tisdag 31 maj 2011

En kung ska vara höjd över varje rimlig misstanke

Konungariket Sverige är i kris. Inte nationen Sverige.
Vi har en konung som har ärvt sitt ämbete. Han åtnjuter ett antal privilegier som till exempel straffrihet. Det gör han på den grunden att han är höjd över varje misstanke. Därför gäller inte heller samma underförstådda regler om att förklara och försvara åsikter och handlingar. Om däremot regenten inte längre är höjd över varje rimlig misstanke raseras basen för privilegierna.

Straffrihet eller immunitet som det kallas med ett fint ord har tillkommit därför att man kan lita på att statschefen inte gör något olämpligt. Om statschefen gör något som i vanliga fall är straffbart är det för rikets bästa.

En av kungens närmaste och mest trogna vänner har ryckt ut till hans majestäts försvar. Huruvida det är på direkt uppdrag av monarken eller med underförstått samförstånd lär vi aldrig få veta. Herr direktören Lettström har uppträtt som en riddare för sin konung. Sannolikt var alla andra utvägar prövade innan han tog sina drastiska steg. Etiken i att söka sopa undan spår är mycket tveksam. Det blir ännu sämre av att motparterna har en mycket tveksam vandel. Däremot är handlingen mot vännen och kungen ädelmodig. Genom att svika en hederskodex kan kungen ha lyft Sverige närmare republik.


Kungen däremot uppträder inte ridderligt. Han uppträder i dag så som det gick att uppträda i historien. Med informationsfrihet genom internet går det inte längre att kontrollera information som överhet. Det finns alltid de som har tillgång till information.

Kungen agerar franskt vad gäller sitt privatliv. Där skulle journalisten som publicerade nyheten om kungen fördömas och inte kungen. Så har skett med den stackars journalist som publicerade uppgiften om att Francois Mitterand hade en utomäktenskaplig dotter. När detta kom i tryck tvingades journalisten i landsflykt. Man tog presidentens parti. Vår kung har franska rötter. I den historia som pryder löpsedlarna agerar han som en fransman. Problemet är bara att släkten lämnat Frankrike. Nu lever man i ett land som granskar även överhetens privatliv. Därför fungerar inte det franska förhållningssättet.

Det borde inte ta flera månader att inse att man inte varit på ställen som andra påstår att man befunnit sig på, länk. I och för sig har mången politiker som gått på porrklubb ansett det var så mörkt så att man inte anade att det var just en sådan klubb. Ljuset färdas snabbare än ljudet. Därför borde kungen nåtts av ljuset om var han varit eller ej ganska direkt.

Den diskussion som utspelar sig om monarkins vara eller inte är inte principiell. Det är trist. Den är heller inte orsakad av direktör Anders Lettström. Diskussionen har kungen själv skapat. Han är inte längre höjd över varje rimlig misstanke.

Det vi såg i går var inte slutet på en tråkig historia. Det var bara ett avsnitt av den, länk.
Om kungen värnar monarkin bör han snarast lämna över till sin dotter som verkligen är höjd över varje rimlig misstanke.

måndag 30 maj 2011

Dags för att välja: Victoria eller republik

Bloggens skribent har startat en grupp på facebook. Den heter Victoria eller republik, länk.
Bli fan eller gör ett eget statement.

Kung för fortsatt en dag

Kungen tar till orda om stormen kring honom, länk, länk, länk, länk, länk.

I en intervju med TT säger han att allt är lögn. Detta är antingen helt briljant eller också är det katastrof. Om han är utsatt för ett övergrepp och lögner allt igenom är hans agerande briljant. Skulle det finnas uns av sanning i boken "Den ofrivillige monarken" är agerandet rent katastrofalt.

Kungen talar om att han inte varit på namngivna sexklubbar. Däremot reder han inte ut frågan om han varit på sexklubb.

Han förnekar otrohet implicit. Kvinnan, Camilla Henemark ljuger således om man från tro hans majestät. Uppgifterna om att vännen Noppe Lewenhaupts klubb med just namnet Noppe använts som utgångpunkt för tveksamt ärofulla upptåg är således inte sanna.

Det verkar som om kung Carl XVI Gustaf har använt sig av samma mediestrategi som den tidigare IMF chefen Dominique Strauss-Kahn. Alternativt återanvänder han en strategi från gamle kung Gustaf V. I inget dera faller var eller kommer eftervärldens dom att vara nådig.

Herr direktören Lettström är inte dum i huvudet. Han har agerat efter den gamla hederliga principen ingen rök utan eld. Elden och röken rör inte Lettström själv. Den rör hans majestät. Lettström och därför har han agerat adekvat utifrån sin kunskap. Att Lettström sedan ska vara syndabock ingår i planen.

Bloggen ställer sig mycket tveksam till kungens förnekande av uppgifterna i boken "Den ofrivillige monarken". För bloggens del finns det två möjligheter: antingen republik eller också Victoria som regent.

Samtidigt finns det framtid för den som varit på porrklubb. Fråga Björn Rosengren som blev landshövding, minister, högbetald och högt ansedd rådgivare, slottsherre och vice ordförande i Norsk Svenska Handelskammaren, just efter porrklubbsbesök. Dock kunde han inte återvända som TCO ordförande, men det gjorde inget. Något för hans majestät att tänka på.

lördag 28 maj 2011

Bråkiga busungar eller var det herrar?

Hänt i Värmdö
De största motsättningarna inom Värmdös politik finns inte mellan koalition och opposition. I stället finns det inom folkpartiet. Närmare bestämt mellan Olle Markstedt och Anders "Ankan" Bergman. Vi har berättat om detta tidigaren. Ankan är gruppledare för folkpartiets kommunfullmäktigegrupp och kommunalråd. Markstedt blev inkryssad i kommunfullmäktige av väljarna. Innan det skar sig helt mellan dessa båda hann Markstedt bli utsedd till ersättare i kommunens regering, kommunstyrelsen.

Bergman funderar på hur han kan bli av med Markstedt. Han har undersökt uteslutning ur folkpartiet. Det gick inte. Han funderar på hur han ska bli av med den besvärlige ersättaren. Då måste det till mycket stora åtgärder. Så han verkar inte kunna bli av med sin partibroder.

En sak är klar. Han och kanske man kommer att göra sitt yttersta för att Markstedt inte bli nominerad till fullmäktigelistan i nästa val. Kommer han väl upp där blir han nämligen vald.

Vad sker om Markstedt inte blir nominerad ? Då lär vi få ett nytt parti i Värmdö. Så Bergmans val är förmodligen ut genom fönstret och in genom dörren. Ingen förändring om inte Bergman själv ändrar attityd. Det är inte säkert att det händer något med Markstedt, men det är det enda som återstår.

Till dess pågår kriget dessa båda herrar emellan. På kommunfullmäktiges senaste möte stod kampen om det var möjligt att sända ett brev till Stockholms kommun om slussen eller ej. Bergman sa nej. En hel del kloka synpunkter antogs inte. Skälet: upphovamannen var Marksstedt. En del skulle kalla detta för prestige.

Bloggen föreslår att kommunfullmäktige anslår pengar för att inköpa en sandlåda. Där verkar nämligen en del herrar passa bäst.

Mesar och mopsar i Värmdöpolitiken

Hänt i Värmdö
Bloggen kommer snart att publicera en lista som vi kommer att kalla mesar och mopsar.
Vi söker förslag på på sådana i Värmdöpolitiken.

fredag 27 maj 2011

Kommentarer till inflytandelistan

Hänt i Värmdö
Bloggens lista på mest inflytelserika vållar alltid reaktioner.
En av dessa rör oppositionsrådet Lars Bryntesson. Några läsare anser att han har större inflytande än plats 13 på listan. Bloggens bedömning är att Bryntesson har mindre inflytande än kommunstyrelsens ordförande. Däremot har han större möjligheter att stoppa olika förslag än vad kommunalrådet Malin "Måsen" Åberg Aas. Samtidigt är inte listan en absolut vetenskap. Relativ och kopplat till helheten menar vi att Bryntesson är korrekt placerad.

