekonomiska kunnande och tidigare verksamhet det som satte honom under korseld från de andra kandidaterna. Omslaget till tidningen the Economist, häromveckan med en bild på Romney och bildtexten "US next CEO" verkar tilltala allt fler. Då talar vi även om topparna inom det Republikanska partiet.

Den 6 mars, sent på kvällen vet vi med stor säkerhet om USAs näste republikanske presidentkandidat heter Santorum eller Romney.

fredag 2 mars 2012

Prins eller prinsessa spelar ingen roll

Hänt i Värmdö
Att byggnadsnämndens ordföranden, Erik Pettersson inte är någon prinsessa torde stå klart för de flesta. Huruvida han är en prins överlåter bloggen till hans hustru fru Borgmästarinnnan Monica Pettersson att avgöra. Däremot agerar Erik Pettersson som om han vore en  prinsessa på ärten.

När man ger sig in i politiken får man leken tåla. Granskning och skriverier blir naturligtvis mycket mera närgångna. Det slipper man tåla som privatperson.

Om man som offentlig person tycker att någon gått över gränsen bör man vara närmast 100% säker på att vinna en rättssak, innan man inleder den. Vi ska inte tala om situationen då en offentlig person polisanmäler en text som kränkande i brottsbalkens mening. Då måste man vara helt säker på att åklagaren inleder förundersökning. Minimikravet är sedan att förundersökningen resulterar i åtal och rättegång. Når man inte så lång har anmälaren ett problem, ett betydande trovärdighets- och omdömmesproblem.

Erik Pettersson har som en av de mäktigaste politikerna i Värmdö polisanmält skribenterna på siten wärmdö:exposed. Skälet är följande text.


Bloggen kan hålla med om att man kan ha många synpunkter på den. Pressetiskt och publicistiskt skulle man kunna ha synpunkter på den.

Som ett politiskt tilltal skapar den i vart fall ingen vän hos den utpekade.
Erik Petterson har själv sagt att han känner sig kränkt av texten, länk. Pettersson tycker dessutom att texten är illa och djupt kränkande. Så kan det naturligtvis vara.

Nästa fråga är om texten, som inte längre finns kvar på wärmdö:exposed är brottslig. Den uppmärksamme ser att det finns frågetecken efter påståendena. Därför påstår inte skribenterna något om Erik Pettersson. Man ifrågasätter Petterson utifrån omständigheten att han är enskild näringsidkare i företaget ERPEMO. Verksamheten ska enligt offentliga register vara:"Jourfamiljehem, bygg- och transportverksamhet, konsultverksamhet inom byggbranschen samt förvaltning av fastigheter".

Att driva denna typ av verksamhet och samtidigt vara ordförande i en byggnadsnämnd är självklart tveksamt och med stor sannolikhet olämpligt. Att det väcker frågor får Pettersson tåla. Wärmö:exposeds skribenter har försökt ifrågasätta Pettersson. Må så vara osnyggt och mindre välformulerat.
Pettersson menar att sättet som ifrågasättandet sker på är kriminellt.

Bloggen å sin sida menar att sannolikheten för att åklagaren beslutar inleda förundersökning kan beskrivas genom formen 1/x, där x går mot oändligheten.
Om Pettersson hade varit klok hade han i stället hanterat sin inidignation och ilska genom att gå ut och hugga ved. Nu kommer byggnadsnämndens ordförande i stället att bli svaret skyldig, tror bloggen.