I en kommentar direkt på bloggen anser Kenneth Ehrnstedt att ÅF borde komma med på listan. Skälet skulle enligt Kenneth vara att deras sponsring av segeltävlingen som tidigare hette Gotland runt. En effekt av "sponsorsinsatsen" är att starten flyttas in till Stockholm. Detta vållar Värmdö skada, menar herr Ehrnstedt helt riktigt. Bloggen å sin sida menar att ÅFs beslutsfattande över Värmdö inte är speciellt direkt eller varaktigt i tiden. Därför finns inte ÅF med på listan.

Däremot håller vi med om att saken kunde kommenterats.

torsdag 26 maj 2011

Uppdaterad lista på de mest inflytelserika i Värmdö

Hänt i Värmdö

På mångas begäran kommer nu den uppdaterade inflytandelistan.

1. Swedbank, huvudlångivare till Värmdö kommun. Med en galopperande låneskuld blir banken allt mer inflytelserik. Banken bestämmer mer än politiken. Bestämmer om vem så får bo i kommunen genom att vara en av de större utlånarna till egna hem. Högre räntor ökar inflytandet.

2 (tidigare plats 13) Stellan Folkesson, 57 kommundirektör, Värmdö kommun. Har börjat bli varm i kläderna. Utövar makt och driver sin linje. Fortfarande inte säker i sadeln, men gör ett stort kliv upp. Svag sida är internet och visionen om vad det innebär för kommunen. Dock finns han på facebook, så det är kanske förbättring på gång.

3. (tidigare plats 2 plats) Anders ”Ankan” Bergman, 63 år, blågrå eminens inom Värmdöpolitiken, folkpartist, hjärnan och strategen inom koalition för Värmdö. Ordförande för Värmdö hamnar. Numera före detta Bankdirektör. Fallskärmsinnehavare från Swedbank. Kommunalråd med 70% tjänstgöring. Förlorar i inflytande med en kommundirektör som tar för sig. Riskerar att falla ytterligare. Kritik internt inom moderaterna mot hans starka ställning kan göra att inflytandet minskar på sikt. Hösten och budgetprocessen lär bli make eller brake för denne man. Hans stora fördel är att aldrig exponera sig för kritik. Internt kallas han därför för ålen.

4. Anders Milde 34 (tidigare plats 6), numera permanent chefredaktör för pengamaskinen Nacka Värmdö Posten. Sätter i mångt och mycket agendan för debatten utanför fullmäktige. Många i koalitionen hoppas nu på mer hurra från NVP och mindre granskning. Tveksamt om det blir så.

5. (tidigare plats 17) Björn Jacobsson, gammal på pappret och ung i sinnet. Börjar sätta agendan. Kronan på hans livsverk, konsthallen Artipelag börjar ta form i verkligheten. Har potential att bli mer inflytelserik när den väl öppnar. Redan nu skapar han intresse.

6. (tidigare plats 4) Dag Landvik, 67 år, miljardär, ägare av Fagerdalagruppen, entreprenör, mecenat, kulturentreprenör och Värmdöutvecklare, ägare av Gustavsbergs hamn. Värd för den flytande båtmässan i höst.

7. Lars Larsson, 46 år, vd för Villeroy & Boch, Gustavsberg, Värmdös mest välkända företagsnamn. Börjar projektera en ny fabrik. Det gamla fabriksområdet kan snart bli bostäder. Är med och aktivt driver hur Gustavsberg ska se ut i framtiden. Under det närmaste året kommer han att ha ett mycket aktivt inflytande på hur centrala Gustavsberg kommer att se ut

8. (tidigare plats 13) Olof Stenhammar, 70 år, ägare av Siggesta gård, ordförande i Ratos, mångmiljonär och Värmdöentreprenör. Har finansiella muskler och visioner. Har lämnat över de operativa funktionerna på Värmdö till sin son. Fortfarande stark och inflytelserik.

9. (tidigare plats 8) Monica Pettersson, 63 år, moderat, kommunfullmäktiges ordförande, borgmästare och ordförande i Finansieringsnämnden för äldre och funktionshindrade. Syns mindre än kommunstyrelsens ordförande men är lika inflytelserik som honom. Kommunstyrelsens ordförande hoppas på att hon trappar ner, men det har hon inte gjort. Hennes största möjlighet att utöva makt är att sätta agendan.

10. Malin Åberg-Aas (ny på listan), miljöpartistiskt kommunalråd. Utövar inflytande framförallt genom att säga nej till saker. Bygger sin maktbas på att Anders ”Ankan” Bergman styr i det fördolda. I koalitionens inre kärna tillhör hon de två som ibland slår den tredje. Gissa vem?

11. (tidigare plats 5) Elisabeth Fredell, 64 år, produktionschef i Värmdö kommun, ansvarig för nästan all verksamhet i Värmdö kommun. Har några månader kvar av sitt förordnande, om det inte förlängs. Trappar ned. Hennes ofrivilliga sorti lär inte gör Värmdö mera kompetent.

12. (tidigare 10) Lars Erik "Nallen" Alversjö, 58 år kommunstyrelsens ordförande, moderat, Värmdö kommun. Fyller kostymen fysiskt men inte inflytandemässigt. Fortfarande utan ansvarsfrihet för sitt senaste verksamhetsår. Bygger sin position på nummer 2 på denna lista. Lånta fjädrar säger en del.

13. (tidigare 11) Lars Bryntesson, 51 år oppositionsråd, socialdemokrat, Värmdö kommun. Fortfarande inflytelserik i kraft av Värmdös mest intressanta nätverk.

14. (tidigare plats 2) Fredrik Dahl, 56 år, styrelseordförande i Dahl Independent Capital, som äger bland annat Landvik och Dahl. Tidigare delägare i Värmdö hamn. Som fastighetsägare och förvaltare är han en ofta förbisedd maktfaktor i kommunen.

15. (tidigare 12) Peder Wallenberg, 75 år, Helena Wallenberg, 45 år, initiativtagare till Lemshaga, sociala entreprenör och stiftelsen Carpe Vitam. Peder Wallenberg verkade aktivt för att avsätta en kommunstyrelseordförande under valperioden 2006-201014. (oförändrat)

16. Hans Mellström, (tidigare plats 14), 68 år miljardär och tidigare ägare till VM data, numera ägare till Seglarrestaurangen på Sandhamn. Han är den som för många avgör bilden av Värmdö. Sandhamn är ju den plats som sannolikt besöks av flest turister.

17. (tidigare 15) Lars Öberg, 53 år, samhällsbyggnadschef och teknisk chef hårdhudad och lojal “doer” i Värmdö kommun. En man som folk sätter både stora plus och minus för. Är betydligt starkare än sin ordförande Peter Frej som hamnar sist på listan.

18. (tidigare 16) Monica Fransson, 60 år, köpchef inom Värmdö kommun, motpart i köp-säljorganisationen till Elisabeth Fredell. Har haft mer inflytande, numera mera ifrågasatt, men fortfarande inflytelserik.

19. (ny på listan) Max "Lemuren" Ljungberg, miljöpartist, kommunfullmäktiges vice ordförande, kommunalråd och ordförande i finansieringsnämnden för utbildning. Vill bestämma. Är förmodligen den som blir gladast att återfinnas på listan. Lite för dåligt fotarbete för att få riktig utdelning inflytandemässigt. Temperament på gott och ont.

20. (tidigare plats 18) Karl Paulsen, 60 år, äger GoPek AB och driver ICA kvantum i Mölnvik. Mannen har makt över matkorgarna. Lite för lite ekologiskt ännu så länge kan göra att en del konsumenter sviker honom.

21. (tidigare plats 19) Thomas Franssson, 54 år, familjeföretagare. Driver Frentab gruppen, framgångsrik bygg-, fastighets- och markentreprenör, med ursprunglig bas på Ingarö. Förvandlar ofta grus till guld för sina ägare. Bygger och förändrar på Värmdö. Snart kommer han att ta initiativ till en nytt bostadsområde, när stenkrossandet är över.

22. (tidigare plats 20) Lars Backsell, 58 år, läkemedels- och hästentreprenör i nybyggnadstagen på Värmdö. Kan komma att spela en stor roll för bilden av Värmdö i framtiden. Snart lär han börja bygga sitt hästcentrum. Väntar på att det blir dags…

23. (tidigare 22) Familjen Delselius, avgör trivselvikten för många Värmdöbor, konditorer, med tre konditorier. Pappa driver sin verksamhet i Gustavsberg isamt hamnen och döttrarna driver eget på Grisslingerakan.

24. (tidigare 23) LG Nilssson, 61 år, entreprenör, bloggare och konsult med synpunkter på Värmdö. Läses av många och lyssnas på av många inflytelserika. Hans affärsidéer förverkligas ofta av andra i Värmdö.

25 (tidigare 24) Peter Frej, 50 år, ordförande i samhällstekniska nämnden, moderat snart kommunalråd, Ica-handlare på Djurö och i Stavsnäs. Styr vem som får ändra användningen av sin mark. Dessutom markägare som har egna intressen i vissa planprocesser.

Precis utanför listan:

Stefan Mårtensson (tidigare plats 21), 51 år, bloggare och samhällsdebattör, numera moderat. Har lämnat posten som politisk sekreterare i VärmdöCentern sedan länge. Några undrar när han kliver tillbaka in i nämndpolitiken genom sin nya bas. Kan åka ut definitivt eller tillbaka upp på listan. Just nu väger det…

Peter Wallenberg, 84 år, dold makthavare, familjeöverhuvud i Wallenbergfamiljen, bosatt på Värmdö. Genom Investor som via dotterbolag äger Kulla Karby som står han bakom bland annat kraven på detaljplaneläggning av området.

Borta för gott från listan

(Tidigare 1 plats). Magnus Hedenfalk, 66 år, tidigare kommundirektör. Hade en stark ställning i Värmdö kommun bland annat på grund av bristen på politiskt ledarskap. Pensionär, som är med och driver omvandlingsprojektet av Gustavsbergs centrum. (Tidigare 6 plats).

Evelina Stucki, för detta chefredaktör för Nacka Värmdö Posten. Avgjorde vad som skulle skrivas i Värmdö om Värmdö i den ledande tidningen. Nu blir det kundtidningar för Evelina i stället

Att ha koll på läget

Hänt i Värmdö
Ett av de nysvenska ord som ibland är bra att använda är due-diligence. Det beskriver den process som krävs för att få koll på läget. När ett företagsförvärv sker vill den som köper veta vad som köps. Då blir det due-diligence. Om kommunen ska gå i borgen för någon med skattebetalarna pengar bör man vara försiktig. Detta gäller även om det gäller ett behjärtansvärt ändamål.

I Värmdö kommun finns ett antal unga medborgare som rider. De flesta av dem som rider är kvinnor eller snarare tjejer. Några av dem tillhör Gustavsbergs Ryttarförening. De som tillhör denna förening har länge levt i ovisshet.

Kommer de som äger stallet att sälja eller inte. De tre ägarna vill ha 18 miljoner kronor för sin fastighet. Ingen är beredd att betala det om man inte får använda tomten till något annat än ett ridhus. Det skulle kunna vara att bygga bostäder eller att lagra båtar. I båda fallen har kommunen sagt nej till förslagen.

Ägarna vill fortfarande ha sina 18 miljoner. Därför har man kommit på idén att man låter klubben köpa hästar och inventarier för att driva verksamheten under ett år. Då kan läget se ut på ett anat sätt. Kanske finns det då någon som vill betala 18 miljoner eller mer.

Vem ska betala?
-Det ska du och jag.
Idén är nämligen att kommunen ska ställa en borgen till föreningen som betalar ägarna av stallet. Då talar vi inte om någon fastighet.

Vad kommunen inte gjort är due-diligence. Vad är sakerna som klubben vill köpa värda efter ett år? Någon säger: kanske hälften. Klubben har inga säkerheter annat än det man köper. Fastigheten ägs ju av någon annan än föreningen.

Risken för att skattebetalarna får betala mellan 500.000-700.000 för en ettårsperiod i ridhuset. Dyrt säger bloggen. Andra säger att man borde kollat läget först.

Undrar om man gjort det innan kommunstyrelsen fattar sitt första beslut kring borgen för Gustavsbergs ryttarförening den 8 juni. Den som avgör frågan är kommunfullmäktige den 22 juni.

onsdag 25 maj 2011

Kommunfullmäktige i Värmdö

Hänt i Värmdö
Den politiska våren övergår i sommar. I går var det kommunfullmäktigemöte. Det näst sista mötet innan halvårsskiftet.

Ett ärende som återkom snabbt var frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsens ordförande, Lars Erik Alversjö. Märkligt kan man tycka. Ärendet var återremitterat. Det innebär att det ska ha tillförts material. Det skiljer sig från bordläggning som är en sorts vänta och se.

I sista stund insåg majoriteten sin fadäs och risken för att frågan skulle kunna hamna i rättssystemet. Genom att föra upp ärendet fort och fel överlever nu ärendet till nästa halvår. Handläggningen gick under rubriken fort, men fel.

De frågor som mannen bakom återremissen ville ha, centerpartisten, Henrik Paulsen borde nu få ett svar. Förhoppningsvis kommer också revisorerna som riktat kritik att vara med vid sammanträdet. Då borde politikerna kunna lägga frågan bakom sig.

torsdag 19 maj 2011

Män och deras förehavanden

Förr kunde inflytelserika män göra vad de ville. I dag sätter internet och sociala medier stopp för detta. Det har också att göra med hur inflytelserika män utnyttjar och missbrukar kvinnor.

Det svenska kungahuset har ett antal affärer bakom sig. En av de mest kända under 1900-talet är den sk Hajbyaffären, länk. Den har att göra med en påstådd honomsexuell relation mellan restaurangdirektören Knut Hajby och kung Gustaf V. För kungen blev affären en krusning. Hajby däremot utsattes för ett veritabelt rättsövergrepp.

Det torde nu vara i det närmaste bevisat att den nuvarande kungen har ett antal äktenskapliga snedprång. Problemet är att kungen och hans närmaste vänner agerar som om vi fortfarande befinner oss på Gustav Vs tid. I dag gr det inte att mörklägga och genomföra rättsövergrepp som de som skedde mot Hajby. I stället får kungen fundera på den bild han vill ge av det svenska kungahuset. Det inkluderar kungens kvinnosyn. Han, kungen har möjlighet att välja bild av sig genom att välja handlande. Allt annat ger motsatt effekt.

För Strauss-Kahn trodde han att den självcensur som finns i Frankrike kan översättas globalt. Det fungerade på Francois Mitterands tid. I dag finns internet. Numera är transparensen större. Vad Strauss-Kahn gjort eller ej kommer att visa sig i en framtida rättegång.

Män som inte låter sin kvinnosyn avspeglas i handling kommer att bli avslöjade.

onsdag 18 maj 2011

Vaktombyte på NVP

Hänt i Värmdö
Nacka Värmdö Posten byter chefredaktör, länk. Evelina Stucki som just kommit tillbaka från barnledighet slutar. Hon går till medieföretaget OTW, länk som bland annat producerar kundtidningar, underhållning och TV.

Stucki efterträds av Anders Milde. Han byter nu titel från att ha varit vikarierande chefredaktör till att bli ordinarie, om än med ett kort mellanspel som "vanlig" reporter.
Anders är lite mer av "Reporter" och kan vara mera grävande än sin företrädare. Han har en hög integritet. Anders är lite mer än Evelina beredd att dela med sig av egna åsikter som publicist. Det gör att hans krönikor blir läsvärda. Samtidigt har Evelina varit med om att lyfta tidningen det har hon all heder av.

Anders har flera stora utmaningar.
NVP är en av Sveriges mest lönsamma tidningar, sett marginalmässigt. Verksamheten drivs i två bolag, Nacka Värmdö Posten AB och Desito Media AB. Medan NVP har en omsättning på 40 miljoner och ett resultat på 1,5 miljoner har Densito en omsättning på 20,2 miljoner och tjänar 14,4 miljoner. Marginalen blir dryga 26%. De synliga tillgångarna i koncernen är upptagna till 239 miljoner. Skulderna är på 35 miljoner. Drygt 200 miljoner i eget kapital. Man förvaltar sina pengar väl så resultatet är på imponerande 47,4 miljoner. Efter skatt blir det 34,7 miljoner. Koncernen är värd i intervallet 350-500 miljoner säger vissa bedömare. Så det är inte fel att säga att man har stora resurser. Det gäller att förvalta det arvet genom att producera en tidning som skapar lönsamhet år efter år. Det är en rejäl utmaning.

För Anders och hans VD gäller det att satsa rätt tekniskt och publicistiskt. Det blir allt mer av en utmaning och chansning. Hur kommer vi att läsa tidningar elektroniskt om fem år är ett av svaren på hur det kommer att gå. Kan tidningen öka sin interaktivitet? Kommer man att försöka multiplicera framgångskonceptet. Lyckas det?

Frågorna är många, men framförallt önskar bloggen Anders lycka till!

tisdag 17 maj 2011

Juholt efterträder Bodström som socialdemokraternas överste opportunist

Då har Håkan Juholt varit socialdemokraternas ordförande i lite drygt 50 dagar. Bilden av en politiker som tar för sig blir allt klarare.

Thomas Bodström hävdar att det var Juholt var den som låg bakom kuppen mot Mona Sahlin, länk, länk länk. Bilden av maktmänniskan Juholt klarnar också. Han är på samma sätt som Göran Persson en sorts lokal/regionalpolitiker som inte tillhört etablisemanget. Samtidigt blir ett annat drag hos Juholt klart. Han är politisk opportunist. Det är uppenbarligen en stark politisk drivkraft. Därigenom blir han politiskt en sorts blandning av just opportunisten Bodström och maktmänniskan Persson. Det är upplagt för att svenska folket kommer ha starka sympatier och antipatier för Juholt.

Ett konkret exempel hans politiska agerande är Libyenfrågan, länk. Först är det nej till fortsatta svenska militärinsatser. Antagligen tror han sig kunna charma vänsterväljare. När det inte ger resultat svänger han åt andra hållet. Då blir det ja till militära insatser i Libyen och ännu mer av militära insatser.

Undrar om väljarna uppfattar detta som egenskaper hos en framtida statsminister?
Bloggen är tveksam

måndag 16 maj 2011

Strauss-Kahn: likhet inför lagen kräver fria och starka medier

IMFs chef Dominique Strauss-Kahn har som inge undgått många arresteras för misstanke om grava sexuella övergrepp, länk, länk, länk, länk.

Om Strauss-Kahn är skyldig eller ej vill bloggen inte spekulera om.
Däremot kan vi konstatera att det från Frankrike kommer starka reaktioner på att han arresterats och att det publicerats bilder på honom. I en artikel i the New York Times kommenteras situationen i Frankrike så här av en ledande tidningsman: “There is media shyness when it comes to powerful political people,” said Alain Frachon, a senior editor at Le Monde. “We are ready to argue their ideas, but there is a shyness about their lives.” Still, he said."

Likhet inför lagen förutsätter att media granskar makthavarna. Det förutsätter också olika typer av medier. Inte minst ett fritt internet.

I Frankrike är denna granskning av makten mycket försiktig av papperstidningarna, närmast tassande. Strauss-Kahn var föremål för anklagelser om sexuellt ofredande redan när han tillträdde som chef för IMF. Han har redan tagit en time out 1999 i samband med en rättsprocess kopplad till hans verksamhet som lobbyist och advokat. Strauss-Kahn har varit borgmästare, industriminister 1991-93, ekonomi- och finansminister (1997-99).
Som IMF chef har Strauss-Kahn beskrivits som en sorts Metternich (utrikesminister 1809-21 och statskansler 1821-48 i kejsardömet Österrike-Ungern) med en Blackberry (telefon) under finanskriserna. Han tillträdde som IMF chef 2007.

Ur ett franskt perspektiv är därför Strauss-Kahn höjd över all misstanke. När det är den här typen av brottsmisstankar menar fransmännen att man skriva så lite som möjligt. Självcensuren är betydande. I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att Frankrike är en av de länder som är mest motståndare mot ett fritt internet.

Samtidigt är det viktigt att maktens män och kvinnor för den skull måste kunna granskas. Det innebär inte att man måste vara felfri. Det som nu sker är att de tryckta tidningarna förlorar i undersökande kraft. Det försvagar det grävande incitamentet.

Staternas finanskris visar på att en svag ställning för media också ökar risken för statsfusk. Statistik som förskönas blir lättare. Med stark granskning blir detta svårare. Vi ser risker för att andra nationer kommer ut med en del statsfinansiella lik. Det är inte de länderna där pressen har en stark ställning.

Strauss-Kahn kan vara skyldig eller ej. Det bevakningen av honom visar är är det extra viktigt att slå vakt om ett fritt internet för att kunna säkerställa likhet inför lagen och granskning av makten.

Doktus kommunaliseras

Som bloggen berättade om i förra veckan tar nu Värmdö kommun över Doctus verksamhet, länk. Man kan fundera över om detta är ett långsiktigt klokt beslut.

lördag 14 maj 2011

Vindkraften erövrar världen med storm

I en artikel berättas om att upptäcktsresanden Fritjof Nansen hade elström på sin båt Fram, länk. Den fick han bland annat från ett vindkraftverk. Detta skedde så tidigt som 1893. Vi talar här om en riktigt framsynt norrman.

Nansen är en av norsk historias mera spännande gestalter. Framsynt på många områden. Republikan som så småningom var en av de som aktivt övertalade prins Carl och prinsessan Maud att bli regentpar i Norge.

Bland upptäcktsfärder, äventyrande, politik är den en sida som ofta kommer bort. Han var vetenskapsman. Faktiskt har hans insatser på hjärnforskningens område varit epokgörande.

Doktus i konkurs

Hänt i Värmdö
Då har den utdragna ekonomiska krisen i gymnasiet Doctus på Värmdö fått ett slut, länk, länk. Som de flesta anat blev det konkurs. Privata skolor på en fungerande marknad kan gå i konkurs. Det ser vi nu. Med svikande elevunderlag och ökad konkurrens lär detta bli vanligare.

Den huvudansvarige för undervisning är kommunen. I Doktus fall är det Värmdö kommun.

När allting fungerar betalar kommunen ut skolpeng till den privata skolan som använder den för att driva sin verksamhet. För att säkerställa medborgarnas pengar bör alltså kommunerna ha löpande rapporter om det ekonomiska läget i en privat skola. Det borde vara rimligt att kommuner ställer krav på månadsrapportering. Detta för att kommunen ska kunna föra dialog med skolor som befinner sig i ekonomiska trångmål och eventuellt vidta andra åtgärder. Tillsynen i övrigt är statens genom skolinspektionen.

För de elever som skulle gått i skolan i höst blir det problematiskt. Kommunen kommer att ställas inför en del utmaningar. Man ska inte utesluta att resultatet blir att kommunen kommer att driva skolan vidare. Det vore olyckligt, men man ska inte utesluta att så blir fallet.

torsdag 12 maj 2011

Det är inte Villard det är fel på det är fåmansbolagsreglerna

Nu hängs ordföranden i försäkringsbolaget AMF, advokaten Bertil Villard ut för att han ägnat sig åt skatteplanering, länk, länk, länk, länk, länk . Det finns många sätt att närma sig detta.

För det första har han faktiskt bara följt och tillämpat regler i ett dubbelsbeskattningavtal. Dessutom har han om man får tro honom också redovisat transaktionerna i sin deklaration. Här finns anledning att fråga sig vilken räckvidd generalklausuen om skatteflykt har. Är tolkningen den att den skattskyldige alltid måste välja den åtgärd som ger störst skatteintäkter för staten?
Villard har en annan syn på vad som är god moral. Det är högst sannolikt att inte alla delar hans moralsyn.

Bertil Villard är advokat. När han utsågs som ordförande för AMF borde både SAF och LO känt till att i stort sätt alla advokater om revisorer i de större bolagen inom dessa sektorer ägnar sig åt mer eller mindre avancerad skatteplanering. Ägarna borde ställt sig frågan om man var villig att ta konsekvenserna av sitt val. Villard förmedlar en skattemoral som många advokater omfattar. På så sätt blir hans förhållningssätt inte speciellt personligt eller ens unikt.

Samtidigt finns anledning av lyfta blicken lite högre.
Socialdemokraterna införde ett system där man systematiskt bestraffar de ganska framgångsrika och ganska förmögna. De riktigt förmögna och de som finns på börsen har man gjort till ett skattefrälse. Stefan Persson som äger delar av HM och kontroller det betalar inte mer än 28% i utdelningsskatt. Bertil Villard skulle få betala mellan 55-60% i utdelningsskatt. Det är samma typ av intäkt, men den ena ska beskattas hårt. Den ska ses som lön. Den andra är priviligerad.

Det vi talar om här är socialdemokratins stora avundsjukesystem, fåmansbolagsreglerna. De har sin psykologiska grund i att grannen som är egenföretagare helst ska ha det lite sämre än den som är anställd. När storföretagen stod för tillväxten på 1960 talet var detta kanske försvarbart. I dagens läge är det helt förkastligt.

En borgerlig regering, en Alliansregering bör avskaffa fåmansbolagsreglerna omgående. Kapital är inte mera värt och ska skyddas bara för att det finns på börsen. Familjeföretagen är i många avseenden Sveriges motor. De ska inte bestraffas.

Villard är inte problemet. Det är avundsjukeskatten-fåmansbolagsreglerna.

onsdag 11 maj 2011

Schengensamarbetet i kris

Den fria rörligheten för människor är en av grundbultarna i EU.
Metoden att skapa detta är Schengen-samarbetet. Utan Schengen förlorar EU en av de viktigaste skälen för att vara EU positiv. Italien och Frankrike har funderat på att införa egna gränskontroller i strid med Schengen.
EU kommissionen har tillsatt en utredning om det ska bli möjligt att införa gränskontroller vid speciella tillfällen. Samtidigt beslöt Danmark i går att de facto avskaffa Schengen i Danmark, länk. Man vill nämligen införa gränskontroller till Sverige och Tyskland.

Skälen för att återinföra gränskontrollerna är många och grumliga. De är inte sällan kopplade till grumliga nationalistiskt relaterade motiv.

Nu gäller det att slå vakt om Schengen. Det gäller att inte minska EU medborgarnas rättighet.

Om badhus och relativitet

Hänt i Värmdö
Vetenskapen talar om att minnet inte är en sorts foto. I stället är det en sorts skapande process. Därför blir det ganska svårt att säga att någon ljuger. Möjligen går det om någon benänmner ett fenomen eller en händelse som ny. Naturligtvis kan den som är väl orienterad i relativitetsteorin med fog hävda att samma tid bara gäller i ett lokalt referenssystem.

Bloggen däremot menar att salig Albert Einstein menade att lokala referenssystem är större än Värmdö kommun. Då är bloggen samtidigt medveten om att tidsuppfattningen hos en del politiker motsäger salig Einstein.

Nu visar det att det privata företaget Medley utmanar kommunen om driften av Gustavsbergsbadet, länk. Riktigt bra kan man tycka. Bloggen är samtidigt medveten om att just Medley backade ur ett driftavtal av samma bad fem i tolv.
Om det ska vara riktigt bra borde kommunen sälja badhuset och badhusfastigheten och genomföra en anbudsupphandling av driften. Detta borde gjorts för länge sedan.

Problemet är att kommunen kunde sålt badhuset för flera år sedan. Budet skulle inneburit en lätt reavinst på mellan 25-35 miljoner. Då sa den dåvarande kommunstyrelseordföranden Jonas Nilsson nej. Med i diskussionerna var Hans Ove "Greven" Görtz.

Greven kommenterar konkurrensutsättning av badet i NVP med orden: "att det inte förts några livaktiga diskussioner om att privatisera driften av badet. Samtidigt tillägger han att den nu väckta frågan är relativt ny."

Det finns tre huvudtolkningar till uttalandet. Antingen är Greven extremanhängare till salig Einsteins relativitetsteori. Det kan också vara så att hans konstruerande minne har konstruerat bort händelser som flera andra varit med om. Det sista alternativet är att Greven faktisk ljuger.
Hur det förhåller sig kan vi bara spekulera om.

Bloggen tycker att det ska bli spännande att se hur kommunen hanterar utmaningen.


tisdag 10 maj 2011

Niklas Zennström gör det indiska reptricket med Skype. Det lär starta en ny strukturrunda

Entreprenören Niklas Zennström var med och byggde upp internettelefonföretaget Skype. Där ringer många billigt eller gratis i dag. Sedan sålde han och hans partners för 2,7 miljarder dollar till auktionssiten e-bay 2005.

Matchningen mellan de två företagen var ganska dålig.

Zennström lämnade både skype och e-bay, men såg potentialen och väntade in rätt tillfälle. Det kom 2009. Då köpte han och partners tillbaka 70% av bolaget för 1,9 miljarder dollar. Själv sitter Zennström med 20% av skype.

Nu är det dags för försäljning igen. Prislappen denna gång är mellan 7 och 8,5 miljarder dollar, inklusive skulder. Köpare är microsoft länk, länk, länk, länk, länk.

En annan stor internetnyhet är att Google lanserar sitt nya musikkoncept kallat Music Beta by Google, länk. Nu kommer musiken att finnas i "molnet". Det lär sätta press på både Amazon och Apple.

Det som händer i dag lär vara starten på en ny våg av strukturaffärer inom kommuniktation och internet. Andra spelare som lär bli föremål för uppköp eller själva lär göra det är exempelvis facebook och linked in. Även Google kan tänkas shoppa snart.

Affären mellan Skypes ägare och microsoft lär offentliggöras på morgonen i dag amerikansk tid.

Bloggen säger: Grattis Niklas!

måndag 9 maj 2011

Maria Abrahamssons namn ska läggas på minnet

Den tidigare ledarskribenten i Svd och numera riksdagsledamoten för moderaterna skriver en viktig debattartikel i Expressen, länk, länk.

Hon pläderar för ökad öppenhet, göra det lättare att skapa ägarlägenheter och avskaffande av värnskatten.

Sannolikt ser vi i henne en av de starka kandidaterna att efterträda Fredrik Reinfeldt som partiordförande och som sannolik statsminister när det är dags för det.

SKFT lägger beslag på ordförandeposten i TCO för tredje gången i rad

I morgon inleder TCO sin kongress, länk.

Halv elva talar statsminister Fredrik Reinfeldt till kongressdeltagarna.

I samband med kongressen lämnar Sture Nord ordförandeskapet.

Själv kom han från kommunaltjänstemannaförbundet SKTF. Han efterträdde faktiskt en annan före detta SKTF ordförande som TCO ordförande. Det var Björn Rosengren. Om valberedningen får igenom sitt förslag efterträds Sture av en annan SKTF ordförande, nämligen Eva Nordmark, länk.

En av de frågor man kan ställa sig är hur är detta möjligt?
Tjänstemannafacket borde bestå av fler förbund än de offentliganställdas. Det gör man faktiskt också. Det märks dock inte i ordföranderekryteringarna.

Det är faktiskt över 50 år sedan TCO hade en ordförande med bakgrund i det privata näringslivet. Då var det ombudsmannen och SIF ordföranden Harald Adamsson som var ordförande i TCO.

Eva Nordmark ivrar för att facket ska föryngras. Hennes tankar rör mer att medlemmarna ska vara yngre än att förhållningssättet och arbetet i facket ska vara ungt och modernt. Inför TCO kongressen pläderar hon för tuffare regler vad gäller övertidsarbete. Man undrar bara hur hon tänker.

TCO behöver nu en ordförande som förstår det privata näringslivet och helst kommer därifrån. Man behöver dessutom någon som förstår de seniora medlemmarna. Facket har en given plattform bland de som är +55. Genom att driva denna grupps frågor framgångsrikt kan facket återvinna legitimitet även bland de yngre. För detta krävs sannolikt en annan ordförande.

Bloggen ställer sig undrande till nomineringen av den tredje SKTF ordföranden i rad som TCO ordförande. Det behövs tunga tackliga företrädare från det privata näringslivet. Här är en gyllene möjlighet. Dessutom behövs det sådana som förstår att uppskatta och företräda mera seniora medlemmar.

Andra medier: Svt, politikerbloggen

Värmdö blir Grönköping?

Hänt i Värmdö

För den som någon gång läst Grönköpings Veckoblad, länk som förresten nuförtiden finns elektroniskt är

Fröken Ada A:son Susegård inte en okänd person. Veckobladet beskriver henne så här: "Fröken Ada A:son Susegård är en mångsidig kvinna. Till hennes officiella titlar hör hemkonsulent, leg. författarinna och talrör för Miljöpartiet."

Frkn hemkonsulent m.m. Ada A:son Susegård

Nu visar det sig att Värmdös finansminister och hamnhangarfartygskaptenen herr f.d. bankdirektören Anders "Ankan" Bergman inte bara har svårt att hålla fingrarna borta från miljöpartister i Värmdö.

Nu blickar han åt Grönköpingshållet också. Tanken från "Ankans" sida är att Värmdö kommun ska köpa fröken Susegårds barndomshem Susegårda, länk. Kanske tänker sig "Ankan" att få en lika ärofull beskrivning av sig som Borgmästaren i Grönköping, herr Mårten Sjökvist. Han presenteras så här: "Mårten Sjökvist är Grönköpings borgmästare. Han är gift med Tekla, född Sparfhöök, och har med henne döttrarna Irma och Doris. Familjen bor i borgmästarresidenset, som är ett av stadens ståtligaste hus. Borgmästaren karaktäriseras i Veckobladet med det stående epitetet ”urban”, och han har självklar hemortsrätt i stadens societet."

Priset på frkn Susegårds barndomshem är satt till den nätta summan av 20 miljoner kronor. Genom köpet får kommunen tillgång till ännu mera mark i Stavsnäs vinterhamn som sannolikt kommer att byta namn till Stora Grönköpingshamnen. Frk Susegårds barndomshem däremot ska bli parkeringsplatser.

Bloggen kan konstatera att nu är det full fart på politikernas spenderande. Den ena veckan bygger man om kommunalhuset för 33 miljoner och den andra köper man fröken Susegårds barndomshem.

Totalt bränner man 53 miljoner av skattebetalarnas pengar. Samtidigt är det inte sant, för pengarna kommer från Swedbank. Det är lånta fjädrar. I år har kommunen hittills ökat sin skuldsättning till närmare 2,5 miljarder.

Bloggen tycker att det fantasilösa namnet Skogsbo på kommunhuset passar dåligt för så kreativa upplåningspolitiker som rör sig där. Ett mera passande namn vore Falcon Crest.

Det börjar bli dags att ställa sig frågan om vad som absolut nödvändiga investeringar och vad som inte är det.

Kanske skulle kommunen i stället anordna en markanvisningstävling och sälja hela Stora Grönköpingshamnen. Ankans hamnhangarfartygsföretag skulle bli mindre och det är trist för honom. Medborgarna i Värmdö skulle sannolikt kunna minska skuldsättningen med närmare en kvarts miljard kronor.

Fotnot: Köpet av Susegårda är inget skämt, för den som nu trodde det. Bilderna kommer från Grönköpings Veckoblad. Tidningen är inget organ för bostadsrättsföreningarna på Fågelbro som ofta kallas Grönköping om nu någon trodde det.söndag 8 maj 2011

Moderaterna just nu

Peter Wolodarski var den unga journalistiska stjärnan som fick ansvaret för ledarsidan på DN. Någon har sagt att det bästa sättet att döda en författare är att ge honom Nobelpriset.

I Wolodarskis fall verkar redan ledarrollen på ledarsidan vara tillräckligt för att förlora skärpan. I ett ledarstick kring moderaternas kommundagar talar han om "mätta moderater" och att "högmod går före fall" länk. Inte något av detta utstrålas av moderaterna. Snarare är detta projektioner som har med Wolodarski själv att göra.

Problemet för moderaterna har i stor utsträckning att göra med svaga partners. Moderaterna är fortfarande i en uppåtgående trend. Det som rapporteras från Karlstad motsäger inte detta.

Det mina moderata karameller, länk tar upp är mer centralt. Finns det utrymme för tusen blommor att blomma inom moderaterna, länk ?. Om det finns det är potentialen stor framöver.

En som tar chansen att framföra sina åsikter på moderat grund är svenskt näringslivs vd,
Urban Bäckström, länk. Hans utgångspunkt är intresseorganisationens. Det gör att man inte sväljer resonemangen utan att ha tänkt efter några gånger. Urban Bäckströms resonemang om att slå ihop finansinspektionen och riksbanken har vissa poänger. Trots detta vore det bättre att höja kompetensen hos inspektionen först.

I Karlstad fick partisekreteraren Sofia Arkelsten sin första stora möjlighet att blomma ut. Hon blir genom att inte vara en robot, inte ofelbar utan av kött och blod och med en tydlig känsla en stor tillgång.
I jämförelsen med Carin Jämtin vinner Sofia klart. Inte nog med det hon tillför flera dimensioner som Reinfledt Borg saknar.

Peter Wolodariski däremot borde fundera på mitt och ditt.

Obehagliga siffror för kommunledningen

Hänt i Värmdö
Värmdöleaks, länk publicerar en obehaglig siffra för Värmdö kommun. Man avslöjar att enbart 68% betalar skatt av dem som bor i kommunen.

Just nu spelar den här typen av siffror inte så stor roll. Olika statliga skatteutjämningar gör att befolkningssammansättningen inte spelar någon avgörande roll för kommunernas ekonomi. I ett längre perspektiv med en allt mera åldrad befolkning kommer inte statsmakterna kunna fortsätta med denna gigantiska omfördelning. Då kommer det att ställas krav på skattemässig bärkraft varje enskild kommun.

Värmdö har ett av länets högsta kommunalskatter. Det skrämmer bort skattebetalare att bosätta sig i kommunen officiellt. I stället blir dessa människor skatteflyktingar i andra kommuner, framförallt Stockholm. Uppskattningsvis är mellan 3,5-6.000 invånare skatteflyktingar i andra kommuner. Eventuellt rör det sig om ännu fler. För varje 1.000 tal som blir medborgare i kommunen ökar skatteintäkten med cirka 35 miljoner.

En skattesänkningen med 1 krona skulle förändra den saken. Det skulle innebära ett intäktsbortfall i intervallet 74-77 miljoner kronor. Om 2.000 personer som redan nu bor i kommunen skulle skattskriva sig i Värmdö skulle effekten bli i stort sätt neutral.

Då har vi inte talat om att det finns stora effektivitetsförbättringar genom att spara i administration och att faktiskt sparka misslyckade chefer som blivit sparkade snett uppåt. Även antalet kommunalråd kan minskas. Totalt kan det finnas utrymme för en sänkning av skatten med hela en kron och femtio öre.

Detta är något som våra politiker borde diskutera med medborgarna, väljarna.

Ny opinionsundersökning

SKOPs senaste väljarbarometer pekar bara på att läget är stabilt, länk.

Moderaterna ligger i en korridor mellan 30 och 35%. Kristdemokraterna och Centern pendlar kring 4% spärren. 1,5-2,5% över det ligger folkpartiet.

Socialdemokraterna ligger och pendlar kring 30% strecket. Vänstern ligger kring 4%. Miljöpartiet ligger i en korridor mellan 7 och 10%.

Sverigedemokraterna ligger mellan 5-8%.

Den enda spännande förändringen rent politiskt är att miljöpartiet genomför en omprofilering åt mitten. Om ett av de borgerliga partierna faller ur kommer man sannolikt att regera borgerligt.

Socialdemokraterna, länk trodde att det räckte med att byta ut Mona. Det gjorde man. Det räcker inte med en Håkan. Nu krävs det en annan politik. Den har ingen sett röken av ännu. Så det finns inget skäl för väljarna att göra något annat än att rösta på alliansen.

En klok vänsterman eller kvinna hade riktat in sig på valet 2018. Först då finns det ett öppet möjlighetsfönster. Reinfeldt och Borg lär fortsätta regera landet både kompetent och klokt över valet 2014. Därefter kommer förändringarna i moderaterna. Att som Borg och Reinfeltd hålla fast vid arbetslinjen är briljant, länk. Att som herr Juholt raljera över jobb är ingen framgångsmedicin, länk. Om Anders Borg mera konsekvent börjar markera borgerliga kärnvärden som utbildning och bildning kan sannolikt detta att ytterligare stärka moderaterna, länk.

Orosmolnen finns bland de små partierna. Om kristdemokraterna och centern ska överleva krävs nya ledare.

lördag 7 maj 2011

Nej är ingen bra skapande strategi

Att säga nej till reformer som skapar fler jobb är ingen bra strategi. Moderaternas partisekreterare Sofia Arekelsten visar på att socialdemokraterna inte har ett eget offensivt program för att skapa jobb, länk.

Nej till:
  • sänkt restaurangmoms
  • RUT-avdraget
  • halverad arbetsgivaravgift för ungdomar
Skapar inte nya jobb.

fredag 6 maj 2011

Konsekvenser av partiernas bristande representativitet

Karl Sigfrid reflekterar i dag på Svd brännpunkt över konsekvenserna av de politiska partiernas bristande representativitet, länk. Debatten är en fortsättning Hanna Hallins debattartikel i Svd för några dagar sedan. Bloggen har kommenterat artikeln i en tidigare postning, länk.

Sigfrid sammanfattar sina reflektioner med orden:

"Med det particentrerade valsystem som vi har i Sverige är det i praktiken partierna och inte medborgarna som bestämmer vilka kandidater som ska ha chans att väljas till förtroendeuppdrag. Det i kombination med ett regelverk som snedvrider konkurrensen till etablerade partiers fördel gör att partiorganisationernas verksamhet närmast kan liknas vid myndighetsutövning. Inte normal myndighetsutövning, utan myndighetsutövning bakom slutna dörrar.

Behovet av en särskild offentlighetsprincip för politiska partier blir allt större, liksom behovet av starkare personval."

Bloggen kan inte annat än hålla med Karl Sigfrid.

torsdag 5 maj 2011

Småpartier med olika lokala strategier

Hänt i Värmdö

Fortsatt rapport från fullmäktigemötet
Under rubriken extra pinsamma får den gamle centerpartisten och av en del moderater kallad åsanissemarxisten Hans Lindqvist etiketteras. I en oblyg flirt med de styrande försökte han påminna om att han minsann var lika ansvarig för fel och misstag som många andra. Alla och envar inser att hans flirt bara blir pinsam. Han hoppas få komma tillbaka in i värmen.

Förlusten av årsarvoden på 347 434 kronor från Värmdö kommun smärtar säkert honom. Nu går det ingen nöd på denne man. Arvoden från Stockholms läns landsting och den rejält tilltagna EU pensionen och ålderspensionen från staten säkerställer ett liv som lyxpensionär. Betalda resor från olika organisationer gör inte livet sämre för denne man.

Några som verkar tycka att hälsan tiger still är kristdemokraterna.
409 940 skäl och kronor hade kommunalrådet Stefan Dozzi från kristdemokraterna att hålla tyst. Den tidigare ordföranden i kristdemokraterna, mäklaren Clarence Örhammar hade i och för sig bara 104 708 skäl att hålla tyst. Längst uppe i ett hörn kunde inte kristdemokraten PO Fransson säga något. Han var ju bara ersättare. Om han hade haft möjligheten hade 154 216 talat mot att han yttrat sig.

Man kan verkligen fråga sig varför kristdemokraterna finns i Värmdös riksdag. Medborgarna är säkert intresserade av vad partiet tycker. Det räcker inte att muttra tyst över att man inte har något att säga till om.

Notabelt var annars att Sverigedemokraterna yttrade sig vid mötet. Fokus var självklart gamla och funktionshindrade. Det är inte svårt att förstå vad deras strategi är.

Det enda av de officiella små oppositionspartierna som var underhållande och tänkvärd var den gamle kommunisten Mats Skoglund. Även om bloggen inte håller med om hans åsikter måste man ge honom stilpoäng både för kritik och estetik.

Två som också avvek från mönstret var Olle Markstedt från folkpartiet och Henrik Paulsen från centern stred för sparsamhet. De var de ensamma om. Partier av alla kulörer bör inse att om inte dessa frågor tas på allvar kommer medborgare att bilda ett parti med sparsamhet, bra skola och omsorg som bärande teman.

Rättsröta eller rättssäkerhet?

Debatten om den svenska rättssäkerheten fortsätter. Utgångspunkten är just nu behandlingen av Julian Assange. Det är en man som väcker starka känslor. Assange har utan tvekan gjort många hemliga vrår publika. Om detta kan man tycka vad man vill. Bloggen har för sin del tagit ställning för att arbetet att göra världen mer transparent är viktigt.

Behandlingen av Assange belyser rättsäkerhetens kärna. Individer som väcker starka känslor och en del negativa ska ha samma rättvisa som de snälla och anpassningsbara. Dessutom ska ett rättssystem stå emot andra länders påtryckningar.
I en debattartikel i DN, länk och som refereras i Svd, länk instämmer advokaterna Jens Lapidus och Johan Åkermark i Julian Assanges kritik av det svenska rättssystemet. Några av kärnfrågorna har att göra med häktningstider, rättegångar bakom stängda dörrar och sekretess.

En som hamnat fel både intellektuellt och logiskt är docenten Erik Bylander, länk. Han menar märkligt nog att man inte kan föra en principiell debatt utifrån ett enskilt fall. Med den inställningen visar han på en sällsynt historielöshet och okunskap om hur rättsystemet utvecklas.

Ytterligare en som hamnat snett är deckarförfattaren och socialdemorkaten Börge Hellström, länk. Han verkar inte ha modet att ta in ifrågasättandet av den svenska rättsystemet. I stället blir han projektiv. Hellström borde kunna bättre.

Även en så självklar sak som att den som är misstänkt ska kunna försvara sig. I fallet Assange har till exempel inte förundersökningen översatts till engelska. Det gör att den misstänkte riskerar att inte få en rättvis rättegång enligt Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Om Julian Assange är skyldig till de brott han är misstänkt för tar inte bloggen ställning till. Däremot väcker utredningen, åklagarens agerande, häktningen och utlämningen av honom ett antal principiella frågor om hur rättssäkert det svenska rättssystemet är i verkligheten.

Tyvärr har Sverige en historia av rättsröta och rättsosäkerhet. En av de starkaste kritikerna av svenskt rättsväsende var författaren Vilhelm Moberg. Han kritiserade bland anat Hajby och Kejne affärerna. Under 1930 talet tilldrog sig det så kallade Högbroforsmålet stor uppmärksamhet. Samhällets behov av hämnd gjorde här att en oskyldig sannolikt dömdes för ett brott som han sannolikt aldrig kunde begått, länk.

I våra dagar har Jan Guillou pekat på rättsövergrepp både mot folkgrupper och individer.

Samtidigt försöker både politiker och medborgare intala sig att de brister som från tid till annan uppmärksammas inte finns. Ett av problemen är att Sverige inte har en kraftfull och självständig författningsdomstol som på ett effektivt sätt kan utöva tillsyn över både lagstiftningen och dess tillämpning.

En fråga som allt oftare återkommer är hur säkert det svenska nämndemannasystemet är. En gång i tiden representerade dessa lekmannadomare samhällets rättsuppfattning. Nu blir allt fler av nämndemännen pensionerade politiker. Med tanke de politiska partiernas bristande representativitet blir denna typ av urval allt mindre attraktiv ur rättssäkerhetsynvinkel.

Debatten som förs med utgångspunkt från Julian Assange är viktig.
Nu gäller det att dra rätt slutsatser och stärka och inte försvaga rättssäkerheten.

onsdag 4 maj 2011

Rapport från ett kommunfullmäktigemöte

Hänt i Värmdö
För den som gillar Salvador Felipe Jacinto Dali i Domènech, förste markis av Pubols konst var kvällens föreställning av kommunfullmäktige i Värmdö ganska intressant. Det surrealistiska inslaget var väldigt tydligt. Det var inte platt surrealistiskt. Nej, det fanns flera dimensioner. Bild och ord skapade ibland var för sig, ibland tillsammans och ibland i kontrast en djupdimension i surrealismen.

Första beslutspunkten var att fastställa kommunens årsbokslut. Först kom en kort och ganska kärnfull introduktion av Lars Erik "Nallen" Alversjö och Anders "Ankan" Bergman. Av lätt insedda skäl doppade de penseln i den ljusa färgburken.

Den ganska nya fullmäktigeledamoten Charlie Hansson fann ett nytt grepp. Han läste högt ur redovisningens del kring mål och måluppfyllelse. Uppläsningen stod för sig själv. Allt för lite av målen var mätbara och tydligt avläsbara. Tilltaget var skickligt teatralt. Närmast en installation skulle de flesta säga.

Denna föreställning skapade förutsättningar för oanade konstnärliga djup. En närmast utomplanetariskt uppenbarelse damp ned i talarstolen. Hans apparation gjorde att bloggens skribent nu förstår hur en gammelsmurf ser ut i verkligheten och inte nog med det hur han låter. Det enda som saknades var en ljusblå trikå, men det är möjligt att det kommer till ett annat år. Smurfen var ingen mindre än Hans Ove "Greven" Görtz som hade surnat till på att man inte var tillräckligt positiva från oppositionens sida.

Så småningom reagerade även en annan ledande moderat på Charlie Hanssons inlägg. Denne man anlade en närmast Percy Nihlegårds approach på debatten. Skickligt teatraliskt, men knappast det som var avsikten. För den som trodde att Peter Frej enbart kunde göra rollen som farbror Frej i galenskaparna såg nu att han har större kapacitet än så.

Som pricken över i meddelade sedan miljöpartisten Malin "Måsen" Åberg Aas att hon var emot att kommunen skulle besluta om att införa ett miljöbokslut nu. Det skulle göras senare. Budskapet var det säregna: vi miljöpartister vill inte ha bättre miljökontroll nu. Det måste ske senare. Där förlorade "måsen" säkert ett antal miljöengagerade som väljare. Möjligen visade hon på lojalitet mot koalitionen i övrigt.

För kalenderbitaren blev det klart att kostnaden för att sänka skatten i Värmdö med en krona är 75 miljoner. Det borde vara målet.

En annan som blev upprörd över herr Frej/Nihlegård var oppositionens Lars Bryntesson. Avrättningen var nästan ett lustmord. Hade han avstått från en onödig anspelning på ICA och ICA handlaren hade det kunnat bli full pott. Nu föll Bryntesson lite på den allt för enkla retoriken.

När bokslutet fastställts och miljöpartiet hade drivit igenom ett nej till miljöredovisning var det dags för revisonsrapporten och ansvarsfrihet.

Föredragningen påminde om den gamla stereokontrollen i radion. Det hordes lång väg: vår röst ska nu komma från en obekant plats i rummet. För några ansvariga revisorer gick inte att finna i lokalen. Helt oacceptabelt.

Produktionsstyrelsen fick anmärkning precis som kommunstyrelsen. Revisorerna anmärkte att styrning och ledarskap brast. Indirekt riktade man kritik mot bristande hushållning också.

När Henrik Paulsen från Värmdöcentern tyckte att man borde förstå mer av revisorernas resonemang ville inte koalitionen ha det så. När det drog ihop sig till omröstning höstade herr Paulsen hem en promenadseger i klassen minoritetsåterremisser.

Kommunstyrelsens ordförande får leva med att frågan om hans ansvarsfrihet måste ha mer underlag innan det är dags för beslut.

Slutligen kan bloggen konstatera att kommunfullmäktiges vice ordförande Max "Lemuren" Ljungberg siktade på att anlägga katederundervisning. Ett par talare fick rejäla tillrättavisningar. Pondusen överlevde ända fram till den punkt då partikollegan "Måsen" var tvungen att upplysa "Lemuren" om att han hade fel om att hon inte hade tillträtt som ordförande för Värmdö bostäder. Fort och fel blev det för Ljungberg. Igen får vi tyvärr säga.

Fullmäktiges ordförande ansträngde sig för att få ihop ett väl fungerande möte. I allt väsentligt lyckades det. Ett extra möte med fullmäktige blir det dock nästan säkert under våren. För det var ganska få punkter som hanns med

tisdag 3 maj 2011

De politiska partierna har förlorat sin bas

I går publicerades ett inlägg på Svds opinion om partiernas bristande insikt om konsekvenserna av de stora medlemstappen, länk. Ett mycket viktigt ämne.

För någon dag sedan passerade jag ett lokalt partis möte. 5-6 personer satt runt ett bord. De representerade ungefär 40% av antalet medlemmar. 6 personer är detsamma som antalet medlemmar i fullmäktige för detta parti. Med denna extremt smala representativa bas saknar man naturligtvis kredibilitet. Det jag beskriver är tyvärr inte ett undantag. Ute i kommuner är detta inte sällan regel.

I stället breder en arvodeskultur ut sig. Det blir viktigare att navigera för personliga arvoden betalda av skattebetalarna i stället för att gör det bästa för skattebetalarna. I längden kommer detta inte att accepteras av dem som betar. Parternas monopol på ett antal områden i demokratin kommer att ifrågasättas om partierna inte förmår bli attraktiva.

Grundproblemet är inte att medborgare inte vill engagera sig. Det är i stället att de politiska partierna har ett föråldrat arbetssätt.

I beslutsförsamlingarna är medelåldern hög. Till viss del är detta befogat, men att återväxten är nästan obefintlig är däremot en katastrof för demokratin.

Arbetsformerna i de politiska partierna måste förändras så att medborgarna återvänder till dem. I annat fall måste spelreglerna i politiken ändras så att partiernas favorisering kraftigt minskas.

Värmdö golvar Södertälje

Hänt i Värmdö
I rankingen av Sveriges mest företagsvänliga kommuner gjord av Svenskt Näringsliv meddelar Värmdö kommuns hemsida att kommunen avancerar, länk, länk, länk. Kommunen avancerar från plats 232 till plats 181. Totalt finns det 290 kommuner. Värmdö passerar därmed Nynäshamn på plats 188 och Södertälje på plats 203. Kommunstyrelsens ordförande är glad över detta.

Vad man inte berättar är att grannkommunen Nacka finns på plats nummer 8. Österåkers kommun finns på plats 100.

Bloggen konstaterar att det är långt till toppen för Värmdö kommun. I Stockholmstrakten är enbart två kommuner efter Värmdö.

Frågan är ska man jämföra sig med de sämsta eller med de bästa?

Samsänd rapporteringen kring SAAB med lottodragningen!

Fortfarande har inget hänt i dramat kring SAAB.

Trots detta rapporterar media som om det skett ett genombrott, länk, länk, länk, länk, länk, länk. Dagens Industri har dock en ganska nykter syn på vad som sker, länk.

Avtalet med den tilltänkte kinesiske partnern Hawtai Motor Group måste nämligen godkännas av GM. Dessutom måste som vanligt EIB, den Europeeiska Investeringsbanken godkänna avtalet.

Det villkorade avtalet kan ge SAAB cirka 1,5 miljarder SEK. Det motsvarar uppskattningsvis 8-9 månaders förbrukning av medel i bolaget. Tillsammans med de medel man räknar med att få från herr Antonov kan verksamheten vara säkrad fram till och med slutet av augusti/september i år. Inte längre.

Därefter krävs nya kapitaltillskott. Ytterligare cirka 600 miljoner krävs för att SAAB ska leva hela år 2011. Bloggen räknar med att bolaget kommer att generera en förlust med cirka 2,2-2,4 miljarder kronor för helåret 2011.

Givet att bolaget överlever sommaren kan man räkna med ett lite bättre kassaflöde genom att den nya kombiversionen av 9,5 börjar säljas.

För helåret 2012 räknar bloggen med att det krävs ytterligare 1-1,5 miljarder för att täcka förlusterna i driften. Till detta kommer kostnader för produktutveckling på minst 1 miljard. Det innebär att det krävs ytterligare cirka 3-3,2 miljarder för att säkra SAABs överlevnad fram till den sista december 2012.

Bloggen konstaterar att det är skrämmande hur okritiskt en stor del av pressen refererar det spel som just nu pågår kring SAAB. Villkorade avtal är inte detsamma som färdiga avtal. Det borde medierna som rapporterar göra klart för sina läsare.

Det sätt som SAAB dramat utvecklar sig på gör att Svt och andra kanaler bör överväga att lägga in inslag om bolaget i samband med spelreportage. Varför inte lägga ett reportage om SAAB i anslutning till lottodragningen. Båda typerna av program rör förhållanden med små sannolikheter.